Näyte luvusta 7

Green Swastika

Antikristuksen globaali vihreä fasismi (vain luvun alku)  

Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinäkansojen kukistaja!… sinut heitettiin alas tuonelaan, pohjimmaiseen hautaan. Jotka sinut näkevät, nekatsovat pitkään, tarkastavat sinua: ’Onko tämä se mies, joka järisytti maan, järkytti valtakunnat, jokateki maanpiirin erämaaksi ja hävitti sen kaupungit, joka ei päästänyt vankejansa kotiin? (Jes.14:12-17)

Kaikki mitä olemme kehittäneet yli sadan vuoden ajan pitäisi hävittää. – Pentti Linkola!

Ihmisolennoilla, lajeina, ei ole suurempaa arvoa kuin etanoilla. – John Davis, Earth First -lehden toimittaja.

Ihmisrodun poistaminen tulee ratkaisemaan jokaisen ongelman maanpäällä, yhteiskunnallisen ja ympäristöllisen. – Dave Forman, Earth First -seuran perustaja!

Nälkiintyvän lapsen ruokkiminen on pahentamassa maailman liikaväestö ongelmaa. – Lamont Cole!

Tässä luvussa käsittelemme radikaalia ympäristöliikettä, joka tunnetaan myös syvänä ekologiana tai eko-fasismina. Viimeksi mainittu on kaikista kuvaavin, koska se paljastaa tarkoinvarjellun historiallisen yhteyden ympäristöliikkeen ja natsismin välillä. Tästä huolimatta suurin osa demokraattisissa maissa asuvista ihmisistä on edelleen tietämätön tästä yhteydestä. Painotin sanaa ”demokraattisissa”, koska tämän yhteyden tiedostaminen olisi elintärkeää lännen demokratian ja ihmisoikeuksien säilyttämiselle. Historia on olemassa sitä varten, että ihmiskunta oppisi menneisyyden virheistä. Saksalainen filosofi Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 -1831) sanoi kerran:”Opimme historiasta sen ettemme opi historiasta”. Valitettavan usein tämä toteamus on todistettu olleen oikeassa. Silti historian tapahtumilla on usein merkittävä vaikutus tulevan sukupolven poliittisiin päätöksiin ja sen arvomaailmaan. Esimerkiksi Natsi-Saksan rotuopeista ja rotuhygieniasta tuli toisen maailmansodan jälkeen varoittava esimerkki rasisimin vaaroista. Mutta jos emme käsitä natsismin taakse piiloutunutta hengellistä voimaa – sen okkultis panteistista maailmankuvaa – ja sen jatkumista tämän päivän radikaalissa ekofasistisessa ympäristö-liikkeessä, on huomiomme painottuminen natsisimin kiihko-nationalistisiin ja rasistisiin ulottuvuuksiin täysin turhaa. Tällöin putoamme jälleen kerran siihen ansaan, jota Hegel niin paradoksaalisesti kuvaili. Itseasiassa on varmaa, että putoamme tähän ansaan, koska muutoin Raamatun profetiat jäisi toteutumatta.

Perimmäinen syy tähän on se, että koko maailma on Luciferin hallussa ja hän tekee kaikkensa estääkseen ihmisiä näkemästä natsismin hengellistä yhteyttä radikaaliin ympäristöfilosofiaan. Se kaikki tapahtuu poliittisen korrektiuden ja uskonnon vapauden nimissä. Hän kuiskailee ihmisten korviin: ”Natsismi oli kiihko-nationalistinen vihan ideologia, jolla ei ollut mitään tekemistä luontoa rakastavien ja maata palvovien wiccalaisten tai uuspakanoiden kanssa. Tällainen on vain noitavainoja lietsovaa sietämätöntä vihapuhetta.” On syytä painottaa, että kirjoittaja ei oleta kaikkien wiccojen tai uuspakanoiden kantavan syväekologisen filosofian mukaista ihmiskuvaa, mutta huomaamme silti selvän yhteyden näiden uskontokuntien ja natsisimin välillä. Tämän kirjan aiheen kannalta on ennen kaikkea merkityksellistä se, että Prinssi Charles ja huomattava osa maailman johtavasta eliitistä on kietoutunut tämän radikaalin, ihmistä halveksivan filosofian kannattajaksi. Tässä luvussa pyrimme todistamaan kuinka syväekologian päämäärät toteuttaa Hitlerin haaveen, jonka mukaan Saksan nationalismin tulisi eräänä päivänä korvaamaan ”mestareiden ja valtaherrojen universaali yhteiskunta… herra luokka… uusi aristokratia, kaikkein arvokkaimmat ja vastuullisimmat Fuhrer-persoonallisuudet” Toisin sanoen, Ilm. 13:sta luvussa ennustetun eri luokat yhdistävän Antikristuksen kansainvälisen fasisimin.

b02fe1a59273483eb60bd32f1ba2650c_1355123778243_620
Pentti Linkola: ”Kaikki mitä olemme kehittäneet yli sadan vuoden ajan pitäisi hävittää.”

Wiccalaisuus, satanismi ja syvä ekologia

Radikaalin ympäristöliikkeen ymmärtämiseksi on ratkaisevaa, että käsitämme sen olevan perusteiltaan – samoin kuin natsismi, kommunismi ja islamismi – enemminkin poliittinen uskonto kuin poliittinen ideologia. Tätä uskontoa puolustelevassa kirjassaan Green Rage: Radical Environmentalism and the Unmaking of Civilization, Christopher Manes määrittelee radikaalin luonnonsuojelun ”edellyttävän tarvetta harkita uudelleen läntisiä ajatuksia uskonnosta, filosofiasta (mukaanlukien kapitalismi, patriarkaalisuus ja globalisaatio) joskus luonnon uudelleen pyhittämisen ja sen kanssa uudelleen yhdistymisen kautta.” Wikipedian mukaan ”liikettä ilmentää johtamattomat vastarinta organisaatiot, kuten Earth First, mikä allekirjoittaa ajatuksen suorasta toiminnasta Äiti Maan puolustamiseksi, mukaanlukien kansalaisuus tottelemattomuus ja ekosabotaasi.Liikkeet kuten Earth Liberation Front (ELF) ja Earth Liberation Army (ELA) ottavat myös tämän muotoista toimintaa, vaikka heidän kiintopisteensä on talouden sabotaasissa ennemmin kuin kansalaisuus tottelemattomuudessa.Radikaalit luonnonsuojelijat sisältävät maan vapauttajat kuin myös anarkia-primitivistit, eläinten vapauttajat, bioregionalistit, vihreät anarkistit, syvät ekologistit,ekopsykologistit, ekofeministit, uuspakanat, wiccat, kolmannen näkemyksen kannattajat (Third Positionist), globalisaation vastaiset ja kapitalismin vastaiset protestoijat.”

Tämä on tietysti hyvin lakoninen määritelmä, mutta voimme silti poimia siitä joitakin silmiin-pistäviä johtopäätöksiä. Radikaali luonnonsuojelu tai syvä ekologia on wiccalaisuuteen ja uuspakanuuteen läheisesti sidoksissa oleva aatesuunta, joka ilmenee vihamielisyytenä sen klassisia vihollisia eli juutalaiskristillisyyttä ja siihen perustuvaa läntistä sivilisaatiota vastaan. Se vastustaa patriarkaalisuutta, juutalaisuuskristillisyyttä ja kapitalismia, kuin myös globalisaatiota eli globaalia kapitalismia. Kaikkien näiden ajatellaan olevan vahingollisia luonnon ja tosiasiassa koko ekosysteemin pitkäkestoiselle hyvinvoinnille. Maahan yhdistetään femiinejä ja matriarkaalisia ominaisuuksia ja siten sen hyväksikäyttöä kuvataan ”Äiti Maan raiskaamisena” miesvaltaisen tieteen ja uskonnon taholta.Sen mantroja ovat luonnon pyhyys, kestävyys (kestävä kehitys), harmonia, tasapaino jne. Se vaatii alinomaan näiden vaihtamista kapitalismin ”kehitys”, ”edistys” ja ”talouden kasvu” mantrojen tilalle.

Se uskoo talouden kasvun olevan pitkällä aikavälillä vain haitallista luonnon ekologiselle tasapainolle ja vaatii paluuta paljon materiaalisesti köyhemmälle ja primitiivisemmälle elämäntyylille, mitä lännessä on tavallisesti totuttu. Kuten sana ”anarko-primitivismi” jo osoittaa, se pyrkii anarkiaan tai yhteiskunnalliseen kaaokseen talouden kasvuun tähtäävien kapitalististen valtarakenteiden purkamiseksi.Kuka tahansa, joka on kuunnellut Walesin Prinssin puheita, voi huomata kuinka usein nämä kyseiset teemat esiintyvät hänen pitkissä luennoissaan. Hänen puheissaan toistuu vaatimus luonnon uudelleen pyhittämiseen ja sen maailmankuvan sisäistämiseen, että me olemme osa luontoa emmekä erillisiä siitä. Äiti-maata palvovan wicca -noituuden yhteys radikaaliin luonnonsuojeluun on myös ilmeinen. Wiccalaisuutta tutkinut kolmannen asteen yli-papitar ja uuskelttiläisen Stone Circle tardition -seuran perustaja Patti Wigington antaa seuraavan selonteon:

Kysy keneltä tahansa pakanalta tai wiccalaiselta mitä he ajattelevat ympäristäasioista ja saat todennäköisesti kuulla kunniasi. Koska pakanuus ja wicca on maa-perusteisia hengellisiä polkuja, pakanallisessa yhteisössä on vahva suuntaus mukana ekoystävällisissä kysymyksissä. Katsot sitten lyhyen aikavälin ratkaisuihin – kierrättäminen, Maan Päivä tai ympäristön siivous – tai pitkän aikavälin projekteihin, kuten taisteluun ilmaston lämpenemistä vastaan tai haluun ehkäistä uhanalaisten lajien sukupuutto, useimmat pakanat yrittävät seistä rinnatusten asioissa joilla on merkitystä planeetalle. On useita eri mielipiteitä mitkä olisivat parhaita menetelmiä ratkaista ympäristöongelmat. Pakanoiden yksi ryhmä ajattelisi militantin toiminnan olevan paras suunta, kun toinen taas suosisi paljon rauhanomaisempaa lähestymistä. Jotkut toivoisivat suurempaa hallituksen säätelyä, kun toiset kenties ajattelisivat opiskelun ja tietoisuuden alkavan juuritason asteella. Kaikesta huolimatta, koska pakanat ja wiccat yleisesti jakavat uskon että maa on pyhää, useimmat maa-perusteisissa uskoissa mukana olevat ihmiset ajattelevat että se on heidän velvollisuus auttaa säilyttämään luonto.

Wigingtonin lausunnosta ilmenevät monet sinänsä hyvät asiat, kuten vaikka ”kierrätys”ja ”ympäristön siivous”. Ne ovat arvoja, joita kristitytkin voivat tukea ja tukevatkin ilman huonoa omaatuntoa. Mutta se mistä hän vaikenee on wiccalaisten ympäristöarvojen yhteys syvä ekologiaan – ajatukseen ”ihmislajin” arvottomuudesta kokonaisvaltaisessa maan eko-systeemissä. Tämä yhteys paljastui esimerkiksi kohua herättäneessä vuoden 2001 ylen dokumentissa MOT: saatanalliset sävelet. Siinä wicca tytöt Rauna Timonen ja Linda Forsman ylistävät avoimesti Suomen tunnetuimman syvä ekologin Pentti Linkolan ajatuksia, että ”ainakin 95 % maailman ihmisistä pitäisi tappaa”, koska ”ihmisellä ei ole oikeastaan mitään arvoa”. Samalla he myös kertovat Saatanan edustavan ”vapautusta Jumalan tyranniasta”. Tämä lausunto osoittaa täydellisesti mihin moraaliseen rappioon ”vapaus Jumalan tyranniasta” voi johtaa ihmismielen. Tämä lausunto myös kyseenalaistaa wiccojen alituiset yritykset erottaa itsensä satanisteista, jotka molemmat ovat pohjoimaiseen uuspakanuuteen sidoksissa olevia maa-perusteisia luonnon uskontoja. Scandinaavinen satanismi on osa odinismina tunnettua uuspakanallista liikettä.

Odinistit pitävät Saatanaa kristinuskon satuhahmona, mutta käyttävät Saatanan nimeä peitenimenä heidän todelliselle jumalalleen Odinille painottaakseen uskontonsa vastakohtaisuutta juutalaiskristilliselle uskolle. [Päivitys: Kirjoittaja on hyvin tietoinen, että monet satanistit erottavat itsensä saatanan palvojista painottamalla heidän uskonsa olevan ennemminkin filosofinen maailmankatsomus kuin usko persoonalliseen Saatanaan. Satanistien filosofia hyökkää paitsi kristinuskon että klassisen humanismin arvoja vastaan ja omaksuu sosiaalidarwinistisen arvomaailman missä ”saatanallinen ekologia” muodostaa sen keskeisen elementin. Näin Saatanan Kirkon omat johtohenkilöt kuvasivat heidän ”kirkkonsa” filosofiaa Bob Larsonin haastattelussa. Samalla he paljastivat sen tosiasian, että satanismi ei ole kristinuskon tapaan massojen uskonto vaan eliitin, koska sosiaalidarvinistinen oppi ”vahvimpien oikeudesta” vetoaa tämän maailman mahtaviin vastakohtana kristinuskoon, joka vetoaa heikkoihin ja sorrettuihin]. Odinismilla on myös historiallinen side natsismiin. Satanismin yhteys radikaaliin luonnonsuojeluun ilmenee hyvin norjalaisen Black Metal yhtye Mayhemin murhasta tuomitussa jäsenessä Varg Vikernesissä, jota Metal: A Headbanger’s Journeyn (2005) ohjaaja Sam Dunn kuvasi kaikkien aikojen pahamaineisimmaksi black metal muusikoksi. Vuonna 2005 hän kirjoitti:

Vastustan sivilisaatiota, joka raiskaa Äiti Maan ja murhaa ihmisrotujamme, joka kiduttaa eläimiä ja tuhoaa kaiken, mikä on hyvää, puhdasta, luonnollista ja tervettä. Tämän sairaan, rappeutuneen, luonnonvastaisen, juutalaiskristillisen sikakapitalistisen sivilisaation kehittäminen ei tule kysymykseenkään. Heil Äiti Maa!

Varg-Promo-Photo-GREY2
Varg Vikernes oli saatanallisen black metallin varhaisimpia vaikuttajia.

Vaikka Prinssi Charles ilmaisisi tämän asian hieman hienotunteisemmin, pohjimmiltaan hänen maailmankuvassaan on kyse samasta kuin Vikernesillä. Natsismista hän [Vikernesis] kirjoittaa: ”Syy miksi olen ajoittain ilmaissut tukeni ’natsismille’ on pääasiassa koska monet norjalaiset (ja saksalaiset) ’natsit’ omaksuivat pakanauskontomme meidän veremme uskontona ja hylkäsivät juutalaiskristillisyyden juutalaisena harhaoppina.” Maailmankuvansa erottamiseksi natsismin huonosta leimasta hän kehitti 1990 -luvulla termin odalism ja ilmoitti perustavansa sen ”pakanuuteen, perinteiseen nationalismiin, rasismiin ja luonnonsuojeluun.” Hän asettaa sen vastakkain nykyisen sivilisaation kanssa, jonka hän rinnastaa ”kapitalismiin, materialismiin, juutalais-kristillisyyteen, saastumiseen, kaupungistumiseen, rotujen sekoittumiseen, Amerikkalaistumiseen, sosialismiin, globalisaatioon jne.” Kristinuskon hän näkee roomalaisten keksimänä sorron välineenä, jota pitäisi kohdella myös sen mukaisesti kutsuen sitä ”mielen rutoksi”, mitä pitäisi käsitellä ongelmana, jolle etsitään ratkaisua lääketieteestä: ”Kristinusko on diagnoosi,” hän julistaa.1 Kuten huomaat, on olemassa hengellinen ja ideologinen yhteys radikaalin luonnonsuojelun, wiccalaisuuden, satanismin ja natsismin välillä. Näistä syvennymme seuraavaksi natsismin ja radikaalin ympäristöliikkeen väliseen historialliseen siteeseen.

Natsismi ja radikaali ympäristöideologia

Suuren yleisön tietämättömyyttä luonnonsuojelu liikkeen historiallisesta siteestä natsiaatteeseen ilmentää hyvin Radio Rock Korporaation tekemä haastattelu, jossa toimittajat antoivat Linkolalle luvan puolustaa hänen vanhan tuttunsa Esko Valtaojan syytettä, että Jokelan koulusurmaajan Pekka Eric Auvisen teot olivat hänen kirjoitustensa motivoimia. Linkoa selitti olleensa ”aika imartelevaa”, että hänet mainittiin tragedian mediareportaasissa ”hirveen hyvässä seurassa”, kuten Darwinin, Sokratesin ja Nietzschen. Toimittajat kysyivät, että ”onko se nyt päällimmäinen olo, mikä tästä kaikesta tulee, että jos kaveri laittaa kylmäks jengiä koulussa… ett’ ylpeys?”. Kylmän viileästi hän vastasi: ”Eihän se mikään iso tapahtuma tietenkään ollut”. Haastattelun jatkuessa, he kysyivät hänen kirjoituksestaan, että ”natsismi oli suurelta osin erittäin hieno filosofia”. Heidän reaktionsa Linkolan vastaukseen on hyvin kuvaava. Hän selitti natsisimin olleen ”viimeinen yritys nousta markkinataloutta vastaan; siinähän oli sellainen luonto romantiikka…” Tässä kohtaa toimittajat repesivät ivalliseen nauruun. Silti hän intti, että luonnonsuojelu kuului natsisimin johtoajatuksiin, tai ainakin siihen asti, kunnes ”ne lähti Aleksanteri Suuren maailmanvalloitus linjalle”. Onko Linkolan väitteelle minkäänlaista historiallista perustaa? Tähän kysymykseen sivulla ecofascism.com tarjotaan runsaasti historiallista lähdeaineistoa lukuisten eri alojen asiantuntijoilta. Sen etusivu tähdentää:

Tämän verkkosivun päämäärä on paljastaa samankaltaisuudet molempien ympäristöliikkeen ja fasismin välillä että yhteydet ympäristöliikkeen ja nyky-fasististen, tai arkkivanhoillisten yksilöiden ja ryhmien välillä. Verkkosivu esittää alkuperäisten tutkijoiden ja toisten työn tuotantoa. Verkkosivun pääasiallinen poliittinen suuntautuminen on utilitaristinen. Taistelu fasismia tai muita äärimmäisen taantumuksellisia liikkeitä vastaan on vaatinut historiallisesti laajan liittouman. Verkkosivu on suunniteltu palvelemaan mobilisaatio paikkana kaikille niille, jotka toivovat liittyvänsä tähän taisteluun.

Arvostelussaan Professori Daniel Gasmanin kirjaan Haeckel’s Monism and the Birth of Fascist Ideology, William Walter Kay kirjoittaa:

Katsokaa kuinka pienet leoprdit ovat kadottaneet heidän täplänsä! Professori Gasmanin Haeckel’s Monism and the Birth of Fascist Ideology tarjoaa kiteytyksen fasistien yhdenmukaiseen intellektuelliin doktriiniin, joka 20 -lukuun mennessä oli omaksuttu useimpien Euroopan akateemikkojen ja artistien joukossa. Tämän joukon täsmennetyt tunnuspiirteet olivat:

• He viittasivat itseensä: ekologeina, naturalisteina ja sosio-biologisteina.
• He olivat pseudo-tiedemiehiä taipunut kukistamaan todellisen tieteen.
• Heidän hokemansa olivat: luonnollinen, holistinen ja luonnonmukainen.
• Heidän luonnon uskontonsa oli käytännössä panteismin henkiinherääminen. He palvoivat maata jumalallisena elävänä organismina. Ihmisen saavutuksia vähäteltiin vajaina ja ohimenevinä verrattuna luonnon kunniaan.
• He halusivat tiedemies-johtoista hallintoa. Tiedemiehet tutkivat luonnon jumalallista valtakuntaa, siten tiedemiehet yksinään ymmärsivät luonnon lakien poliittiset seuraukset.
• He olivat pessimistisiä ja kielsivät edistyksen olemassaolon.
• He osoittivat kaipausta primitivismiin.
• He olivat organisaatiollisesti ja ideologisesti yhteydessä luonnonmukaisen ruuan [luomu ruuan] liikkeeseen.
• He olivat organisaatiollisesti ja ideologisesti liittoutunut okkultistiseen/uus-pakanalliseen ympäristöön.
• He olivat jakaantuneet niiden kesken, jotka halusivat korvata kristinuskon ja niiden jotka halusivat muokata kristinuskoa.
• He kammoksuivat ihmiskunnan liikaväestöä ja olivat aktiivisia eugeniikka/väestön kontrolli strategioinnissa.
• He uskoivat humanitaarisuuden olevan tieteellisesti virheellistä.
• He kuvasivat yhteiskuntaa organismina, joka kasvoi orgaanisesti luonnosta.
• He näkivät suoran jatkuvuuden biologisten ja yhteiskunnallisten lakien välillä, ja väittivät että bioevolutionaariset lait pitäisi kirjaimellisesti olla inhimillisten lakien perusta.
• He uskoivat, että ihmisrodun eloonjäänti vaatisi nöyristelevän mukautumisen ympäristölliseen
kokonaisuuteen. Ihmisen vapautus ei tulisi hallintavallasta luonnon yli, mutta alistumisesta luonnon laille.
• He vastustivat kapitalistista teollistumista ja tavoittelivat virkistävänsä vaikeuksiin joutuneet teollisten kaupunkien nousun heikentämät maaseutu interessit. Vihamielisyys teollista kapitalismia kohtaan manifestoitui sen arvostelussa mikä katsottiin hengettömäksi tieteellis-mekanistiseksi ajatteluksi.
• He vastustivat äänekkäästi demokratiaa.
• Gasman ei yksilöi samankaltaisuuksia luonnonsuojelun ja fasismin välillä. Hänen kirjansa ei tee viittattausta luonnonsuojeluun tai rohkene astumaan aiheensa ulkopuolelle Euroopan akateemisista trendeistä vuosina 1870-1920.

Sivumäärän pitämiseksi asiallisissa rajoissa voimme vain raapaista tämän kiehtovan aiheen pintaa, joka vaatisi yksityiskohtaisesti dokumentoituna aivan oman kirjansa. Siitä on kuitenkin ilmestynyt viime vuosina lukuisia dokumentaatioita korkeasti koulutettujen ja hyvin arvostettujen historioitsijoiden ja eri alojen asiantuntijoiden taholta. Esimerkiksi tiivistelmässään ja täydennyksessään kolmeen kirjaan luonnonsuojelun historiasta (sen kaksi viimeistä osaa julkaisi Yalen Yliopisto), jotka Oxfordin historian professorin Anna Bramwell raapusti vuosina 1985 – 1994, Kay kirjoittaa: ”Kirjat tekevät selväksi, että Kolmas Valtakunta oli radikaali luonnonsuojelu-regiimi. Natsit tukivat luonnonmukaista maanviljelyä, metsänviljelyä, uhanalaisten lajien säilytystä, naturalismia, uuspakanuutta, holistista tiedettä, eläinten oikeuksia, auringon palvontaa, yrttiterapiaa, anti-kapitalismia, ekologiaa, anti-urbanismia, vaihtoehtoista energiaa, hysteeristä saasteiden vastaisuutta ja apokalyptista teollisuuden vastaisuutta. Samaan aikaan britannian ekologinen liike oli vihlovan, maanpetoksellisen fasistinen. Samalla kun nämä Bramwellin kirjoitusten näkökulmat on huomioitu, kuitenkin puutteellisesti, paljon vähemmän on sanottu hänen toisen maailmansodan jälkeisen luonnonsuojelun käsittelystä. Tässä hän tarjoaa käytännöllisen ymmärryksen tieteellisen yhteisön laajamittaiseen korruptioon, avain organisaatioiden kaappaamiseen ja massa median manipulaatioon ympäristöliikkeen taholta. Bramwell ei ole tämän prosessin passiivinen tarkkailija ja salaa avain pelaajat, intressit ja motiivit.”

Tämän liikkeen avain pelaajat löytyvät Euroopan ”puhdasveristen” aristokratiasta, erityisesti Englannin saksalaisesta kuningashuoneesta. Alatko jo nähdä kokonaiskuvan? Natsien oppi verestä ja maasta ja sen yhteys radikaalia luonnonsuojelua tukeviin germaanisiin tai ”arjalaisiin” eliitti perheisiin, ei ole sattumaa ollenkaan. Sen on vain ainoastaan vanhan nationalismiin perustuneen natsismin uusi kansojen rajoista vapaa ilmenemismuoto… (lue lisää kirjasta)

Huom. tästä näyteversiosta on jätetty pois lähdeviittaukset.

Lordi Monckton selittää kuinka eko-fasistit ehdottavat ”ilmastoskeptikkojen” (joihin sisältyy tuhansia arvostettuja tiedemiehiä ympäri maailmaa) leimaamista tatuoinnilla ja kaasuttamista.

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s