Harmageddon tulee olemaan ensimmäinen robottisota. Näkikö Johannes tulevaisuuden autonomiset aseet?

Julkaisin äsken videon Killer Robots, AI, and the Mark of the Beast, joten jatkan  aihetta hieman tästä. Aseenkantolupaa koskevassa USA:n poliittisessa polemiikissa konservatiivit sanovat usein, että aseet eivät tapa ihmisiä, ihmiset tappavat ihmisiä. Tämä on kuitenkin muuttumassa hyvin pian. Olemme parhaillaan sodankäynnin kolmannen vallankumouksen kynnyksellä sitten ruudin ja ydinaseen keksimisen. Pian aseet alkavat tappaa ihmisiä omatoimisesti ilman ihmisen suoraa osallisuutta. Itseasiassa tämä on  kasvavassa määrin realisoitumassa science-fictionin maailmasta osaksi todellista maailmaa. Siitä on kirjoitettu lukuisia uutisartikkeleita viimeisen viiden vuoden aikana ja teknologian kehityksen johtavat profeetat ovat varoittaneet maailmaa keinoälyn ja robottisodan vaaroista ja sen uhasta kansainväliselle laille. Äsken USA ja Venäjä hylkäsi YK:ssa lain, mikä olisi kieltänyt autonomisten aseiden käytön sodassa. Huoli ei koske niinkään tieteistarujen skenaariota missä robotit nousevat kapinaan tekijöitään vastaan, vaan sitä että robotit eivät kykene tekemään moraalisia ratkaisuja jos niille annetaan valta elämän ja kuoleman kysymyksissä.

terminator-2-judgment-day-25th-anniversary
Terminator 2: Tuomion päivä (1991). Ohjaaja: James Cameron.

Robotit voidaan ohjelmoida tappamaan terroristeja, mikä säästäisi ihmissotilaiden henkiä, mutta samalla ne eivät osaa erottaa välttämättä siviiliä terroristista tai lasta aikuisesta. Terroristien ja roistovaltioiden käsissä ne olisivat myös äärimmäisen vaarallinen joukkotuhoase. Niin sanottu singulariteettiteoria onkin jo paljon kiistanalaisempi uskomus. Sen mukaan teknologinen kehitys saavuttaisi lopulta pisteen (minkä arvellaan tapahtuvan jo 2030 -luvulla) missä koneista tulee ihmistä älykkäämpiä ja he päättävät yksissä tuumin päästä eroon ”hyödyttömistä syöjistä” eli ihmisistä. Tällä uskomuksella edistetään mm. sitä agendaa, että meidän tulisi yhdistyä koneiden kanssa (eli ottaa pedon merkki oikeaan käteemme tai otsaan) ennen kuin keinoäly nousee meidän ohitsemme ja tekee ihmisestä tarpeettoman. Vaikka keinoälyn kehitys onkin jo edennyt hyvin pitkälle, niin tässä ajatusleikissä on mielestäni useita ongelmia.

Ensinnäkin, koneen täysi autonomia ei ole vielä sama asia kuin sen vapaa tahto tai tietoisuus omasta olemassaolostaan. Keinoäly voidaan ohjelmoida toimimaan täysin itsenäisesti, mutta tämä itsenäisyys ei anna sille vielä vapaata tahtoa, itsenäisiä haluja tai päämääriä. Se toimii vain sille ohjelmoidun tehtävän puitteissa. Se on yhä robotti, ei ajatteleva yksilöllinen persoona. Nyt on jo olemassa täysin autonomisia drooneja ja muita robotteja. Mutta tämä autonomia ei tarkoita sitä, että ne toimisivat itsenäisesti omasta tahdostaan. Se on kuin mielenhallinnan alla oleva ihminen, joka toimii ohjelmoijansa käskyjen mukaisesti. Koska sillä ei ole omaa vapaata tahtoa, se ei pysty tekemään myöskään moraalisia päätöksiä hyvän ja pahan välillä. Niin kauan kuin koneet pysyvät ohjelmoijiensa vaikutusvallassa, meillä ei ole pelkoa siitä että ne kääntyisivät tekijöitään vastaan. Ihminen kääntyi Paratiisissa tekijäänsä vastaan juuri siitä syystä, että Jumala loi meille vapaan tahdon. Hän ei tehnyt ihmisestä robottia.


Ihmistä seuraava ja puita väistelevä autonominen drooni.


Meidän on siis turha pelätä sitä, että Yhdysvaltain armeijan käytössä olevat miehittämättöt ilma-alukset (robottilennokit) kääntyisivät yhtäkkiä terroristien puolelle ja alkaisivat pommittaa omiaan. Roboteilla kun ei ole omaa tahtoa tai omia ajatuksia. Tiedän, että tämä saattaa muuttua sitten kun ihminen kehittää niin sanotun yleisen keinoälyn (nykyistä keinoälyä kutsutaan kapeaksi tai heikoksi keinoälyksi). Wikipedian mukaan ”Yleinen keinoäly on koneäly, mikä voi suorittaa onnistuneesti minkä tahansa älyllisen tehtävän mihin ihminen kykenee… Akateemiset lähteet sanovat ’vahvan keinoälyn’ viittaavan koneisiin, joilla on kyky kokea tietoisuus.” Mutta on vaikea sanoa olisiko tiedostava konekaan vielä kone jolla olisi mieli ja vapaa tahto. Voiko ihminen tosiasiassa koskaan luoda tiedostavia, ajattelevia ja yksilöllisiä persoonia, joilla on vapaa tahto, tunteet ja järki? Esimerkiksi, ihminen voi luoda ehkä koneen jolla on suurempi älykkyysosamäärä kuin Albert Einsteinillä, mutta voiko ihminen luoda konetta, joka kykenee myös tunneälyyn, joka voi kokea inhimillisiä tunteita, kuten rakkautta, vihaa, surua, iloa ja empatiaa?

Vaikka tämä kaikki johtaa suoraan Ilmestyskirjassa ennustettuun pedon merkki yhteiskuntaan, niin en pidä teknologista kehitystä välttämättä itsessään pahana asiana. Kautta historian teknologian ja tieteen kehitys on ollut ihmiskunnalle enemminkin siunaus kuin kirous. Sitä on myös pelätty, silloin kun se on ollut  uhkana hallitsevalle luokalle. Esimerkiksi Gutenbergin painokoneen keksiminen ja sitä seurannut uskonpuhdistus antoi nousun tiedon nopealle leviämiselle, kun Lutherin mukaan Raamattu tuli saada käännettyä koko kansan ymmärrettäväksi ja painokone mahdollisti Raamattujen nopean painamisen, kun sitä ennen munkit kopivoivat niitä käsin latinaksi, mikä ylläpiti katolisen kirkon harjoittamaa hengellistä ja poliittista sortoa. Tästä syystä tuon ajan uskonnollinen ja poliittinen eliitti piti painokonetta ”Paholaisen keksintönä”. Sama tarina on toistunut kautta ihmiskunnan historian. Kun jokin keksintö on auttanut tavallista kansaa nousemaan köyhyydestä parempiin elinoloihin, niin heitä hallitseva eliitti on noussut vastustamaan sitä. Eliitti kun pitäisi kansan mielummin tietämättöminä ja köyhinä varmistaakseen oman valta-asemansa säilymisen.

Tästä syystä myös Prinssi Charles tunnetaan tänään tieteen ja kehittyneen teknologian vastaisesta taantumuksellisesta maailmankuvastaan. Hän vastustaa teollistunutta maataloutta ja GMO -kasvinjalostusteknologiaa juuri syystä, että se mahdollistaa tehokkaan ruoantuotannon millä voidaan ruokkia miljardeja toisin kuin hänen kannattamallaan luomutuotannolla. Vaikka Richard Dawkins tunnetaan kristinuskon vastaisena uusateistina, hän kirjoitti vuonna 2000 avoimen kirjeen Charlesille missä hän kritisoi tämän uuspakanallista hölynpölyään ”luonnonmukaisesta” maataloudesta. Kristittyjen tulisi ymmärtää, että tässä kohtaa Dawkins on aivan oikeassa (muun kun evoluutiotieteensä osalta).

Seuraavaksi, Sir, luulen että liioittelet ideaa ”perinteisen” tai ”orgaanisen” maatalouden luonnollisuudesta. Maatalous on ollut aina luonnotonta. Meidän lajimme alkoi erkaantua luonnollisesta metsästäjä-keräilijä elämäntyylistä niin äskettäin kuin 10 000 vuotta sitten  – liian lyhyt mitattavaksi evolutionaarisella aikaskaalalla. Vehnä ei ole luonnollista ruokaa Homo sapiensille. Eikä myöskään maito, paitsi lapsille. Lähes jokainen ruokapalamme on geneettisesti muunneltua – tosin keinotekoisella valinnalla ei keinotekoisella mutaatiolla, mutta lopputulos on sama. Vehnäjyvä on geneettisesti muunneltua ruohonsiementä, aivan kuin kiinanpalatsikoira on geneettisesti muunneltu susi.  Leikimme Jumalaa? Olemme leikkineet Jumalaa vuosisatoja! Suuret nimettömät väkijoukot joita me nyt vilisemme alkoivat maatalouden vallankumouksella, ja ilman vallankumousta vain pieni osa nykyisestä väkimäärästämme voisi selviytyä.

Se oli luomiskertomuksen käsky hallita luomakuntaa Jumalan luomistöiden kruununa, mikä mahdollisti tieteen ja teknologisen kehityksen nousun 1500 -luvulla. Paul Ehrlich myönsi tämän uus-malthusilaisten Raamatussa The Population Bomb, mutta piti sitä yhtenä kristinuskon negatiivisena perintönä:

Ja vallankumous tulee olemaan äärimmäisen vaikeaa, koska läntisen kulttuurin asenne luontoa kohtaan on juurtunut syvästi juutalaiskristilliseen traditioon. Toisin kuin ihmiset muissa kulttuureissa, me näemme ihmisen pohjimmaisen roolin olevan hallita luontoa enemmin kuin elää harmoniassa sen kanssa… Kristinusko edisti laajalle levinnyttä ideaa ”kehityksestä”… Molemmilla tieteellä ja teknologialla voidaan nähdä olevan niiden historialliset juuret luonnollisessa teologiassa ja kristillisessä dogmassa ihmisen oikeutetusta herruudesta luonnon ylitse… on mahdollisesti turhaa että niin monet katsovat tieteen ja teknologian ratkaisevan nykyiset ekologiset kriisimme. Paljon perustavammanlaatuiset muutokset tarvitaan. Kenties sen tyyppiset mistä paljon halveksittu hippiliike näytti esimerkkiä – liike, mikä ottaa suurimman osan uskonnollisista ideoistaan ei-kristitystä idästä. Se on liike, joka on kääritty Zen Buddhalaisuuteen, rakkauteen, ja materiaalisen rikkauden halveksintaan.”

Uusateistit kuten Dawkins uskottelevat seuraajilleen, että raamatullinen kristinusko on ollut aina tieteen ja teknologisen kehityksen jarruna, vaikka asia on aivan päinvastoin. Prinssi Charles itse tietää hyvin lännen juutalaiskristillisen perinteen yhteyden tieteen ja teknologisen kehityksen nousuun ja tästä syystä hän vastustaa niitä molempia. Mutta asian vähemmän tunnettu toinen puoli on se, että Prinssi Charles ei ole vain jokin menneisyyteen katsova romanttinen primitivisti, josta nykyinen kehitys on kulkenut jo ajat sitten ohitse. Vaikka hän ei käytä internettiä tai edes sähköpostia (hän kirjoittaa kaikki kirjeensä käsin), niin hän oli myös ensimmäinen julkisuuden henkilö joka määräsi lapsilleen ihon alle istutettavan mikrosirun vuonna 1995. Tämä asia raportoitiin mm. The Washington Postissa, kuten mainitsin sen jo kirjassani (sivu 308).

Hän oli myös ensimmäisiä julkisuuden henkilöitä, joka piti puheen hologrammin muodossa vuonna 2008 ennakkona tulevasta pedon kuvasta, jonka kautta Antikristus tulee pitämään puheita koko maailmalle. Ja hän oli ensimmäinen suuren profiilin henkilö, joka antoi PR-mainosta puettaville tietokoneille kun hän esiintyi Google-lasit päässään vuonna 2014. Hänen uutisoitiin lahjoittaneen lasien kehitykseen $1900 samalla kun niitä markkinoivan yrityksen perustajäsen David Enns kertoi: ”Prinssi Charles asia oli oli suuri media käynnistys meille. Se oli ilmiömäistä. Se julkaistiin jokaisessa suuressa uutislehdessä ja online aikakausjulkaisuissa ympäri maailman. Se oli melko suurta.” Nämä puettavat tietokoneet kuten Microsoftin HoloLens ja muut samankaltaiset AR -sovellukset mahdollistavat tulevaisuudessa sen, että holograafinen pedon kuva voi tulla jokaisen kotiin.

Lisäksi transhumanismi, joka pyrkii tuollaiseen Scifi -filmeissä kuvattuun teknoutopiaan missä kaikilla on kädessään mikrosiru ja missä ihmiset lähettävät toisilleen holograafisia videoviestejä, sai alkunsa brittiläisen Julian Huxleyn taholta, joka oli Prinssi Philipin läheinen yhteistyökumppani mm. WWF:n perustamisessa. Näiden kaikkien ”ympäristötietoisten” aristokraattien ideologiset juuret oli natsien eugeniikkaopeissa, mikä kannatti ”paremman” rodullisen kannan säilyttämistä ja ”huonomman” tuhoamista. Transhumanistinen liike pyrkii nyt käytännössä samaan päämäärään, mutta tällä kertaa he yrittävät jalostaa ”herrarotua” myymällä ideaa ihmisen ja koneen yhdistämisestä ratkaisevana askeleena kohti ihmisen lopullista jumaluutta. Eliitti siis vastustaa teknologiaa silloin kun uhkaa heidän valta-asemaansa ja toimii vapauttavana instrumenttina miljoonille köyhille, mutta kun teknologian kehitys mahdollistaa heille jopa vieläkin suuremman kontrollin, niin he kannattavat ja edistävät sitä.

Keinoälyn kehitys voi olla ihmiskunnalle joko kirous tai siunaus. Mutta en näe teknologiaa itsessään ihmiskunnan uhkana, vaan enemminkin sen kenen käsiin se lopulta päätyy. Näen keinoälyssä myös valtavat potentiaalit kiihdyttää meidän tietoamme maailmasta ja edistää sivilisaation kehitystä. Mieti esimerkiksi skenaariota missä ihminen voisi lähettää älykkäitä robotteja planeetoille kuten Marsiin valmistamaan sitä turvalliselle ihmisasutukselle. Yksistään lääketieteessä keinoäly tarjoaa valtavat mahdollisuudet. Tottakai teknologian kehitys aiheuttaa alkuvaiheessa myös tiettyjen ammattikuntien katoamista eli työttömyyttä, kun koneet ottavat ihmisen paikan. Mutta yhtä hyvin voidaan kysyä, että oliko Gutenbergin painokone huono keksintö kun se teki tarpeettomaksi ilottomien munkkien työn, joiden ainoana elämänilona oli kirjojen kopiointi ja koristelu käsin. Koneet tekevät tarpeettomiksi tietyt työt, mutta samalla ne luovat uusia.

Kirjoitin täällä artikkelin missä argumentoin sen puolesta, että tieteen ja teknologian kehitys itsessään ei tule pysähtymään tuhatvuotisessa valtakunnassa vaikka se johtaakin nykyisellä maailmanajalla Pedon valtakunnan tyranniaan. Jeesuksen takaisintulo ei käännä historian kelloa taaksepäin – palauta ihmiskuntaa nykyisestä teknologisesta vallankumouksesta teollisen vallankumouksen aikakauteen tai sitä edeltäneeseen maatalousyhteiskuntaan, tai sitä edeltäneeseen metsästäjä-keräilijä yhteiskuntaan (mitä ei ollut tosiasiassa edes olemassa, koska Raamatun historia alkaa maanviljelyn synnystä, minkä sekulaari historia ajoittaa 10 000 vuoden takaiseen Lähi-Itään ja raamatullinen historia noin 6000 vuoden taakse, kun Jumala antoi ihmisille tehtävän ”viljellä ja varjella” maata). Keinoälyn ja robotiikan nousu voi näytellä myös keskeistä osaa siinä miksi tuhatvuotinen valtakunta tulee olemaan epätavallisen rauhan sekä materiaalisen ja hengellisen hyvinvoinnin aikakautta, sellaista kuin Raamatun profeetat ennustivat sen olevan. Christian Benek kirjoitti The Christian Postissa 23. kesäkuuta 2015 artikkelissaan The Singularity: Christianity’s New Eschatological Hope.

Kun me jatkamme teknologista edistymistämme, on rationaalista odottaa sellaisen kehityksen vain kasvavan nopeudessaan ja monimutkaisuudessaan. Ikääntymistä hidastavat teknologiat tullaan keksimään. Radikaali elämän pidennyt on tulossa todelliseksi.  On jopa mahdollista, että Singulariteetin kautta teknologinen kuolemattomuus voidaan saavuttaa. Nämä edistysaskeleet tulisi tarjota toivoa kristityille, koska ne edustavat hyvin konkreettisesti kristillisen  uskon todellisuutta että Jumala, Kristuksen kautta, on käynnistänyt prosessin ihmiskunnan ja koko luomakunnan lunastamiseksi. Nyt, kun jaamme Kristuksen kutsun auttaa tätä ihmiskunnan uudistamista ja entisöintiä, meillä on mahdollisesti myös etuoikeus avustaa Jumalaa tämän uuden kuolemattoman todellisuuden täyttämisessä. Sellaisena, kristittyjen tulisi alkaa olla tarkkoja teknologistien avustamisessa ja valtuuttamisessa työkaluilla jotka rohkaisevat heidän työtään koko ihmiskunnan hyväksi. Niin tehdessään – eräänä päivänä – kristityt voivat täysin realisoida varhaisen kirkon toivon siitä, ettei meidän tule koskaan kohdata kuolemaa.

Vaikka monet kristityt ovat nopeita tuomitsemaan tällaisen humanistiseksi harhaopiksi, niin itse uskon ettei tämä idea ole ehkä niin kaukana totuudesta. Ensinnäkin, uskon Raamatun profetioiden kirjaimelliseen toteutumiseen ja uskon kuolleiden ja elävien ylösnousemukseen, siihen että Jeesus Kristus on herättävä heidät viimeisinä päivinä Raamatun lupausten mukaisesti. Raamatussa on kuitenkin monia profetioita tuhatvuotisesta valtakunnasta, jotka voivat toteutua myös nykyisen tieteen ja teknologian avustamana, kuten Jesajan ennustus, että ”Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän, ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrää; sillä nuorin kuolee satavuotiaana, ja vasta satavuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen.” (Jes. 17:20)

Lapsikuolleisuus on siis hävinnyt kokonaan ja ihmisten yleinen terveys on paljon parempaa, koska nuorin kuolee vasta satavuotiaana. Tämä näyttäisi viittaavan  kehittyneeseen terveydenhuoltoon ja ehkä jonkinlaisiin ikääntymistä hidastaviin elämänpidennys tekniikoihin. Lainasin edellä mainitun kirjoitukseni johtopäätöksessä artikkelia ”Ensimmäinen ihminen, joka elää 1000 vuotta on elossa tänään, Cambridgen tiedemies sanoo.”. Se totesi seuraavaa:

Aubrey de Grey, Cambridgen Yliopiston genetiikoista, uskoo että kellä tahansa alle 40 -vuotiaalla on potentiaalia elää tuhat vuotta – tämä tietysti jos he eivät tee itsemurhaa tai joudu onnettomuuteen. Tämä teoria soveltuu ainoastaan niihin, jotka kuolisivat muutoin luonnollisista syistä. Ikääntyminen on nähty sairautena… On monia ihmisiä, jotka haluavat kuolemattomuutta, mukaanlukien useat geneetikot, nanotekniikan asiantuntijat, tohtorit ja tiedemiehet. Se on teoreettisesti mahdollista hidastaa tai jopa pysäyttää ikääntymisprosessi, tiedemiesten mukaan, ja päämäärä jonka voimme toivoa saavuttamme on niiden hyödyksi, jotka ovat elossa tänään… Robert Freitas Molekyylisen valmistuksen instituutiosta sanoi, ’On monia ikääntymisen ainesosia mistä voimme päästä kaikista eroon.’ Ja Freitas uskoo meidän olevan lähellä vastausta, selkeää strategiaa kuolemattomuuteen. ’Tosiasiassa kahdesta neljään vuosikymmeneen, sairaus nimeltä ’ikääntyminen’ saattaa olla parannettu! Eikö se ole ihmeellistä?’

Meillä on usein taipumus hengellistää liikaa Raamatun profetioita, sen sijaa että näkisimme ne konkreettisina tapahtumina jotka toteutuvat ihmisen tieteellisen ja teknologisen edistyksen avustamina. Tämä ei ole millään tapaa epäraamaatullinen uskomus. Jumala loi ihmisen alunperinkin luomakunnan kanssahallitsijakseen. Joten miksi ihmisillä itsellään ei olisi osaa yhdessä Jumalan ja Kristuksen rinnalla luomakunnan lopullisessa lunastuksessa ja vapautuksessa synnin orjuuden kiroukselta (tietenkin ennen tätä ”kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.” – Fil. 2:10-11)?

Transhumanistit ja muut teknoutopistit pyrkivät tekemään ihmisestä iankaikkisesti elävän jumalan. Vaikka tämä on saatanallinen pyrkimys, mikä tuo mieleen Saatanan valheen Eevalle, ”Ette suinkaan kuole; vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan” (1. Moos. 3:4-5), niin on ymmärrettävä, että Saatana lupasi että ihminen voisi olla jumala ilman Jumalaa. Luomiskertomuksen mukaan Jumala kuitenkin loi ihmisen Hänen kaltaisekseen – eli jumalaksi (1. Moos. 1:26, 5:1). Myös Jeesus sanoi:

”Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: ’Minä sanoin: te olette jumalia’? Jos hän sanoo jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli – ja Raamattu ei voi raueta tyhjiin – niin kuinka te sanotte sille, jonka Isä on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan: ’Sinä pilkkaat Jumalaa’, sentähden että minä sanoin: ’Minä olen Jumalan Poika’? Jos minä en tee Isäni tekoja, älkää uskoko minua.” (Joh. 10:34-37)

Tosiasiassa tieteellisen vallankumoukset isät olivat syvästi Jumalaan uskovia kristittyjä ja näkivät tieteen roolin olevan avustaa eskatologisen lupauksen täyttymystä luomakunnan lopulliseksi entisöinniksi sen alkuperäiseen tilaan. Isaac Newton ajatteli, että se oli ennustettu Danielin kirjassa: ”Mutta sinä oi Daniel, sulje nämä sanat ja sinetöi tämä kirja, lopun aikaan asti: monet juoksevat edestakaisin ja tieto tulee lisääntymään.” (Daniel 12:4, KJV). Seuraava on lainaus verkkolehdestä Global Watch, jonka heinäkuinen numero (täällä)  viittasi myös omiin tutkimuksiini:

Margaret Jacobs huomauttaa: ”Lähes kaikki tärkeät 1600 -luvun Englannin tiedemiehet ja tieteiden tukijat Robert Boylesta Isaac Newtoniin uskoivat tuhatvuotisen valtakunnan lähestymiseen”. Tämän uskomuksen rinnalla oli halu palauttaa Aadamin alkuperäinen täydellisyys ja tietoisuus, mikä oli kadonnut syntiinlankeemuksessa. Robert Hooke kirjoitti, että Kuninkaallinen Seura oli olemassa “yrityksessä palauttaa sellaiset taiteet ja keksinnöt, jotka ovat kadonneet.” Thomas Sprat oli varma, että tiede oli täydellinen keino tuoda ”ihmisen lunastus”. John Wilkins väitti kirjassaan The Beauty of Providence, että tieteellisen ymmärryksen edistys mahdollistaisi ihmiskunnan palautumisen syntiinlankeemuksesta. Robert Boyle ajatteli että tiedemiehillä on erityinen suhde Jumalaan; että he olivat syntyneet ”luonnon papeiksi”. Heillä olisi lopulta “paljon suurempi ymmärrys Jumalan ihmeellisestä universumista kuin Aadamilla itsellään oli”.

Miekat vantaiksi ja keihäät vasureiksi

Kun profeetta Jesaja ennusti, että Kristuksen palatessa maailman kansat ”takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan” (Jes. 2:4), niin on ymmärrettävä että hän käytti kieltä minkä sen ajan ihminen kykeni ymmärtämään. Monet Raamatun profetiat ovat kirjoitettu aikansa ihmisten rajoittuneesta maailmankuvasta ja muinaisen maailman terminologialla. Tästä syystä termit kuten ”miekat ja keihäät” tulee ymmärtään symbolisena viittauksena kaikkiin ihmisen valmistamiin aseisiin. Miekat ja keihäät poistuivat käytöstä sodankäynnin historiassa jo vuosisatoja sitten. Nykyään ne vastaavat sarjatuliaseita, ballistisia ohjuksia, ydinpommeja, tankkeja, hävittäjiä, yms. Mutta koska olemme sodankäynnin kolmannen vallankumouksen kynnyksellä, ne voivat viitatan myös pian yleistyviin autonomisiin aseisiin eli robotteihin. Se että nämä aseet taotaan vantaiksi ja vesureiksi on myös symbolinen viittaus siitä, että tappamiseen alunperin kehitetyt aseet otetaan yleishyödylliseen käyttöön sivilisaation kehittämiseksi.

Rakettiteknologiaa ei käytetä enää ohjusten valmistamiseen vaan avaruuden kolonisointiin. Ydinteknologiaa ei käytetä enää ydinaseiden valmistukseen vaan turvallisen ydinenergian tuottamiseen (Kun ihminen saavuttaa ydinfuusion, raketeilla kyettäisiin matkustaman jo valonnopeudella, jolloin tähdetkin olisivat teoriassa ihmisen ulottuvissa). Robotitkin uudelleenohjelmoidaan ihmisten tappamisen sijasta ihmisten palvelijoiksi. Ehkä jokin sitova kansainvälinen kielto tulee estämään niiden käytön sotilaallisiin tarkoituksiin. Jos teknologinen kehitys saavuttaakin tuon paljon pelätyn singulariteetin, niin se voi olla loppujen lopuksi ihmiskuntaa palveleva asia, eikä sen uhka. Se voi auttaa monien nykyisten töiden delegoimisen roboteille ja keinoälylle samalla kun ihminen itse voi keskittyä johonkin muuhun – kuten Sanan tutkimiseen ja hengelliseen vaellukseen. Miehen ei tarvitse enää ansaita leipäänsä otsa hiessä tai naisen kivulla synnyttää, sillä nämä olivat syntiinlankeemuksen jälkiseurausta (1. Moos. 3:16-19). Jeesuksen takaisintullessa ”itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen” (Room. 8:21).

Robottisota Johanneksen ilmestyksessä?

Kun James Cameronin Terminator 1 ja 2 filmit alkoivat painajaismaisella näkymällä vuoden 2029 Los Angelesista missä ihmiset kävivät sotaa keinoäly Skynetin ohjaamia robottitankkeja, robottilennokkeja ja robottisotilaita vastaan, niin uskon sen olleen enemmän kuin vain hienosti toteutettua Hollywoodin Science-fictionia. Se oli profetia tai ennekuva siitä miltä maailma tulee näyttämään tuomion päivänä eli Harmageddonin ja Jeesuksen toisen tulemuksen aikaan. Cameron itse kertoi saaneen filmien idean painajaisesta, johon hän heräsi eräänä yönä ollessaan hyvin sairaana. Myös aikataulu näyttää sopivan raamatulliseen aikatauluun Jeesuksen paluun ajankohdasta (”viikunapuun ihmeen” nähnyt sukupolvi tulee täyteen vuonna 2028, ks. Matt. 24:34, Ps. 90:10). Maailman suurvaltojen armeijat ovat jo alkaneet rakentaa elokuvissa kuvattuja robottitankkeja, lennokeita ja sotilaita. Ne eivät ole tulleet vielä yleiseen käyttöön, mutta niiden uskotaan tulevan jo muutaman vuoden sisällä.

On varmaa, että 2020 -luvun loppuun mennessä ne ovat merkittävä, ellei hallitseva osa modernia sodankäyntiä. Venäjä on sanonut aloittavan robottiarmeijansa massatuotannon jo tänä vuonna. Kun puolustusministeri Sergei Shoigulta kysyttiin, että tullaanko taisteluoperaatiot suorittamaan lähitulevaisuudessa kauko-ohjatuilla laitteilla, hän vastasi, ”Miksi lähitulevaisuudessa? Tämä on pantu toimeen jo tänään ja pantu toimeen melko energisesti. Olemme alkaneet luoda taistelurobotteja ja niiden kenttäkokeilut ovat jo lähestymässä valmistumistaan. Toivon, että voimme aloittaa sarjatuotannon jo tänävuonna.” Venäjän sotavoimilla on jo nykyään käytössä 1800 kauko-ohjattua lennokkia (droonia) ja nyt se on tuomassa taisteluvalmiuteen myös joukon muita maalla, ilmassa tai merellä liikkuvia puoliautonomisia tai täysautonomisia robottitaistelijoita.

Shoigu sanoi, etteivät ”he lopeta työskentelemistä yhtenäkään päivänä tai tuntina.” Ensivuoden toukokuussa Venäjä suunnittelee esittelevänsä näitä pelottavia robottitaistelijoitaan vuosittaisessa Voitonpäivän paraatissaan. Vuonna 2017 Putin sanoi, että ”se joka hallitsee keinoälyä hallitsee maailmaa”. Tästä syystä hän on niin kiireellinen oman robottiarmeijansa liikkeellepanossa. Mutta Yhdysvallat ja Kiina ovat aivan yhtä pitkällä tässä suurvaltojen välisessä robottiasekilvassa. Vuonna 2013 USA:n asevoimilla oli käytössään jo 8000 miehittämätöntä lennokkia. Barack Obama tuli erityisen kuuluisaksi hänen kylmäverisistä drooni-iskuistaan, jotka osuivat vääriin kohteisiin ja tappoivat joidenkin arvioiden mukaan jopa yli tuhat siviiliä. Allison Jackson kirjoitti, ”Jos Obama pyytäisi anteeksi lennokkien yhden siviiliuhrin tähden joka päivä, se veisi häneltä kolme vuotta.”

Mutta samalla Yhdysvaltain asevoimien tutkimusorganisaatio DARPA on rahoittanut paljon kehittyneempiä robottitaistelijoita, joista jotkut muistuttavat läheisesti Cameronin tulevaisuuden dystopian punasilmäisiä tappokoneita. Filmien pelottavin ilmestys oli tietenkin ihmisen luurankoa muistuttava androidi tai kyborgi Cyberdyne Systems Series 800 Terminator tai lyhyesti T-800. Venäjän ja USA:n sotavoimat ovat alkaneet valmistaa myös tämän kaltaisia robotteja, jotka kykenevät jo juoksemaan, tekemään voltteja takaperin, ajamaan autoa ja ampumaan sarjatuliaseita. Nämä ihmisenkaltaiset robotit kehittyvät niin hurjaa vauhtia, että on hyvin mahdollista että niitä käytetään taisteluissa jo ensivuosikymmenen loppuun mennessä mihin filmien apokalyptinen näkymä sijoittui. Eskatologinen kirjailija Teijo-Kalevi Lusa kirjoitti vuonna 2004 kirjassaan Lopun Ajan Salaiset Kansiot (Kuva ja Sana):

Kehityksen vauhti kiihtyy kiihtymistään, eikä kukaan paina jarrua. Ihmiset ovat teknologian lumoissa. Ja vain harvat tiedostavat, että kehitys johtaa antikistilliseen maailmanvaltioon ja historian kammottavimpaan valvontayhteiskuntaan. Uskon, että mikäli Jeesuksen paluu viipyy ja ihmiskunta ennättää 2020 -luvulle, tulemme elämään hyvin koneellisessa ja apokalyptisessä maailmassa, joka tuo mieleen lähinnä Terminatorelokuvat ja vastaavat ahdistavat tulevaisuudenkuvaukset. Mielenkiintoinen yksityiskohta muuten, että Terminator 2 – Tuomion päivä sijoittuu vuoteen 2029. Tässä tieteiskuvitelmassa ihminen on miltei tuhonnut itsensä ja maailmaa hallitsevat koneet.

Hiljattain löysin papereitteni joukosta science fiction -novellin, jonka olin kirjoittanut teini-ikäisenä vuonna 1985. Novellin nimi on Auringon laskeutuessa 2029. Olin unohtanut kirjoittaneeni moisen tarinan ja lukiessani sen nyt vuosien päästä, en voinut olla liikuttumatta. Näin edellä mainitun elokuvan ja löysin kirjoittamani novellin vasta, kun teokseni Maailmanloppu 2029? oli julkaistu lokakuussa 2001. Kirjani nimellä ei luonnollisesti ole mitään tekemistä näiden scifi-tuotosten kanssa, vaan olin päätynyt mainittuun vuosilukuun neljää toisistaan riippumatonta tutkimuslinjaa seuraten (katso ensimmäisen luvun alaluku Profetaallinen vuosi 2028). Vuonna 2001 tanskalainen progeyhtye Royal Hunt julkaisi CD:n nimeltä The Mission. Vakavasta ja älyllisestä otteestaan tunnettu yhtye kertoo tällä levyllään tulevaisuuteen sijoittuvan tarinan Maa-planeetan ja ihmiskunnan kohtalosta.

Mielikuvituksellinen kertomus kuljettaa kuulijan vuosituhannen alusta aina vuoteen 2026, jolloin eletään ahdistavan yliteknisessä lopun ajan maailmassa. Edellä siteeratut tietotekniikkagurut Bill Joy ja Ray Kurzweil sijoittavat pelottavat visionsa tekoälyn kehittymisestä ja koneiden kapinasta niin ikään 2020 -luvulle. Monet jäljet johtavat 2020 -luvulle. Erilaisissa tulevaisuuteen liittyvissä spekulaatioissa kyseinen vuosikymmen on vahvasti esillä. Tiedemiehet varoittavat ja scifi-tarinat maalaavat uhkakuvia. Kaikki edellä mainitut esimerkit ovat omanlaisiaan profeetallisia signaaleja. Kun Jumalan seurakunnassa vaietaan, silloin kivet huutavat.

Robotit, kyborgit ja keinoäly liittyy kiinteästi Johanneksen näkemän pedon merkki yhteiskunnan nousuun. Kun Antikristus ja Väärä profeetta ”saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku” (Ilm. 13:16-17), niin kyse on kyborgien eli kyberneettisten oganismien noususta, ihmisen ja tietokoneen yhdistymisestä. Ensimmäinen mikrosirun ihonsa alle ottanut mies Kevin Warwik (tosiasiassa häntä ennen ehti jo prinssit William ja Harry heidän isänsä määräyksestä) kutsuu itseään maailman ensimmäiseksi kyborgiksi.  Transhumanistien mukaan ihmisen ja koneen yhdistyminen tulee olemaan väistämätön osa ihmiskunnan evoluution seuraavaa kehitysaskelta, jonka myötä ihmisestä tulee jumalankaltainen superihminen.  Patrick Wood on sanonut: 

Transhumanismi on tieteen sovellus ihmisen olotilaan saavuttamaan erityispiirteet kuolemattomuudesta, kaikkitietävyydestä ja kaikkialla läsnäolevuudesta, muiden muassa, tuottaakseen Jumalan kaltaisen jälki-ihmisten rodun.

Mutta onko Ilmestyskirjassa suoraa mainintaa myös robottien ja robottiarmeijan noususta? Muista, että Raamatun profetiat on kirjoitettu aina oman aikakautensa ihmisten rajoittuneesta maailmankuvasta käsin. He yrittivät kuvailla näkemäänsä tulevaisuuden maailmaa ja sen kehittynyttä teknologiaa siten kuin se näyttäytyi heidän silmissään. Tästä syystä Johannes käyttää usein termejä ”ikäänkuin” ja ”tämänkaltaisilta minusta näyttivät” kuvatessaan sitä mitä hän näki. Ilmestyskirjan 9. luvussa hän mainitsee heinäsirkka-armeijan ja 200 miljoonaisen ratsuväen yhteydessä Harmageddonin sotaan. Näystä kuitenkin selviää, ettei kyse ole luonnollisista heinäsirkoista – kuten Mooseksen aikana – tai luonnollisesta ratsuväestä. Kyse on joko jostain yliluonnollisesta tai sitten Johannes yrittää kuvailla lopun ajan kehittynyttä sotateknologiaa. Kallistun tulkinnassani jälkimmäiseen.

Näitä heinäsirkkoja ja ratsumiehiä on yritetty identifioida milloin mihinkin, helikoptereista panssarivaunuihin. Minun on kuitenkin aika vaikea löytää Johanneksen kuvauksesta helikoptereita tai panssarivaunuja. Panssarivaunuilla ei ole leijonan kaltaisia päätä tai käärmeiden kaltaista häntää, kuten Johannes niitä kuvailee. Ne ampuvat kyllä ”tulta, savua ja savukiveä”, mutta muuten kuvausta on kovin vaikea yhdistää nykyisiin panssarivaunuihin. Eikä seuraavasta kuvauksesta voi löytää mitenkään helikoptereita:

Ja heinäsirkat olivat sotaan varustettujen hevosten kaltaiset, ja niillä oli ole päässään ikäänkuin seppeleet, kullan näköiset, ja niiden kasvot olivat ikäänkuin ihmisten kasvot; ja niillä oli hiukset niinkuin naisten hiukset, ja niiden hampaat olivat niinkuin leijonain hampaat. Ja niillä oli haarniskat ikäänkuin rautahaarniskat, ja niiden siipien kohina oli kuin sotavaunujen ryske monien hevosten kiitäessä taisteluun. Ja niillä oli pyrstöt niinkuin skorpioneilla ja pistimet, ja pyrstöissänsä niillä oli voima vahingoittaa ihmisiä viisi kuukautta.

Ihmisen kasvot ymmärrän, sillä niitä ohjaa ihminen, joka näkyy koneen tuulilasin takaa (miksi naisen hiukset?), mutta helikoptereilla ei ole ”ikäänkuin leijonan hampaita” tai siipiä vaan pyörivät roottorit. Helikoptereilla ei ole myöskään pyrstöä millä ne voisivat vahingoittaa ihmisiä. Pidän siis todennäköisempänä, että nämä kuvaukset soveltuu tulevaisuuden robottisotateknologiaan mitä ei ole vielä kehitetty tai otettu yleiseen käyttöön. Pidän mahdollisena, että heinäsirkka-armeija kuvaa tulevaisuuden pieniä robottilennokkeja, jotka jäljittelevät heinäsirkkojen tai muiden hyönteisten käyttäytymistä. Tämä ei ole pelkkää spekulaatiota, sillä USA ja Kiina on jo testannut ensimmäisiä minidroonejaan, jotka toimivat heinäsirkkaparven tavoin. BBC kertoi 27. huhtikuuta 2017 artikkelissaan ”Droonien seuraava aikakausi tullaan määrittelemään ’parvena'”:

Mitä sinä kuvittelet kun ajattelet droonia? Yksinäistä kauko-ohjattua lelua  propelleilla, vai kenties suurta miehittämätöntä sotilaallista lentokonetta? Pian nämä kuvat voivat olla melko erilaisia: droonit ovat tulossa pienemmiksi, halvemmiksi tehdä, voivat nousta ilmaan itsekseen, ja kokoontua satojen, jopa tuhansien ryhmiksi, lentääkseen kuin lintuparvi. Niitä kutsutaan ’parveksi’ – saa niitä tarpeeksi yhteen ja ne voivat ylittää ihmisen monilla tavoin; ne voivat pelastaa elämäsi, tai ne voivat olla tappava yhteistyössä toimiva osasto taistelukentällä.

Alkajaisiksi, taistelukentällä ne voivat päihittää aseet ja teknologian mitä sotavoimat ovat käyttäneet vuosikymmeniä. Mieti tätä: ruuhkaisessa kaupungissa, pienten droonien joukkueet voivat pörrätä ympäriinsä ja kerätä tiedustelua. Tankki pataljoonat voivat olla vallattu pienikokoisten hyökkäysdroonien avulla, jotka syöksyvät kaikista suunnista samaan aikaan. Merellä tuhannet pienet droonit voivat kiitää hyökkäämään sotalaivoihin; monet voidaan ampua alas, mutta toiset saattavat päästä läpi, tuhoten tutkan ja jättäen laivan puolustuskyvyttömäksi.

Plus ei ole johtajaa tai komentajaa parvessa: parvi on itsensä organisoiva systeemi missä kaikki elementit ovat tasa-arvoisia. Parviutuminen mahdollistaa droonien etsiä aluetta tehokkaasti, tai lentää yhdessä ilman yhteentörmäystä. Ja tarvitaan vain yksi operaattori kontrolloimaan koko parvea. Parvi on kestävä. Yksi ohjus voi tuoda alas lentokoneen, mutta parvi voi menettää kymmeniä jäseniään ja jatkaa yhä matkaansa. Ilmapuolustus ohjusten rajoitetulla määrällä voidaan musertaa riittävän suurella vastustajamäärällä.

Kuulostaa siis hyvin tehokkaalta ja pelottavalta aseelta. Mieti miten käy jos tällainen päätyy terroristien, roistovaltioiden tai kylmäverisen diktaattorin käsiin? He voisivat määrätä tuhansia minidrooneja hyökkäämään parvessa suurkaupunkeihin tappaen nopeasti miljoonia siviilejä. Se voisi olla jopa vielä tehokkaampi massatuhoase kuin ydinpommi. Ilmestyskirja ennustaa, että Harmageddonissa saa surmansa kolmasosa maailman väkimäärästä eli nykyisellä väkimäärällä noin kaksi ja puoli miljardia. Viimeisimpien tieteellisten laskelmien mukaan täysimittainen ydinsota tappaisi ensimmäisen kolmen viikon aikana noin puolimiljardia ihmistä. Ilmestyskirjan 9. luvun tapahtumat kuvaa noin puolen vuoden mittaista aikaa, mikä edeltää Jeesuksen toista tulemusta taivaan pilvissä. Onkin mahdollista, että ydinaseet eivät ole Harmageddonin tappavin ase. Johanneksen ilmestys kuitenkin sanoo, että heinäsirkka-armeijalle ”annettiin valta vaivata heitä viisi kuukautta, vaan ei tappaa heitä; ja ne vaivasivat, niinkuin vaivaa skorpioni, kun se ihmistä pistää. Ja niinä päivinä ihmiset etsivät kuolemaa, eivätkä sitä löydä; he haluavat kuolla, mutta kuolema pakenee heitä.”

Tämä heinäsirkkaparvi mainitaan myös Jooelin näyssä: ”Ja minä korvaan teille ne vuodentulot, jotka heinäsirkka, syöjäsirkka, tuhosirkka ja kalvajasirkka söivät, minun suuri sotajoukkoni, jonka minä lähetin teitä vastaan.” (Joel 2:25) Samassa yhteydessä puhutaan myös ydinaseista: ”Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita; aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä. Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niinkuin Herra on sanonut; ja pakoonpäässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu.” (jakeet 30 – 32). Nykyisin arvellaan, että globaali ydinsota nostaisi ilmakehään niin suuren savu -ja tuhkamäärän, että se pimentäisi kolmannekseltaan auringon-,  kuun- ja tähtienvalon. Tämä on jälleen sopusoinnussa Johanneksen ilmestyksen kanssa: ”Ja neljäs enkeli puhalsi pasunaan; niin kolmas osa auringosta ja kolmas osa kuusta ja kolmas osa tähdistä lyötiin vitsauksella, niin että kolmas osa niistä pimeni ja päivä kolmannelta osaltaan oli valoton, ja niin myös yö.” (Ilm. 8:12)

Johtopäätös

Jotkut ovat ehdottaneet, että Ilmestyskirjan heinäsirkkaparvessa olisi kyse jonkin sortin alieneista, tai Saatanan langenneista enkeleistä jotka esiintyvät avaruuden muukalaisina. Jae 11 nimittäin sanoo, että ”Niillä oli kuninkaanaan syvyyden enkeli, jonka nimi hebreaksi on Abaddon ja kreikaksi Apollyon.” Kuitenkin, koska Saatana riivaa Antikristuksen vihan ajan puolivälissä, niin myös siinä tapauksessa minidroonien robottiparven kuninkaana olisi Lucifer itse. Ajan myötä tähän kaikkeen saamme ehkä lisää valoa, mutta tällä hetkellä näyttäisi mahdolliselta että Johannes kuvaili pian yleistyvien autonomisten aseiden sotateknologiaa. Näitä aseita kuvataan myös Joelin kirjan luvussa 2:

Puhaltakaa pasunaan Siionissa, toitottakaa torvia minun pyhällä vuorellani. Jokainen maan asukas on vapiseva, sillä Herran päivä tulee. Niin, se on lähellä: pimeyden ja synkeyden päivä, pilvien ja pilkkopimeän päivä. Vuorille levinneenä niinkuin aamurusko on lukuisa ja väkevä kansa, jonka vertaista ei ole ollut ikiajoista asti eikä tämän jälkeen enää tule, tulevaisten polvien vuosiin saakka. Sen edellä käy kuluttava tuli, sen jäljissä polttava liekki. Niinkuin Eedenin puutarha on maa sen edessä, sen jäljissä on autio erämaa, eikä jää ketään, joka olisi siltä pelastunut. Ne ovat näöltänsä kuin hevoset, ja niinkuin ratsut ne juoksevat. Ryskyen kuin sotavaunut ne hyppivät vuorten huipuilla, räiskyen kuin tulen liekki, joka kuluttaa oljet; ne ovat kuin väkevä kansa, sotarintaan asettunut. Niitten edessä kansat vapisevat, kaikki kasvot kalpenevat.

Tässäkään tapauksessa ei kuvata luonnollisia hevosia sillä profetia sanoo: ”Ne ovat näöltänsä kuin hevoset, ja niinkuin ratsut ne juoksevat.” Panen artikkelin alle muutamia videoita nykyään vamistetuista roboteista, jotka voisivat täyttää nämä profetiat.


”Ne ovat näöltänsä kuin hevoset, ja niinkuin ratsut ne juoksevat. Ryskyen kuin sotavaunut ne hyppivät vuorten huipuilla”.Parvidroonit. Ilmestyskirjan ja Joelin heinäsirkka-armeija?


USA:n sotavoimat testaa minidrooni armeijaansa.


Minidrooniparvi lähikuvassa.


Nykypäivän teknologia olisi leimattu menneinä aikoina taikuudeksi.


Myös Kiina rakentaa omaa minidrooniparvi armeijaansa.

Advertisement

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s