Charles, Walesin Prinssi, Pedon luku 666 ja Israelin lähestyvä itsenäisyyspäivä. Miten nämä kohtaavat?

Ilmestyskirjan eräs suurimmista arvoituksista on koskenut Pedon lukua 666. Tuo luku ja siihen liittyvä profeetallinen salaisuus on askarruttanut tutkijoita läpi kristikunnan historian. Johannes kertoo sen liittyvän erityiseen merkkiin, joka  viimeisinä aikoina painettaisiin Saatanan seuraajien oikeaan käteen tai otsaan ostamisen tai myymisen välttämättömänä ehtona. Samalla hän kertoo sen liittyvän erityiseen nimeen: ”…pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi” (Ilm. 13:17-18) Tiesitkö, että lukuun 666 liittyvä salaisuus paljastettiin jo vuonna 1982 miehelle nimeltä Monte Judah?

666-number-of-the-beastPeto, johon edellä mainittu jae viittaa puhuu luvussa 13 mainitusta Ensimmäisestä Pedosta. Toisin kuin näyn historisistinen tulkinta selittää, tämä Peto ei ole paavinvalta vaan persoona, koska hänelle ”annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita… neljäkymmentä kaksi kuukautta” ja koska ”kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä… jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan.” Tuo henkilö on rinnastettavissa 2. Tess. 2:3:n Laittomuuden ihmiseen ja Kadotuksen lapseen – Antikristukseen, joka saa absoluuttin vallan kaikista kansoista 42 kuukauden, 1260 päivän tai kolmen ja puolen vuoden ajaksi (Dan. 7:25, 9:27, Ilm. 11:2-3, 12:6,14). Häntä seuraa karitsansarvinen peto – väärä profeetta – , joka ”käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa.” Hän on se, joka saa ”kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki.” Myöhemmin Ilmestyskirja kertoo heidän tuomiostaan Jeesuksen Kristuksen ja Hänen pyhiensä käsissä:

Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa. (Ilm. 19:20)

Kuinka tämä jae on sovitettavissa Ilmestyskirjan historisistiseen tulkintaan, sillä tässä ensimmäinen ja toinen peto on identifioitu selvästi persooniksi, jotka heitetään molemmat ”elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa.” Nämä kaksi petoa muodostaa Lohikäärmeen kanssa Saatanan epäpyhän kolminaisuuden, missä Lohikäärme vastaa ”Isä Saatanaa” (Ilm. 12:9), Peto ”Poika Antikristusta” ja Toinen Peto on taas Pyhän Hengen vastine. Tämä alustus petojen identiteettiin auttaa myös ymmärtämään 18. jakeen ennustusta pedon nimestä. Jo varhaisten kirkkoisien Ilmestyskirjan selitysteoksissa ymmärrettiin yleisesti, että näyn ensimmäinen peto tarkoitti persoonaa – Antikristusta, jonka uskottiin nousevan Rooman keisareista. Myöhemmin keskiajalla yleistyi näkemys, jonka mukaan profetiat Antikristuksesta viittasi yksilön sijasta antikristilliseen valtakuntaan, joka edeltää Kristuksen toista tulemusta ja se nähtiin täyttyvän paavinvallassa. Tällä näkemykselle löydettiin tukea erityisesti Danielin kirjasta ja tätä aihetta olen käsitellyt seikkaperäisesti luvuissa 10 – 11. Mutta menemättä tähän syvällisemmin palaan kysymykseen pedon nimestä. Yleisimmin hyväksytty tulkinta tästä on se, että luku 666 viittaa gematriaan – lukusysteemiin missä aakkosten kutakin kirjainta vastaa jokin numero.

Luvun 666 sovellukset Keisari Nerosta Obamaan

Tämä tulkinta on löydettävissä jo kirkkoisien kirjoituksista, jotka yrittivät laskea pedon nimeä Rooman keisareiden titteleistä, erityisesti Keisari Nerosta kreikkalaisen gematrian, isopsephyn avulla. Kreikkalainen gematria perustuu samaan aakkosten kymmenjärjestelmä-systeemiin mihin myös heprealainen gematria on perustunut. Vaikka Antikristuksen nimen ei tarvitse olla heprealaista tai kreikkalaista alkuperää, on selvää että kaikkien laskuyritysten tulisi perustua kreikkalais-heprealaiseen kymmenjärjestelmä lukusysteemiin sillä Uusi Testamentti kirjoitettiin alunperin kreikaksi samalla kun sen juuret oli heprealaisessa kulttuurissa. Painotan tätä nimenomaista asiaa koska historian edetessä tutkijat ovat yrittäneet soveltaa tätä mitä erilaisimpiin yhteyksiin. Uskonpuhdistuksen aikakaudella oli tapana opettaa luvun 666 viitanneen paavin latinankieliseen titteliin Vicarius Filii Dei (Jumalan Pojan sijainen), joka laskee yhteen luvun 666 roomalaisilla numeroilla. Nykyään yleisin tapa on taas englantilainen sovitus missä A=6, B=12, C=18 jne. Tällä keinoin saadaan toki monia mielenkiintoisia tuloksia (esim. Mark of Beast=666, Bio-Implant=666, Computer=666, Son of Sin=666 jne.), mutta tämä sovitus ei silti vastaa Ilm. 13:18:sta alkuperäistä merkitystä.

decemalgematriaViime aikoina lukua 666 on yritetty sovittaa lukuisten henkilöiden nimiin, mutta useimmista yrityksistä paistaa niiden väkinäisyys. Hyvä esimerkki tästä on Barack Hussein Obama. Tällä verkkosivulla päädytään Obaman nimestä pedon lukuun lukuisia eri reittejä seuraamalla. Yksi näistä on hänen kahden etunimensä käännös arabiasta, joka tarkoittaa ”siunattu” (Barack) ja ”komea” (Hussein). Kun lisäämme tähän vielä afrikkalaisperäisen Obama-nimen merkityksen ”kalteva”, saadaan hänen nimestään englanninkieliset sanat Blessed, Handsome, Leaning. Jos sitten muutamme tuon kreikkalais-heprealaiseen desimaalijärjestelmään, saadaan tulokseksi 666. Ellei tämä ollut tarpeeksi ”hämmästyttävää”, niin entäpä sitten seuraava: Kreikkalais-heprealaisella kymmen-järjestelmällä Barack Hussein Obaman yhteisarvo on 793. Jos myös laskemme yhteen Obaman oletetun todellisen nimen Barry Soetoro (salaliittopiireissä kiertävä väite, jonka mukaan Obama olisi Keniassa syntynyt Barry Soetoro), saadaan summaksi 1458. So what! No selitys tulee tässä:

Lukujen 793 ja 1458 välissä on TÄSMÄLLEEN 666 numeroa jos ensimmäinen ja viimeinen numero sisällytetään.

Monte Judah – mies ”jolla ymmärrys on”?

Tuon verkkosivun laskumetodit eivät pääty tähän, mutta loput niistä eivät ole enää mainitsemisen arvoisia. Tämä on vain yksi esimerkki lukuisista millä pedon lukua on koitettu vääntää nimestä kuin nimestä. Myös omasta sukunimestäni saadaan 666 jos aakkosten lukuarvo kasvaa aina kuudella (englantilainen gematria). Yllä lainatun verkkosivun ansioksi luettakoon kuitenkin se, että siinä pedon lukua on yritetty laskea ainakin oikeista lähtökohdista; so. kreikkalais-heprealaisesta desimaalisysteemistä mihin Ilm. 13:18 alkujaan viittasi. Oikean laskutoimituksen tulee siis perustua kreikkalais-heprealaiseen gematriaan ja sen tulee tapahtua oikealla historian hetkellä. Tämä lähtökohta oli messiaanisen juutalaisen Monte Judahin sydämessä, kun rukoili Jumalalta johdatusta tuon kohdan ymmärtämiseen. Hän kirjoittaa (kirjoitusta lainattu myös luvussa 8):

Vuonna 1982 hankin ensimmäisen henkilökohtaisen pöytätietokoneeni. Se oli iso laskin. Koska olin heprealainen, tiesin myös kuinka kirjaimet muodostavat tiettyjä arvoja. Olin myös kirjailija ja tietoinen meidän englantilaisten kirjaimiemme ja kielen alkuperästä muinaisissa kielissä. Esimerkiksi, ensimmäinen heprealainen kirjain on alef, kreikassa se on alfa ja englanissa pelkkä ”A”. Englantilaisten aakkosten alkuperä juontuu kreikasta (alfa beta) ja hepreasta (alef bet). Olin utelias tietämään, että voisiko gematria (numeriset arvot jokaiselle kirjaimelle) tuottaa mitään kiinnostavia tuloksia. Ystävän avustuksella, joka oli paljon taitavampi tietokone ohjelmoija, kirjoitimme tietokone ohjelman, joka voi laskea numeerisia arvoja (gematria) englannin kielelle. Rajoitin järjestelmän vain ensimmäiseen 22 kirjaimeen, kuten muinaiset olivat tehneet (heprealla ja kreikalla on vain 22 kirjainta).

Kun ohjelma oli kirjoitettu, kykenin näppäilemään kaikkia nimiä kaikille maailman johtajille sekä menneisyydessä että nykyisyydessä ja laskemaan heidän gematriansa tietokoneen tarkkuudella. Minulla ei ollut odotuksia kenestäkään, kun aloitin syöttää nimiä. Tiesin jo ettei Kissinger ollut Antikristus. Sitten se tapahtui. Syötin nimen ”Prince Charles of Wales” [tämä on Prinssi Charlesin virallinen titteli]. Arvo näytti lukua 666. Oletko kuullut koskaan  kokemuksesta nimeltä ”tunneli näky”. Se on todellinen asia. Mieleni keskittyi niin lujaa, että näköni supistui alueelle, mikä rajoittui vain numeroihin itseensä. Luulin että olin menettämässä tajuntani. Ei ollut väliä kuinka monta kertaa syötin nimen, laskelma oli aina sama. Silloin se iski tajuntaani. Hän on prinssi aivan kuin kirjoitukset sanoo.

Ja kuudenkymmenen kahden vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu, eikä häneltä jää ketään. Ja kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan [hepr. prinssin] väki, mutta hän itse saa loppunsa tulvassa. Ja loppuun asti on oleva sota: hävitys on säädetty. (Dan. 9:27)

Prinssi joka on tulossa tääytyy olla roomalaista alkuperää. Ne olivat roomalaiset, jotka tulivat ja tuhosivat Jerusalemin temppelin. Antimessiaan täytyy tulla neljännestä suuresta pedosta, millä Daniel kuvasi roomalaisia. Daniel kuvaa myöhemmin kuinka prinssi tulee valtaan. Hänen täytyy olla tuolloin yhä prinssi ei kuningas.

Ja hänen sijaansa nousee kelvoton, joka ei ollut saapa kuninkaan arvoa. Hän tulee keskellä rauhaa ja anastaa juonilla kuninkuuden. (Dan. 11:21)

GematriaChart-Nov01-bw
Tässä W:n arvo on 0 koska hepreassa on 22 kirjainta ja W on aakkosten 23. kirjain

Judah jatkaa: ”Prinssi Charles on kansan prinssi, joka tuli ja tuhosi Jerusalemin temppelin. Kuninkuuden kunniaa ei olla myönnetty hänelle ja hänen nimensä vastaa englannissa (yleinen kieli meidän maailmassamme) lukua 666 käyttämällä muinaista gematria menetelmää. Mutta koska olen heprealainen, tämä ei vakuuttanut vielä tarpeeksi. Minun tuli nähdä hänen nimensä laskettuna gematriaan hepreaksi. Tätä varten minun täytyi lähteä Israeliin ja löytää arvovaltainen lähde tai käännös hänen heprealaisesta nimestään. Päädyin seuraamaan kuinka Israelin lehdistö kirjoitti hänen nimensä heprealaisissa uutislehdissä. ”Nasich Charles Mem Wales” on nimen heprealainen lausunta. Katso tässä esitettyä karttaa ja voit verrata englantilaista ja heprealaista nimeä vastaaviin laskutoimituksiin. Tilastollinen todennäköisyys on hämmästyttävää. Nimi ”Prince Charles of Wales” nykyisin hyväksytyllä heprealaisella muodolla laskee myös yhtä lailla 666. Anna minun muistuttaa lapsuuden tarinasta, joka havainnollistaa kuinka hämmästyttävä tämä tosiasia on.

Muistatko tarinan Robin Hoodista ja jousiammunta ottelusta? Ensimmäiseksi, nuoli ammutaan suurelta etäisyydeltä osuen taulun keskelle napakymppiin. Tämä vastaa ensimmäistä osumaa Prinssi Charlesin englantilaisesta sovituksesta muinaiseen gematriaan. Seuraavaksi, Robin Hood ampuu hänen nuolensa, joka halkaisee ensimmäisen nuolen. Tämä vastaa toista laskutoimitusta Prinssi Charlesin nimestä käännettynä hepreaan laskien saman tuloksen. Ei ole yhtään toista julkista hahmoa maailmassa, jonka nimi vastaa lukua 666 sekä englanniksi että kreikaksi. Etkä voi löytää yhtään toista nimeä maailmassa, jonka englantilainen nimi vastaa yhtä arvoa, kääntää sitä hepreaksi ja laskea sitten sama arvo kuin ennen käännöstä. Uskon, että tämä tosiasia Prinssi Charlesista tekee hänet paljon suuremman huomion arvoiseksi. Pohdi myös tätä. Charles tarkoittaa ”ihmistä” tai ”miehuullista” Ilm. 13:18 sanoo, että luku 666 on ”ihmisen luku”. Voin vaihtaa nimen Charles sanalle ”ihminen” ja se tarkoittaa yhä samaa.

Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on [Charlesin] luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi. (Ilm. 13:18)”

Charlesin muut yhteydet lukuun 666

Vaikka tämä on jo tarpeeksi hämmästyttävää, Monte Judah jättää huomioimatta erään keskeisen todisteen. Hän huomioi aivan oikein, että Antikristuksen täytyy olla prinssi muinaisen Rooman alueelta ja kansasta, kuten Dan. 9:27 ennustaa. Tätä asiaa alettiin käsittää oikeastaan vasta 1800 -luvulla, kun Sir Robert Andersson kirjoitti vuoden 1881 klassikkonsa The Coming Prince (Tuleva Prinssi). On mielenkiintoista, että Anderssonilla itsellään oli kiinteä yhteys Englannin kuninkaallisiin sillä itse Kuningatar Viktoria aateloi hänet ritariksi aikana jolloin ”aurinko ei  laskenut koskaan Britti imperiumin siirtomaissa.” Mutta Dan. 9:27 ei sano, että hän olisi vain prinssi vaan ”hyökkäävän kansan (so. roomalaisten) prinssi.” Tätä Judah ei käsitä: Englannin kruununperillisen titteli Walesin Prinssi, merkitsee sananmukaisesti roomalaisten prinssiä. Sana Wales johdetaan muinais-germaanisesta kantasanasta ”roomalaisille”, koska Wales oli yksi pisimpään itsenäisyytensä säilyttäneitä roomalaisia – tai roomalaistettuja – kansoja sen jälkeen, kun Saksan ja Skandinavian alueelta tulleet germaanit oli hyökänneet Länsi-Eurooppaan ja Britten saarille 400 -luvulla jKr.

Tutkin pari päivää sitten Wikipediasta arvonimen ”Walesin Prinssi” historiaa. Sain selville, että ennenkuin se alettiin myöntää Englannin monarkin esikoiselle ja kruununperilliselle, sitä käytti alkuunsa Walesin itsenäiset hallitsijat 1200 -luvulla. Viimeinen näistä oli Llywelyn ap Gruffudd. Hän oli viimeinen Englannin kuninkaan ja paavin tunnustama Walesin suvereeni hallitsija aina vuoteen 1282 asti jolloin hänen valtansa nujerrettiin Edvard I:n toimesta, joka valloitti hänen maansa ja nimitti poikansa Caernarfonin Edvartin (myöh. Edvard II) Walesin Prinssiksi vuonna 1301. Charles on Walesin 22. prinssi, joka ei saanut tätä arvonimeä ennenkuin vasta 1958 ja jota ei vihitty virkaansa muodollisessa seremoniassa ennen vuotta 1969 (tapahtuma mikä lähettiin TV:n kautta eri puolille maailmaa vain muutamia päiviä ennen ihmisen astumista kuuhun). Tuosta seremoniasta itsestään olisi jo paljon sanottavaa, mutta yritän pysyä otsikon rajaamassa alueessa.

Walesin Prinssin arvo Englannin kruununperillisen tittelinä alkoi siis 1282 tai 1301 riippuen siitä aloitammeko laskea aikaa Llywelyn ap Gruffuddin vallaltapanosta vai Caernarfonin Edvartin vihkimisestä ensimmäiseksi Walesin Prinssiksi. Jos lähdemme varhaisemmasta ajankohdasta ja lisäämme vuosilukuun 666 vuotta, päädytään vuoteen 1948 – vuoteen jolloin Charles syntyi ja Israelin valtio tuli todelliseksi lyhyen britti vallan jälkeen. Jos taas lisäämme 666 vuotta ensimmäisen Walesin Prinssin virkaanvihkiäisiin, päädytään vuoteen 1967 – tuolloin Jerusalem palasi juutalaisille lähes 1900 vuotta Prinssi Tituksen miehityksen jälkeen josta Dan. 9:26 puhui. Tästä kaksi vuotta myöhemmin Charles vihittiin virkaansa Caernarfonin linnassa (missä myös ensimmäinen Walesin Prinssi syntyi 1284). Walesin Prinssien historia näyttää siis sulkeutuvan ja huipentuvan Charlesissa, joka syntyi täsmälleen 666 vuotta Walesin englantilaismiehityksen jälkeen. Sanoisimpa, että aika jännä ”yhteensattuma”.

Israelin 67. itsenäisyysjuhla

Entäpä miten Israelin 67. itsenäisyysjuhla 14. päivä toukokuuta liittyy tähän kaikkeen? Siten, että tuona päivänä Charles tulee 66 vuoden ja 6 kuukauden ikään vastaten kolmea kuutosta, jota hänen nimensäkin jo kantaa. Tämän ei nyt tarvitse tarkoittaa yhtään mitään. On silti kiehtovaa spekuloida, että olisiko tämä jokin merkki hänen ilmestymisensä läheisyydestä. Aika näyttää.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s