Mikä on Ilmestyskirjassa mainittu Pedon kuva? Pedon kuvan evoluutio vuodesta 1897 tähän päivään. Entä kuinka Prinssi Charles liittyy tähän?

Monet Ilmestyskirjassa kuvatuista asioista viittaa selvästi meidän sukupolvemme päiviin 21. vuosisadalle jKr. Sitä teknologista kehitystä missä tänään elämme ei rakennettu kuitenkaan yhdessä päivässä. Tapahtumat, jotka ovat johtaneet Ilmestyskirjan muuttumiseen fantasiasta todellisuuteen, on vaatinut vuosisatojen kehityksen ihmiskunnan sivilisaation ja teknologian historiassa. Esimerkiksi Johanneksen Ilmestyksen 13. luku mainitsee globaalin hallinnon missä pedon ”valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot”. (Ilm. 13:7). Ennen kuin Marco Polon tutkimusmatkat Aasiaan ja Kristoffer Kolumbuksen purjehdusmatkat Amerikkoihin käynnisti löytöretkien aikakauden, ihmiskunnan eri sivilisaatiot elivät eristyksissä toisistaan ja Euroopan käsitys maailman eri mantereista oli vielä hyvin rajoittunut. Nyt kuka tahansa voi ladata yhdellä hiiren klikkauksella Google Earth -sovelluksen tarkkaillakseen omaa kotiseutuaan avaruudesta käsin kymmenien metrien etäisyydeltä tai suoraan katutasolta Google Street View palvelun avulla. Tänään maailman massamedioissa puhutaan jo avoimesti globaalin hallinnon välttämättömyydestä planeetan ympäristö- ym. kriisien ratkaisemiseksi. 

xmastv
Yksi varhaisimpia TV-lähetyksiä vuodelta 1933. Vanhoillisissa piireissä televisiota on syytetty jo pitkään pedon kuvaksi.

Elämme tänään yhdessä maailmankylässä missä kaikki kansat, kielet ja kansanheimot ovat yhdistyneet Internetin, älypuhelimien ja sosiaalisen median kautta. Mutta valtaosa ihmiskunnasta on kuin sammakko vedessä, jota kuumennetaan asteittain kohti kiehumispistettä. Se ei huomaa istuvansa kiehuvassa vedessä koska se on tapahtunut asteittaisen lämmityksen tuloksena sen sijaan että se olisi heitetty suoraan kiehuvaan veteen. Me istumme jo kiehuvassa vedessä, mutta harva edes huomaa sitä. Olemme jo täysin turtuneet meidän materialistiseen hyvinvointiimme ja aikamme teknologisiin etuuksiin, että vain harva näkee mihin tämä kaikki on johtamassa. On sanottava heti alkuun, että en ole mikään teknologiaa ja teollistumista vastustava luddiitti (nimitys 1800 -luvun Britanniassa teollistumista ja koneita vastustaneelle anarkistiselle ryhmälle). Itseasiassa olen kritisoinut äänekkäästi tällaista kehitystä, teknologiaa ja kapitalismia halveksivaa ympäristöromantiikkaa, mitä edustavat tänään monet uuspakanat ja heidän uskonnostaan maailmankuvansa ammentavat ympäristöjärjestöt.

Teknologian yksipuoleinen tuomitseminen olisi hieman epäjohdonmukaista ajattelua koska ilman teknologiaa ei tämänkään blogin luominen olisi ollut koskaan mahdollista. Hylkään siis kaikenlaisen amissiajattelun missä kristittyjen odotetaan vetäytyvän kehittyneestä sivilisaatiosta 1800 -luvun yksinkertaisiin olosuhteisiin puhtaan elämän vaalimiseksi. Teknologiasta on ollut vertaansa vailla olevaa hyötyä maailman kansojen evankelioinnissa samalla kun kehittynyt lääketiede, toimiva vesi- ja sähköhuolto sekä länsimainen koulutusjärjestelmä, ovat tarjonneet arvokasta humanitaarista apua köyhyydessä elävien kansojen fyysisten tarpeiden täyttämiseksi olennaisena osana evankeliumin kokonaisvaltaista sanomaa. Kun Ilmestyskirja ennustaa aikamme huipputeknologian osana Antikristuksen maailmanvaltaa ja mainitsee sen johtavan ihmissielut ikuiseen kadotukseen, kyse ei ole niinkään siitä että tuo teknologia olisi itsessään välttämättä pahaa, vaan siitä, että tätä teknologiaa käytetään Saatanan ja hänen poikansa palvontaan ja heidän sielujensa orjuuttamiseen. Siinä on kyse teknologiasta, jota me tänään luonnehtisimme termillä ”Orwelilainen” viittauksena George Orwellin 40 -luvun lopulla julkaisemaan profeetalliseen tieteiskirjaan 1984.

Ilmestyskirjan aikakäsitteistä.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Menora on myös juutalaisuuden tunnus, mikä viittaa seurakunnan juutalaisiin juuriin (Room. 11:24)

Siirryn kohta käsittelemään niitä teknologisia edistysaskelia mitä Johannes näki kaksi vuosituhatta ennen niiden ilmaantumista. Ymmärtääksemme ettei kyse ole vain onnekkaista yhteensattumista, on katsottava ensin asioiden kokonaiskuvaa eikä vain kokonaisuuden osia. Tästä syystä varaan tähän alkuun pienen opetustuokion Ilmestyskirjasta. Ilmestyskirjan aloituslauseesta selviää, että kyseessä on ”Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää; ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle”. Kun Jeesus ilmestyy Johannekselle seitsenhaaraisen lampunjalan (menoran) keskeltä, Hän käskee tätä kirjoittamaan ylös ”mitä olet nähnyt ja mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva”. (j. 19). Vain pieni osa Ilmestyskirjan jakeista viittaa Johannesta edeltäneeseen menneeseen aikaan (esim. Ilm. 5:9, 12:1-5), mutta suurin osa siitä käsittelee sitä ”mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva”. Seitsenhaaraisen kynttilän sanottiin symbolisoivan Jeesuksen seitsemää seurakuntaa, joista kullekin annettiin profeetallinen sanoma luvuissa 2-3.

Ilmestyskirjan futuristisessa selitysmallissa sen ”mikä nyt on” on sanottu kuvaavan seurakunnan historian seitsemää eri aikakautta, joita nämä seitsemän seurakuntaa edustavat. Selvä todiste siitä, että nämä seitsemän seurakuntaa eivät tarkoita vain Johanneksen aikaisia Vähä-Aasian seurakuntia vaan myös seurakunnan kahdentuhannen vuoden historiaa ensimmäisestä helluntaista tähän päivään, löytyy Ilm. 5:9:stä, mikä mainitsee Jeesuksen ostaneen verellänsä ”ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista ja [on] tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä”. Tässä jakeessa mennyt muoto ”on tehnyt” viittaa Golgatan ristinsovitukseen ja tuleva muoto ”tulevat hallitsemaan” puhuu Jeesuksen toisesta tulemuksesta, jota kuvataan seikkaperäisesti luvussa 19. Se mitä tapahtuu näiden välissä on kuvattu luvuissa 2- 18. Ilmestyskirjan 20. luvusta selviää, että aika jolloin Kristuksen pyhät hallitsevat maanpäällä, koittaa heti sen jälkeen kun peto ja väärä profeetta on kukistettu ja Saatana on sidottu tuhatvuotiseen vankeuteensa (Ilm. 19:19-20, 20:2,4).

Tämä Jeesuksen Kristuksen seurakunnan kaikista sukukunnista, kielistä, kansoista ja kansanheimoista ostettu pelastettujen suuri joukko ilmestyy taivaaseen yhdellä hetkellä Ilm. 7:9:ssä. Vain hetkeä aikaisemmin näiden seitsemän seurakunnan sanotaan työskentelevän yhä maanpäällä ”lähetettynä kaikkeen maailmaan” (ks. Ilm. 1:4, 5:6). Tämä kielii kolmesta asiasta, mikä huomioidaan harvoin Ilmestyskirjaa koskevissa selitysteoksissa. Ensinnäkin, luvut 6 – 7 eivät voisi mitenkään sijoittua keskiaikaan tai sitä seuranneeseen kristikunnan historiaan, kuten Ilmestyskirjan historisistinen tulkinta näyttäisi olettavan. Keskiajalla suurin osa maailman kansoista ja kielistä ei ollut kuullut vielä evankeliumin sanomaa. Maailman kaukaisimpia kolkkia alettiin evankelioida vasta löytöretkien ajan jälkeen 1500 -luvulta eteenpäin ja työ on vieläkin kesken. Huolimatta maailman äkillisestä pienenemisestä globalisaation ja massatiedostusvälineiden nousun myötä, Researches of the U.S. Center for World Mission arvioi, että saavuttamattomia kansanryhmiä olisi tällä hetkellä vielä 10,000.

Valtaosa näistä kansoista löytyy päivän tasaajan pohjoispuolelta ns. 10/40 ikkunan alueelta Afrikasta ja Aasiasta missä islam, buddhalaisuus, hindulaisuus ja animismi ovat valtauskontona. Tarkoittaako tämä sitten, että Jeesuksen paluun täytyy olla vielä vuosikymmenien tai jopa vuosisatojen päässä? Todennäköisesti ei koska Simo Lintisen raportin mukaan ”Tälle alueelle sijoittuvat kristillisyyden alkulähteet Lähi-idässä, nykyisen Turkin ja Välimeren alueella.” Tällä alueella sijaitsevat kansat ovat saattaneet kuulla evankeliumin sanoman jo varhaisempina historian aikakausina. Kristinuskon ensimmäisinä vuosisatoina evankeliumi levisi nimittäin kaikkein voimakkaimmin juuri Pohjois-Afrikan ja Aasian alueilla sen aikaisissa Rooman ja Persian valtakunnissa. Se mikä tunnetaan tänään kristillisenä maailmana oli tuohon aikaan saavuttamattomien kansojen tyyssija, mutta tänään tilanne on päinvastainen. Toinen mahdollisuus on se, että jotakin hyvin dramaattista tulee tapahtumaan, mikä kiihdyttää evankeliumin leviämistä 10/40 ikkunan alueen kansoihin. Kuulemme jo tänään lisääntyneitä raportteja unista ja näyistä joissa Jeesus on ilmestynyt näiden kansojen ihmisille.

Jooel ennusti Jumalan vuodattavan henkensä kaikkiin kansoihin Googin sodan aikoihin (Jooel 2:20, 28, vert. Hes. 38:15). Jakeet 30-31 mainitsee tuon tapahtuman yhteydessä merkit ”taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita; aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä.” (ks. Kirja-arvio: Mark Biltzin Verikuut). Ilmestyskirja ajoittaa tällaiset taivaalliset merkit kuudennen sinetin kohdalle (Ilm. 6:12). Jos siis sovitamme Jooelin profetian Ilmestyskirjan näkyyn, Jumalan hengenvuodatuksen kaikkiin kansoihin ja kieliin, tulisi tapahtua ensimmäisen kuuden sinetin aikoihin juuri ennen kuin Johannes näkee kaikista kansoista ja kielistä koostuvan pyhien joukon ilmestyvän taivaaseen. Jooelin näky globaalista hengenvuodatuksesta saattaa selittää näiden 10 000 saavuttamattoman kansan nopean kääntymisen, jotta ne voisivat olla osa Ilm. 7:9:n pyhien suurta joukkoa. Toiseksi, jos nämä seitsemän seurakuntaa työskentelevät maanpäällä evankeliumin saarnaamiseksi kaikkiin kansoihin vielä Ilm. 5:6:ssa, kyseessä ei voi olla vain ensimmäisen vuosisadan Vähä-Aasian seurakunnat. Seitsenhaaraisen lampunjalan tai menoran Ilm. 1:20:ssä täytyy kuvastaa Kristuksen kaikkia seurakuntia ensimmäisestä vuosisadasta tähän päivään.

Jos nämä seurakunnat kuvaisivat ainoastaan ensimmäisen vuosisadan seurakuntia, kuinka ne voisivat muodostaa tuon ”kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista” koostuvan pyhien joukon, joiden lunastamisesta 24 vanhinta ylistää Kristusta Ilm. 5:9:ssä? Kolmanneksi, jos tuo kaikista kansoista koostuva joukko nähdään taivaassa Ilm. 7:9:ssä, tällöin kyseessä tulee olla seurakunnan tempaus johon Jeesus viittasi Joh. 14:3:ssa ja Paavali 1. Tess. 4:14-17:sta. Tämä oli kirjani ensimmäisen luvun pääargumentti, jonka puolesta on puhunut mm. suomalainen pastori Arto Pöllänen ja amerikkalainen John Shorey, joka nähtiin äskettäin Sid Rothin vieraana TV7:n Yliluonnollista ohjelmassa. Shorey sanoi Pyhän Hengen ladanneen tämän asian hänen ymmärrykseensä vuoden kestäneen Sanan tutkimisen ja paastoamisen tuloksena jolloin hän oli kosketuksissa yksistään pyhiin Kirjoituksiin eikä ihmisten kokoamiin Ilmestyskirjan selitysteoksiin. Tämä on mielestäni kaikkein johdonmukaisin ja selkein tulkinta seurakunnan ylösoton paikasta Ilmestyskirjan kronologiassa.

Olen kuullut useita vaihtoehtoisia selityksiä, mutta mikään niistä ei vakuuta minua yhtä paljon kuin ylläkuvattu selitys. Esimerkiksi äskettäin eräs kristitty veljeni esitti minulle ajatuksensa siitä, että tempaus löytyy kohdasta Ilm. 14:14. Hänen mukaansa tätä ajatusta tuki se, että tuossa jakeessa puhutaan pelastettujen sadonkorjuusta, kun maan sato on kypsynyt korjattavaksi. Jakeen alhaalla mainittu ristiviittaus osoittaa Mark. 13:26-27:n profetiaan missä Jeesus puhui toisesta tulemuksestaan ”taivaan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja silloin hän lähettää enkelinsä ja kokoaa valittunsa neljältä ilmalta, maan äärestä hamaan taivaan ääreen.” Olen samaa mieltä siitä, että Mark. 13:26-27 ja Ilm. 14:14-16 viittaavat samaa tapahtumaan. Tätä ei käy kieltäminen. Mutta tarkempi silmäys osoittaa, että kyseessä on Jeesuksen julkinen tulemus taivaan pilvissä ja valittujen sadonkorjuussa on kyse vihan aikana tapettujen marttyyrien ylösnousemuksesta eikä seurakunnan ylösotosta. Tämä ilmenee hyvin selvästi profetian tekstiyhteydestä (Ilm. 14:13, 15:2).

Ilm. 14:14 puhuu sirpistä, mikä vihjaa väkivaltaiseen kuolemaan, jonka kautta nämä pyhät korjataan taivaaseen. Tätä edeltävä jae vahvistaa tämän: ”Ja minä kuulin äänen taivaasta sanovan: ’Kirjoita: Autuaat ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat tästedes. Totisesti – sanoo Henki – he saavat levätä vaivoistansa, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä.'” Luvussa 15 Johannes todistaa tämän joukon ylösottoa nähdessään ”ikäänkuin lasisen meren, tulella sekoitetun, ja niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovan sillä lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet.” (Ilm. 15:2). Luvuissa 14 – 15 puhutaan siis niistä pyhistä, jotka tapetaan Antikristuksen 42 kuukautta kestävän globaalin hirmuvallan aikana (Ilm. 13). Lukujen 1 – 19 välissä mainitaan kaikkiaan kolme pelastettujen joukkoa, jotka ilmestyvät taivaaseen eri hetkinä. Ensin luvussa 7 mainitaan tuo ”suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä” (Ilm. 7:9). Sitten luvussa 14 Johannes näkee 144 000 israelilaista veisaamassa ”uutta virttä valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä; eikä kukaan voinut oppia sitä virttä, paitsi ne sata neljäkymmentä neljä tuhatta, jotka ovat ostetut maasta” (Ilm. 14:3).

Ja lopulta luvussa 15 mainitaan nuo lasisella merellä seisoneet vihan ajan marttyyrit. Kyse on kolmesta täysin erilaisesta lunastettujen ryhmästä. Seitsemännen luvun suuri joukko samaistetaan usein 15. luvun marttyyreihin, mutta tämä on jo Ilmestyskirjan kronologian kannalta täysin mahdoton ajatus. Ensiksi mainittu nähdään taivaassa kohta kuudennen sinetin jälkeen, mutta jälkimmäinen juuri ennen seitsemää vihan maljaa. Sinettien ja vihan maljojen välissä on vielä seitsemän pasunaa vaikka itse käsitän pasunoiden ja vihan maljojen esiintyvän yhtä aikaa. Ensiksi mainittu ilmestyy taivaaseen aikana jolloin 144 000 israelilaista on yhä maanpäällä merkittävänä, mutta jälkimmäinen korjataan ylös vasta sen jälkeen, kun israelilaiset ovat jo veisaamassa taivaassa. Vaikka seitsemännen luvun suuren joukon sanotaan tulevan ”siitä suuresta ahdistuksesta”, heidän ei sanota kärsineen marttyyrikuolemaa pedon vallan aikana. Marttyyrien sielut mainitaan erikseen Ilm. 6:9:ssä, mutta siinäkään ei puhuta pedon valta-aikana tapetuista Kristuksen pyhistä, vaan kaikista niistä ”jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli”. Tämä joukko käsittää kaikkien niiden sielut, jotka on tapettu Rooman Colosseumilta Neuvostoliiton vankileireihin ja Isiksen mestaamiin kristittyihin.

Tuossa kohtaa on kuitenkin kyse sieluista, jotka ovat alttarin alla. Seurakunta-ajan kirkastettuja ja uudistetussa ruumiissaan ylösnousseita Kristuksen pyhiä ei nähdä taivaassa ennen kuin Ilm. 7:9:ssä. Tässä kohtaa mainittu ”suuri ahdistus” ei viittaa niinkään vihan aikaan, vaan siihen ahdistukseen, mikä kristityillä on maailmassa sillä Jeesus sanoi Joh. 16:33:ssa: ”Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman.” Paavalin mukaan seitsemän vuotta kestävä ahdistus koittaa maailmalle sen tähden, että ”Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat, ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa.” (2. Tess. 1:6-7) Eli järjestys on tämä: Ensin Jumala antaa maailman ahdistaa seurakuntaa kahden vuosituhannen ajan. Tämä on se ahdistus mistä seurakunta saa levon Ilm. 7:9:ssä. Mutta kun Jeesus ”ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa”, seurakunnalle annetaan lepo pyhien ylösotossa, mutta maailma, joka ei vastaanottanut Kristuksen evankeliumia, joutuu Jumalan ahdistamaksi kostona siitä, että maailma oli ahdistanut seurakuntaa ensin.

Monet tekevät ydinkysymyksen tietyistä profetioiden ilmaukseen liittyvistä assosiaatioista. Sekä 1. Tess. 4:16, että 1. Kor. 15:52 mainitsee ylösnousemuksen yhteydessä pasunan puhalluksen ja jälkimmäinen puhuu erityisesti ”viimeisestä pasunasta”. Tessalonikalaiskirjeessä puhutaan myös ”taivaan käskyhuudosta, ylienkelin äänestä”. Näistä assosiaatioista on päädytty sitten erilaisiin johtopäätöksiin. Yksi on se, mikä on ehkä yleisin tulkinta dispensationalistien keskuudessa Scofieldin viiteraamatun ansiosta: että tempaus on sama kuin Johanneksen ylösotto Ilm. 4:1:ssä koska tuossa kohtaa on mainittu myös pasuunan ääni. Toinen tulkinta on ollut keskittyä 1. Kor. 15:52:n ilmaisuun ”viimeisestä pasunasta” ja olettaa tempauksen sisältyvän siten seitsemännen pasunan kohdalle luvussa 11:15. Tähän tukea löydetään myös siitä, että samassa yhteydessä mainitaan kahden todistajan ylösnousemus. 1. Tess. 4:16:sta mainitsemasta ”taivaan käskyhuudosta, ylienkelin äänestä” voitaisiin päätyä taas siihen, että tempaus tapahtuu Ilm. 14:14-15:sta koska tuossa kohtaa näky mainitsee enkelin, joka huutaa ”suurella äänellä pilvellä istuvalle: ’Lähetä sirppisi ja leikkaa, sillä leikkuuaika on tullut, ja maan elo on kypsynyt'”.

Myönnän toki, että monet edellä mainituista assosiaatioista antaa kyllä mielenkiintoisia vihjeitä, joista voisimme arvailla ylösoton mahdollista paikkaa Johanneksen ilmestyksen kronologiassa. Mutta useimmista näistä arvailuista katoaa asian ydin. Tämä on: Ainoat kohdat joissa maan kansoista Karitsan verellä ostettujen pelastettujen joukko ilmestyy yhdellä kertaa Jumalan valtaistuimen eteen, ovat Ilm. 7:9, 14:1 ja 15:2. Viimeisessä oli kyse Antikristuksen toimesta tapettujen marttyyrien ylösnousemuksesta ja tätä edeltävässä 144 000 israelilaisen ylösnousemuksesta. Ainoaksi vaihtoehdoksi seurakunnan ylösotolle jää siten Ilm. 7:9:n suuri joukko kaikista kansoista ja kielistä. Vain seitsemännen luvun suuri joukko sopii seurakunnan varsinaiseen määritelmään. Tämä joukko on sama, joiden lunastamisesta 24 vanhinta ylistää Karitsaa: ”Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä” (Ilm. 5:9-10).

Huomioi, että kyse on ”heistä” eikä ”meistä” (24 vanhimmasta), jotka Scofieldin viiteraamattu assosioi seurakuntaan. Totta kai tähän joukkoon liittyy myöhemmin myös 144 000 israelilaista ja pedon merkistä kieltäytyneet vihan ajan marttyyrit, mutta ennen heitä taivaaseen nostetaan tämä joukko kaikista kansoista ja kielistä. He eivät ole siellä vielä ensimmmäisen kuuden sinetin aikana, joten kyse ei voi olla vain seurakunta ajan pelastuneista sieluista. Scofieldin viiteraamatun mukaan Johanneksen taivaaseenotto Ilm. 4:1:ssä symbolisoi seurakunnan ylösottoa, mutta jos tämä olisi oikea tulkinta, on hyvin omituista ettei hän taivaaseen saavuttuaan näe ympärillään seurakunta-ajan satoja tai tuhansia miljoonia pyhiä. Johanneksen taivaaseenotto kuvastaa kyllä sitä, että koska hänkin oli osa Karitsan morsius-seurakuntaa, joka lupausten mukaan pelastetaan tulevalta vihan ajalta (1. Tess. 1:10, 5:9, Ilm. 3:10), hänet nostettiin seuraamaan Maan viimeisiä hetkiä taivaasta eikä maanpäältä käsin. Näin ollen hän saattoi todistaa myös niitä tapahtumia, jotka esiintyy taivaassa samaan aikaan Maata kohtaavien tuomioiden kanssa. Näin hän saattoi todistaa seurakunnan saapumista taivaaseen kuudennen sinetin jälkeen, jolloin maan päämiehet ja sotapäällliköt julistavat vihan ajan alkaneeksi (Ilm. 6:17).

Jo kirkkoisät ajoittivat Ilmestyskirjan 21. vuosisadalle jKr. 

Monet sekulaarit ihmiset ovat usein herjaamassa profetioiden tutkimuksen subjektiivisuutta. He sanovat, että kaikkina aikakausina on ollut henkilöitä, jotka ovat löytäneet Raamatusta todisteita sille, että juuri he ovat tuo viimeinen sukupolvi ennen Jeesuksen toista tulemusta. Vaikka tällainen havainto on kieltämättä totta (katso vain Wikipedian pitkää luetteloa  eri teorioille maailmanlopun ajankohdista kahdentuhannen vuoden ajalta), se on myös hyvin harhaajohtava väite. Huolimatta nimittäin siitä, että jotkin tutkijat ovat olleet profeetallisissa laskelmissaan hieman hätäisiä jouduttaakseen Jeesuksen paluun määrähetkeä vuosikymmenistä useisiin vuosisatoihin, aina varhaisimmista kirkkoisistä lähtien on tiedetty laajasti se, että Ilmestyskirjan tapahtumat sijoittuvat meidän sukupolvemme päiviin 21. vuosisadalle jKr. Tarkemmin ottaen kirkkoisät eivät opettaneet Ilmestyskirjan sijoittuvan 20 vuosisadan päähän Kristuksen syntymästä. Mutta se laskumetodi mihin he perustuvat Ilmestyskirjan tapahtumien ajoituksen, on säilynyt kautta historian kirkon johtavien teologien keskuudessa.

Tämän laskumetodin mukaan – jota opetti jo kirkkoisä Irenaeus vain vuosikymmeniä Johanneksen näyn ylöskirjaamisen jälkeen – Ilmestyskirjan 20. luvussa ennustettu pyhien tuhatvuotinen valtakunta tuli olla seitsemäs vuosituhat luomisesta laskien. Koska kirkkoisät käyttivät Raamatun kreikankielistä käännöstä eli Septuagintaa, he päätyivät johtopäätökseen missä seitsemännen vuosituhannen uskottiin alkavan 500 -luvulla jKr. Kirkkoisät opettivat premillennialistista futurismia eli he uskoivat tuhatvuotista valtakuntaa edeltävään Jeesuksen kirjaimelliseen paluuseen, jota edeltää seitsemän vuotta kestävä vihan aika jolloin Antikristus hallisee maailmaa yhdessä Saatanan kanssa. Näin ollen myös Ilmestyskirjan tuli sijoittua suurimmaksi osin tuon seitsemän vuoden vihan ajan sisälle (ks. Ilm. 11:2, 13:5). Ainoa syy siihen miksi kirkkoisät päätyivät tähän varhaiseen ajankohtaan oli Septuagintan sisältämät kopiointi virheet missä luomisen ajankohdaksi saatiin laskenta tavasta riippuen vuosi 5592 – 5336 eKr. Vanha Bysantilainen kalenteri ajoitti luomisen päivämäärään 1. syyskuuta 5509 eKr.  Myöhemmin lännen kirkoissa vakiintuneet masoreettiset tekstit ovat paljastaneet, että luomisen ajankohta oli todellisuudessa paljon myöhäisempi kuin aikaisemmin luultiin.

Yksi ensimmäisiä kristittyjä teologeja, jotka rikkoivat tämän varhaisen tulkinnan, oli Britanniassa 700 -luvulla vaikuttanut Beda Venerabilis (tunnettu myös Englannin historian isänä). Häntä syytettiin harhaopista ajoittaessaan luomisen vuoteen 3952 eKr. Toisen vuosituhannen jälkeen, kun masoreettiset käsikirjoitukset julkaistiin, tämä ajankohta alkoi yleistyä ja korvata Septuagintan määrittämää varhaista ajankohtaa. Useat merkittävät opettajat (Maimonides, James Ussher, Isaac Newton, Johannes Kepler, Martin Luther) ajoittivat luomisen suunnilteen vuoden 4000 eKr. ympärille. Luomisen ajankohdan siirtyessä 1500 vuotta myöhäisemmäksi, samalla seitsemännen vuosituhannen alku siirtyi 500 -luvulta 2000 -luvulle. Näin ollen monet merkittävät oppineet uskoivat Ilmestyskirjan 20. luvussa ennustetun pyhien tuhatvuotisen hallinnon ja sitä edeltävän Antikristuksen 42 kuukauden valta-ajan (Ilm. 13:5) toteutuvan vasta 21. vuosisadalla jKr. Profetioiden tutkimuksen objektiivisuutta herjaavat ihmiset eivät ota huomioon myöskään sitä, että profetioiden kirjaimellinen tulkinta ei alkanut yleistyä ennen kuin vasta 1600 ja 1900 -lukujen välisenä aikana. Tätä ennen esim. Ilmestyskirjan kuvaukseen tuhatvuotisesta valtakunnasta ei suhtauduttu kovinkaan kirjaimellisesti (ks. amillenialismi).

Kuinka Ilmestyskirja ennusti 20. vuosisadan teknologian?

Emme ole ensimmäinen sukupolvi, joka olisi löytänyt oman aikansa tapahtumat Ilmestyskirjasta. Aikoinaan kuudennen luvun neljää hevosmiestä sovellettiin mustaan surmaan 1300 -luvulla,  16:sta luvun idän armeijaa Tšingis-kaanin Mongolivaltakuntaan (historian toiseksi suurimpaan maailmanvaltaan Brittiläisen Imperiumin jälkeen) tai myöhemmin Turkin Ottomaani valtakuntaan, 13:sta luvun ensimmäistä tai toista petoa paavinvaltaan ja niin edespäin. Mutta olemme ensimmäinen sukupolvi, joka voi todistaa Ilmestyskirjan tapahtumien kirjaimellista toteutumista. Jopa sekulaarit toimittajat käyttävät lisääntyvässä määrin ilmaisuja kuten apokalyptinen, neljä hevosmiestä ja Harmageddon kuvatessaan aikamme globaaleja kriisejä ja uhkakuvia. Monet saattavat törmätä tällaisiin ilmaisuihin uutislehdissä, mutta useimmat sivuuttavat ne pelkkänä korkealentoisena retoriikkana jossa ei ole kyse muusta kuin lehtien myyntilukujen kasvattamisesta tunteita herättävillä otsikoilla. Olemme kuin sammakko, joka ei huomaa istuvansa kieuhuvassa kattilassa. Emme näe niitä ajan merkkejä, jotka osoittavat Ilmestyskirjan kirjaimelliseen toteutumiseen meidän ajassamme.

Otetaanpa nyt esimerkiksi Ilm. 9:16, mikä mainitsee 200 miljoonaisen armeijan idästä (pasuna ja maljatuomioiden vertailu osoittaa, että kyseessä on idästä tuleva armeija Harmagedonin sodassa, ks. 16:12-16). Vaikka profetia ei vaadi, että tämä idän armeija koostuisi yksistään Kiinan armeijasta, tänään arvellaan että 1,3 miljardin väestöllä yksistään Kiina kykenisi muodostamaan 200 miljoonan miehen armeijan. Koska profetia puhuu idän kuninkaista, on todennäköisempää, että 200 miljoonan sotilaan liittouma käsittää myös Intian ja monia muita väestötiheitä idän kansoja. Tämän linkin näyttämä gaafinen tilastokartta osoittaa, että antiikin ajan suurimmat armeijat olivat korkeintaan 500 000 miehen vahvuisia (Persian Imperiumi, Rooman Imperiumi). Keskiajalla Aasian valtakuntien sotavoimien miesvahvuus saattoi nousta jo yli miljoonan (Kiinan Ming dynastia) ja ensimmäisessä maailmansodassa Saksalla oli käytössä yli viiden miljoonan vahvuinen armeija. Toisen maailmansodan aikoina Natsi-Saksa kykeni moblilisoimaan jo yli 12 miljoonaa sotilasta ja Yhdysvallat saman määrän. Mutta tämä ei ole kuin vaivaiset 6 % Johanneksen näkemästä armeijasta. Väestötieteilijöiden arvioiden mukaan maailman väestöluku ei ylittänyt 200 miljoonan rajapyykkiä ennen kuin vasta 500 -luvulla jKr.

Keskiajan loppuun mennessä väestö kaksikertaistui ja miljardin ihmisen raja ylitettiin vasta vuonna 1805. Tämän jälkeen teollisen vallankumouksen tuoma ruokahuollon, hygienian ja terveydenhuollon kehittyminen on kiihdyttänyt väestönkasvua nopeasti nykyiseen seisemään miljardiin. Professori Hans Roslingin on demonstroinut erinomaisesti tässä videossa kuinka väestönkasvun äkkijyrkkä kiihtyminen 1800 -luvulta eteenpäin johtui siitä, että suuri lapsikuolleisuus saatiin nujerrettua teollisen vallankumouksen ansiosta. Esiteollisella ajalla keskimääräinen perhe käsitti kuusi lasta, mutta tämä ei johtanut väestön nopeaan kasvuun koska oli hyvin tavallista, että kuudesta lapsesta neljä kuoli ennen aikuisikää. Tämä on hyvä muistaa ennen kuin panettelemme teollisen vallankumouksen aikaansaamaa kehitystä. Monille uuspakanoille esiteollisen ajan suuri lapsikuolleisuus oli ”Äiti Maan” tapa pitää luonto tasapainossa ja teollinen vallankumous rikkoi tämän ”rauhaisan harmonian” luonnon ja ihmisen välillä. Tosiasiassa mitään luonnon ja ihmisen välistä harmoniaa ei ole koskaan ollutkaan sillä nämä kaksi ovat olleet jatkuvassa vihollisuudessa keskenään. Teollisen vallankumouksen ansiosta aloimme nousta luonnon yläpuolelle aivan kuin Jumala kehotti ihmistä 1. Moos. 1:28:ssa.

Danielin kirja ennusti tiedon räjähdysmäisen kasvun lopun aikoina. Daniel 12:4 kertoo: ”Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy.” Englantilaiset käännökset KJV ja NASB kääntää jakeen loppusosan näin ”…monet kulkevat edestakaisin ja tieto lisääntyy.” Tätä profetiaa on ymmärretty usein siten, että ei vain ymmärrys Danielin profetioista, mutta myös luomakunnasta itsestään tulee kasvamaan loppua kohden lisääntyvässä määrin. On mielenkiintoista huomata, että nämä kaksi ovat kulkeneet usein käsi kädessä. Etenkin monet varhaisimmista luonnontieteilijöistä, jotka saivat aikaan tieteellisen vallankumouksen 1500 – 1600 -lukujen Euroopassa, olivat myös innokkaita Raamatun profetioiden opiskelijoita. Kuuluisin tapaus on tietysti Isaac Newton, joka tutki Danielin ja Ilmestyskirjan näkyjä yhtä suurella intohimolla kuin hänen luonnontieteellisiä tutkimuksiaan. Ainoastaan hänen luonnontieteelliset löytönsä saivat suurta julkisuutta, mutta vähemmällä huomiolle jäi hänen teoksensa Observations Upon the Prophecies of Daniel and the Apocalypse of St. John, joka julkaistiin vasta vuosia hänen kuolemansa jälkeen vuonna 1733. Koskien Dan. 12:4:n profetiaa, Newton kirjoitti:

Henkilökohtaisesti uskon, että nämä sanat koskevat lopun aikaa. Ihminen tulee matkustamaan maasta maahan. Tulee olemaan joitan uusia keinoja matkustaa, mitkä mahdollistavat ihmisten kulkevan paljon nopeammin kuin tällä hetkellä.

Newton spekuloi, että tämä nopeus millä ihminen pystyisi matkustamaan lopun aikoina, saattaisi nousta yli 80 km/h. 1700 -luvulla tällainen ennustus näytti niin naurettavalta, että Voltaire – kuuluisi valistusajan ateistifilosofi – pilkkasi Newtonin uskoa Raamattuun ja Raamatun profetiaan. Historia on kuitenkin osoittanut, että Voltaire oli väärässä ja Newton oikeassa. Hevonen oli Danielin päivistä 1700 -luvulle asti ihmisen nopein kulkuväline ja nopeimmat hevoset jaksavat juosta korkeintaan 60 kilometrin tuntivauhtia kahden ja puolen kilometrin matkalla. Ihminen ylitti 80 kilometrin tuntivauhdin jo 1800 -luvulla, kun ensimmäiset höyryveturit alkoivat kuljettaa ihmisiä paikasta toiseen. Jo 1800 -luvulla yleistyneiden junien rinnalle ilmestyivät sitten 1900 -luvun alussa ensimmäiset autot ja lentokoneet. Maan ilmakehän alapuolella ihminen kykenee parhaassa tapauksessa saavuttamaan nykyään yli 7000 km tuntinopeuden ja avaruudessa jopa 40 000 km tuntinopeuden. Tämä on yli satakertainen nopeus Newtonin varovaisesta arviosta. Tänään ei naura enää Voltaire vaan Jumala.

Ihmisten nopea kulku paikasta toiseen mahdollistaa myös tiedon nopean välityksen henkilöltä toiselle. Tänään nopean tiedonsiirron valtatie on tietysti Internet ja siksi tiedon yleinen lisääntyminen on yhteydessä matkustamiskeinojen helpottumiseen. Tämän puitteissa esimerkiksi minunkin kaltainen oppimaton henkilö on voinut päästä käsiksi sellaiseen tietoon, mikä oli aikaisemmin vain akateemisilla oppiarvoilla varustettujen ihmisten yksinoikeus. Tätä kautta olen voinut tutkia Danielin kirjan historiallisia tulkintoja monelta eri suunnalta ja Wikipedian tarjoamien historian artikkeleiden valossa. Näin ollen Dan. 12:4:n ”matkustaminen” on yhteydessä myös Danielin kirjaa koskevan ymmärryksen lisääntymiseen. Mutta koska artikkelini aihe koski Ilmestyskirjaa, palaan taas tähän. Äskettäin Google juhli etusivullaan television 90 -vuotissynttäreitä. Lontoossa esiteltiin nimittäin historian ensimmäinen televisio 26. tammikuuta 1926. Tämän historiaa mullistaneen laitteen keksi skotti nimeltä John Logie Baird.

Monien saattaa olla vaikea uskoa ensikuulemalta, että Johanneksen ilmestys näki edeltä televison ja elävien kuvien (elokuvan) synnyn 1800 -luvun lopulla. Tosiasiassa Johannes näki paljon edistyneempää teknologiaa kuin 1900 -luvun puolivälissä koteihin yleistynyt television, mutta käsittelen tätä 21. vuosisadan teknologiaa aivan kohta. Maailmanlaajuisesti yleistyneenä tiedonsiirtona televisio mainitaan Ilm. 11:9:ssä. Olet saattanut kuulla tämän ennenkin, mutta ilman oikeaa pohjustusta tällainen opetus saattaa kuulostaa hieman kaukaa haetulta. Olemme nähneet, että jo ensimmäisillä vuosikymmenillä Ilmestyskirjan kirjoittamisen jälkeen, monet tutkijat ajoittivat sen tapahtumat meidän aikaamme 21. vuosisadalle jKr. Olemme nähneet, että Ilmestyskirjan oma rakenne vaatii sitä, että se ajoittuu seurakunta-ajan loppuun jolloin kaikki kansat ja kielet on saavutettu Kristuksen pelastavalle evankeliumille. Koko kristikunnan historia on myös ennustettu Jeesuksen viesteissä seitsemälle seurakunnalle, mutta tämä onkin sitten kokonaan toinen alue mitä käsittelin kirjani luvuissa 10 – 11. Mitä Johannes sitten näki Ilm. 11:9:ssä? Katsotaanpa.

Ja ihmiset eri kansoista ja sukukunnista ja kielistä ja kansanheimoista näkevät heidän ruumiinsa kolme ja puoli päivää, eivätkä salli, että heidän ruumiinsa pannaan hautaan.

Tässä jakeessa puhutaan kahdesta todistajasta, jotka Jumala lähettää maailmaan 1260 päivän eli kolmen ja puolen vuoden ajaksi. Tämä aika vastaa Antikristuksen hallitsemaa 42 kuukauden globaalia hirmuvaltaa, josta kerrotaan Ilmestyskirjan 13. luvussa. Jerusalem on tuona aikana pakanoiden tallattavana ja näille todistajille annetaan valta tehdä monia tunnustekoja ja ihmeitä, jotta ihmiset kääntyisivät pahoilta teiltään Jumalan puoleen (Ilm. 11:2). Tämän ajan lopussa Antikristus tappaa nämä kaksi todistajaa ja ihmiset kaikista kansoista ja kielistä riemuitsevat niin paljon heidän kuolemastaan, että lähettävät lahjoja toisilleen. Hätkähdyttävin asia tässä profetiassa on se, että ”ihmiset eri kansoista ja sukukunnista ja kielistä ja kansanheimoista näkevät heidän ruumiinsa”. Kuinka tällainen olisi ollut mahdollista ilman television olemassaoloa? Kuinka kansat ympäri Rooman valtakuntaa olisi voineet tarkkailla Jerusalemissa lojuvia ruumiita heidän kotiseuduiltaan jos tämä näky sijoittuisi Johanneksen aikaan? Kyse ei ole Jerusalemissa asuvasta monietnisestä ihmisryhmästä kuten Ap. t. 2:5-13:sta, vaan kaikista maanpäällä asuvista kansoista ja kielistä, kuten jakeessa 10 todetaan.

800px-TV-introduction-world-map.svgIlmaisu ”näkevät heidän ruumiinsa kolme ja puoli päivää” näyttäisi viittaavan kolme ja puoli päivää kestävään live uutisointiin Jerusalemin tapahtumista, jotka herättävät suurta maailmanlaajuista huomiota ja jonka aikana kansat juhlivat näiden profeettojen kuolemaa. Johannes kertoo tämän juhlinnan johtuvan siitä, että nämä ”kaksi profeettaa olivat vaivanneet niitä, jotka maan päällä asuvat.” Heidän vitsauksensa kohdistuu maan ihmisiin sen tähden, että he ovat päättäneet seurata Antikristusta ja pilkata Jumalaa, jolla on nämä vitsaukset vallassaan ja joiden kautta Hän ravisuttaa maan kansoja viimeisenä kutsuna parannuksentekoon. Vaikka televisio saattaa olla jo 90 vuotta vanha keksintö, tämä profetia ei olisi voinut toteutua vielä 50- tai 80 -luvuilla. Television käyttöönotto on yleistynyt asteittain 1920 -luvulta tähän päivään. Vuonna 2011 jo 89 prosenttia kaikista maailman kodeista omisti TV:n ja television katsojia on arvioitu olevan globaalista reilu neljä miljardia. Viereinen kuva näyttää Wikipediasta löytyvän kartan, joka näyttää televisiolähetysten leviämisen eri maissa 1920 -luvulta 2000 -luvulle. Tummansinisissä maissa TV -lähetykset alkoivat jo 1900 -luvun puoliväliin mennessä, mutta vaaleansinisissä ja vaaleanvihreissä maissa vasta vuosituhannen vaihteeseen mennessä. Kartta kattaa siis tänään jo koko maailman, kuten Ilm. 11:9-10 näyttäisi edellyttävän.

Kuinka Ilmestyskirja ennusti 21. vuosisadan teknologian?

Ilm. 11:9 puhuu jo viime vuosisadalla keksitystä teknologiasta, mutta koska teknologian leviäminen vaatii yleensä aikaa, profetian toteutuminen globaalista on mahdollista vasta tällä vuosisadalla. Televisio itsessään on myös kehittynyt 50 -luvun kahden tai kolmen kanavan mustavalkoisista kuvaputkitelevisioista 2010 -luvun digitaali- tai satelliittilähetyksiä lähettäviin teräväpiirtotelevisioihin, joiden esiintulon norjalainen naisprofeetta näki jo 60 -luvulla. Myös entisajan scifi-leffoissa ennustettu reaaliajassa tapahtuva videoviestintä eli nykykielellä ”skypettäminen”, on tullut mahdolliseksi vasta viimeisen vuosikymmenen aikana. Vuonna 2013 NSA:lle työskennellyt loikkari Edward Snowden herätti suurta huomiota ihmisten joukkovalvontaa koskevilla paljastuksillaan missä mm. Microsoft oli luovuttanut USA:n tiedustelupalveluille esteettömän pääsyn Skypen käyttäjien videoviesteihin. Tällainen kehitys on tehnyt mahdolliseksi sen minkä George Orwell näki 40 -luvun lopulla hänen profeetallisessa scifi-kirjassaan Vuonna 1984.

Tuossa kirjassahan kuvattiin Brittiläisen Imperiumin perustuksille rakennettua Osean-nimistä supervaltiota, joka valvoi kansalaisiaan televisoiden kautta, joissa oli jokaisen ihmisen kotia kuvaavat valvontakamerat. Kirjan tapahtumat sijoittuvat mielenkiintoisesti juuri Lontooseen missä esiteltiin maailman ensimmäinen televisio. Kerron artikkelin lopussa kuinka Englannin kuningashuone on ollut edistämässä tätä pedon kuvaan yhteydessä olevaa teknologiaa jo 1800 -luvun lopusta lähtien. En nyt väitä, että televisio olisi Ilmestyskirjan 13:sta luvussa mainittu pedon kuva. Mutta ilman elävien kuvien (elokuvien) ja televison olemassaoloa myöskään pedon kuvaan vaadittava teknologia ei olisi ollut koskaan mahdollista. Johannes nimittäin ennusti elävien kuvien olemassaolon puhuessaan pedon kuvasta, jolle annettiin ”henki, että pedon kuva puhuisikin”. Pedon kuvassa on siis kyse elävästä kuvasta, jossa on mukana myös ääni. Elävien kuvien historia alkaa jo 1890 -luvulta, mutta ääni oli mahdollista lisätä elokuviin vasta 1920 -luvulla. ”Kuvalle” käytetty kreikan sana on tässä kohdin eikón, jonka merkitystä HELPS Word-studies selittää seuraavasti:

1504 eikón (sanasta 1503 /eíkō, ”olla kuin”) – asianmukaisesti, ”heijastuman kaltainen edustus,” viitaten johonkin mikä on hyvin lähellä yhdennäköisyyttä (kuin ”teräväpiirto” projektointi, kuten määritelty tekstiyhteydessä). Kuva (1504 /eikón) siten heijastaa täsmälleen sen lähdettä (mitä se suoraan vastaa). Esimerkiksi, Kristus on todellinen kuva (1504 /eikón, korkein ilmentymä) Jumalasta (ks. 2 Kor 4:4; Kol 1:15).

”1504 (eikón) edellyttää alkuperäismallia, mitä se ei ainoastaan muistuta, vaan mistä se on myös piirretty” (R. Trench). 1504 (eikón) on siten enemmän kuin ”varjo”; enemminkin se on toisinne (F. F. Bruce, Heprea, 226; katso myös Lightfoot Kol 3:10 ja 2:21).

Pedon kuvassa on tämän määritelmän mukaan kyse teräväpiirto projektiosta, joka heijastaa sen alkuperäistä lähdettä. Tuo lähde on tietysti peto itse – Antikristus, jolle ”annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta” (Ilm. 13:5). Jotkin eskatologit ovat ehdottaneet, että pedon kuvassa olisi kyse jonkinlaisesta Antikristuksen kloonista, mutta eikónin määritelmä näyttäisi viittaavan ennemminkin heijastuman kaltaiseen kuvaan, kuin lihaa ja verta olevaan kaksoisolentoon. En voisi kuvitella enää tarkempaa kuvausta videoprojektorien mahdollistamista elävistä kuvista. Kuvittele, että tämä ennustus annettiin 1700 vuotta ennen elokuvien syntyä. Pedon kuvassa ei ole kuitenkaan kyse samasta asiasta kuin Ilm. 11:9:ssä ennustetussa televisiossa. Vaikka televisio onkin yhteydessä läheisesti pedon kuvaan, pedon kuva ei ole silti televisio. Syyt tähän ovat seuraavat.

Pedon kuvassa ei ole kyse näytöstä tai valkokankaasta, joka projisoi eläviä kuvia sillä se edustaa ainoastaan yhden persoonan kuvallista heijastumaa. Kyse on myös teknologiasta, joka vaatii kaikkia maanpäällä asuvia palvomaan tätä kuvaa (Ilm. 13:15). Pedon kuva valjastetaan pedon henkilökultin välineeksi ja se vastaa sitä mitä valtion johtajaa esittävät patsaat ja valokuvat ovat merkinneet kautta historian totalitaristisissa valtiomuodoissa. Kaikkien maanpäällä asuvien on kuoleman uhalla palvottava – tai osoitettava uskollisuutta – tälle elävälle ja puhuvalle kuvalle, joka edustaa petoa itseään ja on tämän identtinen heijastuma. Tällaiseen skenaarioon vaadittava teknologia ei olisi ollut mahdollista vielä 1900 -luvulla, mutta tänään se on tullut mahdolliseksi. Teknologia tähän on ollut mahdollista jo kymmenen vuoden ajan. Ensimmäinen esimerkki tästä oli popin kuningatar Madonnan esiintyminen Grammy Awards -palkintogaalassa vuonna 2006 holograafisessa muodossa.

Popin kuningas Michael Jackson teki ensiesiintymisensä hologrammina puolestaan 2014. Tieteen Kuvalehti kertoi tästä syyskuussa 2014. Tämä pop-legendan ”ylösnousemus” tapahtui viisi vuotta hänen kuolemansa jälkeen. Nyt myös toinen pop-legenda, maailman palkituin naisartisti Whitney Houston, joka kuoli huumeiden yliannostukseen 2012, on tekemässä paluun estardille. Brittilehti The Guardian raportoi 14. syyskuuta 2015, että edesmennyt naisartisti tekee maailmankiertueen hologrammin muodossa tänä vuonna. Monet ovat jo pohtineet tuleeko USA:n tämän vuotisen presidentti kilvan ehdokkaat hyödyntämään tätä teknologiaa äänien kalastamiseksi.  Poliitikolle tällainen tempaus ei olisi aivan ennennäkemätöntä sillä Intian nykyinen pääministeri Narendra Modi hyödynsi sitä jo 2012 ja Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan vuonna 2014. Monet poliitikot ovat alkaneet nähdä tällaisen teknologian mahdollistamat hyödyt vallan ja poliittisen propagandan välineenä. Teknologiaa markkinoiva Musion teki läpimurtonsa vuonna 2012, kun se onnistui projisoimaan 90 -luvulla kuolleen rap-artisti Tupacin lavalle. Yhtiö mainostaa tätä teknologiaa näin:

Maailman johtajat holografisessa teknologiassa. Näkeminen on uskomista. Musion työntää rajat ja haastaa odotukset. Meidän mullistava 3D holografinen projektointi teknologia tuo näkysi eloon ja vangitsee katsojat maailmanlaajuisesti.

Nämä Musionin tarjoamat hologrammit eivät ole itseasiassa todellisia hologrammeja, mutta ne tarjoavat katsojille illuusion kolmiulotteisesta kuvasta perustuen jo 1800 -luvun lopulla tunnettuun teatteri temppuun nimeltä Pepper’s Ghost yhdistettynä teräväpiirto videoprojektioon. Ne luovat illuusion aaveiden kaltaisista kolmiulotteisista persoonista, jotka leijuvat tainomaisesti ilmassa ja haihtuvat valosäteiksi yhtä nopeasti kuin ne alun pitäen ilmestyivätkin tyhjään tilaan. Tämä hämmästyttävä teknologia on tullut mahdolliseksi vasta viimeisen vuosikymmenen aikana. Näiden hologrammien kokoa voidaan myös vaihtaa. Näin teki esimerkiksi Microsoftin perustaja Bill Gates, joka ilmestyi Kuala Lumpurissa 4,6 metriä pitkänä hologrammina. Jesus Diaz raportoi, että ”15.1-jalan projektio on paljon suurempi kuin julkisen persoonan ensimmäinen holografinen esiintyminen, elämän kokoisen Prinssi Charlesin Abu Dhabin World Future Energy -kokouksessa [tammikuussa 2008].” Tästä pääsemmekin pedon kuvan ja Prinssi Charlesin väliseen profeetalliseen yhteyteen.

Pedon kuvan yhteys Englannin kuninkaallisiin.

Englannin kuningashuone on ollut pedon kuvan tulemusta edistävien teknologioiden keskiössä jo 120 vuoden ajan. Elokuvan historiaa käsittelevässä artikkelissa Wikipedia kertoo, että ensimmäinen pyörivä videokamera keksittiin Kuningatar Viktorian hallinnon 60 -vuotis juhlia varten vuonna 1897. Kuningatar Viktoria oli siten ensimmäinen Britannian monarkki, joka on vangittu valkokankaalle. Tämä oli vain kaksi vuotta siitä, kun Berliinin Wintergartenin teatterissä esitettiin maailman ensimmäinen lyhytelokuva. Kerroin jo kuinka historian ensimmäinen televisio – vanhalta nimeltään näköradio – esiteltiin Lontoossa vuonna 1926. Maailman ensimmäiset säännölliset televisiolähetykset 30 -luvulla käynnistänyt yleisradioyhteyttä BBC (British Broadcasting Corporation) perustettiin Kuningas Yrjö V:n valtuuttamalla dokumentilla vuonna 1927 ja ensimmäiset vuosittaiset joulutervehdykset Yrjö V aloitti radiossa vuonna 1932. Nämä joulutervehdykset muutettiin TV -lähetyksiksi Elisabet II:n toimesta vuonna 1957.

Kuningatar Viktorian ensiesiintyminen filmillä vuonna 1897

Englannin kuninkaalliset ovat olleet monessa suhteessa edeltäraivaajia radion ja television historiassa. Muista, että Ilm. 13:15 edellyttää elävän kuvan lisäksi myös äänilähetysten olemassaoloa (”että pedon kuva puhuisikin”). Kuningatar Elisabet II:n kruunajaiset vuonna 1953 oli ensimmäinen kansainvälisesti merkittävä tapahtuma, mikä lähetettiin televisiosta. Tuolloin neljä vuotias Prinssi Charles oli myös TV-kameroiden keskipisteessä. Ainutlaatuisen henkilön Charlesista tekee mm. se, että hän on maailman historian ensimmäinen ihminen, jonka elämää on seurattu filmillä hänen syntymästään marraskuussa 1948 aina tähän päivään asti. Prinssi Charlesin vihkiseremonia Walesin Prinssiksi vuonna 1969 oli ensimmäisiä värilähetyksiä, jolla oli yli 500 miljoonaa maailmanlaajuista katsojaa. Tämä oli yksi seuratuimpia TV-lähetyksiä vuoteen 1981 asti jolloin sen ylitti toiset kuningasperheeseen liittyvät TV-spektaakkelit – Charlesin ja Dianan häät (750 miljoonaa katsojaa) ja vuonna 1997 Dianan hautajaiset (jopa 2 miljardia katsojaa) sekä Hongkongin 150 vuotta kestäneen brittiläisvallan luovutusseremonia Kiinan kansantasavallalle jossa Charles edusti Elisabet II:sta (arviolta miljardeja TV-katsojia).

Prinssi Charles on ollut siis maailmanlaajuisen mediahuomion keskipisteessä hänen syntymästään asti. Samaa ei voi sanoa monista muista maailman johtajista. Jopa hänen syntymänsä uutisoitiin televisiossa. Vuonna 1897 keksittiin historian ensimmäinen liikuteltava videokamera, jonka ansiosta Kuningatar Viktoria oli mahdollista tallentaa filminauhalle. Sata vuotta myöhemmin miljardit TV-katsojat seurasivat Prinssi Charlesin puhetta Hongkongissa ja Dianan hautajaisia Lontoossa (tietämättä Charlesin olleen hänen vaimonsa kuoleman takana). Ilm. 13:3 kertoo kuinka ”koko maa seurasi ihmetellen petoa”. Tällainen profetia viittaa juuri television ja internetin kaltaisten massaviestintä välineiden olemassaoloon. Tätä historiallista taustatietoa vasten Prinssi Charlesin esiintyminen Abu Dhabissa hologrammina on hyvin voimakas merkki siitä, että hän Raamatun ennustama peto. Ja tämä merkki on vain yksi monien muiden joukossa. Vaikka ennen Charlesia holograafisen debyyttinsä oli tehnyt jo pop-tähti Madonna ja Al Gore, se oli ensimmäinen tapaus mikä huomioitiin laajasti mediassa.

Musionin mainosvideo hologrammi teknologiasta jossa Prinssi Charlesin hologrammi löytyy äänen kanssa videon lopusta ikäänkuin tribuuttina siitä, että hän oli tämän peto-teknologian yleistymisen tärkein tienraivaaja esiintymisellään Abu Dhabissa.

Star Wars elokuvasarjassa on kuvattu jo 70 -luvulta lähtien puhuvia hologrammeja. Tässä kohtauksessa Darth Vader polvistuu Galaktisen tasavallan ylikansleri Palpatinen – Hitlerin ja Antikristuksen vastineen – valtavan sinertävän hologrammin edessä profeetallisena enteenä Ilm. 13:15:sta profetiaan pedon kuvasta, jonka edessä kaikki kansat polvistuvat.

Johtopäätös

Tässä artikkelissa olen osoittanut kuinka teknologia Ilmestyskirjan 13:sta luvussa ennustettuun pedon kuvaan on tänään mahdollista ja kehitys sen tulemukseen alkoi jo 1800 -luvun lopulla ensimmäisten filmien muodossa. Olemme nyt siirtymässä kaksulotteisten kuvien aikakaudelta kolmiulotteisten kuvien aikakauteen. James Cameronin maailmanlaajuiset lipputulot räjäyttänyt Avatar (2009) – elokuvahistorian myydyin filmi – oli ensimmäisiä kolmiulotteisena esitetyistä elokuvista. Tämän jälkeen kolmiulotteiset elokuvat ovat yleistyneet perinteisten kaksiulotteisten elokuvien rinnalle elokuvateattereissa ympäri maailmaa. 3D elokuvien myötä kauppoihin on ilmestynyt myös 3D -kuvaa toistavia teräväpiirtotelevisioita, joiden katsomiseen tarvitaan kolmiulotteisen elämyksen mahdollistavat erikoislasit. Nyt Samsung on julkaissut 3D TV:n jonka katsomiseen ei tarvita enää laseja ollenkaan. Vaikka kolmiulotteisten elokuvien suosio leviää hitaasti, olemme elokuvataiteen visuaalisen vallankumouksen kynnyksellä – samanlaisen murroskohdan, mitä ääni merkitsi elokuvalle 20 -luvulla tai väri 60 -luvulla. Merkittävä osa tätä vallankumousta tulee olemaan kaksiulotteisen videoviestinnän muuttuminen kolmiulotteiseksi hologrammiviestinnäksi.

Videoviestien sijaan poliitikot tulevat pitämään puheita eri kaupungeissa samanaikaisesti reaaliajassa toimivien hologrammien välityksellä. Tästä Al Gore, Prinssi Charles, Narendra Modi ja Recep Tayyip Erdoğan on antanut jo selvää esimakua. Nykyisellä kehitysvauhdilla tällainen skenaario ei toteudu 2050 -luvulla vaan 2020 -luvulla. Mutta toisin kuin tavalliset poliitikot, Antikristus ei tule pitämään puheita yhdessä maassa vaan kaikkialla maailmassa.  Hänen puheensa tulee nostamaan ihmiset hurmioon kaikkialla maailmassa. Kun Al Gore esiintyi hologrammina vuonna 2007, hän esiintyi ilmastonmuutoksen vastaisessa Live Earth konsertissa, jonka tarkoitus oli yhdistää kaikki kansat planeetta Maan pelastamiseksi. Tämä konsertti pidettiin seitsemällä maanosalla ja seitsemässä kaupungissa päivämäärällä 7/7/07 ja Al Gore ilmestyi yhteen kaupunkiin hologrammina puhuen maailman kansojen yhdistymisen tarpeesta. On syytä huomauttaa, että Al Gore on ollut Prinssi Charlesin yhtä maailmanhallitusta ajavien poliittisten päämäärien yksi tärkeimpiä liittolaisia jo 80 -luvulta lähtien. Suurkaupunkien stadioneiden ja estradien ohella pedon kolmiulotteinen kuva saattaa tulla myös jokaisen kansalaisen kotiin.

Tällaisesta skenaariosta antaa vilauksen Microsoftin edellisenä vuonna esittelemä HoloLens, jonka se toi julkisuuteen Windows 10 ohella.  Tämä tuote on virtuaalisen todellisuuden fyysiseen maailmaan sekoittava ”älylasit”, jonka odotetaan tulevan vuonna 2014 hehkutetun Google lasien tilalle, kun Google ilmoitti tammikuussa 2015 lopettavansa lasien myynnin sen huonon vastaanoton johdosta. Useimmilla meistä on jo käytössään älypuhelimet. Seuraavana vuorossa on älylasit. Koska maailmassa tuotetun informaation määrä kaksinkertaistuu nykyään kahden vuoden välein, onkin todennäköistä että 2020 -luvulla älypuhelimille naureskellaan jo niiden vanhanaikaisuuden vuoksi. Tällaisen ”kivikautisen teknologian” korvaa luultavasti Google lasien tai HoloLensien tapainen virtuaalitodellisuus, mikä liittää internetin osaksi meidän olohuonettamme sen sijaan, että se olisi kahlittu kaksiulotteiselle näytölle. Tällainen teknologia mahdollistaisi myös holograafisen videoviestinnän jokaisen kansalaisen käyttöön missä paras ystäväsi voisi käydä luonasi hologrammin muodossa vaikka hänen todellinen kehonsa olisi aivan toisessa maassa. Kuulostaako yliampuvalta? Kenties, mutta HoloLenssien tapainen teknologia todistaa ettei tällainen ole enää kovinkaan kaukana.

PS. Tässä artikkelissa minun ei ollut mahdollista käsitellä ihon alle istutettavia mikrosiruja, ihon päälle liimattavia elektronisia älytatuointeja tai ihmisen verenkiertoon istutettuja nanorobotteja, jotka liittyvät puolestaan pedon merkki -teknologiaan, jonka tulemuksen Ilmestyskirjan 13. luku ennusti myös osana Antikristuksen maailmanvaltaa. Olen kirjoittanut tästä aiheesta jo muutamia artikkeleita (ks. Tappajarobotit tekevät tuloaan. Olivatko Terminator elokuvat pelkkää scifiä vai profetiaa Antikristuksen koneellistetusta maailmanvallasta?) ja sivusin sitä myös kirjani kahdeksannessa luvussa. Äsken eräs lukija lähetti minulle sähköpostilla erään mielenkiintoisen artikkelin bakteerien toimintaa jäljittelevistä nanoroboteista, jonka voit käydä lukemassa täältä

Microsoftin mainosvideo vuonna 2015 julkistetusta HoloLens sovelluksesta.

Advertisement

4 vastausta artikkeliin “Mikä on Ilmestyskirjassa mainittu Pedon kuva? Pedon kuvan evoluutio vuodesta 1897 tähän päivään. Entä kuinka Prinssi Charles liittyy tähän?

 1. Hieno juttu taas Samuel ja hyvin avartava vahvistaen Charlesin olevan Raamatun Antikristus. Nuo Ilmestyskirjan tulkintasikin ovat mielenkiintoisia ja aikalailla yhdynkin niihin, mutta seuraavassa kirjoitit mielestäni vähän huolimattomasti:

  ”Vain pieni osa Ilmestyskirjan jakeista viittaa Johannesta edeltäneeseen menneeseen aikaan (esim. Ilm. 5:9, 12:1-5), mutta suurin osa siitä käsittelee sitä ”mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva”.”

  Tuskinpa Ilm. 12:1-5 tarkoittaa vertauskuvallisesti vain Jeesus Nasaretilaisen syntymää jolloin synnyttämäisillään oleva vaimo on Jeesuksen äiti Maria (tai Israel Jumalan vaimona), vaan sillä on paljon moniulotteisempi merkitys myös viimeisiä päiviä ajatellen. Mikä on siis tämä jakeen 5 ”poikalapsi”?

  1. Ja näkyi suuri merkki taivaassa: vaimo, vaatetettu auringolla, ja kuu hänen jalkojensa alla, ja hänen päässään seppeleenä kaksitoista tähteä.
  2. Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan, ja hänen oli vaikea synnyttää.
  3. Ja näkyi toinen merkki taivaassa, ja katso: suuri, tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea, ja sen päissä seitsemän kruunua;
  4. ja sen pyrstö pyyhkäisi pois kolmannen osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. Ja lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan vaimon edessä nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi.
  5. Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla; ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö.

  Ensinnäkin täytyy huomioida jakeessa 1 mainittu ”näkyi suuri merkki taivaassa” (vaimo) ja toiseksi jakeessa 3 mainittu ”näkyi toinen merkki taivaassa” (Lucifer eli tulipunainen lohikäärme). Myöskin jakeen 4 maininta on tärkeä näyn alkuperän kannalta kun sanotaan lohikäärmeen pyyhkäisseen kolmannen osan taivaan tähtiä, mikä tarkoittaa tietysti näitä langenneita enkeleitä jotka ryhtyivät seuraamaan Luciferia. Kaiken alkuna on siis täytynyt olla taivaallinen tapahtuma Luciferin lankeemuksen aikoihin Taivaassa ennen ihmisen luomista (kuka on silloin vaimo ja poikalapsi???), joka sen jälkeen toistuu täällä maan päällä samalla kaavalla ja Saatanan elintila kaventuu jokaisella kerralla kun ”hänet heitetään ulos Taivaasta” (Ilm. 12:10). Ensin siis kirjaimellisesti, mutta jo Jeesuksen ristiinnaulitsemisen aikoihin Saatanan heittäminen Taivaasta ulos oli vertauskuvallista puhetta (Saatanalla toki oli Jobin kirjassa pääsy Jumalan puheille). Jeesus sanoi Joh. 12:31 kohdassa seuraavaa kun viittasi omaan ristintyöhönsä ja ylösnousemukseensa:

  31. Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse; nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos.

  Tämä Jeesuksen lause toteutuu myös lopunaikana, tosin symbolisesti Saatanan elintilan kaventumisena. Ilmestyskirjan 12. luvun jakeet 6-12 ovat siis profetiaa lopunpäivistä, kun ”vaimo” eli Kristuksen morsian temmataan ensin Taivaaseen 1260 päivää kestäneen erämääkautensa jälkeen (Ilm. 12:6). Olisivatko nämä 1260 päivää 7-vuotisen vaivanajan ensimmäinen puolisko, vai ovatko ne nyt meneillään antikristus-edelläkävijä Obaman virkakaudella?

  6. Ja vaimo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin siellä tuhat kaksisataa kuusikymmentä päivää.
  7. Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat,
  8. mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa.

  9. Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa.
  10. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: ”Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos.
  11. Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti.
  12. Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!”

  Jakeen 5 ”poikalapsi” voi siis tarkoittaa Kristuksen morsianta eli vaimoa ”joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla” vertautuen Ilm. 5:9-10 kohtaan, jossa sanotaan:

  9. ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: ”Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista
  10. ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä”.

  Tämä ”poikalapsi” on myöskin useiden tulkitsijoiden mukaan Israel-vaimosta syntynyt 144,000 valitun joukko, josta Ilm. 7:3-8 puhuu. Siis aina ”pienempi yksikkö” synnyttävään vaimoon nähden, jonka ahdistus tulee myöhemmin (Ilm. 12:13-14).

  13. Ja kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle, ajoi hän takaa sitä vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt.
  14. Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen näkyvistä.

  Jos puhutaan maailmanlaajuisesta kristikunnasta tai kirkosta ”synnyttävänä vaimona” (ns. laodikealaiset), joka on perustettu apostolien (huom: vaimolla päässään seppeleenä 12 tähteä) ja profeettojen perustukselle, niin temmattava Kristuksen morsian (Filadelfian seurakunta, Ilm. 3:7-13) voisi hyvinkin olla pienilukuinen ”poikalapsi” (eli vaimo Ilm. 12:6 kohdassa).

  Kertauksen vuoksi pääpointtini kuitenkin on, ja lienet nyt samaa mieltä tästä, että Ilm. 12:1-5 ei koske ainoastaan neitsyt Mariaa ja Jeesus Nasaretilaista. Se on kovinkin suppeaa Ilmestyskirjan tulkintaa ja ryöstää sen rikkauden jota tällä kohdalla on haluttu antaa kirjan lukijoille.

  Tykkää

  1. Kiitos kommentista ja Ilmestyskirjan 12. lukua koskevista pohdinnoistasi.

   Kirjoitit:
   ”Kertauksen vuoksi pääpointtini kuitenkin on, ja lienet nyt samaa mieltä tästä, että Ilm. 12:1-5 ei koske ainoastaan neitsyt Mariaa ja Jeesus Nasaretilaista. Se on kovinkin suppeaa Ilmestyskirjan tulkintaa ja ryöstää sen rikkauden jota tällä kohdalla on haluttu antaa kirjan lukijoille.”

   En opeta, että ”vaimo” tarkottaisi tässä neitsyt Mariaa. Tämä on yleinen tulkinta roomalaiskatolisessa kirkossa missä neitsyt Maria kuvataan usein naisena, jonka jalkojen alla on kuu ja päässä kaksitoista tähteä (googlaa kuvahaut neitsyt Marialle). Tällainen tulkinta on ollut omiaan edistämään katolisten Maria-kulttia missä hänet kuvataan taivaan kuningattarena välinaisena Kristuksen ja seurakunnan välillä. Olen kuullut myös väitteen, että EU:n lipun kaksitoista tähteä muotoiltiin tämän katolisen kirkon opettaman neitsyt Maria mystiikan pohjalta.

   En kuitenkaan yhdy myöskään siihen, että vaimo olisi seurakunta (tai että poikalapsi olisi seurakunta). Tällainen oli yleinen tulkinta siihen aikaan, kun VT:n Israelia koskevia profetioita ei otettu vielä kirjaimellisesti vaan ne sovellettiin seurakuntaan, kuten korvausteologia opettaa. Sivustosi CEF on julkaissut paljon uuskarismaattisuutta kritisoivaa aineistoa. Itsekin olen lukenut paljon Juhani Aitomaan ylläpitämää kristityn foorumi -sivustoa (en tosin nykyään mutta vuosia sitten). Oletan siis, että olet kuullut myös Latter Rain liikkeen sisällä vaikuttavasta äärikarismaattisesta MSOG -opista (Manifested Sons of God), jonka Ilm. 12. lukua koskevissa tulkinnoissa on paljon samaa mitä itse esitit yllä. Tämä liike opettaa sitä, että vaimon poikalapsi olisi täydelliseksi tehty lopun ajan seurakunta, Kristuksen inkarnaatio maanpäällä. Lainaan Aitomaan kirjoitusta ”karismaattinen kaaos”, jossa hän puhuu 1600 -luvulla vaikuttaneesta Jane Leadesta:

   ”Profetian ensimmäiset kohdat koskevat sinetöityjä salaisuuksia, jotka paljastettaisiin vain ’arvollisille etsijöille’. Hän väitti, että taivaassa oli Todistuksen arkki, joka sisälsi uusia ilmoituksia avattaviksi seurakunta-ajalla. Hän kirjoittaa kohdassa 8: ’Tämän jumalallisen arkin läsnäolo vahvistaa Filadelfialaisen seurakunnan ja missä ikinä se on, siellä täytyy arkin ehdottomasti olla’. Siten ryhmää kutsuttiin ’Filadelfialaiseksi yhdistykseksi’. Se julkaisi ’Theosophical Transactions’ painotuotetta (9). Hän jatkaa profetoiden eliittikirkosta, joka ylittäisi kaiken aikaisemmin tunnetun. Itseasiassa tämä seurakunta olisi ’neitsyt’, joka synnyttäisi ’poikalapsen’, joka on mainittu Ilm. 12:5.”
   http://www.kristitynfoorumi.fi/uudenapost.htm

   Aitomaan mukaan Jane Leadelta oli peräisen myös se näkemys, että ”seitsemän Ilmestyskirjan seurakuntaa tarkoittaa seitsemää peräkkäistä kirkkohistorian vaihetta”. Tällaisenhan tulkinnan vahvistin myös omassa kirjassani, joten ei tuo Jane täysin väärä profeettakaan liene ollut. Joka tapauksessa tulkintaan seurakunnasta Ilm. 12. vaimona löytyy tukea ehkä siitä, että Ilm. 19:7:ssä seurakuntaa sanotaan Karitsan vaimoksi ja siitä että Ilm. 17. porttoa koskeva hengellinen ulottuvuus koskee lopun ajan porttokirkkoa ja siksi Ilm. 12. luvun vaimon tulee merkitä vastaavasti Kristuksen vaimoa eli seurakuntaa. Tästä huolimatta en usko, että tämä olisi oikea tulkinta.

   Uskon, että tuo vaimoa koskeva symboliikka saa selityksensä Joosefin unta vasten missä Israelin heimoa kuvataan samalla symboliikalla kuin Johannes kuvaa vaimoa Ilm. 12:sta:

   Ja hän näki vielä toisenkin unen, jonka hän kertoi veljilleen ja sanoi: ”Minä näin vielä unen: katso, aurinko ja kuu ja yksitoista tähteä kumarsivat minua”. Ja kun hän kertoi sen isälleen ja veljilleen, nuhteli hänen isänsä häntä ja sanoi hänelle: ”Mikä uni se on, jonka sinä olet nähnyt? Olisiko minun ja äitisi ja veljiesi tultava kumartumaan sinun eteesi maahan?” (1. Moos. 37:9-10)

   Jer. 3:11 ym. kuvaa Israelia uskottomaksi vaimoksi. Lisäksi, Johanneksen kuvaus vaimon pakenemisesta erämaahan on yhdenmukainen lukuisten muiden profetioiden kanssa, jotka puhuvat Israelin ahdingosta Antikristuksen kolme ja puoli vuotta kestävän maailmanvallan alla (Dan. 11:31, Sak 14:2, Matt. 24:15 ym.). Pelkästään se, että edellinen luku ennustaa Jerusalemin joutumisen pakanakansojen tallattavaksi 42 kuukauden ajaksi vahvistaa mielestäni sen, että vaimolla tarkoitetaan tässä Israelia eikä seurakuntaa. Ja lopuksi, jae 17 mainitsee, että ”lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus.” Vaimon muut jälkeläiset tarkoittavat siis seurakuntaa eli pakanakristittyjä, joiden juuret on Israelin kansassa (huomioi tässä artikkelissa esitetty menora-vertaus). Tai paremminkin kyseessä on ne kristityt, jotka ovat jääneet jäljelle seurakunnan ylösotosta tai tulleet uskoon vihan aikana. Joka tapauksessa kyseessä on Israel-vaimon hengelliset jälkeläiset.

   Tuota taivaallista taistelua minkä Im. 12 ennustaa on käyty kautta historian, mutta sen lopullinen näytös missä Saatana heitetään enkeleinensä ulos taivaasta, tapahtuu oman ymmärrykseni mukaan seitsenvuotisen vihan ajan keskellä. Vasta tällöin taivaassa olevat enkelit julistavat: ”Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!” Saatana on hallinnut maata aina syntiinlankeemuksesta lähtien, mutta tällöin hänet heitetään maanpäälle, jolloin hän riivaa Antikristuksen ja lähtee sotimaan ensin Israelia, sitten kristittyjä ja lopulta taivaasta palaavaa Kristusta vastaan. Puhuessaan Herran voidellusta, Psalmi 2:9 ennustaa Jeesuksesta:

   ”Ano minulta, niin minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi. Rautaisella valtikalla sinä heidät muserrat, niinkuin saviastian sinä särjet heidät.”

   Huomioi tämä: vaimon poikalapsi on yksi henkilö, joka hallitsee maailmaa. Vaikka seurakunta hallitsee yhdessä Kristuksen kanssa, seurakuntaa ei ole missään kohtaa Raamattua kuvattu poikalapsena. Poikalapsella on rautainen valtikka, kuten Israelin Messiaalla Ps. 2:9:n ennustuksessa. Poikalapsi temmattiin Jumalan ja Hänen valtaistuimensa tykö. Markuksen evankeliumin 16. luvun mukaan, kun Jeesus nostettiin taivaaseen, ”hän istui Jumalan oikealle puolelle.” Poikalapsen tapauksessa kyseessä on siis selvästi Jeesus Kristus eikä seurakunta. Näin ollen myöskään vaimo ei voi olla seurakunta, koska seurakunta ei synnyttänyt Jeesusta vaan Jeesus synnytti seurakunnan.

   Tykkää

   1. Et ole mielestäni päässyt jyvälle Ilm. 12:n tulkinnassa, mutta kiitos silti vastauksestasi, joka selvensi kantaasi. Näen selvästi, että sinulla on liian yksipuolinen tulkinta vaimosta ja poikalapsesta.

    Esim. et voi vedota Psalmi 2:9 kohtaan sen puolesta että Ilm. 12:5 kohdan poikalapsi olisi pelkästään Jeesus, yksi henkilö, sillä ylösotettu seurakunta hallitsee myös ”rautaisella valtikalla”, josta mainitaan Ilmestyskirjan Tyatiran seurakuntakirjeessä niistä Jeesuksen seuraajista, jotka voittavat ja näin pääsevät ylösottoon.

    Ilm. 2:24-29

    24. Mutta teille muille Tyatirassa oleville, kaikille, joilla ei ole tätä oppia, teille, jotka ette ole tulleet tuntemaan, niinkuin ne sanovat, saatanan syvyyksiä, minä sanon: en minä pane teidän päällenne muuta kuormaa;
    25. pitäkää vain, mitä teillä on, siihen asti kuin minä tulen.
    26. Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita,
    27. ja hän on kaitseva heitä RAUTAISELLA VALTIKALLA, niinkuin saviastiat heidät särjetään – niinkuin minäkin sen vallan Isältäni sain –
    28. ja minä annan hänelle kointähden.
    29. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo.'”

    Jokaista yksikköä/joukkoa joka pääsee mukaan tempaukseen/ylösottoon voidaan vertauskuvallisesti kutsua poikalapseksi, sillä Jeesus oli esikoinen monien temmattavien joukossa, jotka tulevat hallitsemaan pakanoita rautaisella valtikalla.

    Sitten vaimosta yksi huomio, jonka oivaltamiseksi tarvitsee vain hieman maalaisjärkeä. Eihän ole nimittäin niin, että Ilm. 12:6 kohdan ”vaimo” on sama kuin Ilm. 12:13 kohdan ”vaimo”. Jakeessa 13 nimenomaisesti sanotaan, että lohikäärme ajoi takaa SITÄ vaimoa, JOKA OLI POIKALAPSEN SYNNYTTÄNYT. Jakeen 6 vaimo ei ole synnyttänyt, vaan se on juuri seurakunta-poikalapsi, jonka täytyy paeta erämaahan 1260 päivän ajaksi, jotka vertautuvat Jeesuksen pakomatkaan Egyptiin hänen syntyessään maan päälle. Sitten hypätäänkin jo Jeesuksen ristinkuolemaan v. 33 jKr., jonka jälkeen seurasi 3,5 vuoden vainot Jeesuksen seuraajia vastaan (huom. marttyyri Stefanuksen kuolema), kuten Ilm. 12:13-14 kohdassa sanotaan.

    13. Ja kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle, ajoi hän takaa sitä vaimoa, joka oli poikalapsen synnyttänyt.
    14. Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen näkyvistä.

    Tähän aikaan sovellettuna jakeen 6 vaimo (morsiusseurakunta tai häävieraat, Ilm. 7:9-17) on erämaassa 7-vuotisen vaivanajan ensimmäisen puoliskon ja temmataan ”poikalapsena” vaivanajan puolivälissä, jolloin Saatana symbolisesti heitetään maan päälle ja tulee pitämään vihaa seuraavat 42 kuukautta, jolloin pedonmerkki astuu voimaan, mutta Israel (Jaakob) pelastuu tuolloin.

    Lopuksi haluan että nöyrryt tässä asiassa etkä pidä itsepintaisesti kiinni vakiintuneista tulkinnoistasi, jotka olen kumonnut Raamatulla ja maalaisjärjellä. Pyydä Jumalalta viisautta jotta näkisit oikein. Ilmestyskirja 12 on moniselitteinen luku ja näinollen rikas sisällöltään.

    Tykkää

 2. Toivot kai, että lopettaisin vastaan inttämisen, mutta näin päästäisin sinut liian helpolla. Pieni debatti on vain avartavaa jos molemmat ovat avoimia toistensa näkökannoille. Olli, tässä ei ole nyt kyse nöyryyden puutteesta. Varmasti kaikissa meissä asuu perisynnin seurauksena vääränlaista ylpeyttä, mutta suhtaudun vastapuolen argumentteihin aina suurella mielenkiinnolla ja avoimuudella. Olen myös rukoillut sitä, että Jumala näyttäisi minulle jos olen opettanut väärin ja antaisi minulle nöyryyttä myöntää omat erheeni. En usko, että nöyryyden puute olisi minulle esteenä jonkin väärän tulkinnan myöntämiseen. Olen usein sanonut, että olisin valmis repimään välittömästi 700 sivuisen kirjani, jos joku pystyisi perustelemaan sen vääräksi. Tähän asti kukaan ei vain ole kyennyt vastaamaan tällaiseen haasteeseen. Pekka Immosen taannoiset vastaväitteet kirjaani vastaan olivat pelkkiä ”trolleja” ja ”olkinukkeja”.

  En vertaa sinua Immoseen, mutta Immonen syytti minua myös nöyryyden puutteesta, koska esitin Antikristuksen identiteettiä koskevat tulkintani niin suurella varmuudella. Hänen mielestään minun olisi kai ollut parempi esittää varovia spekulaatioita tästä asiasta vaikka ainutlaatuisen kirjastani tekee juuri se, että se on ensimmäinen jossa tällä asialla ei spekuloida. Sanon tämän nyt siksi, että varmuus omien argumenttien vahvuudesta ei ole sama asia kuin ylpeys tai jääräpäisyys. En silti väitä, että olisin kaikissa tulkinnoissani oikeassa ja olenkin voinut hyvin erehtyä yhdessä tai toisessa yksityiskohdassa.

  Sitten vastaukseni viimeisimpään viestiisi. Huomaan, että edustat mid-tribulationistista tempaus koulukuntaa ja käytät sen tukemiseen Ilm. 12. näkyä poikalapsen tempauksesta. Yhdyt sitten minun näkemykseeni tempauksesta Ilm. 7:9:ssä tai et, niin oma näkökantani tukee pre-tribulationistista koulukuntaa. Tässä kohtaa näkemyksemme erkanevat. Kyse ei ole vain Ilm. 12. vaimosta. Eli minulle seitsemän vuotinen vihan aika alkaa kohta kuudennen sinetin jälkeen Ilm. 7:1:ssä. Aivan kuten tämä on mainittu tätä edeltävässä jakeessa Ilm. 6:17:sta. Seurakunnan tempaus tapahtuu näihin aikoihin mistä syystä Johannes näkee tuon suuren joukon ilmestyvän taivaaseen Ilm. 7:9:ssä. C.I. Scofieldin viiteraamattuun perustuva vallitseva näkemys on opettanut jo sadan vuoden ajan, että seitsemän vuotinen vihan aika eli Danielin 70. vuosiviikko käynnistyisi ensimmäisestä sinetistä Ilm. 6:1:ssä. Juuri tätä tulkintaa vastaan hyökkäsin kirjani ensimmäisessä luvussa.

  Sanoit, että ”Ilmestyskirja 12 on moniselitteinen luku ja näin ollen rikas sisällöltään”. Ymmärrän varsin hyvin profetioiden moniselitteisyyttä sillä olen kirjoittanut siitä kirjani luvuissa 10 ja 11. Huomaa, että mainitsen aina niiden näkemysten perusteet mitä itse vastustan. Niinpä mainitsin vaimo-symboliikan yhteyden seurakuntaan Ilm. 19:7:ssä ja portto-symboliikan yhteyden porttokirkkoon Ilm. 17:sta. Joten lausuntosi siitä, että profeetallinen tulkintani olisi liian kapeakatseista, tuntuu hieman epäreilulta. Mainitsen tällaiset seikat sen tähden, etten lyttää vastapuolen näkemystä täysin perusteettomana. Minusta profetian moniselitteisyys on hyvin kiehtova asia ja saattaa ollakin, että olen missanut jonkin tärkeän todisteen, mikä yhdistäisi seurakunnan Ilm. 12:sta vaimoon.

  En pidä jääräpäisesti kiinni omista näkemyksistäni. Olen ollut aina hyvin joustava ja avarakatseinen eskatologisissa tulkinnoissani. Ilman tällaista asennetta en olisi voinut sovittaa niin montaa profetian tulkinnan näkökantaa Prinssi Charlesiin tai sulauttaa yhteen historisismia ja futurismia. Jos en hyväksy selitystäsi, kyse ei ole itsepintaisuudesta vaan siitä, että perusteesi ei yksinkertaisesti vakuuta minua. Sanoit kumonneesi tulkintani ”Raamatulla ja maalaisjärjellä”. Ensinnäkin, emme puhu vain minun tulkinnastani sillä hyvin monet opettavat tästä samoin. Toiseksi, raamatullisista perusteistasi annan tunnustusta kyllä tuohon mitä esitit Tyatiran seurakuntaa koskevasta profetiasta Ilm. 2:27:ssä. Myönnän, että tuo kohta meni minulta ohitse. En silti edelleenkään ymmärrä kuinka poikalapsi voisi olla yksilön sijasta jokin ihmisjoukko. Näkyhän puhuu vaimon poikalapsesta ja HÄNEN MUISTA JÄLKELÄISISTÄÄN, niistä ”jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus” (j. 18). Eli jos vaimon muut jälkeläiset (monikossa) viittaa tässä Jeesuksen seuraajiin, poikalapsen täytyy olla silloin yksilö eli Jeesus itse.

  Tyrmään tämän tulkinnan pääosin siitä syytä, että vastustan erilaisia allegorisia tulkintoja mistä seurakunnan ylösottoa on yritetty löytää Johanneksen ilmestyksestä. Kirjassani tyrmäsin esim. sen tulkinnan minkä Vilho Hartosen kirja Mitä pian tapahtuu? popularisoi Suomessa 1950 -luvulla: että Johanneksen taivaaseenotto Ilm. 4:1:ssa ja taivaassa olevat 24 vanhinta olisi allegorinen kuvaus ylösnousseesta seurakunnasta. Mid-tribulationistinen koulukunta allegorisoi puolestaan ylösoton kahden todistajan taivaaseenottoon Ilm. 11:12:sta. Poikalapsen tempauksen yhdistäminen seurakunnan ylösottoon on vain yksi allegoria näiden muiden joukossa. Kirjani tärkein argumentti ylösotosta Ilm. 7:9:ssä oli juuri se, että se on ainoa kohta mikä esittäisi seurakunnan ylösoton kirjaimellisesti eikä allegorisesti. TÄSTÄ SYYSTÄ vastustan sinun tulkintaasi.

  Lopuksi muutama sana tuosta kahden vaimon tulkinnasta. Mikäli ymmärsin oikein, opetat, että jakeen 6 vaimo on seurakunta ja tuon kohdan 1260 päivää koskee vihan ajan ensimmäistä puoliskoa. Jakeen 13 vaimo on puolestaan Israel ja tuossa kohtaa ”aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa” viittaa vihan ajan jälkimmäiseen puoliskoon, jolloin Saatana riehuu maanpäällä. Viittaahan Ilm. 17. porttokin kahteen eri ”naiseen” – hengelliseen ja taloudelliseen Babyloniin – mutta tällainen tulkinta oli minulle kyllä täysin uusi. Profetian tulkinnan moniulotteisuuden vuoksi en hylkää ajatustasi suoralta käsin. Olen tulkinnut näkyä siten, että jakeet 1 – 5 viittaa Johannesta edeltävään juutalaisten historiaan (Messiaan syntymää edeltäneet Israel-vaimon synnytyskivut: Antiokhos Epifanesin juutalaisvainot, Herodeksen lapsisurmat ym.) ja jakeet 6 – 18 vihan ajan viimeiselle puoliskolle, jolloin Israel-vaimo on jälleen Saatanan vihan kohteena, koska Jeesus on palaamassa maanpäälle.

  Tapahtumien suoraviivaisen kronologian kannalta myönnän, että jae 6 on ongelmallinen, koska se mainitaan jo ennen kuin lohikäärme on heitetty maanpäälle. Mutta kuten jo sanoin, olen avoin myös sinun tulkinnallesi ja odotan mielenkiinnolla jos Pyhä Henki paljastaa minulle tästä näystä jotakin uutta. Edelliset argumenttisi eivät minua vielä vakuuta. Turha tästä asiasta on enempää riidellä. Muut lukijat päättäköön sen kumman argumentit olivat paremmat. Suhtaudumme omiin näkemyksiimme aina jonkin asteiselle puolueellisuudella. Tämä koskee niin sinua kuin minuakin.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s