Muutamia ajatuksia pedon merkistä. Miksi kristityt eivät tule kieltäytymään merkistä vaan merkki kielletään heiltä?

Edellisessä pitkässä artikkelissani kävin läpi teollisen vallankumouksen historiaa, ja kerroin kuinka sen luoma epätasa-arvo vaikutti nykyisen hyvinvointivaltion syntyyn ja miksi 2010 -luvulla alkanut ”neljäs teollinen vallankumous” johtaa todennäköisesti universaalin perustulon käyttöönottoon kaikkialla teollisuusmaissa. Ilmestyskirjan ennustama käteisetön yhteiskunta missä ”kukaan muu ei voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki”, tulee olemaan yksi osa tuota uutta taloussysteemiä missä kaikki palveluala automatisoidaan ja korvataan itsepalvelukassoilla ja roboteilla. Yhteiskunnassa missä käteisen rahan käyttö on loppunut kokonaan, kassatyöntekijöillä ei ole enää mitään virkaa. Singulariteetti Yliopiston perustaja Peter H. Diamandis kirjoittaa verkkoartikkelissaan Kassanhoitajan työ tulee katoamaan. Näin työntekijöiden tulisi valmistautua mitä on vuorossa seuraavaksi: ”Mielessäni ei ole mitään epäilystä siitä, että edistykset keinoälyssä ja robotiikassa tulee syrjäyttämään ihmiset merkittävässä määrin työvoimasta. Emme puhu kaikista töistä, mutta suurin osa tämän päivän töistä (kuten nykyään määristelty) tulee olemaan lopulta tekoälyn ja robottien suorittamaa tai kumppanuudessa tekoälyn ja robottien kanssa.”

Diamandis jatkaa, ”Alussa teknologian syrjäyttämät työt tulevat olemaan niitä, jotka ovat tylsiä, vaarallisia ja likaisia; lopulta se tulee sisältämään työt kuten kirurgit, nukutuslääkärit tai teknikot. Mitkä työt tulevat katoamaan ensimmäiseksi? Kolme tulee mieleen: Rekkakuskit, vähittäiskauppiaat, supermarkettityöntekijät ja kassatyöntekijät.”  Kirjoittaja ennustaa tässä huhtikuussa 2017 julkaistussa artikkelissaan: ”Niille, jotka ovat kassatyöntekijöitä… milloin tämä tapahtuu? Kuvittelisin, ettei se ole todennäköisesti seuraavan parin vuoden aikana, mutta luultavasti viiden vuoden sisällä ja ehdottomasti seuraavan vuosikymmenen sisällä.” Automaation aikaansaama kasvava työttömyys johtaa todennäköisesti universaalin perustulon käyttöönottoon kaikkialla länsimaissa missä maan jokaiselle kansalaiselle – työttömille yhtälailla kuin työssäkäyville – maksetaan kuukausittain noin 1000 euron perustulo ilman minkäänlaisia ehtoja.

Diamandis päättää artikkelinsa seuraavaan huomioon: ”Universaali perustulo tulee varmistamaan, että meillä on ruokaa pöydässä, vakuutus, lääkehoito, ja niin edelleen, mutta se ei ratkaise kysymystä elämän tarkoituksesta. Tämä on jotain mitä meidän tulee ajatella ja ratkaista – ei 20 vuoden tai 10 vuoden sisällä, mutta seuraavan viiden vuoden sisällä. Tämä on yksi tärkeimpiä keskusteluita mitä käymme Singulariteetti Yliopistossa.” ”Elämän tarkoituksella” kirjoittaja tarkoittaa tietenkin sitä, että työ antaa elämälle usein myös sisällön ja tarkoituksen. Universaali perustulo voi turvata kyllä robottien syrjäyttämien massojen elinkeinon, mutta pelkkä toimeentulo ei riitä paikkaamaan ihmisen kokemusta siitä, että hänen olemassaolollaan on jokin arvo ja merkitys tälle yhteiskunnalle. Maailmassa missä rikkaat eivät tarvitse enää köyhien työvoimaa, massat alkavat tuntea itsensä järjestelmän tarpeettomaksi taakaksi, mikä johtaa lisääntyvään kyynisyyteen, itsemurhiin ja päihdeongelmiin.

Tämä kuulostaa juuri sellaiselta maailmalta missä epätoivoon vajonneet massat ovat valmiita ”Pelastajalle”, joka lupaa antaa heille levon heidän sisäiseen ahdinkoonsa. Kirjassaan Harmony, Prinssi Charles väittää tuntevan ”kasvavan ahdistuksen ja pelon ihmisten sieluissa”. Time -lehden lokakuun 2013 numerossa hän kertoi Catherine Mayerille, että hänen päämääränään on tulla ”ihmisten sydänten kuninkaaksi” ”antaakseen muille sama mielenrauhan, joka viimeaikoihin saakka vältti häntä”. Tämän messiaanisen retoriikan valossa voimme ymmärtää myös sen miksi hän on noussut viimevuosina globalisaatiota (globaalia kapitalismia), voittoa tavoittelevia suuryrityksiä, tekoälyä ja robotiikkaa vastaan. Kun talouden kasvuun ja voiton maksimoimiseen tähtäävät markkinavoimat johtavat työpaikkojen automaation myötä yhä pahentuvaan massatyöttömyyteen, silloin massat ovat valmiita Charlesin kaltaiselle johtajalle, joka on varoittanut tästä jo vuosia. 

Onko Jumala teknofoobikko?

Tämän kirjoituksen pointtina ei ole spekuloida pedon merkin lopullisella muodolla. Olen sanonut jo viimeiset viisi vuotta, että kyse saattaa olla joko ihon alle istutetusta RFID-sirusta tai sitten oikean käden tai otsan päälle painetusta elektronisesta tatuoinnista, mikä mahdollistaa myös ostamisen ja myymisen ilman käteistä rahaa tai pankkikortteja. Pohdin tässä nyt asiaan liittyvää raamatullista ongelmaa. Jos yhteiskunnan teknologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kehitys johtaa luonnollisesti tilanteeseen missä käteisen rahan käyttö muuttuu tarpeettomaksi tai taloudellisesti epäedulliseksi (myös ihmisen ja tietokoneen yhdistyminen näyttäisi luonnolliselta teknologiselta siirtymältä, kun älypuhelimet ovat tehneet meistä nyt jo eräänlaisia kyborgeja), niin miksi meidän tulisi pitää sitä pahana asiana? Onko Jumala teknologiaa ja edistystä vastaan, kun Hän varoittaa meitä pedon merkin ottamisesta? Entä mitä tapahtuu kun Jeesus palaa taivaasta pyhiensä kanssa ja perustaa maanpäälle tuhatvuotisen rauhanhallinnon? Palauttaako Hän takaisin euron ja dollarin kolikot ja setelit? Miksi ei saman tien markkaa tai denaaria? Oliko 90 -luvun, 50 -luvun tai 1700 -luvun teknologia Kaikkivaltiaan silmissä pyhempää tai hyväksyttävämpää kuin 2020 -luvun teknologia? Onko Jumala teknologista kehitystämme vastustava ”luddiitti”?

Tällainen ajatus olisi tietysti täysin naurettavaa. Miksi jokin biometrinen tai ihmisen ja koneen yhdistävä maksusysteemi olisi sen jumalattomampaa kuin nykyiset pankki- ja luottokorttimme? Voimme tietenkin kritisoida tällaisia järjestelmiä niiden uhasta meidän yksityisyydellemme, mutta yksityisyys on jo pitkälti kadonnut älypuheliemme eri sovellusten ja kaikkea henkilökohtaista dataamme valvovien internetin hakupalvelimien välityksellä. Teknologian kehitys on tuudittanut meidät vähä vähältä yhä tunkeilevampaan ”Iso veli valvoo” -yhteiskuntaan. On siis kysyttävä, että mikä tekee juuri RFID-istutuksista tai älytatuoinneista sellaista, että Jumala varoittaa: ”Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä. Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin.” (Ilm. 14:9-11)

Miksi Jumala kieltää merkin ottamisen?

Joku voisi sanoa, että Jumala kielsi lävistykset ja tatuoinnit jo Vanhan Liiton aikana (3. Moos. 19:28). Mutta jos tätä Vanhan Liiton säädöstä pidetään yhä voimassa olevana, niin silloin siihen tulisi sisällyttää yhtä johdonmukaisesti myös edeltävän jakeen kielto hiusten leikkaamisesta päälaen ympäriltä ja poskiparran poisajamisesta. Olen kirjoittanut aiemmin, että en vastusta hologrammeja tai niitä näköpiiriisi tuovia lisätyn todellisuuden laseja sinällään, vaikka pidänkin tätä teknologiaa yllä lainatuissa jakeissa mainitun pedon kuvan todennäköisenä täyttymyksenä. Minusta tällainen teknologia on todella kiehtovaa ja sillä on myös suurta potentiaalia tuoda lukuisia positiivia parannuksia ihmisten elämään. Ensimmäinen halpa kansanradio keksittiin Natsi-Saksassa Joseph Goebbelsin tilaustyönä natsien propagandistisiin päämääriin. Sen kautta miljoonilta saksalaisilta vietiin vapaus ja itsenäinen ajattelu. Mutta samalla teknologialla on saavutettu miljoonia myös Kristukselle ja vapautettu orjuudessa eläviä sortavilta hallinnoilta.

Ehkä kristittyjen tulisi ajatella tämän päivän teknologiasta samalla tavoin. Natsien kansanradion tapaan se on vain väline, jota Peto ja väärä profeetta tulee käyttämään miljoonien orjuuttamiseen, mutta se ei ole itsessään pahaa. Tämä koskee yhtälailla hologrammeja kuin käteisetöntä maksusysteemiä (minkä muodon se ikinä sitten ottaakin). Olen ensimmäinen henkilö, joka varottaisi ihmisiä ottamasta ihonsa alle RFID-siruistutuksia, joita tehdään jo suuressa määrin naapurimaassamme Ruotsissa. On kuitenkin yhtä tärkeää painottaa, että Ilmestyskirjan kontekstissa merkin ottaminen liittyy pedon eli Antikristuksen palvontaan. Johanneksen näyssä merkin ottaminen asetetaan vastakkain Pyhän Hengen sinetin kanssa, joka annetaan 144 000 Israelin heimon uudestisyntyneelle (Ilm. 7:2, Ef. 1:3). Efesolaiskirje 1:13 sanoo: ”Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti.” Sinetin vastaanottamisen ehtona on siis uudestisyntyminen, joka tapahtuu kun otamme vastaan ”totuuden sanan, pelastuksen evankeliumin”, ja tunnustamme Jeesuksen Kristuksen elämämme Herraksi. Samaan tapaan pedon merkin vastaanottamisen ehtona tulee olemaan Antikristuksen seuraaminen ja hänen kuvansa palvominen.

Vihan ajan vanhurskaat eivät joudu tekemään valintaa teknologisen edistyksen ja takapajuisuuden välillä. Ihmiset, jotka käyttävät nyt ostamiseen aikaa säästävää lähimaksua tai itsepalvelukassoja, eivät ole sen epähurskaampia kuin ne mummot ja papat, jotka seisottavat takanaan olijoita minuuttitolkulla kaivaessaan kukkaronsa seteleitä ja kolikoita ja juttelevat kassaneidin kanssa päivän säästä. Ne jotka ottavat merkin oikeaan käteensä tai otsaansa ovat jo hyväksyneet Antikristuksen ja Saatanan heidän herrakseen, koska merkkiä ei anneta yhdellekään niistä joilla on jo Jumalan sinetti otsassaan. Valinta koskee pedon seuraamista ja hänen kuvansa palvomista. Merkki on vain ulkoinen sinetti ja merkki siitä, että ihmiset ovat jo hyväksyneet seurata petoa (samalla tapaa kuin kaste on ulkoinen merkki Kristuksen seuraamisesta). Koska tämä merkki on ainoa hyväksytty kaupankäynnin väline, ilman sitä kukaan ei voi selvitä hengissä muutamaa viikkoa pidempään (ellei Jumala pidä omistaan huolta ihmeiden kautta).

Toisin sanoen, Jumala sallisi tämän merkin ottamisen jos siinä olisi kyse vain uudesta tehokkaammasta kaupankäynnin muodosta. Mutta koska ostamisen ja myymisen ehtona tulee olemaan pedon (ja Saatanan) palvominen, merkin ottaminen johtaa sinut ikuiseen kadotukseen. Tästä syystä merkkiä ei anneta yhdellekään niistä, jotka ovat ”uuden uljaan maailman” vihollisia, niille jotka kapinoivat Antikristusta ja hänen uutta maailmanjärjestystään vastaan. Se on siis totalitaarinen keino luoda globaali sähköinen taloussysteemi, joka sallii kaupankäynnin vain niille, jotka ovat tämän yhteiskunnan ”laillisia kansalaisia”. Niiltä taas, jotka leimataan ”uskonnollisiksi ekstremisteiksi” tai ”ajatusrikollisiksi”, kielletään toimeentulo ja mahdollisuus kaupankäyntiin. Vihan ajan kristityt eivät siis kieltäydy merkistä, vaan yhteiskunta kieltää merkin heiltä estääkseen heidän toimeentulonsa. Tällainen näkemys olisi linjassa myös viimeisimpien ennakkomerkkien kanssa.

Kehitys kohti merkkiä on jo alkanut

Kirjoitin toukokuussa Presidentti Donald Trumpin uudelleentviittaamasta Paul Joseph Watsonin videosta, jossa hän puhuu pedon merkistä viitatessaan konservatiivien pahenevaan sensurointiin sosiaalisesta mediasta. Puhuessaan tapauksista missä kristityiltä, konservatiiveilta ja islam-kriitikoilta on vaadittu jo luottokorttien ja pankkitilien jäädyttämistä heidän ”äärioikeistolaisten” näkemystensä johdosta, Watson, joka ei ole edes kristitty, toteaa tässä videossa:

He kirjaimellisesti yrittävät poistaa sinun oikeutesi ostaa ja myydä. Tämä on raamatullista! Ei oikeutta kaupankäyntiin ellei sinulla ole merkkiä. Ja mikä on merkki? Täydellinen älyllinen kastraatio ja tottelevaisuus.”

Merkki tullaan ottamaan kirjaimellisesti kyllä oikeaan käteen tai otsaan, mutta se myönnetään vain niille, jotka mukautuvat Pedon yhteiskunnan antikristillisiin arvoihin ja hyväksyvät Saatanan heidän herrakseen. Sitä ei myönnetä kenellekään, jonka Facebook-profiilista tai internetin hakuhistoriasta löytyy ”äärioikeistolaisia” mielipiteitä. Tämä selittäisi sen miksi merkistä kieltäytymisessä ei ole kyse mistään teknofobiasta – ihmisistä joilla on nostalginen kaipuu kolikoiden ja seteleiden aikakauteen. Uusi maksusysteemi kielletään vain niiltä, jotka eivät kumarra petoa ja hänen kuvaansa.Project Veritasin uusimmassa videossa ”omantuntonsa puhdistamiseksi” julkisuuteen tullut Googlen sisäpiiriläinen kertoo kuinka yhtiö sensuroi konservatiiviset uutissivut Google uutisten algoritmeista ja valehtelee tästä päin näköä Yhdysvaltain kongressissa.

 

 

Advertisement

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s