Pari suomennettua lainausta pian valmistuvasta englanninkielisestä kirjastani

En ole julkaissut vähään aikaan mitään blogissani, kun olen kirjoittanut englanninkielistä kirjaani yötä päivää viimeiset kuusi viikkoa. Olen edennyt jo lukuun 13 (viimeinen luku) ja sivuun 377. Kirja paisuu luultavasti yli 400-sivuiseksi. Julkaisin nuo pari suomennettua katkelmaa kirjani 13. luvusta juuri Facebookissa, joten liitän ne tännekin. Kirjan pitäisi valmistua kuun loppuun mennessä. Vaikka lukujen aiheet ovat tässä pitkälti samat kuin suomalaisessa kirjassani, olen kirjoittanut jokaisen luvun sisällön täysin uusiksi ja lisännyt myös uutta päivitettyä informaatiota viimeisen kolmen vuoden ajalta. Jos minulla riittää vielä energiaa, niin saatan jossain vaiheessa suomentaa tämän uuden kirjani 2. painoksena tuosta 2019 julkaistusta kirjan versiosta. Katkelmat alla suomeksi ja englanniksi.

(sivut 368 – 370)… Tämä luku edustaa elinikäisten eskatologisten tutkimusteni syvällisimpiä ja maata järisyttävimpiä johtopäätöksiä ja löydöksiä. Ne ovat todellakin noiden muiden löytöjen huipentuma, jotka levitin auki edellisessä luvussani. Danielille kerrottiin, että ”jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä” tuon kirjan ennustuksia ”mutta taidolliset ymmärtävät” ”Ja taidolliset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti. Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy.”

Joka kerta kun luen nämä sanat, voin vain ihmetellä suurella hämmästyksellä: olenko minä todella yksi niistä, joille Pyhä Henki on antanut ymmärryksen ja taidollisuuden? Ei ylimielisessä itsetyytyväisyydessä, vaan pyhässä kauhussa ja mielenliikutuksessa Jumalan armosta ja uskollisuudesta kaltaisiani suuria syntisiä kohtaan.”

Ja kaikki, jotka lukevat tätä kirjaani ja voivat ymmärtää mitä kirjoitan, ovat näitä taidollisia, jotka ”loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti.” Te, rakkaat lukijani, olette todellisia tähtiä, eivät nuo Hollywoodin valetähdet.

Harriet Tubman, 1800-luvun afroamerikkalainen kristitty abolitionisti, sanoi: ”Jokainen suuri unelma alkaa unelmoijalla. Muista aina, että sinussa on voima, kärsivällisyys ja intohimo saavuttaa tähdet ja muuttaa maailmaa.” Ehkä ihmiskunnan kohtalona on olla jonakin päivänä ”tähtien joukossa” (so. tulla multiplanetaariseksi lajiksi), kuten maailman rikkain mies – ”rakettimies” – Elon Musk ja hänen mentorinsa Robert Zubrin ovat haaveilleet.

Kuten William Shakespeare sanoi: ”Tähdet eivät pidättele kohtaloamme vaan me itse”. Mutta tärkeämpää kuin tähtien saavuttaminen – merkitsi se sitten Muskin kaltaisille kirjaimellisia tähtiä tai masennuksen kanssa kamppaileville oman elämänsä valopilkkuja – on muuttaa maailmaa loistamalla kuin tähdet alati pimenevässä maailmassamme.” Ja kuten apostoli Pietari sanoi, meidän tulee ottaa vaari profeetallisesta sanasta ”niinkuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne.”


(sivut 374 – 375)…. Jeesuksen mukaan Danielin luvussa 10, jokaisella kansakunnalla tai valtakunnalla on enkeliruhtinas tai taivaallinen sotapäällikkönsä, joka on velvollinen käymään sotaa, ei tuon kansan puolesta, vaan sen puolesta, joka viimekädessä hallitsee näitä kansakuntia. Kun Lucifer vei Jeesuksen ylös (luultavasti avaruuteen) ja näytti hänelle kaikki maan valtakunnat, hän sanoi Hänelle: ”Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun.” Paavali sanoi: ”Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa.”

Mutta koska on myös vanhurskaita enkeleitä, kuten Miikael, joka suojelee Israelin kansakuntaa, olen varma, että kautta historian on ollut Jumalan omia enkeliruhtinaita, jotka ovat käyneet sotaa niiden kansakuntien puolesta, jotka ovat luottaneet Israelin Jumalaan. Näin ollen minulla ei ole epäilystäkään siitä, etteikö yksi noista jumalallisista enkeleistä suojellut esimerkiksi Suomea talvisodan aikana ateistista ja epäinhimillistä Neuvosto-imperiumia vastaan. Kun natsihallinto pyysi germaanisia pakanajumaliaan auttamaan heitä sodassa Neuvostoliittoa vastaan ​​(ja lopulta neuvostojoukot miehittivät Berliinin), neljäs presidenttimme Kyösti Kallio rukoili Suomen 22. itsenäisyyspäivänä, noin viikko Talvisodan käynnistymisen jälkeen:

”Taivaallinen Isämme katso armossasi kansamme puoleen. Sinä olet luonut sen ja rakastat sitä. Sinä näet, että se on mitä suurimmassa vaarassa. Siksi rukoilemme Sinua: Herra, auta meitä hädässämme äläkä anna meidän hukkua… Herra Jeesus Kristus, ilman Sinua olemme voimattomia hävittäviä voimia vastaan, jotka tulvivat kansamme yli ja myrkyttävät sen. Siksi me kerskaamme Sinun voitostasi pahuuden henkivaltoja vastaan, joiden vaikutukset ovat joka päivä sanoin ja kuvin julkisuudessa nähtävissä. Herra, sinä olet Golgatan ristillä voittanut pimeyden vallat. Niiden täytyy väistyä myös tänään, koska ylistämme Sinun nimeäsi niiden ylitse. Tähän me uskomme, sillä Sinä voit myös meidän aikanamme varjella ihmiset saatanalliselta eksytykseltä. Herra, armahda meitä… Aamen.”

Nykyään kansani on hylännyt isiensä juutalais-kristillisen uskon ja valtakunnansyyttäjämme vainoaa Päivi Räsäsen kaltaisia kristittyjä naisia hänen raamatullisten näkemyksiensä vuoksi seksistä ja avioliitosta. Pelkään pahoin, että ”Suomen enkeliruhtinas” ei enää suojele meitä, jos Venäjä hyökkää maahamme jälleen. Jumala ei ehkä välitä politiikastasi, mutta Hän välittää siitä, pelkäävätkö johtajamme ja julkiset päättäjämme Jumalaa ja ylistävätkö he Hänen Poikaansa Jeesusta Kristusta. Kun Venäjän ja Saksan johtajat hylkäsivät kristinuskon ja alkoivat edistää ateismia ja uuspakanuutta, näimme todellakin sen tuhoiset hedelmät 1900-luvulla. Ja tämä on myös yksi syy, miksi meidän pitäisi olla huolissamme, kun prinssi Charles kääntää selkänsä protestanttiselle kristilliselle uskolle, jota hänen esi-isänsä kunnioittivat julkisesti kirkollisissa seremonioissaan, ja kun hän edistää nyt avoimesti islamia, okkultismia ja uuspakanuutta…


In english:

(pages 368 – 370)… This Chapter represents my lifelong eschatological studies’ most profound and earth-shattering conclusions and findings. They are indeed a culmination of those other discoveries that I spread the open in my previous Chapter. It was told to Daniel that “wicked will act wickedly; and none of the wicked will understand” of this book’s prophecies, but “those who have insight will understand” and “those who have insight will shine like the glow of the expanse of heaven, and those who lead the many to righteousness, like the stars forever and ever. But as for you, Daniel, keep these words secret and seal up the book until the end of time; many will roam about, and knowledge will increase.”

Every time I read those words, I can only wonder in great amazement: am I really one of those to whom the Holy Spirit has given the insight and understanding? Not in supercilious complacency but in holy terror and fervent emotion about God’s mercy and faithfulness upon great sinners like me.

And all who read this book and can understand what I am writing are “those who have insight” and “will shine like the glow of the expanse of heaven” and “lead the many to righteousness, like the stars forever and ever.” You, my dear readers, are the real stars, not like those fake stars of Hollywood. Harriet Tubman, the 19th Century African-American Christian abolitionist, said: “Every great dream begins with a dreamer. Always remember, you have within you the strength, the patience, and the passion to reach for the stars, to change the world.” Perhaps the fate of humanity is to be someday “among the stars” (i.e., became the multi-planetary species) as the world’s richest man – “the rocket man” – Elon Musk and his mentor Robert Zubrin have dreamed about.

As William Shakespeare put it: “It is not in stars to hold our destiny but in ourselves”. But more important than to reach the stars – whether it means to someone like Musk literal stars or to someone who is struggling with depression the bright spots of their own life – is to change the world by shininglike the stars in our ever-darkening world. And as Apostle Peter said, we should pay attention to the prophetic word as it is like “a lamp shining in a dark place until the day dawns and the morning star arises in your hearts.”


(pages 374 – 375)… According to Jesus in Daniel 10, every nation or empire has its angelic prince or the celestial military commander who is bound to wage the war, not on behalf of that nation but on behalf of him who ultimately controls those nations.

When Lucifer led Jesus up (probably to the space) and showed Him all the kingdoms of the earth, he said to Him: “I will give You all this domain and its glory, for it has been handed over to me, and I give it to whomever I want. Therefore if You worship before me, it shall all be Yours.” Paul said: “For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places.” But as there are also righteous angels like Michael who protect the nation of Israel, I am sure that there has been throughout history God’s own angel princes who have waged the war on behalf of those nations who have trusted in the God of Israel. Thus, I have no doubt that one of those godly angels was protecting for example Finland during the Winter War against the atheist and inhuman Soviet Empire.

When the Nazi regime was asking their Germanic pagan gods to help them in its war against the Soviet Union (and was eventually occupied by the Soviet forces), our fourth president Kyösti Kallio issued the following prayer on the 22nd Independence Day of Finland, about a week after the start of Winter War:

Our Heavenly Father, in your mercy, look upon our people. You created it and You love it. You see that it is in the greatest danger. Therefore, we pray Thee, O Lord, help us in our trouble, and let us not be drowned… Lord Jesus Christ, without you we are powerless against the destructive forces that will overflow and poison our people. That is why we boast of your victory over the evil spirits, whose effects are seen every day in public in words and images. Lord, you have overcome the powers of darkness on the Cross of Calvary. They must stand back today as well because we praise Your name over them. This is what we believe, for You can also protect people from Satanic deception in our day. Lord, have mercy on us… Amen.

Today my nation has abandoned the Judeo-Christian faith of their fathers and our Prosecutor General is persecuting Christian women like Päivi Räsänen because of her biblical views on sex and marriage. I am afraid that the “Prince of Finland” won’t protect us anymore if Russia invades our country once again. God may not care about your politics but He indeed cares about whether our leaders and public policymakers fear God and give glory to His Son Jesus Christ. When the leaders of Russia and Germany abandoned Christianity and started to promote atheism and neopaganism, we indeed witnessed its destructive fruits in the 20th Century. And that is also the reason why we should be concerned when Prince Charles is turning his back on the protestant Christian faith that his ancestors proclaimed publicly in their ecclesiastical ceremonies, and when he promotes now openly Islam, occultism, and neopaganism.
Advertisement

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s