Mitä se hyödyttää tietää Antikristuksen henkilöllisyys edeltäpäin?

Tähän kysymykseen törmäsin menneenä kesänä, kun juttelin uimarannalla veljeni kanssa. Kysymys oli minusta hyvin outo. Mitä hyödyttää? Jotkut myös sanovat ettei kristittyjen pitäisi askarella lopun aikoihin liittyvien kysymysten kanssa ollenkaan vedoton Jeesuksen sanoihin,”Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut” (Ap. t. 1:7). 

Raamattua tulkitessa pitäisi ottaa aina huomioon kenelle mikäkin puhe oli suunnattu. Tämä vastaus annettiin opetuslasten kysymykseen ”Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan?” (Kysymys todistaa, että Jeesus tulee palatessaan rakentamaan maanpäällisen rauhanvaltakunnan Israelille, kuten VT:n profeetat ennustivat Messiaan tekevän). Jeesus jatkoi, ”vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka”. Tämä lause osoittaa Jeesuksen sanojen koskeneen apostolista alkuseurakuntaa. Se oli nimenomaan alkuseurakunta, mihin Pyhä Henki vuodatettiin ensimmäisenä helluntaina ja joka julisti evankeliumia Jerusalemissa, Juudeassa ja Samariassa ja sen aikaisissa ”maan äärissä.”

Heidän tehtävänsä ei ollut askarrella Jeesuksen toiseen tulemukseen liittyvien merkkien kanssa. Entäpä sitten meidän? Olen kuullut myös argumentin, että lopun merkeillä ja niiden ymmärtämiselle ei ole paljoakaan merkitystä koska seurakunnan tulisi olla aina valmis Herran tulemukseen olipa Hänen tulemuksensa sitten lähellä tai ei. Miksi meidän tulisi keskittyä ”esoteerisiin” merkkeihin, koska se päivä tulee yllättämään meidät joka tapauksessa. Sanoihan Hän tulevansa ”kuin varas yöllä” ja ”sinä hetkenä jona ette luule” (Matt. 24:44). Jeesuksen sanat on helppo irrottaa asiayhteydestään ellei niitä lue tarkemmin. Koko vertauksen keskeisin pointti on vääristynyt totaalisen kieroon jos väitämme sen päivän yllättävän meidät kuin varas. Jeesus nimenomaan tähdensi ettei se päivä saa yllättää meitä kuin varas.

Mikä on niiden osa jotka heräävät keskellä yötä varkaan – Jeesuksen – tulemukseen? Jumalan profeetallinen Sana on tässä melko yksiselitteinen: ”Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään: ’Minun herrani viipyy’,ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa, niin sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.” (Matt. 24:48-51) ”Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta” (Luuk. 21:34-35). ”Kun he sanovat: ’Nyt on rauha, ei hätää mitään’, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas.” (1. Tess. 5:3-4)

Mitä meidän sitten tulisi tehdä ettei se päivä yllättäisi kuin varas? Vastaus on yksinkertainen: valvokaa ja rukoilkaa. Valvokaa, ettei se päivä yllättäisi meitä niin kuin varas. Sillä ”jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan.” (Matt. 24:43). Meidän – seurakunnan – on oltava kuin tuo perheenisäntä. Meidän on tiedettävä millä yövartiolla varas tulee voidaksemme valvoa siihen hetkeen asti ja yllättää varkaan itse teosta. Tämä oli Jeesuksen pointti. Ei Hän käskenyt, että meidän olisi valvottava silmät ristissä (mieluummin kädet) jokainen yö – että odottaisimme jokaikinen hetki Hänen tuloaan aina vainoharhaisuuteen asti. Ei, Jeesus puhui vain yhdestä yöstä, jona varas tulisi ja meidän tehtävämme on tarkkailla varkaan liikkeitä voidaksemme ennakoida yön ja hetken jona hän päättää iskeä. Ennakoida? Entäpä seuraava ilmaisu?

”Mutta siitä päivästä tai hetkestä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa, eikä myöskään Poika, vaan ainoastaan Isä.” (Mark. 13:32)

Tämä on usein siteerattu kohta siitä miten epävarmaa lopun merkkien tutkiminen on jos Jeesuksen tulemuksen hetkestä ei voi tietää enkelit tai edes Poika vaan yksin Isä. Mutta tästä jätetään usein pois puheen jatko: ”Olkaa varuillanne, valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin se aika tulee. On niinkuin muille maille matkustaneen miehen: kun hän jätti talonsa ja antoi palvelijoilleen vallan, kullekin oman tehtävänsä, käski hän myös ovenvartijan valvoa. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, milloin talon herra tulee, iltamyöhälläkö vai yösydännä vai kukonlaulun aikaan vai varhain aamulla, ettei hän, äkkiarvaamatta tullessaan, tapaisi teitä nukkumasta. Mutta minkä minä teille sanon, sen minä sanon kaikille: valvokaa.” Tässä seurakuntaa verrataan talonpalvelijoihin, jotka hoitavat asuntoa sillä aikaa kun isäntä (Jeesus) on poissa.

Kullekin seurakunnassa on annettu oma tehtävä ja joidenkin osaksi on uskottu talon vartioiminen isännän poissaollessa. Ovenvartija kuvastaa tässä niitä, joiden tehtävä on valvoa ja herätellä toiset jos hän huomaa varkaan tai talon isännän saapuvan taloon äkkiäarvaamatta. Äkkiäarvaamattomuuden koko idea on siinä, että se kehottaa ovenvartijoita tekemään työnsä ja muuta palvelusväkeä kuuntelemaan ovenvartijan varoituksia jos hän huomaa varkaan tai isännän saapumiseen viittaavia merkkejä. Toisinaan palvelusväki saattaa ärsyyntyä ovenvartijan vääristä hälytyksistä ja painua takaisin pehkuihin, mutta tämä ei poista sitä, että ovenvartijoita tarvitaan ja muun palvelusväen on oltava valmiita nousemaan kun oikea hälytys tulee. Jeesuksen puheen painotus ei ole tässä Hänen tulemuksensa yhtäkkisyydessä vaan siinä, että seurakunta ei saa nukkua kun isäntä saapuu taloon.

Lopun merkkien tutkiminen on ainoa keino pitää seurakunta hereillä. Kun opetuslapset kysyivät Matt. 24:3-4:ssä, ”Sano meille: milloin se tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki, Hän ei vastannut tähän samalla tavoin kuin aikaisemmin siteeratussa Ap. t. 1:7:ssä. Sen sijaan Hän antaa lukuisia merkkejä, jotka toimivat signaaleina Hänen tulemuksensa läheisyydelle. Tietysti osa niistä toteutui jo Hänen oman sukupolvensa päivinä (Herodeksen temppelin tuho, juutalaisten ja kristittyjen vainot), mutta kaikki muu Jeesuksen vastauksesta kohdistettiin juuri meidän sukupolvemme päiviin. Mistä tiedämme tämän? Monet vastaisivat jakeen 7 perusteella: ”Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin.”

Tämä ei kuitenkaan ole aivan objektiivinen peruste koska historiantutkimus paljastaa koko ihmiskunnan historian olleen täynnä jatkuvaa sotimista, nälänhätää ja luonnonkatastrofeja. Ainoa ero tähän päivään on sillä, että sodat, nälänhädät ja muut vitsaukset on globalisoitunut. Tiedämme niistä kaikkialla maailmassa paljon enemmän kuin muut sukupolvet. Maailmansodan käsite syntyi vasta 1900 -luvun alussa, mutta jo tätä ennen on ollut maailmanlaajuisesti käytyjä sotia (esim. seitsenvuotinen sota 1700 -luvun puolivälissä ja Napoleonin sodat). Myös maanjäristyksiä mittaavat laitteet on pystynyt rekisteröimään niitä vasta viimeisen sadan vuoden ajalta.

NapoleonicWarsWWI-re

Vas. Napoleonin sotien laajuus. Oik. Ensimmäisen maailmansodan laajuus.

Mitä tulee maailman kansojen globalisaation ja sen myötä myös sotien globalisoitumiseen, Raamatun profetioissa tästä puhuttiin jo vuosituhansia sitten. Ilmestyskirja mainitsee demonisten sammakkohenkien lähtevän ”koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä… siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmagedon.” (Ilm. 16:14,16). Jos ajattelet ettei tämä koskisi meidän päiviämme, ota huomioon että vain meidän sukupolvemme syntyi atomisodan uhan aikana ja Johanneksen näky mainitsee tämän sodan tuhoavan kolmanneksen ihmiskunnasta. Miten kolmasosa ihmiskuntaa olisi voitu tuhota vain muuutamassa kuukaudessa vielä ensimmäisen ja toisen maailmansodan aikaisin asein? Entäpä Johanneksen aikaisin asein?

Sama näky ennusti myös idän kansojen valtavan väestöräjähdyksen mainitsemalla 200 miljoonaa idän sotilasta (Ilm. 9:16). Vain tänään itä kykenee mobilisoimaan 200 miljoonaa sotilasta mahdolliseen konfliktiin lännen kanssa. Tänään koko maailma on Facebookin ja älypuhelimien pauloissa, mutta vain harvat näkevät metsän puilta. Kuinka yhden henkilön varaan oltaisiin voitu rakentaa maailmanlaajuinen henkilökultti ja globaali diktatuuri (Ilm. 13:7-18) ennen ihmiskunnan globaalia verkostoitumista ja kybervalvontaa? Myöskään evankeliumia ei olisi voitu saarnata ”kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille” (Matt. 24:14) ilman kansojen yhdistymistä ja nykyisiä massaviestintä välineitä. Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä siitä mitä profeetat näkivät edeltä meidän ajastamme.

Kaikkein tärkeimpänä merkkinä Hänen tulemukselleen Jeesus mainitsee viikunapuun merkin: ”Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki nämä tapahtuvat.” (Matt. 24:32-34) Vanhassa Testamenttissa viikunapuu oli Israelin symboli (esim. Hoos. 9:10). Profeetta Jeremia vertasi Israelin hajotusta viikunapuun lehtien lakastumiseen (Jer. 8:13). Siten viikunapuunlehtien puhkeaminen kuvastaa Israelin jälleensyntymistä keväällä 1948 aivan kuin tämä profetoitiin Hesekielen 37:ssä luvussa ym.

Toisin sanoen viikunapuun lehtienpuhkeamisen aikoihin syntyneiden suurten ikäluokkien sukupolvi ei tulisi katoamaan ennen kuin Jeesus palaa perustamaan Israelille kuningaskuntaa. Tilastoiden mukaan suurten ikäluokkien enemmisö katoaa seuraavan kymmenen vuoden sisällä ja Ps. 90:10:n määritelmä sukupolven iästä näyttäisi vahvistavan tämän. Palaan otsikon kysymykseen,”Mitä se hyödyttää tietää Antikristuksen henkilöllisyys edeltäpäin?” Vastaan tähän kahdella tapaa.

2. Tess. 2:3:ssa Paavalin opettaa, että Antikristuksen edeltä määrätty paljastuminen valvoville kristityille olisi myös merkki. Merkki mille? Seurakunnan ylösoton läheisyydelle! Monilla hyvin tunnetuilla profetia opettajilla on ollut tapana opettaa tätä aivan päinvastoin – että seurakunnan ylösotto olisi merkki Antikristuksen paljastumisen läheisyydestä, mutta tämä tulkinta on täysin Kirjoitusten vastainen. En rupea perustelemaan näkökantaani tässä, koska tein sen jo kirjani toisessa luvussa. Mutta jos haluat tietää kuinka lähellä meidän Herramme tulemus on, pitäisi sinun kiinnostua myös Antikristuksen henkilöllisyydestä.

Toiseksi, jos näkisit siskosi tai tyttäresi menevän naimisiin miehen kanssa, jonka tiedät olevan epäluotettava, narsistinen pettäjä. niin etkö toki varoittaisi häntä tällaisesta liitosta. Tämä maailma tullaan kihlaamaan Antikristukselle, aivan kuin seurakunta on kihlattu Kristukselle. Meidän on varoitettava maailmaa tästä pettäjästä ennenkuin se on liian myöhäistä. Jos sinulle annettaisiin enneuni huomenna tapahtuvasta ystäväsi kuolemasta hänen työpaikkaansa kohdistetussa terrori-iskussa, niin etkö toki yrittäisi tehdä kaikkea saadaksesi hänet pysymään tuon päivän kotona — silläkin uhalla, että varoituksiasi pidettäisiin mielipuolen houreina.

Advertisement

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s