Isiksen johtaja Abu Bakr al-Baghdadi versus Walesin Prinssi Charles. Kumpi on mielestäsi vaarallisempi?

Tällainen kysymys saattaa vaikuttaa ensialkuun naurettavalta, sillä monet eivät ole tottuneet mieltämään Walesin Prinssiä vaarallisena henkilönä. Tasavaltalaiset toki näkevät hänen poliittisen sekaantumisensa vaarallisena kansakunnan demokratialle, mutta harvat näkevät hänet al-Baghdadiin rinnastettavana murhanhimoisena kiihkoilijana. Melko päinvastoin. Hänen maltillinen, suvaisevaisuutta ja uskontojen yhteiseloa painottava retoriikkansa tekee hänestä monille al-Baghdadin vastakohdan. Miksi sitten rinnastan hänet tällaiseen hirviöön kuin Abu Bakr al-Baghdadi? Jos luet eteenpäin, käsität al-Baghdadin olevan itseasiassa melko harmiton kaveri Charlesiin verrattuna.

watch_2967097bKun aloin kirjoittamaan kirjaani Muhammad, Kaarle Suuri ja Antikristus vuoden 2012 keskivaiheilla, kukaan ei ollut vielä kuullut Isiksestä tai Abu Bakr al-Baghdadista. Vasta kaksi vuotta myöhemmin järjestö tuli maailman tietoisuuteen kun al-Baghdad julisti itsensä kalifiksi ja Isiksen islamilaiseksi valtioksi (ISIS on akronyymi sanoista  Islamic State of Iraq and Syria, Irakin ja Syyrin Islamistinen valtio; järjestö tunnetaan myös nimillä ISIL ja IS). Pian tämän jälkeen maailma sai tietää kauhistuttavista kuvista ja videoista, joita ISIS levitti teloittamistaan vangeista. Järjestön julmuus ja säälimättömyys oli sanoinkuvaamatonta. Vankeja – useimmiten kristittyjä – ruoskittiin, kidutettiin, ammuttiin, mestattiin, kivitettiin, ristiinnaulittiin tai poltettiin elävältä. Naisia ja lapsia on myyty seksiorjiksi, varkailta on katkaistu käsiä ja tupakoijilta sormia. Nämä hirmuteot jatkuvat tälläkin hetkellä ja usein lapsia pakotetaan niiden todistajaksi. Tätä pahuuden pesäkettä johtaa mies nimeltä Abu Bakr al-Baghdadi, jonka mielestä Al-Qaida ja Hamas olivat liian maltillisia ja hyväntahtoisia täyttämään Allahin todellista tahtoa.

princesaudiIsiksen raadollisuus on saanut jopa monet Al-Qaidan jäsenet tuomitsemaan sen toimet. Me kaikki tiedämme, että tämän pimeyden ytimessä on Wahhabismina tunnettu islamin fundamentalistinen tulkinta. Sen alkuperä on siis jo luonnoltaan uskonnollinen ja hengellinen. Kulttuurirelativismilla kyllästetty läntinen maailma on usein haluton näkemään, että tämän kaiken lähde on islamissa itsessään vaikka muslimien ennemmistö ei itse seuraakaan uskontonsa äärimmäisintä tulkintaa. Toinen syy tälle sokeudelle on poliittinen korrektius. Koska rauhanomaisten muslimeiden vilpitöntä uskoa ei tahdota loukata, sanotaan näiden järjestöjen edustavan islamin vääristynyttä tulkintaa. Kuitenkin, mikä tahansa poliittisesti epäkorrekti ja rehellinen historiantutkimus osoittaa profeetta Muhammadin itsensä ja hänen kalifi-seuraajiensa olleen paljon enemmän Osama Bin Ladenin tai al-Baghdadin kaltaisia kuin läntisen sivilisaation juutalaiskristillisiin arvoihin sopeutuneiden maltillisten muslimien. Muhammadin ja hänen seuraajiensa tärkeimpiin tavoitteisiin kuului alusta lähtien jihad – vääräuskoisten kansojen, dhimmien, sotilaallinen alistaminen ja pakottaminen sharia lain alle.

Onko uskonto kaiken ongelma?

Kulttuurirelativistit painottavat usein sitä, että uskonnon äärimmäistä ja suvaisematonta tulkintaa esiintyy myös muissa uskonnoissa mukaanlukien kristinuskossa. Mutta se, että myös Jeesuksen nimessä on tehty hirvittäviä rikoksia läpi kristikunnan historian, ei tee kristinuskosta pahaa. Jos näin olisi, silloin pitäisi pystyä todistamaan näiden tekojen yhteys Jeesuksen sanomaan ja elämään. Tämä on tietysti mahdotonta sillä Hänen sanomansa ytimessä oli rakkaus – rakkaus, joka ei vaatinut rakastamaan vain lähimmäistään mutta myös vihamiehiä (Matt. 5:43, Luuk. 6:27, 23:34, Room. 12:21). Islamin kohdalla tällaista ristiriitaa Muhammadin ja ääri-islamin seuraajien välillä ei sitä vastoin ole havaittavissa (hän esimerkiksi määräsi 900 juutalaisen mestaamisen Medinassa ja nai 6 tai 9 vuotiaan Aisha-nimisen pikkutytön vääristyneiden seksuaalihalujensa tyydyttämiseen – esimerkki mitä monet muslimit seuraavat tänään). Olen painottanut tätä nimenomaista seikkaa sen tähden, että sekulaarit ihmiset ovat usein kyvyttömiä näkemään, että pahuuden ja hyvyyden lähde tässä maailmassa on viimekädessä hengellinen.

On tietysti niitäkin, jotka sanovat uskonnon olevan kaiken pahan alku ja juuri ja esittävät ateismin olevan ainoa humanitaarinen aate ja ratkaisu ihmiskunnan perimmäisiin ongelmiin. Ateismin niittämän 100 miljoonan ihmis-uhrin varjossa eletty 1900 -luku, ei anna tosin uskottavuutta tällekään harhaluulolle. Tässä ateismi on kuitenkin oikeassa: uskonto on todellakin kaiken pahan alku ja juuri. Mitä he eivät sen sijaan käsitä on tämä: vastaus uskonnon aikaansaamaan pahuuteen ei ole ateismi vaan Jeesus Kristus. Huolimatta ateismin materialistisesta maailmankuvasta, sen alkuperä on yhtälailla hengellinen. Ateismi pyrkii myös täyttämään hengellisen tyhjiönsä ihmispalvonnalla, kuten nähty selvästi esim. Stalinin, Maon ja Pohjois-Korean johtajien mallissa tai vaikkapa jo lännen idollissien ja julkkishenkilöiden ylenmääräisessä jumaloinnissa. Myös natsismin alkuperä oli hengellinen. Se johti sen keskeiset ideansa okkultismista ja Äiti Gaia -tyyppisestä luonnon palvonnasta. Tänään tätä samaa luonnon uskontoa edustaa monet vihreät järjestöt ja uuspakanat. Mutta aivan kuin kaikki muslimit eivät ole radikaaleja, eivät kaikki vihreätkään ole radikaaleja.

Osa vihreän aatteen ideologiasta on peräisin Raamatusta, kuten kirjassanikin jo esitin. Osa taas tulee panteismista ja tällaisenaan se on ollut usein avoimen vihamielistä juutalaiskristillistä uskoa kohtaan. Kaikki uskonnot ja aatteet – mukaanlukien ateismi -, mitkä ovat nousseet Raamattua ja sen Jumalaa vastaan, johtaa lopulta kuolemaan ja kärsimykseen. Vaikka maailma ei tätä vielä ymmärrä, tämä on totuus minkä historia tulee aikanaan vahvistamaan. Vain Jeesus Kristus on tie totuus ja elämä (Joh. 14:6) Radikaali luonnonsuojelu on ollut eräs viimeisimpiä ideoita, missä maailma on hyökännyt Raamattua vastaan. Se hyökkää koko Raamatun perustaa vastaan hylkäämällä luomiskermotomuksen missä ihmiselle annettiin toimilupa vallita maata ja eläinkuntaa Jumalan kuviksi luotuina maan herroina. Jos hylkäämme tämän ja alennamme ihmisen arvon maan puiden ja eläinkunnan tasolle, johtaa se väistämättä myös humanismin torjumiseen. Jos ihminen ei ole kaiken mitta vaan maa, on ihmisarvokin tällöin toissijainen maan hyvinvointiin nähden.

Mikä on Prinssi Charlesin uskonto?

Tähän kysymykseen on vaikea antaa kovin yksiulotteista vastausta. Myös media on ollut ajoittain hämillään siitä, mitä uskontoa Charles todella edustaa. Useimmat käsittävät hänen olevan hyvin ”spiritualistinen” henkilö, joka on kritisoinut useaan otteeseen materialistista maailmankuvaa, joka riisuu universumista kaiken ihmisen silmälle näkymättömän tuonpuoleisen henki todellisuuden. Hän todellakin uskoo hengellisen todellisuuden olemassaoloon, jota ei voida asettaa empirisesti mitattavan tieteen todistettavaksi, mutta jonka olemassaolo on selvää lukemattomien ihmisten omakohtaisista kokemuksista. Monet jotka ovat nauraneet hänen ajatuksilleen vuosikymmeniä, eivät ymmärrä hänen maailmankuvansa edustavan kasvavaa globaalia liikettä, joka on alkanut kyseenalaistaa materialistisen maailmankuvan pätevyyttä niin tieteessä, filosofiassa, psykologiassa, kuin muillakin yhteiskunnan alueilla. En tarkoita nyt Pyhän Hengen aikaansaamaa hengellistä heräämistä Raamatun totuuteen, mitä sitäkin on esiintynyt erityisesti läntisen maailman ulkopuolella. Puhun New Age liikehdinnän maailmanlaajuisesta leviämisestä.

Tämän liikkeen edustama hengellisyys on edennyt samanaikaisesti Charlesin holistisen evankeliumin kanssa. Charles on jopa itse ollut suuressa vastuussa tämän liikkeen leviämisestä länteen ja muualle. Hänen itsensä tiedetään kääntyneen New Age spritualismiin vuoden 1977 alussa ja tuoneen hänen holistisen maailmankuvansa julkiseen tietoon vuoden 1982 lopussa. Kun hän puhui ensimmäistä kertaa hänen New Age uskomuksistaan, hän profetoi korkeampien voimien määränneen hänelle Kristuksen-kaltaisen tehtävän:

Kenties olemme juuri hyväksyneet, että se on Jumalan tahto, että epäortodoksinen yksilö on tuomittu vuosiksi turhautumiseen, naurunalaiseksi, ja epäonnistumiseen näytelläkseen hänen osaansa asioiden suunnitelmassa, kunnes se päivä saapuu jolloin ihmiskunta on valmis vastaanottamaan hänen sanomansa – sanoman, jonka hän kenties havaitsee vaikeaksi selittää itse, mutta jonka hän tietää tulevan paljon syvemmästä lähteestä, kuin tietoisesta ajattelusta.

Ymmärrätkös? Jos Charles nähdään vielä tänään pelkkänä pellenä, se on hänen oman profetiansa mukaan vain välivaihe missä hänen on määrä ”näytellä osaansa asioiden suunnitelmassa”. Mutta kerran on koittava päivä, jolloin ”Jumala” avaa ihmiskunnan silmät hänen sanomalleen ja tuolloin hänet otetaan vakavissaan kaikkialla maailmassa. Julia ja Stuart Senderin ohjaamalla Harmony elokuvalla on todellista potentiaalia täyttää tämän profetian jälkimmäinen vaihe, sillä se kutsuu kansakuntia yhdistymään ja liittymään Walesin Prinssin ”kestävyyden vallankumoukseen” maailman pelastamiseksi ja säilyttämiseksi jälkipolville. Stuart Senderin mukaan filmissä on kyse paljon suuremmista asioista kuin pelkästä ympäristöstä – hän sanoo sen koskevan meidän sydämiemme muuttamista. Mutta kuten sanoin, kysymys Charlesin uskonnosta on paljon moniulotteisempi. Hänet voidaan yhdistää todistetusti mm. sufi-islamiin (islamin esoteerinen tulkinta) ja satanismiin. Näitä kaikkia yhdistää kuitenkin esoteerinen ja okkulttinen traditio yhdistettynä luontoa palvovaan uuspakanuuteen. Niinpä Gaia -hypoteesi onkin ollut keskeinen osa Charlesin uskomusjärjestelmää.

Miksi Charlesin uskonto on vaarallisempi kuin Abu Bakr al-Baghdadin?

Prisonplanet.com nettifoorumilla lainataan arvovaltaisen Center for Strategic and International Studies (CSIS) ajatushautumon julkaisemaa tutkimusta kansainvälisestä terrorismista:

HRH-Prince-Charles-Eco-Jihad-2Valitettavasti uskon seuraavan [terrorismin] aallon saavan näyttämään nämä jihadistit melko viehättäviltä. Minun pelkoni koskee fundamentalistisia luonnonsuojelijoita – Earth First… Gaia -tyyppejä, jotka sanovat, että turmelemme maailman, turmelemme maapallon saasteiden takia, ilmaston muutoksen takia ja yrityksessä pelastaa planeetta ja säilyttää ihmisrotu, sinun täytyy tappaa 80% ihmisistä, koska se mikä todella on turmelemassa maan on liikaväestö, ja ainoa asia joka voi tappaa näin tehokkaasti ovat biologiset aseet. Tämä on kätketty biologinen ase ja huomaat tämän jo joidenkin ekstremistien verkkosivuilla ja tämä on todella pelottavaa. Tarkoitan, puhumme nyt viiden miljardin ihmisen kuolemasta.

prince_phillip_narrowweb__300x498,0
Hänen kuninkaallinen viruksensa Prinssi Philip

CSIS:n kaltainen laitos, jonka arvioita kuuntelevat monet hallitukset ja joka on rankattu maailman johtavaksi ajatushautumoksi kansainvälisten suhteiden ja turvallisuuden kysymyksissä, sanoo tässä, että vaarallisin ihmiskuntaa koskeva terrori-uhka ei tule islamistisilta jihadisti ryhmiltä vaan Äiti Gaiaa palvovilta radikaaleilta luonnonsuojelijoilta. Samalla kun valtaosa on tietoinen Prinssin 40 vuotta kestäneestä luonnonsuojelu aktivismista, vain harvat käsittävät, että hänen ”luonnonsuojelunsa” edustaa juuri sen kaltaista eko-fasismia mitä yläpuolinen siteeraus luonnehti. Charlesin isä Prinssi Philip huomautti kerran, että hänen märkä unensa olisi jälleensyntyä tappavaksi virukseksi antaakseen oman panoksensa liikaväestön vähentämiseen. Charles taas kirjoittaa kirjassaan Harmony täysin peittelemättömästi: ”Meidän täytyy vakavasti käsitellä, kuinka tasapainotamme, jopa vähennämme maailman ihmisväestöä… [On] aika nähdä tasapainossa perinteinen kannanotto elämän pyhyydestä… niiden opetusten kanssa jokaisessa pyhässä traditiossa, jotka kehottavat ihmiskuntaa pitäytymään luonnon hyväntahtoisuuden ja anteliaisuuden rajoissa.” Koska CSIS:llä on niin kiinteä yhteys hallitusten päämiehiin, päivitteleekin eräs varsin kaunistelemattomalla kielenkäytöllä:

Muistakaa ihmiset – Tätä ei sanottu salaliittoteoria ohjelmassa. Tämä on foorumi helvetin Strategisten ja kansainvälisten tutkimusten keskukselle. Mutta mitä tämä kaveri ei käsitä on  – Hänen v**un pomonsa vastaa näistä Tekno-Gaialaisista. Hei hemmo – Sinun pomosi ovat niin helvetin saatanallisia ettet voi edes kuvitella sitä. Älä pelkää noita sandaalin käyttäjiä – Pelkää pomojasi, jotka ovat kanavoimassa noille eko-fasisteille ison pinon rahaa ja bioaseita!!!! (kuten herra Eric Piankalle!!!!) UNf**kING-BELIEVABLE. [tämä nyt jääköön suomentamatta]

Prinssi Charlesin ja hänen isänsä omien puheiden ja kirjoitusten perusteella voisimme kysyä: Miksi Charles ei ole NSA:n, CIA:n MI6:n tai muiden tiedustelupalveluiden listalla maailman etsityimpänä eko-terroristina? Kenties siksi, että nämä henkilöt itse johtavat näitä laitoksia (esim. MI6:n johtajat palvelevat viimekädessä Kuningatarta eikä Britannian kansaa).

Miksi sitten kaikki rauhanomainen retoriikka?

Tämä saattaa herättää monille kysymyksen: Jos Charles haluaa todella tappaa ihmisiä, niin miksi hän matkustaa eri maihin pitämään tunteellisia puheita vainottuen ihmisten puolesta ja puhumassa uskonnollisen fundamentalismin pahuutta vastaan? Charlesin tunteisiin vetoava retoriikka uskonnollista suvaisemattomuutta vastaan on ollut näkyvää viimeisen 23 vuoden ajan. Hänen kunnianhimoinen tavoiteensa on ollut rakentaa sivilisaatioiden välistä rinnakkaiseloa ja purkaa uskontojen välisiä ennakkoluuloja ja vihamielisyyksiä suuremman uskojen välisen rinnakkaiselon edistämiseksi. Hänen tavoitteensa ei ole ollut puolustaa lännen kulttuuria ja sen juutalaiskristillisiä arvoja vaan tukea monikulttuurisuus aatetta tuodakseen ihmiskunnan eri yhteisöt lähemmäksi toisiaan. Tähän häntä on ajanut hänen uskonsa siihen, että maailmanrauha voidaan saavuttaa inhimillisin ponnistuksin tukemalla uskojen välistä dialogiaa. Tämä on jo tehnyt hänestä arvostetun hahmon maailman kaikkien kulttuurien ja uskonnollisten yhteisöjen keskuudessa.

Aikaisemmin hänet tunnettiin erityisesti islamin (ja muiden idän uskojen) puolustajana, mutta tänään hän on ansioitunut myös kristittyjen ja juutalaisten puolustajana (ks. Prinssi Charles: ”Minä olen kristinuskon puolustaja!” Kuinka Prinssin uusi retoriikka on harhauttamassa kristikuntaa?). Auschwitzin vapautuksen 70 -vuotisjuhlissa hän kuvasi holokaustia ”vertaansa vailla olevaksi ihmistragediaksi” ja ”varoitukseksi ja opetukseksi meille kaikille”. Samaan aikaan hän on kuitenkin tukenut salaisesti Hamasia sen avoimessa ohjelmassa hävittää juutalaiset maanpäältä (ks. luku 9). Tämä kaksinaamaisuus on mielenkiintoinen piirrre Charlesin persoonassa ja täysin linjassa sen kanssa mitä Antikristuksesta on opetettu jo 2000 vuoden ajan. Danielin 11:sta luvussa Kuningas Jaakon Käännös kertoo, että hän tulee olemaan ”häpeällinen henkilö, jolle he [kansa] eivät anna kuningaskunnan kunniaa [kruunua], mutta hän tulee rauhanomaisesti ja saa kuningas-kunnan imarteluilla.” Jo kirkkoisä Kyrillos Jerusalemilainen ymmärsi tämän, kun hän kirjoitti 300 -luvulla:

Aluksi hän teeskentelee lempeätä – kuin hän olisi oppinut ja hienotunteinen henkilö – ja maltillista ja hyväntahtoista. Ja hänen lumoavan petoksensa valheellisilla ihmeillä ja merkeillä pettäen juutalaiset, kuin hän olisi odotettu Kristus, häntä tullaan jälkeenpäin  luonnehtimaan kaikenlaisilla epäinhimillisyyden ja laittomuuden rikoksilla, niin että hän päihittää kaikki epävanhurskaat ja jumalattomat, jotka ennen häntä olivat tehneet rikoksia kaikkia ihmisiä vastaan, mutta erityisesti meitä kristittyjä vastaan. Hän tulee olemaan murhaavin, julmin, armottomin ja ovelin. Ja syyllistyen sellaisiin asioihin vain kolmen ja puolen vuoden ajan, hänet tuhotaan ainoa-syntyisen Jumalan Pojan, meidän Herramme ja Pelastajamme Jeesuksen, todellisen Kristuksen kunniakkaalla toisella saapumisella, joka teurastaa Antikristuksen Hänen suunsa henkäyksellä ja toimittaa hänet helvetin tuleen.

Advertisement

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s