Edeltääkö ahdistuksen aikaa globaali herätys vai suuri luopumus?

Monissa Trumpin toista presidenttikautta koskevissa profetioissa on mainittu suuri hengellinen herätys ja viimeinen elonkorjuu, joka esiintyisi samaan aikaan Trumpin toisen virkakauden aikana. Tämän herätyksen yhteydessä esiintyisi myös vanhurskas tuomio, jonka Jumala määrää monien korruptoituneiden ihmisten ja instituutioiden ylle ennen viimeistä vihan aikaa. Joitakin kristittyjä tällainen skenaario saattaa sekottaa, koska Paavali mainitsi suuren luopumuksen, joka edeltäisi Antikristuksen ilmestymistä ja suurta vihan aikaa. Linkitin eräälle amerikkalaiselle Facebook-kaverilleni viimeisimmän videoni Trumpin toista kautta koskeneista jo toteutuneista profetetioista. En tiedä katsoiko hän sitä, mutta vaikka tämä nainen oli Trumpin kannattaja, hän ei uskonut siihen, että presidentti Trump palaisi enää kuvioihin. Hän kirjoitti minulle näin: ”Trump oli Jumalan käyttämä tiettyä aikaa varten ja tämä aika on ohitse. Trump ei tule koskaan palaamaan takaisin. Trump ei olisi koskaan kumartunut globalistiselle suurelle nollaukselle (The Great Reset) ja tiedämme, että yksi maailmanhallitus on tulossa. Trumpin presidenttiys ei olisi sopinut Raamatun profetian kanssa. Asiat tulevat muuttumaan pahemmiksi ja globaali hallitus tulee. Ei ole tulossa lopun ajan herätystä vaan sen sijaan suuri luopumus. Raamattu sanoo, että monet lankeavat uskosta pois lopun aikoina ja kuuntelevat pettäviä henkiä.” 

Alla on suomennettu vastaukseni tälle naiselle:

Olen samaa mieltä, mutta uskon että Jumalalla on yhä käyttöä Presidentti Trumpille hänen lopunajan suunnitelmassaan kaikkia kansoja ja kieliä varten. Olen muuten ollut Donald Trumpin tukija aina vuodesta 2015 lähtien, koska panin myös varhain merkille Trumpin kansallismielisen retoriikan ja politiikan, joka on vastoin maailmanhallitukseen tähtäävien globalistien tavoitteita. Tästä syystä ajattelin alkuunsa, ettei se sopisi yhteen Raamatun profetian kanssa, että Donald Trump valittaisiin USA:n 45. presidentiksi Hillary Clintonin sijasta.

Mutta Britannian Brexit-äänestyksen jälkeen kesäkuussa 2016, aloin kallistua yhä enemmän ja enemmän Trumpin voiton puoleen. Olin tuohon aikaan tietoinen myös Mark Taylorin ja joidenkin muiden profetioista koskien Trumpin voittoa, mutta minulle tällaiset profetiat ovat aina toissijaisia kun sen tulee Raamatun profetiaan itsessään. Ja historia on myös todistanut, että Trumpin presidenttiys oli yhdenmukainen Raamatun profetian kanssa, koska Hillary Clintonin ollessa vallankahvassa ei olisi esimerkiksi Lähi-Idän rauhansopimusta (aabrahamilainen sopimus) eikä USA olisi tunnustanut Jerusalemia Israelin pääkaupungiksi.

Ystävämme Craig Bong kertoi minulle vähän ennen ja jälkeen marraskuun vaalien, että hän uskoi myös Trumpin jatkavan virassaan johtuen tämän Lähi-Idän rauhansuunnitelmasta. En usko, että globaali herätys (mitä Jooel ennusti) on ristiriidassa 2. Tess. 2:3:n profetian kanssa. Tosiasiassa, olen opettanut aina vuodesta 2014 lähtien, että tulee olemaan viimeinen hengellinen herätys ennen ahdistuksen aikaa. Tulin tähän johtopäätökseen seikkaperäisen raamatullisen eksegeesin kautta missä vertasin Jooel 2:n profetiaa Ilmestyskirjaan ja myös 2. Tess. 2:3:een. Kirjoitin tästä 700-sivuisessa kirjassani, jonka julkaisin äidinkielelläni suomella vuonna 2014.

Joten pohjimmiltaan on väärin sanoa, että on TULOSSA suuri luopumus ennen laittomuuden ihmisen paljastumista, koska suuri luopumus, jonka Paavali mainitsi 2. Tess. 2:3:ssa, on ollut meneillään nyt jo useita vuosikymmeniä ja tullut pahemmaksi ajan kuluessa. Jooel mainitsi, että on tulossa myös globaali herätys ja että se esiintyisi juuri ”ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä” (Jooel 2:31). Ja jolloin ”aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi”. Paavali sanoi, että ”Herran päivä” on sama kuin seurakunnan ylöstempaus (1. Tess. 4:14- 5:2 ja 2 Tess. 2:1-3).

Eli tämä osoittaa, kuten 2. Tess 2:3 sanoo, ”se päivä (Herran päivä = seurakunnan ylösotto) ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi.” Mutta ennen Herran päivää (seurakunnan ylösottoa), täytyy tapahtua myös seuraava, kuten Jooel sanoi: ”Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät. Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni.” 

En mene siihen kuinka tämä on yhteydessä Ilmestyskirjaan ja tempauksen paikkaan siinä, mutta ennen kuin väärinymmärryksiä tulee, niin tuen ahdistuksen aikaa edeltävää tempausoppia, kuten ystävämme Craig Bong (ja sinä, oletan). En ole vain samaa mieltä yleisen opetuksen kanssa siitä kuinka ja missä tempuas ja ahdistuksen ajan alku on esitetty Ilmestyskirjassa.

Lisäisin tähän vielä muutaman muun huomion. Tämä uskonsisar taisi viitata yllä myös 1. Tim. 4:1:een, joka sanoo: ”Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja.” Jeesus itse sanoi Hänen lopun ajan opetuksissaan Matteuksen 24. luvussa: ”Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: ’Minä olen Kristus’, ja he eksyttävät… Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu.” Raamatullisessa mielessä viimeinen aika on kuitenkin melko laaja ja moniselitteinen käsite. Uuden Testamentin kirjoittajat viittasivat sillä myös ensimmäisestä helluntaista alkaneeseen ”maailmanaikojen loppukauteen” ja ”viimeiseen aikaan” (1. Kor. 10:11, 1. Joh. 2:18). Tästä syystä esim. Jeesuksen puhe lopun ajoista soveltuu jo moneen aikakauteen kristikunnan historiassa. Kun Paavali sanoi Timoteukselle, että ”tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta”, niin siinä ei määritellä tarkemmin, etttä kyse olisi Jeesuksen toista tulemusta edeltävistä tulevista ajoista. Toinen usein siteerattu kohta on Luuk. 18:8:

Kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?

Tämä tulee ymmärtää kuitenkin oikeassa konstekstissaan, sillä edeltävä jae ja ilmaisu sanoo: ”Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa? Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian.” Jeesus ei siis puhunut tässä niinkään uudestisyntyneiden olemattomuudesta Hänen tulemuksensa edellä, vaan uskon puutteesta Hänen valittujensa keskuudessa, eli samasta asiasta, josta Hän moitti usein omia opetuslapsiaan maanpäällä eläesssään. Raamattu on siis selvä vain sen suhteen, että laittomuuden ihmisen ilmestymisen edellä tapahtuu suuri uskosta luopuminen (2. Tess. 2:3); että lopun aikoina ”monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan” (Matt. 24:10); että ”viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman” (2. Tim. 3:1-5).

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö tämän kaiken keskellä voisi esiintyä myös suurta herätystä. Samassa Timoteuksen kirjeen luvussa, jakeissa 12-13 sanotaan:Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen.” Daniel 12:12-13 kertoo:  ”Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. Ja taidolliset loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti.” Ilmestyskirjan 22. luvussa jakeissa 11-12 sama asia ilmaistaa hieman toisin: Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.” Herätys ei siis tapahdu aikana, jolloin maailmassa kaikki olisi hyvin ja kaikkialla vaikuttaisi suuri Jumalan pelko ja kunnioitus. 

Päinvastoin. Tulemme näkemään herätystä suuren hengellisen pimeyden, luopumuksen, laittomuuden ja eksytyksen keskellä. Tähdet loistavat valoaan vain suuren pimeyden vallitessa. Näin myös Jumalan valitut tulevat loistamaan yhä pimenevän aikamme keskellä ja saattamaan monta vanhurskauteen, kuten Daniel 12:13 kertoo. Suuri herätys tuo myös suuret vainot, sillä tämän maailman ruhtinas ei pidä siitä, että Jumalan Henki tulee murtamaan pimeyden linnoituksia ihmisten sydämissä. Herätyksen ohella voimme siis odottaa yhä suurempaa totuuden ja vanhurskauden vastustusta niiden taholta, jotka seuraavat tämän maailman ruhtinasta ja jotka ottavat vastaan hänen valemessiaansa Antikristuksen ilmestyessä.

Advertisement

One thought on “Edeltääkö ahdistuksen aikaa globaali herätys vai suuri luopumus?

  1. Suomessa tulee miljoona ihmistä uskoon. Lähde David Wilkerson. Cityn pankkiirit näkivät euroalueen tulevan Italiasta johtuvan konkurssin ja vetäytyivät koko unionista. Bozza (Johnson) on City of London Corporationin pankkiirien hyvä ystävä. Myös veroparatiisit haluttiin säilyttää. Tulee siis skientismiin perustuva teknokraattinen totalitarismi maailmanhallituksineen, mutta myös suuri herätys.

    Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s