Majuri Raimo Hynynen maalaa Pohjois-Suomesta ja Pohjois-Norjasta alkavan 3. maailmansodan skenaarion, joka on pelottavan samankaltainen useiden Kylmän Sodan aikaisten näkijöiden profetioihin.

Majuri Raimo Hynynen kirjoitti Kotimaa -lehdessä jutun Suomen äskettäin hankkimista uusista F-35 hävittäjistä. Hynynen kertoo siinä miksi Venäjä ja NATO ovat varautuneet mahdolliseen konfliktiin Pohjois-Suomesta ja -Norjasta. Majuri Hynysen maalailema 3. maailmansodan skenaario palautti taas vahvasti mieleen useat kylmän sodan aikaiset profetiat, joita lainasin jo vuonna 2015 julkaisemassani 700-sivuisessa nettikirjassani eskatologisten näkemysteni tueksi. Muistan ajan jolloin itsellänikin oli tapana nauraa näille profetioille, kun Neuvostoliiton jälkeistä Venäjää ei nähty vielä sotilaallisena uhkana Euroopalle samaan tapaan kuin se nähdään tänään. Muistan ihmetelleeni edesmenneen veljeni kanssa sitä, että mikä intressi Venäjällä olisi hyökätä Norjaan. Tämä oli kuitenkin yksi Venäjän päätavoitteita jo kylmän sodan aikana, kuten YLE:n poliittisen toimittajan Olli Ainolan dokumentti MOT: SALAINEN SOTA paljasti 26.3.2001.

Pohjois-Suomessa käytävä sota pohjoisen Norjan hallinnasta on edelleen Venäjän sotilaallisessa tähtäyksessä mikäli sen ja NATO:n välille syttyisi jokin merkittävä selkkaus. Raimo Hynynen kertoo (painotukset minun):

Seuraavassa pohditaan ja arvioidaan sitä mitä tiivistyvä yhteistyö USA:n kanssa voisi tarkoittaa mikäli maailman tilanne huomattavasti kiristyy tulevina vuosina. Tärkein tulee olemaan USA:n ja Kiinan väliset suhteet joskin merkittävän kriisin lähteitä löytyy Kiinan havitteleman Taiwanin lisäksi esimerkisi Iranin ydinasehankkeesta ja Venäjän länsirajan suunnasta kuten esimerkiksi Ukrainasta. Tarkastelussa keskitytään Suomeen, Venäjään ja hävittäjähankinnan takia USA:han. 

Venäläisten ajatteluun vaikuttaa erittäin paljon se, kuinka sinne on tultu lännen suunnasta satojen vuosien ajan. Jopa suomalaiset ovat käyneet valtaamassa Moskovan Jaakko De la Gardien johdolla Venäjän suuren sekasorron aikana.

Ennen Hitlerin hyökkäystä kohden Moskovaa 1941 venäläiset halusivat turvata luoteista suuntaa. Stalin ja Hitler sopivat etupiirijaon jossa Suomi kuului Stalinin etupiiriin. Suomalaiset kieltäytyivät erityisesti ulkoministeri Eljas Erkon vaikutuksen takia neuvottelemasta Hangon tai edes Hangon kolmen itäpuolisen saaren luovuttamisesta Neuvostoliitolle. Sen tavoitteena oli Pohjois-Virossa ja Hangon alueella olevien rannikkotykistön voimin estää vihollisen laivaston pääsy itään uhkaamaan Leningradia. Talvisodan jälkeen Stalin sai havittelemansa tukikohdan Hangosta.

Mikä on nykyisin Venäjän asevoimien painopiste Suomen suunnalla? Asiaa täytyy tarkastella sen pohjalta mitä aluetta Venäjä haluaa nyt turvata, tai miltä alueelta se hyökkäisi Suomen rajoilta kaakon – luoteen suuntaan. Koko Venäjän asevoimien kannalta Suomen lähellä tärkeimmät alueet sijaitsevat Kuolan niemimaalla. Siellä on Pohjoinen laivasto ja useita arktisia prikaateja kuten myös sotilaslentokenttiä. Venäjän kannalta sen tärkein sotilaallinen voima pohjoisessa on laivaston sukellusveneissä. Sukellusveneissä olevat strategiset ydinohjukset yltävät USA:han asti ja tätä voimaa Venäjä pyrkii suojelemaan suurin resurssisatsauksin. Lännellä on kattava sukellusveneiden seurannassa tarvittava valvontaverkosto pitkin Norjan pohjoista rannikkoa erityisesti Lofooteilta Kirkkoniemeen asti. Tällä välillä on lähes 20 lentokenttää, joita Naton sukellusveneiden valvontakoneet käyttävät. Miksi Venäjän sukellusveneitä valvotaan ja miksi Nato eli lähinnä USA laittaa huomattavan määrän resursseja Venäjän sukellusveneiden valvontaan? Syy on varsin yksinkertainen eli USA:n tavoitteena on estää Venäjän sukellusveneiden pääsy lähelle sen rannikkoa. Ammuttaessa korkealle nouseva ballistinen ohjus alle 2000 km päästä, sen torjuntaan käytettävä aika on niin lyhyt ettei sitä voida tehokkaasti torjua. Koska USA on erittäin kiinnostunut Pohjois-Norjan rannikosta, niin se haluaa sitä puolustettavan kriisissä/sodassa ainakin Suomen käsivarren lounaispuolisella alueella. Näin oli kylmän sodan aikana ja on edelleen. Norja onkin ottanut uudelleen käyttöön käsivarren lounaispuolella olevan puolustuslinjan,  Frøy-linjan.

USA:n halutessa estää venäläisten sukellusveneiden pääsy Atlantille ja lähelle USA:n rannikkoa, niin lienee hyvä arvioida mitä Venäjä mahdollisesti tulisi tekemään suuren kriisin tai sodan ollessa näköpiirissä tai jo jollain tavoin alkaneen. Se halunnee käyttää kaikkia mahdollisia keinoja, jotta sen alukset voisivat päästä USA:n muodostamien sulkulinjojen läpi. Mikä olisi resurssien käytön ja hyödyn kannalta Venäjälle suuressa sotilaallisessa kriisissä todennäköisesti joko edullisin tai yksi edullisempia tapoja heikentää lännen uhkaa niin Kuolan tukikohtien pommitusten osalta kuin vaikeuttaa USA:n tekemää venäläisten sukellusveneiden seurantaa. Alla kolme päävaihtoehtoa, joita Venäjä harkinnee:

1. Venäjä etenee Kiirunan tasalle ja perustaa sinne hajautetun tutka- ja ilmatorjunnan tukikohta-alueen 

2. Venäläisten tukikohta Suomen puolella reitin varrella Kiirunan suuntaan ja

3. Venäläisten tukikohta Tromssan – Altan välillä Norjassa

Sekä venäläisten valitsema puolustusajatus Kuolan alueen turvaamisesta että Naton valitsema toimintamahdollisuuksien turvaaminen riippuu kokonaistilanteesta. USA oli valmis kolmanteen maailmansotaan Kuuban kriisin aikana lokakuussa 1962 venäläisten tuodessa ohjuksia Kuubaan. Venäläiset antoivat periksi ja kriisi oli ohi muutamassa viikossa ja sen aikana ei sodittu. Israelin, Syyrian ja Egyptin välinen Jom Kippur sota kesti noin 3 viikkoa syksyllä 1973. Myöskään silloin USA ja venäläiset eivät sotineet vaikkakin kumpikin nosti myös silloin ydinaseiden käyttövalmiutta.  Tilanteen kehittyminen, jossa USA:ta ja sen liittolaisia vastassa olisi Kiina, Venäjä ja Iran ja heidän liittolaiset, todennäköisesti kestäisi useita vuosia. Yksin Ukrainan kehityksestä ei tule suurta sotaa. Ei vaikka Venäjä ottaisi laajalti Itä-Ukrainan. Ei myöskään siitä vaikka Israel joko yhdessä tai USA:n kanssa iskisi Iranin ydinteknologian laitoksia vastaan. Tavalla tai toisella Kiina tarvitaan mukaan. Vasta Kiinan mukaantulon myötä seuraava suuri maailmanlaajuinen sota voisi alkaa. Mitä Venäjä voisi tehdä jopa ainakin kuukausia ennen Kiinan mukaantuloa maailmanlaajuiseen kriisiin. Esitetyistä vaihtoehdoista kustannus – hyötynäkökohtia arvioitaessa olisi todennäköisin tukikohdan toteuttaminen Suomen länsirajalla joko sotimalla tai neuvottelemalla. Tätä USA ei tahtoisi Suomen tekevän neuvottelemalla vaan haluaisi Suomen tekevän sitkeää vastarintaa Venäjän hyökätessä. Koska Venäjän hyökkäys tulisi yllättäen, kuten Suomen Puolustusvoimain entinen komentaja on sanonut, niin käytännössä Suomen ilmavoimat olisi tärkein voima joka voisi hidastaa Venäjän hyökkäystä Sodankylän pohjoispuolella Suomen länsirajalle. 

Kaikissa Hynysen kolmessa skenaarioissa, jotka hän perustaa Venäjän ja lännen geopoliittisten ja sotilaallisstrategisten intressien ymmärtämiseen, Venäjä tulisi turvaamaan Kuolan niemimaan miehittämällä Pohjois-Suomen ja perustamalla sotilaallisen tukikohdan NATO:a vastaan joko Suomen länsirajalle Pohjois-Suomeen tai sitten Kiirunan alueelle Pohjois-Ruotsiin tai Pohjois-Norjaan lähelle Suomen käsivartta. Hynynen lisäksi arvelee, ettei Venäjän olisi tarvetta julistaa sotaa Suomea vastaan vaan sen voisi turvautua neuvotteluun saadakseen armeijansa marssitettua Suomen läpi kohti Pohjois-Norjaa. Venäjän tavoitteena tuossa selkkauksessa ei nimittäin olisi Suomen miehitys, kuten talvisodan aikana, vaan väliaikainen joukkojen uudelleensijoitus sen sotilaallisten intressien turvaamiseksi Pohjois-Euroopassa NATO:n uhkaa vastaan. Kysymys olisi lähinnä siitä, että olisiko Suomi valmis täysimittaiseen sotaan ydinasevalta Venäjää vastaan puolustaakseen NATO:n intressejä Pohjois-Norjassa vai taipuisiko Suomi Venäjän tavoitteille suotuisaan kompromissiin, kun vaakalaudalla ei olisi tällä kertaa Suomen itsenäisyys? Hynynen jatkaa:

Kylmän sodan aikana Pääesikunnassa oli selvitetty varsin paljon sotaa Pohjois-Suomessa.  Kenraali Ermei Kannisen näkemys pohdinnoista oli, että venäläiset ja Naton joukot olisi jätetty keskenään taistelemaan pohjoisessa. Suomi olisi keskittynyt turvaamaan asevoimillaan Suomen ydinaluetta. Miten tämä alue olisi mennyt maantieteellisesti, sitä Kanninen ei ollut kertonut julkisuudessa. Se on myös tänä päivänä Suomen turvallisuuspolitiikan, ulko- ja puolustuspolitiikan tärkein tehtävä. Toisaalta Venäjän hyökätessä Pohjois-Suomessa, se olisi loistava testikenttä verrattaessa niin ilmavoimien kuin ilmatorjunnan todellisia kyvykkyyksiä Venäjän ja lännen välillä. Voidaan esittää kysymys kuinka monta F-35 konetta Suomen kannattaisi menettää vertailtailtaessa ilmavoimain taistelukykyä. Tähän vaikuttanee myös se onko USA valmis korvaamaan konetappiot toimittamalla lisäkoneita. 

Kristittyjen saamat profetiat Norjan miehityksestä

Useat herätyskristityt saivat kylmän sodan aikana unia ja profetioita pohjoisen Norjan miehityksestä kolmannessa maailmansodassa. Ehkä kaikkein liikuttavin näistä on venäläissyntyisen suomalaisen laulaja, näyttelijä ja saarnaaja Viktor Klimenkon – eräs perhetuttumme hyvä ystävä – neljävuotiaan Aba-pojan saama uni Lausannessa, Sveitsissä vuonna 1979, josta Klimenko kertoi vuoden 1985 kirjassaan En voi enää vaieta. On mielenkiintoista, että Aba-pojan unessa näyttäisi käyvän juuri niin kuin Hynynen yllä maalaili, että Venäjä hyökkää Suomen läpi Pohjois-Norjaan Suomen puolustusvoimien yhteistyöllä, avustuksella tai sallimana. Tarina menee näin:

Ollessaan perheensä kanssa lomamatkalla Lausannessa, Sveitsissä 1979 Viktor Klimenko, joka ei tuolloin vielä ollut uskossa, sai todistaa kummallista tapahtumaa. Lapset oli laitettu jo nukkumaan. Yhtäkkiä Klimenko kuulee viereiseen huoneeseen neljä ja puoli vuotiaan poikansa Aban huudon: ”Suomalaiset ja venäläiset hyökkäävät Norjaan!”. Klimenko kiiruhti katsomaan mistä mekkala johtui. Poika, joka oli kuin puoliunessa, alkoi kuvailla näkemäänsä eriskummallista unta. Jostain syystä Klimenko kirjoitti kaiken ylös ja kuvaili kummalista keskustelua. 

9.6.1979 klo 22.15 Lausanne, Sveitsi

Aba näki unen.

Suomalaiset ja venäläiset hyökkäävät Norjaan. (Kuka hyökkäsi Norjaan?) Suomalaiset ja minä! Siellä oli korkeat muurit ja muurilla koreita torneja, eikä sinne voi kiivetä. (Minulle jäi sellainen mielikuva, että hän kertoi Pohjois-Norjasta.) Ja sitten ne norjalaiset taistelivat norjalaisia vastaan. (Miten niin, eikö venäläiset ja suomalaiset?) Ei kun, kato kun niillä oli siellä toisella puolella sellaisia ”niin kuin venäläisiä”. Ja taistelivat kauheasti kans keskenään. Suomalaiset on kovia jätkiä. Niitä ei ollut kuin kaksikymmentä ja norjalaisia kymmenen (miljoonaa) tuhatta. Niitä oli paljon, mutta suomalaiset on kovempia. Ruotsalaiset kyyristelivät siinä välissä. Me hakattiin ne kaikki lyttyyn. Ja Jumala auttoi meitä. (Missä Jumala oli?) Se oli pilven päällä ja se tuli sieltä alas ja auttoi meitä kun se oli niin kiltti.Ja sitten kaikki olivat kuolleet. Kaikki, lapset ja kaikki. (Eikö Suomi taistellut Venäjää vastaan?) Ei, kun venäläiset tulivat tänne taistelemaan norjalaisia vastaan. Kaikki maat jotka ovat Venäjän rajalla ovat pahoja. Nyt mä haluan katsoa lisää unta.

(Menin pois ja annoin hänen nukahtaa. Ajattelin palata hetken kuluttua kyselemään lisää. Hetken kuluttua herätin hänet. Tuskin hän oli edes nukahtanut. Tuntui kuin hän olisi puolihorroksessa ja joku puhuisi hänen suullaan. Oliko tapahtunut jotain uutta?)

Nyt me hyökätään venäläisten valleille, kun ne on niin inhottavia. Eihän se mitään, isi, vaikka sä ootkin venäläinen? Enkä mä enää jaksa kertoa tästä sodasta, enkä halua nähdä tätä typerää unta. Mä haluan nukkumaan nyt.

Hyvää yötä isi kulta.

(Kirjoitin profetian koneella puhtaaksi ryppyisistä muistiinpanoistani 10. Kesäkuuta 1980, eli melko tarkalleen vuotta myöhemmin kun sen kuulin.)

Klimenkon mielestä oli hyvin erikoista, että vajaa viisivuotias poika, joka ei tiennyt sen enempää maantiedosta kuin maailmanpolitiikastakaan, osasi kuvailla tällaisia tapahtumia niin toden tuntuisesti.

Klimenko puhui palavasti poikansa näystä hengellisissä tilaisuuksissa. Vuonna 1985 hän julkaisi profetian ensimmäistä kertaa kirjassa En voi enää vaieta. Vastaanotto ei ollut, päin vastoin kuin Klimenko odotti, järin innostunutta. Klimenko koki joutuvansa enemmän tai vähemmän väärämieliseksi kokemansa kritiikin kohteeksi. Ja kun ”omat koirat purivat” kasakka puolustautui sitäkin kiivaammin. Hän uskoi vankkumattomasti saaneensa tehtäväksi välittää varoituksen Suomen kansalle. Aikaa oli hyvin vähän. Vastatuulesta huolimatta hän seisoi profetian takana.

SINETTI

Juuri kun tilanteen luultiin rauhoittuneen Klimenko julkaisi poikansa sanoman uudestaan. Kimmokkeen hän sai 74-vuotiaan Saima Honkosen ihmeellisestä näystä.

Honkonen, joka ei tiennyt Klimenkon perheestä mitään oli 9. Kesäkuuta 1979, siis samana päivänä jolloin Klimenkot olivat lomamatkallaan Lausannessa, kokenut erikoisen ilmestyksen: Hänet oli viety seuraamaan tuntemattoman perheen lomamatkaa Sveitsin Lausanneen. ”Sitten kuulin aivan selvästi sanan Lausanne. Sana Lausanne sanottiin aivan selvästi minulle”, Honkonen kuvaili. Lisäksi hän osasi kertoa yksityiskohtia, matkan vaiheista, matkareitistä ja tapahtumista, joita Klimenko ei ollut edes julkaissut vuonna 1985 kirjassaan En voi enää vaieta.

Honkonen seurasi näyssä perhettä määränpäähän saakka. Hän kuvaili kuinka hämärässä huoneessa pieni poika yllättäen nousi sängyssään ylös ja alkoi profetoida hyökkäyksestä Norjaan. Isä kykki vieressä ja kirjoitti kaiken ylös. Honkonen näki näyssään kultaisilla kirjaimilla pojan nimenkin: AbA. ”Ihmeellisesti se poika puhuikin: – voi että kun norjalainenkin oli kuin venäläinen. Pukeutuu venäläisen vaatteisiin. Ja sitten ne ruotsalaiset kyykkii ja kyyristelee siinä maansa rajalla, omalla puolella, pyssyjen vaiheilla. Tällainen näky on ihmeellinen lapsen suusta” , Saima Honkonen kertoi kasetissa, johon hän oli tallettanut näkykokemuksensa pian sen tapahduttua.  Myöhemmin hän antoi kasetin Klimenkolle.

Viktor Klimenko koki poikansa näyn tulleen sinetöidyksi. Aika oli käymässä vähiin. Näky oli julkaistava vielä kerran Honkoselta saadun uuden yliluonnollisen vahvistuksen saattelemana. Se tapahtui 1992 kirjasessa nimeltä Sinetti. Olin paikalla kirjasen julkaisutilaisuudessa.

Kasakka itse uskoi asiaansa. Moni muu ei. Uudessa ilmapiirissä NL:n sorruttua Venäjällä pelotteluun suhtauduttiin entistä varauksellisemmin. Siinä määrin, että vajaassa kymmenessä vuodessa profetia jälleen joko vaiettiin kuoliaaksi tai yksinkertaisesti unohdettiin. Maailmanpolitiikkahan meni ihan eri suuntaan.

David Wilkersonin näky 3. maailmansodasta

Vastaavia näkyjä ja profetioita Pohjois-Norjan miehityksestä on ollut useita sekä Suomesta että ulkomailta. Lainaan tässä vielä David Wilkersonin näkyä kesäkuulta 1976, koska siinä nämä tapahtumat on liitetty Raamatun eskatologiseen aikakehykseen. Wilkersonin näyn mukaan tämä sota käytäisiin ennen seurakunnan ylösottoa, se olisi sama sota kuin Hesekielen 38.-39. luvun Googin sota Venäjän hyökkäyksestä Israelin vuorille, sen aikana tapahtuisi myös suuri hengellinen herätys ja että sen jälkeen Antikristus tulisi nousemaan Euroopasta ja solmimaan 7-vuotisen rauhan Israelin kanssa, kuten Daniel 9:27 ennusti.

Lainasin näitä profetioita 700-sivuisessa nettikirjassani lähinnä eskatologisen kronologiani tueksi. Uskon sen nimittäin olevan raamatullisesti perusteltua, että seurakunnan ylösotto tapahtuisi juuri tällaisessa profeetallisessa yhteydessä – ennen seitsenvuotista ahdistuksen aikaa, mutta ei ennen näitä kansainvälisiä kriisejä – joita kuvataan Ilmestyskirjan kuudessa ensimmäisessä sinetissä -, jonka aikana Pyhä Henki tuo myös suuren herätyksen monien kansojen keskuuteen. Vaikka Wilkerson puhuu näyssään Neuvostoliitosta ja EEC:stä (EU:ta edeltänyt Euroopan talousyhteisö), on ymmärrettävä, että näyssä puhutaan niiden seuraajista, Venäjän federaatiosta ja Euroopan Unionista.

Wilkerson tulkitsi näkyä vain oman aikansa maailmanpoliittista tilannetta vasten. Lisäksi näky näyttäisi sitovan yhteen vuonna 1989 tapahtuneen Berliinin muurin romahtamisen tähän paljon myöhäisempään tapahtumaan. Tällainen täysin eri aikakautena esiintyvien tapahtumien yhteensitominen on yleistä myös monissa Raamatun profetioissa (Danielin 9. luvun vuosiviikkonäky on tästä hyvä esimerkki).

Tuntui kuin suuri väri-tv olisi tuotu huoneeseen, ja Herra näytti minulle siinä asioita, joiden kanssa taistelin sydämessäni. Aluksi näin kartan, joka kuvasi koko Eurooppaa – Iso-Britanniasta Neuvostoliittoon ja Norjasta Lähi-itään. Katselin karttaa jonkin aikaa ja samalla alkoi tapahtua jotain merkillistä. Norjan pohjoisosien väri alkoi muuttua punaiseksi, ja punainen väri ulottui pohjoisesta aina Norjan keskiosiin. Herra, mitä haluat näyttää minulle? sanoin silloin. Herra antoi minun lähestyä tuota kartan osaa ja rukoillessani Hän näytti minulle, mitä tapahtuisi. Punainen väri merkitsi kahta asiaa. Ensinnäkin se merkitsi ihmisten hengellistä uudistumista ja toisekseen vieraan sotajoukon tunkeutumista maahan. Ja minä näin tuolla alueella tuhansia kommunistien sotilaita, osan neuvostoarmeijan joukoista.

Sitten Herra sanoi minulle, että tämä tulee tapahtumaan hyvin pian. Neuvostoliitto valtaa ja miehittää Norjan pohjoisosat. Miehityksestä tullaan antamaan Euroopassa monia julkilausumia. Se tulee nostattamaan vilkasta poliittista keskustelua, mutta Jumala näytti minulle, ettei tilanteessa ryhdytä mihinkään toimenpiteisiin. Neuvostoliitto ottaa vallan Norjassa, samalla tavoin kuin Tšekkoslovakiassakin. Sitten näky muuttui ja jouduin keskelle Eurooppaa. Seisoin katsellen korkeaa muuria ja aloin vapista. Näin miten muuri alkoi horjua ja murentua. Luulin sen sortuvan päälleni, mutta Henki vei minut kauemmaksi.

Katsellessani luhistumista Henki ilmoitti minulle, että muuri edusti Itä- ja Länsi-Saksan välistä rajaa. Näin muurin kaatuvan ja useiden tuhansien sotilaiden juoksevan sen yli kiväärit käsissään. Heitä seurasivat panssarivaunut ja motorisoidut joukot. Herra näytti minulle hyvin selvästi, että kommunistit murtautuisivat muurin läpi ja valtaisivat koko Saksan. Sitten kuulin kiväärinlaukauksia ja rakettien räjähdyksiä. Jotkut näkemistäni ja kuulemistani asioista olivat pelottavia. Herra näytti minulle myös, että Euroopassa syttyisi sota ja Saksa olisi jonkin aikaa neuvostoliittolaisten miehittämänä

Näin myös – ja tällä kertaa muutkin kommunistiset maat olivat mukana – että Jumalan lapsia alettiin vainota. Tämä vaino ei ollut vain fyysistä kidutusta, vaan myös henkistä. Jumalan kansaa ivattiin televisiossa ja samaan aikaan kun Euroopassa puhkesi sota, Jumalan palvelijoista levitettiin valheita. Herra ilmoitti minulle näyssä, että Euroopassa syntyisi elintarvike- ja vesipula. Monista sellaisista tarvikkeista, joita meillä on nyt runsaasti, tulee jonkun ajan kuluttua olemaan pula. Kun sota puhkeaa Euroopassa tunnustetaan Brysselissä myös, ettei EEC voi enää toimia ja se lakkautetaan. Tämänkin Herra näytti minulle. Herra ilmoitti myös, että sodan puhjetessa brittiläiset joukot vedetään Irlannista ja siirretään Manner-Eurooppaan. Herra sanoi, että kommunistit pääsevät valtaan Irlannissa. Samaan aikaan näin Skotlannin vapautuvan Englannista ja itsenäistyvän.

Kaikki Euroopan maat joutuvat mukaan tähän sotaan, mutta vain Saksa ja Norja miehitetään. Euroopan sodasta ei tule kuitenkaan pitkä, sillä näin jotain muuta alkavan tapahtua. Näin Neuvostoliitosta tulevan toisen sotajoukon, joka kulki etelään, kohti Israelin vuoria. Tässä sotajoukossa oli paljon ratsastajia ja heidän lisäkseen tankkeja ja muita motorisoituja joukkoja. Se oli hyvin väkevä armeija. Jumala osoitti minulle, että Neuvostoliitto lähettäisi nämä joukot Israeliin. Juuri kun tuntui siltä, että joukot olisivat valmiit miehittämään Israelin, näin taivaan avautuvan ja valtavan suuren käden laskeutuvan alas. Se lankesi mahtavien neuvostojoukkoje ylle lamaannuttaen ne täysin. Ja tuon käden, Jumalan käden, mahtavalla iskulla tuhottiin koko tuo voimakas armeija. Jumala on osoittanut suuren rakkautensa Israelin, omaa kansaansa kohtaan. Ja Jumala taistelee kansansa puolesta. 

Tämän tapahtuessa näin, miten Euroopassa olleet venäläisjoukot siirrettiin nopeasti pois. Kysyin silloin, miksi Herra? Sitten näin näyssä kiinalaisten sotajoukkojen murtautuvan Neuvostoliiton rajojen läpi ja tunkeutuvan syvälle maahan ryöstäen, tappaen ja hävittäen. Neuvostoliiton joukot vedettiin Euroopasta taistelemaan kiinalaista sotaväkeä vastaan ja voittamaan se. Samalla alkoi Euroopassa tapahtua jotain muuta. Elintarvikepula paheni ja veden tarve kasvoi kasvamistaan. Näin koko Manner-Euroopan joutuvan suurten ongelmien eteen. Kun kysyin Herralta syytä tapahtuneeseen, Hän sanoi: Tämä on minun tuomioni käsi, ja käytän parhaillaan näitä asioita vetääkseni ihmiset takaisin yhteyteeni. Aion panna nämä kansat taas polvilleen. Näin kaikkivaltias Jumala aikoi tehdä.

Minä näin, miten ihmeellisiä asioita alkoi tapahtua kaikkialla Euroopassa. Näin miesten ja naisten lankeavan polvilleen. Kaduilla, kodeissa, kaikkialla ihmiset huusivat Jumalan puoleen pyytäen apua ja laupeutta. Sain nähdä, miten Jumala alkoi vastata ihmisten rukouksiin. Silloin sydämeni alkoi vapista ja henkeni laulaa ilosta. Näin liekkien laskeutuvan alas taivaasta ja lankeavan kaikkialle Eurooppaa, jokaiseen maahan, jokaiseen kansakuntaan. Jumala vastasi ihmisten rukouksiin. Hän sanoi minulle, että Euroopan kansojen keskuudessa syntyisi ennennäkemättömän laaja herätyksen aalto. Mutta se ei syntyisi ihmisten voimasta, vaan Pyhän Hengen työn ansiosta. Olemme puhuneet paljon tulevasta herätyksestä.

Olemme ajatelleet sitä paljon ja kuvitelleet, millainen se tulisi olemaan. Mutta minä sanon teille, että kun Jumalan Hengen tuuli alkaa puhaltaa, kansojen keskuudessa tapahtuu paljon sellaista, josta emme osaa edes uneksia. Jumala on antava kirjaimellisesti antava tämän ajan suurimman herätyksen aallon liikkua kansojen yli myrskytuulen lailla. Näin tulen lankeavan maamme ylle. Tuli kuvasi sitä siunausta, jolla Jumala siunaa kansaa, joka vastaa Jumalan kansan rukouksiin. Herra näytti minulle myös jotain, joka järkytti minua syvästi. Kuvittelin nimittäin, että tämä herätys jatkuisi pitkän aikaa. Niin ei tule käymään. Herätys jatkuu aivan lyhyen aikaa ja katoaa yhtä nopeasti, ja siksi tämä herätyskin on lyhytaikainen.

Herätyksen saavuttaessa huippunsa näin jotakin, joka lähes mursi sydämeni. Nostin katseeni taivaalle ja näin, miten taivaat alkoivat järkkyä ja aueta. Näin Herran Jeesuksen astuvan alas taivaasta, ja samanaikaisesti tuhannet ja taas tuhannet ihmiset temmattiin yläilmoihin Herraa vastaan. Heidät temmattiin taivaaseen Herran yhteyteen, mutta monet jäivät jäljelle. – Jumala osoitti, että tämä tuleva herätys merkitsee monien luopioiden kääntymistä uudelleen Jumalan luo, halleluja! Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä, luopioitakin, ja siksi Hän haluaa pelastaa heidät, niin monet kuin mahdollista. Monet seurakunnat ja kirkot, jotka nyt ovat kuolleita ja kylmiä, saavat osansa herätyksestä ja lukuisat ihmiset niiden piirissä alkavat etsiä Jumalaa.

Jumala palauttaa entiselleen kansansa. Ja kaikki ne, jotka ovat valmiit, temmataan Herran luo yläilmoihin. Seurakunnan ylöstempaamisen jälkeen – silloin, ja vasta silloin – alkaa ECC toimia. Se uudistetaan ja sen toiminta aloitetaan uudelleen. Sain nähdä jotain erityistä, joka koskee EEC:tä Jumala näytti minulle, että EEC ja Israel ovat erityisen hyvissä väleissä ja että tämän yhteistyön piiristä nousee Antikristus. Hän joka hallitsee maata rautaisella otteella hetken aikaa. 

Johtopäätös

Lainasin tuossa 700 -sivuisessa nettikirjassani myös erään norjalaisnaisen näkyä vuodelta 1968. En nyt toista sitä kokonaisuudessaan tässä, mutta tuokin näky näyttäisi liittävän tämän Pohjois-Norjan miehityksestä käynnistyvän suuren kansainvälisen kriisin juuri meidän päiviimme. Hän kertoi nähneensä ”maailman karttana. Minä näin Euroopan – maasta maahan. Näin Skandinavian ja Norjan. Minä näin asioita, joita tulee tapahtumaan juuri ennen Jeesuksen paluuta, juuri ennen kuin suuri onnettomuus purkautuu ihmisten päälle. Onnettomuus, jonka vertaista emme koskaan ole kokeneet ja nähneet. Aivan ennen Jeesuksen paluuta ja koettelemusten alkua koemme liennytyksen ajan, jollaista ei koskaan ennen ole ollut. Tulee rauha ja tämä rauha kestää pitkään.” Tässä näyttäisi olevan selvä viittaus kylmää sotaa ja Neuvostoliiton romahtamista seuranneeseen rauhan aikaan, jolloin moni kristittykin menetti uskonsa näihin profetioihin Venäjän miehityksistä.

Sitten tuo norjalaisnainen kertoi, että ”tänä rauhanaikana tapahtuu sotavarustusten
supistamista monissa maissa, myös Norjassa. Kolmas maailmansota syttyy tavalla, jota kukaan ei ole odottanut ja odottamattomalta suunnalta, ja me olemme yhtä valmistautumattomia kuin olimme 9. huhtikuuta 1940.”
Huhtikuun 9. päivä 1940 Natsi-Saksa hyökkäsi Tanskaan ja Norjaan, joten tässä on selvä viittaus kolmannen maailmansodan käynnistymiseen Norjan miehityksellä. Seuraavaksi hän kuvailee millaista kristillisyys, viihdeteollisuus ja moraali tulisi olemaan noina aikoina juuri ennen tämän miehityksen tapahtumista.

Hän näytti ennustavan myös Arabikevättä ja -talvea seuranneen Välimeren pakolaiskriisin kaltaisen tapahtuman: ”Kansaa köyhistä maista virtaa Eurooppaan. He tulevat myös Skandinaviaan ja Norjaan. Kansa ei pidä siitä, että he ovat täällä ja tulevat olemaan kovia heitä kohtaan. Heitä tullaan kohtelemaan yhä enemmän kuin juutalaisia ennen sotaa Silloin meidän syntimme mitta on täyttynyt. Tämä tapahtuu aivan ennen Jeesuksen
paluuta – ja ennen kuin kolmas maailmansota syttyy. Siitä tulee lyhyt sota. Kaikki, mitä olen
sodasta kokenut, on vain lastenleikkiä verrattuna tähän. Se alkaa tavallisena sotana, mutta se tulee leviämään ja se päättyy atomipommeihin. Ilma tulee saastumaan niin, ettei sitä voi
hengittää, ja tämä kohtaa monta maanosaa. Amerikka, Japani, Australia – rikkaat maat.”

Huomaa kuinka Klimenkon neljävuotias Aba-poika kertoi unessaan vuonna 1979, ”Suomalaiset ja venäläiset hyökkäävät Norjaan. Suomalaiset ja minä!” En tiedä onko Aba yhä elossa, mutta hän olisi tänään 46 -vuotias. Jos Aba itse taistelee Suomen puolustusvoimissa norjalaisia ja venäläisiä vastaan, kuten hän näki unessaan vuonna 1979, siitä voisi jo päätellä ettei tuo sota ole ehkä kovin kaukana tulevaisuudessa.

Advertisement

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s