”Ei sinun aikataulullasi vaan Minun.” Seitsemien eriskummallista sattumaa.

Psykologiselta kannalta myönnän, että ihmismielellä on tapana etsiä turvaa profetioista. On nimittäin lohdullisempaa uskoa maailmaan, joka ei ole täysin kaaoksellinen ja sattumanvarainen, maailmaan missä kaikella olisi jokin tarkoitus – jopa niilläkin tapahtumilla, jotka inhimilliseltä näkökannalta näyttäytyvät meille täysin järjettöminä ja turhina tragedioina – ja missä Jumala ohjaa historian kehitystä oman hyvän tahtonsa mukaisesti. Tämä on kuitenkin Raamatun lohdullinen sanoma. Kaikki täällä on määrätty ennalta aikaa ja hetkeä myöten. Tästä syystä Danielin kirjan näyssä painotetaan: ”Ja muiltakin pedoilta otettiin valta pois; niiden elämän pituus oli määrätty aikaa ja hetkeä myöten.” (Dan. 7:12) Psalminkirjoittaja sanoo: ”Sinun silmäsi näkivät minut jo idussani. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennenkuin ainoakaan niistä oli tullut” (Psa. 139:16). Seitsemän on Raamatussa yleisimmin esiintyvä luku. Seitsemän päivän luomisviikosta Ilmestyskirjan seitsemään sinettiin, pasunaan ja vihanmaljaan, tuo mysteerinen luku hallitsee koko raamatullista historiaa.

”Seitsemän” hepreankielinen perusmuoto on sheba, joka esiintyy ensimmäistä kertaa Raamatussa 1. Moos. 4:24:ssä: ”Niin, Kain kostetaan seitsenkertaisesti, mutta Lemek seitsemänkymmentä seitsemän [sheba] kertaa.” Tämän jakeen jälkeen tuo sana esiintyy perusmuodossaan vielä 343:ssa Vanhan Testamentin jakeessa. Jos kaivat taskulaskimesi esiin, voit laskea että luku 343 on yhtä kuin 7 x 7 x 7. Uuden Testamentin kreikassa seitsemän perusmuoto on hepta ja järjestysluku seitsemäs on taas hebdomos. Nämä kaksi sanaa esiintyvät Uudessa Testamentissa yhteensä 70 jakeessa. Samoin sanat ”seitsemän”, ”seitsemänkymmentä” (hebdomékonta) ja ”seitsemän kertaa” (heptakis) esiintyvät UT:ssa kaikkiaan 70 jakeessa (Strongin sanakirjan mukaan). Itse sanat toistuvat useammin sillä sama sana voi esiintyä samassa jakeessa useamman kuin yhden kerran. Mutta myös sanojen toistuvuus noudattaa tätä matemaattista kaavaa. Vanhassa Testamentissa sanat seitsemän, sheba, ja seitsemäs, shebee, toistuvat yhteensä 491 kertaa. Yhden yli 70 x 7. Samoin myös sanat seitsemän, seitsemänkymmentä (shibim) ja seitsenkertaisesti (shibathayim) toistuvat 491 kertaa. Jeesus itse mainitsi luvun 490 (70 x 7) Matteus 18:22:ssa:

Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle: ”Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko seitsemän kertaa?” Jeesus vastasi hänelle: ”Minä sanon sinulle: ei seitsemän kertaa, vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän. 

Luku 490 mainitaan myös Danielin kirjan vuosiviikkonäyssä: ”Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi; silloin luopumus päättyy, ja synti sinetillä lukitaan, ja pahat teot sovitetaan, ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, ja näky ja profeetta sinetillä vahvistetaan, ja kaikkeinpyhin voidellaan.” (Dan. 9:24). ”70 viikkoa” viittaa tuossa näyssä 70:een 7-vuoden ajanjaksoon eli 490 vuoteen ja se ennusti lähes päivälleen tarkasti Herramme Jeesuksen Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen historiallisen ajankohdan (voit perehtyä tähän aiheeseen tarkemmin kirjastani). Kiinnostuin jo nuorena kloppina Raamatun numerosymboliikasta ja luettuani Teijo-Kalevi Lusan eskatologiset kirjat, yritin ryhtyä sittemmin mahdottomaksi osoittautuneeseen urakkaan Raamatun kronologian laskemiseksi (aika erikoinen harrastus 13 -vuotiaalle pojanklopille).

Minua nimittäin kiinnosti jo varhaisten kirkkoisiemme tukema ajatus ihmiskunnan 6000-vuotisesta historiasta missä seitsemäs vuosituhat edustaisi tuhatvuotista sapattilepoa, Ilmestyskirjan tuhatvuotista rauhanvaltakuntaa, jota Jeesus Kristus ja Hänen pyhänsä hallitsevat maanpäällä. Raamatun alkulehdiltä voidaan laskea, että luomisesta Herramme syntymään on noin 4000 vuotta, mutta tarkan historiallisen kronologian ja maailman iän määrittäminen ei ole ihan niin yksioikoinen ja helppo tehtävä. Tarkoitan nyt lähinnä raamatullisen historian kronologiaa enkä niinkään maan/universumin ikää, joka kuuluu kiistaan nuoren/vanhan maan kreationismista. Myönnän, että jossain vaiheessa nuoruusvuosieni mustavalkoisuutta ja naiviutta tähän harrastukseen alkoi sekoittui myös epäraamatullisia piirteitä ja lapsellista kuvittelua siitä, että pystyin ennustamaan tulevia tapahtumia numeroleikkieni myötä.

Blogiani seuranneet ovat panneet ehkä merkille, ettei tämä piirre ole kaikkonut minusta kokonaan ja ”leikin edelleen numeroilla”. Mutta jos esitänkin yhä jonkinlaisia päivämääräarvailuja tuleville tapahtumille (tempauksesta tai Jeesuksen toisesta tulemuksesta en ole sellaisia koskaan esittänyt), olen sanonut aina ettei kyse ole mistään muusta kuin spekuloinnista. Iän ja erehdysten myötä oppii olemaan nöyrempi ja varovaisempi eikä kuvittele itsestään liikoja. Mutta noina elämänmatkani varhaisina vuosina saatoin ladata suuria odotuksia tiettyihin päivämääriin ja pettymys oli valtava kun mitään uutisarvoista ei sitten tapahtunutkaan kyseisinä ajankohtina. Olin vihainen ja harmistunut Jumalalle kuin kiukkuinen lapsi. Samaistuin ehkä jossain määrin Joonan osaan, jonka Jumala lähetti saarnaamaan tuomiota Niiniveen kaupungille, mutta muuttikin sitten mielensä ja armahti Niiniveen kaupunkia mistä Joona kovasti harmistui Jumalalle (Joona 3-4).

Lihallinen mielemme nimittäin haluaa ottaa itsellensä kunnian siitä kuinka ennustimme tulevaisuutta oikein, mutta Jumalan Hengen mukainen mieli haluaa antaa kaikessa Jumalalle kunnian ja alistuu itse pilkatuksi ja nöyryytetyksi, että Hänen kirkkautensa ja kunniansa voisi tulla esiin meidän heikkoutemme kautta. Tämän tien Jeesus Kristus raivasi meille valmiiksi jo omalla esimerkillänsä. Tämä on ollut myös oma lähtökohtani kaikessa profeetallisissa tutkimuksissani. En kirjoita eskatologiasta enkä ennustele tulevaisuutta siksi, että voisin itse pöyhkeillä jälkeenpäin kuinka olin oikeassa tästä ja tuosta asiasta vaan siksi, että etenkin pelastumattomat ihmiset voisivat nähdä niiden kautta Raamatun profeetallisten tekstien luotettavuuden ja uskoa Jumalan pelastavaan Sanaan, josta heidän koko iankaikkisuutensa on kiinni.

Mieleeni on jäänyt eräs rukoussanoma, jonka sain eräältä uskonsisarelta, kun rukoilimme kotonani hänen ja nyt jo edesmenneen isoveljeni kanssa. Kesken rukouksen tämä uskonsisar totesi, ”Ei sinun aikataulullasi vaan Minun.” Sanat upposivat sillä tapasin tätä uskonsisarta tuolloin ensimmäistä kertaa eikä hän ollut millään tapaa tietoinen ajatuksistani tai eskatologisista tutkimuksistani ellei sitten veljeni ollut puhunut niistä hänelle. Joka tapauksessa koin heti, että se oli Pyhän Hengen suoraa puhuttelua ja nuhdetta minulle. Tämä oli jotain vuotta 2008. En tietenkään pitänyt tuosta sanomasta, koska olisin toivonut että Herran tulemus olisi joutunut ja tapahtunut omien aikataulujeni puitteissa. Mutta tuossa vaiheessa elämääni en ollut myöskään millään tavoin tietoinen siitä millaista tehtävää Pyhä Henki suunnitteli minua varten. Tuossa vaiheessa en olisi osanut edes kuvitella, että minulla voisi olla joskus suomeksi ja englanniksi kirjoitettu eskatologinen kirja ja blogi sen esilläpitämiseen.

Noina aikoina aloin kyllä suunnitella jonkinlaista julkista ulostuloa eskatologisista ajatuksistani, jotka olivat vielä varsin kehitysvaiheessa. Mutta tarkoitukseni oli lähestyä niistä vain pienimuotoisella kirjeellä Patmos-lähetyssäätiön entistä toiminnanjohtajaa ja saarnaaja Leo Melleriä. ”Kirje” paisui lopulta 700 sivun mittaiseksi kirjaksi, jonka lähetin Mellerille joulukuussa 2014. Leo vastasi minulle lopulta sähköpostitse helmikuun 6. päivä 2015, 49 päivää sen jälkeen olin lähettänyt tuon kirjani hänen silmäiltäväkseen. Kirjoitin tästä kirjeenvaihdosta blogissani 7. helmikuuta 2015 (käynnistin blogini tuon vuoden tammikuussa). Olen yrittänyt nähdä näitä numerologisia säännönmukaisuuksia suurissa maailmanhistoriallisissa tapahtumissa enkä niinkään oman henkilökohtaisen elämäni käänteissä, etten sekoaisi aivan lopullisesti.

Mutta en voi olla panematta silti merkille joitan todella eriskummallisia yhteensattumia oman elämäni varrelta. Muutin vanhempieni katon alta omilleni (edesmenneen) isoveljeni Mikaelin kanssa toukokuussa 2007. Aloin suunnitella ja työstää melkein heti sen jälkeen ”kirjettäni” Leo Mellerille. Seitsemän vuotta ja seitsemän kuukautta myöhemmin, eli joulukuussa 2014, kirjeeni oli paisunut 700 -sivun kirjaksi, johon Leo vastasi 49 päivää eli tasan seitsemän viikkoa myöhemmin. Kerroin kirjeenvaihdostamme vastaperustetussa blogissani 7. helmikuuta 2015, joka oli myös tasan seitsemän vuotta ja seitsemän kuukautta päivämäärästä 07/07/07 (tuolloin maailman seitsemällä mantereella pidettiin live earth -rockkonsertti Al Goren ja Prinssi Charlesin ilmastopropagandan edistämiseen). Mellerin kirje rohkaisi minua jatkamaan kutsumustyötäni vaikka totesin tuolloin, että ”kirjailijan 7 tai 10 vuotta kestäneet tavoitteet ovat tulleet vihdoinkin tiensä päähän.”

Sitten kun laskemme tuosta helmikuun 7:stä 2015 seitsemän vuotta eteenpäin, tulemme hetkeen jolloin kuningatar Elisabet II:n valtakausi tuli 70 vuoden ikään 6. helmikuuta 2022. Tammikuussa 2022 eli seitsemän vuotta julkisen tehtäväni alusta aloitin myös kirjoittamaan englanninkielistä kirjaani tulevasta Charles III:sta, jonka sain valmiiksi pari kuukautta myöhemmin. Ja syyskuun 8. päivä Elisabet II menehtyi ja hänen poikansa Charles astui valtaistuimelle Charles III:na. Elisabet II:n, Englannin historian pisimpään hallinneen monarkin, valtakausi kesti siis 70 vuotta, seitsemän kuukautta ja kaksi päivää. Se oli myös tasan seitsemän vuotta pidempi kuin kuningar Viktorian valtakausi, joka oli pitänyt aiemmin ennätystä Englannin pisimpään hallinneena monarkkina.

Charles piti ensimmäisen puheensa kuninkaana syyskuun 9. päivä. Tämä oli myös tasan 77 vuotta ja 7 päivää toisen maailmansodan päättymisestä syyskuun 2. päivä 1945 (Japani allekirjoitti tuolloin antautumiskirjeen viimeisenä akselivalloista). Maailmanjohtajat kokoontuvat tänään YK:n 77:een yleiskokoukseen, joka päättyy 27. päivä, juutalaisen uudenvuoden Ros Hashanan juhlien aikaan. En siis turhaan spekuloinut blogissani jo joulukuussa 2019: ”Vuonna 2022 hänen äitinsä juhlisi (jos yhä elossa) 70. vuottaan valtaistuimella ja vuonna 2023 hänen kruunauksestaan tulisi täyteen 70 vuotta. Raamatun profeetallisella aikajanalla moni tapahtuma seuraa toinen toistaan usein 70 vuoden sykleissä. Tästä syystä seuraavat 2 – 3 vuotta ovat hyvin mielenkiintoista aikaa.” Muistuttamalla minua siitä jo vuonna 2008, että asiat tapahtuvat Hänen aikataulullaan eikä minun, Jumala tahtoi ehkä sanoa että Hänen aikataulunsa on täydellinen, mutta meidän ihmisten aikataulut ja laskelmat ovat epätäydellisiä ja erehtyväisiä. Soli Deo Gloria, Jumalalle yksin kunnia.

Advertisement

7 vastausta artikkeliin “”Ei sinun aikataulullasi vaan Minun.” Seitsemien eriskummallista sattumaa.

 1. Raamattu on merkillinen seitsemineen, jo sen ensimmäinen luku on niin yliluonnollisesti kirjoitettu kaikkinen seitsemineen ( http://www.totta-on.fi/Raamattu/ivan-panin.html ), ettei sitä voi oiken edes uskoa, vaikka sen näkee kun oppinut sen selittää. Jumala on aivan käsittämättömän tarkka puheessaan, pilkulleen Hän tarkoittaa mitä Hän sanoo. Käsittääkseni Jeesuksen ensimmäinen tulo ja aasilla ratsastamisen päivämäärä oli luettavissa Vanhan Testamentin kirjoituksista, mutta kirjanoppineet olivat aivan pihalla siitä mitä tapahtui. hengellinen sokeus johtaa harhaan, vaikka tietoa olisi saatavilla, jotta voisi ymmärtää Jumalan suunnitelmia. ”Sitä ei voi edes oikein uskoa” sanoin ja niin se on. Jumalan sana on ihmeellinen ja joskus se tuntuu ylivoimaisen ihmeelliseltä ja liian maagiselta (epätodelliselta) ollakseen totta. Kuitenkin on Jumala itse punonut sanaansa kaiken yliluonnollisen tehdäkseen siitä raudanlujan, täysin vastaansanomattoman ja samalla tuo yliluonnollisuus on kompastuskivi Jumalan kieltäjälle, joka niistä (tarkoitan tässä ihmeistä) luettuaan heti hylkää sen, eikä ”ehdi” rakastua Jumalan sydämeen, jonka Hän myös tuo sanassaan esiin.
  Yksi mitä olen pohtinut viime aikoina: Jumalan sana paljastaa kaikkein suurimman salaliiton, joka on ihmiskuntaa kohdannut; saatanan työn historiassa jumalattomien ja epäjumalanpalvelijoidensa kautta. Nythän he ovat kääntäneet totuuden ympäri ja syyttävät kaikkia heitä kritisoivia salaliittoteoreetikoiksi, huuhaan puhujiksi, toteuttaessaan tietoisesti tai tietämättään sielunvihollisen suunnitelmia. ”Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niinkuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle.”

  Osaltaan näyttääsiltä kun Jeesuksen pitäisi tulla jo tänä vuonna, toisaalta moni asia on aivankuin kesken, että se voisi tapahtua. Joudumme hapuilemaan, mutta se ei ole vaarallista. Vaarallista on, jos käy kuten yhdessä mielestäni järkyttävimmässä raamatunkohdassa ennustetaan: ”Ja niinkuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin Ihmisen Pojan päivinä: he söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin; ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki.” Eivät olleet kiinostuneita koko asiasta, tulevasta tuhosta, joka oli aivan oven takana odottamassa.
  Jatka edelleen tuolla asenteella, että Raamattu on ihmeellinen, seitsenkertaisesti puhdistettua Jumalan sanaa, pilkuntarkka, mutta samalla pidä tuo nöyrä mieli ja ole polvillasi sen esittäjän edessä. Jaksa tutkia ja jakaa meille, jotka emme pysty samaan, vaan tulemme valmiiseen pöytään, mutta toivottavast mekin nöyrällä mielellä ”odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä”. Tahdon siunata sinua ja toivon muidenkin lukijoiden tekevän niin. Kunnioitan työtäsi, jota teet käsittääkseni palkatta, tuttua on minullekin toisissa ympyröissä tosin ja joskus aika kuluttavaa, siksi rukoilen sinulle palkkaa seuraavaan raamatunkohtaan vedoten ”Katso, työmiesten palkka, jonka te vainioittenne niittäjiltä olette pidättäneet, huutaa, ja leikkuumiesten valitukset ovat tulleet Herran Sebaotin korviin.” Pidä usko Jumalaan, ei vain tulevaisuutta ajatellen, vaan juuri nyt Hän on Jumala, joka pitää huolta pienimmistäkin yksityiskohdista sinun elämässäsi, minun elämässäni ja kaikkien lastensa elämässä, jotka Häneen katsovat ja turvaavat.

  t. Jukka

  PS. tuo Ivan Panin ja hänen työnsä on varmasti sinulle tuttu. Jokaisen kannattaisi vilkaista mitä hän sai selville Raamatun mykistävästä täydellisyydestä.

  Liked by 1 henkilö

  1. Yritän pitää näitä Raamatun totuuksia ja seiskoja esillä sortumatta silti tekemään vääriä ennustuksia Jeesuksen tulemuksesta, 7-vuoden ahdistuksen alkamisesta ym. koska liian moni profetian tutkija tekee näitä ennustuksia jatkuvasti ja sitten kun heidän teoriansa eivät toteudu, niin he tekevät vain vahinkoa Jumalan Sanan auktoriteetille eikä kenelläkään ei-uskovaisella ole syytä lähteä tutkimaan profetioita vakavassa mielessä jos niiden tutkijat osuvat vain jatkuvasti harhaan. Profetioista tulee pelkkä pilkan ja naurun kohde sen sijaan, että nähtäisiin ne lukemattomat asiat missä Raamattu on ennustanut tulevaisuutta oikein ja kuinka tapahtumien ajankohta on myös noudattanut raamatullisia periaatteita tai ennustuksia.

   Kiitos jälleen rohkaisun sanoista Jukka ja siunattua viikkoa sinulle.

   Tykkää

 2. [DOMINO] Major Scandals Regarding The Royals – JULIE GREEN PROPHETIC WORD
  Ensiesitys 12.9.2022

  ”Europe, there’ll be major scandals regarding the Royals, not only Andrew, but Prince Charles as well surrounding the Queen’s death. Yes, I have said to watch the clock tower that was called Big Ben. It will fall to the ground and know, that Prince Charles is about to take a massive fall for what he has done against the Queen.”
  video 7:57…

  Juliella on rohkeita ja varmoja profetioita aivan nykytapahtumista kaikkien nähtävillä olevista ihmisistä, siksi uskallan niitä julkaista. Jos ne eivät olisi totta, voisi niille itsekukin nauraa piankin. Ketään ei kauaa voi vedättää tällaisilla profetioilla, jos ne olisivat valhetta. Ja ne näyttävät käyvän toteen. Jos todella uskomme elävämme merkityksellistä lopunaikaa, miksi emme usko Jumalan puhuvan meille hyvin merkityksellisesti ja yksityiskohtaisesti, rohkaisuksi ja valoksi, meidän voitoksemme.

  Tykkää

  1. Itse mainitsin Julie Green profetiat kuningattaren kuolemasta kertovassa blogikirjoituksessani vain siksi, että ne näyttivät vahvistavan kaikkea sitä mistä itse olen kirjoittanut jo vuosia, Charlesin korruptiota ja pahuutta vaikkei hän nimennytkään profetioissaan Charlesia Antikristukseksi. Lisäksi tietysti nämä Trump-profetiat ja profeetat ovat kiinnostaneet minua jo kaueamman aikaa kuten hyvin tiedät.

   Itse en kuitenkaan automaattisesti ole uskonut kaikkia Trump-profeettojakaan. Kritisoin esim. Facebookissa jo vuoden 2021 alussa sellaista pinkkihiuksista naista, jonka nimeä en enää muista mutta on yksi näitä YouTuben Trump-profeettoja. Tammikuun 6. päivän tapahtumien aikoihin hän lausui muutamia asioita, jotka olivat mielestäni täysin epäraamatullisia. Mainitsi enkeliarmeijoiden lukumääriä, joita ei löydy Raamatusta (puhui miljardeista vaikka Ilmestyskirja mainitsee taivaassa olevan vain 101 miljoonaa enkeliä). Lisäksi hän väitti vierailleen tulevaisuudessa vuosikymmenien päässä (olikohan ihan 2100 -luvulla) ja väitti ettei ahdistuksen aika ollut vielä alkanut.

   Osa näistä Trump-profeetoista antaneet kuitenkin ymmärtää, että elämme aivan Antikristuksen tulemuksen kynnnyksellä ja että Trumpin paluu valtaan ei tee sitä tyhjäksi, mutta jouduttaa Jumalan suunnitelmia viimeisen maailmanlaajuisen herätyksen tulemisessa ennen tempausta ja vihan aikaa. Muistaakseni Kim Clement tukenut profetioissaan tällaista ajatusta ja myös Mark Taylor, ym. Näin jo itse järkeilin Raamatun profetioiden pohjalta (mm. Jooelin kirjassa) yli seitsemän vuotta sitten julkaisemassani kirjassa, että maailmanlaajuisen herätyksen tulisi edeltää varsinaista tempausta ja vihan aikaa. Samoin ajattelin jo vuonna 2020, että Trumpin täytyisi jatkaa virassaan, jotta kolmas temppeli voitaisiin rakentaa Jerusalemiin. Nythän se on vaikeampaa kun vallassa on Biden, joka ei edes tunnusta Israelin oikeutta sen jakamattomaan pääkaupunkiinsa, puhumattakaan Temppelivuoresta.

   Toki sekin on mahdollista, että temppeli rakennetaan vaikka koko kansainvälinen yhteisö – mukaan lukien USA:n presidentti – olisi tuota hanketta vastaan. Mutta ottaen huomioon kuinka usein Benjamin Netanjahu vertasi Trumpia Kyyros Suureen, joka rakennutti Israelille toisen temppelin, ja kuinka hän antoi jo historiallisen julistuksensa Jerusalemista vuonna 2017, niin olisi järkeenkäypää ajatella että Trumpilla on yhä jokin tärkeä rooli näissä lopun ajan kuvioissa.

   Mutta kaikenlaiset profetiat mitkä antavat ymmärtää Trumpin olevan jonkinlainen messias, joka tuhoaa globalistien suunnitelmat ja tuo ”Kristuksen valtakunnan” Amerikkaan (kenties koko maailmaan), ovat pelkkää äärikarismaattista dominion/valtakunta nyt -teologiaa ja Q-liikkeen oppien hengellinen versio, eikä sellaisia profetioita kannata ottaa ehkä todesta. En ole seurannut tarpeeksi paljoa tuota Julie Greenia voidakseni antaa hänestä mitään ehdotonta hyväksyntääni tai tuomiotani. Tuon kuningattaren kuoleman hän saattoi ennustaa paria päivää edellä jo siitäkin syystä, että kuningattaren terveyden huononemisesta uutisoitiin jo muutama päivä ennen hänen kuolemaansa. Suhtaudun hänen profetioihin avoimella mielenkiinnolla, mutta otan myös huomioon sen mahdollisuuden että kyseessä on valheellisia näkyjä levittävä valheprofeetta. Eiköhän lähitulevaisuus sen pian osoita olivatko Julien Greenin tai Manuel Johnsonin (mies joka väitti Trumpin palaavan valtaan vuoden 2022 loppuun mennessä) kaltaiset henkilöt pelkkiä seurakunnan harhaanjohtajia.

   Tykkää

   1. Paljon asiaa ja samoja asioita olen itsekin miettinyt, sillä aina on pieni pelko (Jumalan pelko) sydämessä, että en hurahtaisi mihinkään valheellisenn enkä ainakaan epäraamatulliseen. En kuitenkaan julkaise tai ole julkaisematta jotakin vain jos olen täysin varma sen oikeellisuudesta, ei kai kukaan voi olla koskaan täysin varma, vaan kyllä kuulijoilla on oma vastuunsa. Tietysti nimenomaan uskomattomille saattaa olla tuhoisaa, jos profetiat osoittautuvat huuhaaksi. Enemmän yritän olla tarkka hengessäni profeetan vilpittömyydestä ja nöyryydestä en niinkään älyllisesti tutkimalla joka yksityiskohtaa, sillä sanoja voidaan ymmärtää eri tavalla, aikataulut voivat olla pitkiäkin ja ei minulla ole kapasiteettiakaan kovin yksityiskohtaiseen tutkimukseen, kuten sinulla näyttää olevan.
    Juuri tuollaiset pitkät ajanjaksot pinkkihiuksiselta profeetalta ovat minutkin karkottaneet enkä ole enää tuonut häntä esiin.

    ”Mutta kaikenlaiset profetiat mitkä antavat ymmärtää Trumpin olevan jonkinlainen messias, joka tuhoaa globalistien suunnitelmat ja tuo ”Kristuksen valtakunnan” Amerikkaan (kenties koko maailmaan), ovat pelkkää äärikarismaattista dominion/valtakunta nyt -teologiaa ja Q-liikkeen oppien hengellinen versio, eikä sellaisia profetioita kannata ottaa ehkä todesta.”
    Tämäkin on käynyt mielessäni, mutta eikö globalistien suunnitelmien jonkinlainen alasajo ja epäonnistuminen ole edelletys suurelle herätykselle, hehän olivat viemässä vapautemme puhua ja toimia. Toki Kristus itse tuo oman valtakuntansa, mutta ennen ahdistusta varmasti käydään kamppailua, jossa sekoittuvat pahan pyrkimykset ja valheet ja Jumalan toiminta Hänen kutsuessaan ihmisiä pelastukseen. Toivon ainakin suurta herätystä ja hengen vuodatusta ennen tuota lopullista ahdistuksen aikaa.

    Mainitsit Manuel Johnsonin, josta pidänkin erityisesti Julien lisäksi, juuri hänen, kyllä muidenkin, ilmoituksensa Trumpin paluusta 2022 sai minut sanomaan, että saatan väsähtää jos näin ei tapahtuisikaan.

    Koska mielestäni elämme lopun aikaa ja aikaa on kulunut vuodesta 1948 ja 1967 jo näinkin kauan, on minulla usko, että Jumala on antanut ja antaa profeetoilleen sanomia, sillä juuri nyt meidän tulee on hereillä eikä nukkua.

    Mielenkiintoni prinssi Charlesin edesottamuksia vastaan on myös kasvanut ensiksi sinun ja nyttemmin yhä useamman puhuessa ja aprikoidessaan hänen tekemisiään ja saattaisiko hän olla antikristus tai tulla antikristukseksi. Jos hän on murhannut vaimonsa ja äitinsäkin tuossa asemassa, osoittaa se kyllä järkyttävää paatumusta, josta ei näyttäisi olevan paluuta.
    Nyt täytyy mennä. Siunausta päivääsi!

    Liked by 2 people

  2. Jos muuten tuossa Julie Greenin profetiassa ennustettaisiin Charlesin kuolemaa, niin sitten pitäisin häntä kyllä vääränä profeettana, mutta hän käyttää ilmaisua ”massive fall” millä hän viittaa kaiketi tuohon suureen skandaaliin, joka tulisi kohtaamaan kuningas Charles III:tta. Sellainen skenaario ei olisi ristiriidassa myöskään omien tutkimusteni kanssa, koska luultavasti Charlesia tuleekin kohtaamaan jokin suuri skandaali ollakseen tuo halveksittu kuningas, ”joka ei ollut saapa kuninkaan arvoa”, kuten Daniel 11:21 ennustaa. Monissa skandaaleissa hän on jo tosin rypenyt, mutta ehkäpä suurin skandaali on yhä edessäpäin.

   PS. Olisihan tuo Big Benin alastulo myös aika dramaattinen enne ja merkki siitä millainen Charlesin valtakaudesta tulisi.

   Tykkää

 3. Kiinnostuin alunperin lähinnä Mark Taylorin ja Kim Clementin Trump-profetioista kun he näyttivät ennustaneet monia asioita oikein vuosia edellä.

  Tuon pinkkihiuksisen naisen profetioita en koskaan edistänyt vaikka tiedän että häntä on tuonut esiin mm. Hank Kunneman, jonka profetioita olen myös itse edistänyt.

  En ole persoona, joka tuomitsisi ihmisiä yleensä ulkonäön perusteella, mutta kyllä nuo pinkit hiukset herättivät minussa jo tietyn vastareaktion. Tuollaisia hiuksiahan näkee yleensä enemmän vasemmistolaisten aborttiaktivistien ja woke-väen keskuudessa. Minusta se kertoo jonkinlaisesta avoimesta kapinasta perinteisiä arvoja vastaan.

  Toki jonkinlainen väliaikainen globalistien suunnitelmien romahdus tai paljastuminen voisi olla Trumpin paluun myötä edessä, samalla tapaa kuin Trumpin valtaannousu 2016 romutti globalistien suunnitelmat tuoda heille myötämielisempi Hillary Clinton valtaan. Biden noudattaa juuri sitä Build Back Better agendaa, josta Charles tviittasi jo viikkoja ennen kuin Biden oli edes lausunut koko fraasia.

  Hän on globalistien sätkynukke toisin kuin Trump oli. Joten on selvää, ettei globalistit halua Trumpin palaavan valtaan. Mutta en uskonut edes vuonna 2016, että Trumpin voitto tekisi tyhjäksi lopun aikoja tai että se viivästyttäisi niitä vuosikymmenien päähän tulevaisuuteen.

  Paremminkin ajattelin Trumpilla olevan tärkeä rooli lopun ajan tapahtumien kehittymisessä ja kiihtymisestä. Vaikka tietäisimme elävämme aivan Antikristuksen tulemuksen kynnyksellä, niin emme aina tiedä ja osaa arvioida oikein niitä yksityiskohtia missä mikäkin tapahtuma edesauttaa Raamatussa ennustettua lopun ajan skenaariota.

  Mutta juuri tämä asia tekeekin ajan seuraamisesta niin mielenkiintoista (tiedämme Raamatusta lopun aikojen tapahtumien yleiskuvan, mutta emme yksityiskohtia siitä kuinka asiat kehittyvät). Aluksi saatamme kuvitella, ettei Trumpin kaltaisen nationalistin nousu USAn presidentiksi tai Britannian eroaminen EU:sta sovi lopun ajan skenaarioihimme, mutta muutaman vuoden päästä tajutammekin että ilman sitä moni profeetallisesti merkittävä asia ei olisi edes tapahtunut (kuten tuo Jerusalemin julistaminen Israelin pääkaupungiksi joulukuussa 2017).

  Yhtälailla nyt voisimme kuvitella, ettei Trumpin paluu valtaan sovi kuvioon jos Antikristus nousi jo kuninkaaksi Charles III:ssa, mutta parin vuoden sisällä voimmekin nähdä että juuri se oli asia, joka kiihdytti ja edisti kaikkien niiden asioiden toteutumista, jotka olivat ennustettu Raamatun profetioissa.

  Mutta sanoin kyllä jo vuoden 2021 alussa, että otin tietoisen riskin alkaessani edistää näitä Trump-profetioita. Tiesin, että se vaikuttaisi lopulta koko uskottavuuteeni eskatologian tutkijana jos profetiat Trumpin paluusta eivät toteudu. Mutta olen sanani mittainen mies ja aion pahoitella jos esim Emanuelin profetia osoittautuu vääräksi. Jos Biden on ensivuonna yhä vallassa (eikä mitää uutta tietoa ole paljastunut näiden Trump-profetioiden osalta), niin lopetan myös omalta osaltani niiden edistämisen ja keskityn enemmän tähän alkuperäiseen työhöni Charlesista varoittamiseen ja seurailen sitä miten omat teoriani osoittautuvat lopulta toteen tai sittwn eivät osoittaudu toteen.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s