Tim Cohenilta uusi kirja: North Korea, Iran, and the Coming World War: Behold a Red Horse

The AntiChrist and a Cup of Tea’n kirjailija Tim Cohen julkaisee kesäkuun lopussa uuden kirjansa nimeltä North Korea, Iran, and the Coming World War: Behold a Red Horse. Cohen on työstänyt samaan aikaan useita muitakin kirjoja, mukaanlukien The AntiChrist and a Cup of Tea’n päivitetty toinen painos, jonka hänen verkkosivunsa prophecyhouse.com sanoo olevan tilattavissa ensivuoden alkupuoliskolla. Täältä löydät radiokuunnelman missä hän puhuu tästä uudesta kirjastaan. Keskustelin juuri sähköpostitse Cohenin eskatologisista ajatuksista ja tästä keskustelusta ilmeni, että meidän näkemyksymme Ilmestyskirjan kronologiasta ja tempauksen ajankohdasta ei ole täysin harmoniassa. Itseasiassa näkemyksemme poikkeaa tämän osalta hyvin paljon toisistaan.

NKICWW_PreliminaryCoverVaikka keskustelumme jäi hyvin pintapuoliseksi, ymmärsin siitä että hän uskoo Ilmestyskirjan seitsemän sinetin vastaavan 70. vuosiviikon jokaista seitsemää vuotta ja tempauksen tapahtuvan seitsemännen pasuunan aikana Ilmestyskirjan 11. luvussa. Eli Tim Cohen uskoo post-tribulationistiseen tempaukseen, kun taas itse opetan pre-tribulationistista tempausoppia. Näkemykseni poikkee kuitenkin valtavirran pre-tribulationistisesta koulukunnasta, joka opettaa tempauksen edeltävän Antikristuksen paljastumista ja tapahtuvan Ilmestyskirjan kronologiassa Johanneksen taivaaseenoton yhteydessä Ilm. 4:1:ssä. Ellet ole perillä Ilmestyskirjan kronologiaa ja tempausta koskevista argumenteistani, niin kannatta lukea kirjani luvut 1 ja 2 tai vaihtoehtoisestu tutustua niihin tästä keskustelusta.

Cohen myös opettaa, että Danielin 70. vuosiviikko on jo saattanut alkaa (vaikka hän painotti sanaa ”saattanut”) tammikuun 15. päivä 2017 ja näin ollen vihan ajan puoliväli, kun Antikristus asettuu Jerusalemin jälleenrakennettuun temppeliin ja panee toimeen hävityksen kauhistuksen, tapahtuisi jo vuoden 2020 puolivälin paikkeilla. En kysynyt tätä asiaa Cohenilta, mutta aikaa on melko vähän jos hän uskoo, että kolmas temppeli ehtisi valmistua vuoden 2020 puoliväliin mennessä, noin kahden vuoden päästä. Jerusalemin tunnustaminen Israelin pääkaupungiksi Donald Trumpin taholta joulukuussa 2017 ja USA:n suurlähetystön siirtäminen sinne toukokuussa 2018 pani kieltämättä liikkeelle tapahtumat, jotka johtavat kolmannen temppelin perustamiseen, mutta skenaario missä se olisi valmis jo kahden vuoden päästä näyttää minusta melko epäuskottavalta. En kysynyt myöskään siitä miksi Cohen kuvittelee Israelin ja sen vihollisten välille solmitun liiton jo alkaneen, kun rauhanprosessi on yhä kesken.

Hän yhdisti Ilmestyskirjan valkoisen hevosen Antikristuksen sijasta Barack Obamaan ja Antikristuksen taas hallavan hevosen (vaalean vihreän tai harmahtavan vihreän) ratsastajaan ja Pohjoi-Korean ja Kiinan punaisen sodan hevosen ratsastajaan. Hän siis assosioi Ilmestyskirjan hevosmiehet tiettyihin valtakuntiin tai maailmanjohtajiin. Vaikka nykyisellä tietämyksellä en voi yhtyä suurimpaan osaan Tim Cohenin tulevien kirjojen eskatologisesta sisällöstä, niin minulla ei ole tapana tyrmätä ja hylätä muiden eskatologisia ajatuksia ennen kuin olen niihin itse tutustunut ja saanut niistä riittävän perusteellisen kuvan. Kunnioitan Tim Cohenia miehenä, jonka elämätehtävä vaikutti myös oman kirjallisen urani syntyyn, mutta tämä ei tarkoita sitä että pitäisin häntä profeetallisen tutkimuksen ainoana oikeana lähteenä tai että olisin hänen kanssaan kaikesta samaa mieltä.

Pyhä Henki ei käytä vain yhtä palvelijaa ilmoittamaan seurakunnalle koko totuutta. Omat tutkimukseni ovat perustuneet aina monien eri raamatuntutkijoiden parhaimpiin johtopäätöksiin useiden vuosisatojen ajalta ja niiden yhteensovittamiseen johdonmukaisen kokonaiskuvan saavuttamiseksi. Näen tehtäväni olevan koota yhteen toistensa kanssa riitelevät koulukunnat sen sijaan, että asettuisin jonkun puolelle toista vastaan. Tämä näkyy mm. minun tavassani sovittaa yhteen eskatologian historisistinen ja futuristinen koulunta, assyrilainen ja eurooppainen Antikristus, jne. Tietenkään kaikkia ideoita ei voi sovittaa yhteen ja siksi on myös voitava sanoa milloin joku tulkinta on selvässä ristiriidassa Sanan kokonaisuuden ja sisäisen eheyden kanssa. Odotan Cohenin kirjoissa olevan monia ideoita mihin en voi yhtyä, mutta samalla olen avoin sillä että löytäisin sieltä myös sellaista mitä en ole tullut aikaisemmin ajatelleeksi ja mikä näyttää minusta hyvin johdonmukaiselta ja uskottavalta.

Advertisement

10 vastausta artikkeliin “Tim Cohenilta uusi kirja: North Korea, Iran, and the Coming World War: Behold a Red Horse

 1. terve

  itse ihmettelen tätä vihan aika juttua siitä näkökulmasta, että jos jumalan valtakunta on rakkauden valtakunta niin miksi meidät pienet ihmiset, jotka ovat kärsineet jo tuhansia vuosia, laitettaisiin vielä kärsimään viimeiset seitsämän vuotta erikoisgrillissä, ennekuin saisimme vapahduksen.

  entäpä jos vihanaika koskeekin vain sitä eliittiä joka maailmaa on hallinnut viimeiset viisituhatta vuotta.

  2008 talouden romahdus oli ensimmäinen isku petoa vastaan, mutta tulossa on vielä se lopullinen isku, joka vapauttaa maailman pedon vallasta. minulle peto edustaa maailmaa hallitsevaa taloudellista eliittiä, joka ei palvo muuta kuin mammonaa.

  ainakin kuin katsoo amerikan meininkiä, eikös jossain kohtaa ilmestyskirjaa sanota kuinka babylonin kauppakumppanit katsovat kuinka sen suuresta kauppakumppanista on jäljellä vain savuavat rauniot, kuvaannollisesti se voisi tarkoittaa taloudellista romahdusta, mihin trump on amerikkaa juuri nyt ajamassa.

  elämme kyllä profeetallisessa mielessä erikoisia aikoja kun monet profetiat saavat täyttymyksen. mutta muistelen lukeneeni joskus että yksikään lihaan syntynyt ei tule taivasta tuntemaan. tarkoittaako tuo sitä että materiasta tehty ihminen ei voi koskaan mennä fyysisessä olomuodossa taivaaseen, joka on kuin unimaailma, viides elementti, eetteri.

  profeetatkin ovat aina temmattu taivaaseen unessa. miten sinne voitaisiin temmata miljoonia ellei miljardeja ihmisiä omassa ruumiillisessa olomuodossaan.

  oma käsitykseni on se, että synti poistetaan fyysisestä maailmasta ja tilalle tuodaan jumalan rakkaus ja ihminen jatkaa elämää täällä nykyisessä järjestelmässä, mutta onnellisena.

  Liked by 1 henkilö

  1. Hei taas Atro. En usko, että Kristuksen morsiusseurakunta joutuisi käypään läpi vihan ajan ahdistuksia. Tässä näkemykseni poikkeaa siis Tim Cohenin näkemyksistä, että seurakunta temmattaisiin vasta vihan ajan lopussa. Koko tempaus menettää merkityksensä ellei siinä ole kyse siitä, että Jumalan omat pelastetaan siitä samalla tavoin kuin Nooa ja hänen perheensä pelastettiin vedenpaisumuksesta. Paavali nimenomaisesti opetti tempausta koskevassa opetuksessaan 1. Tess. 4-5 -luvuissa, että ”Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan.” Tämän jakeen asiayhteys osoittaa selvästi, että hän puhui siitä vihasta, joka koittaa tätä maailmaa, joka ei ole uskonut meidän Herramme Jeesuksen pelastavaan nimeen. Toisen Tessalonikalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa Paavali jatkaa sanomalla seuraavaa:

   ”Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niinkuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itsekussakin, kaikissa teissä, niin että me itsekin Jumalan seurakunnissa kerskaamme teistä, teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävänä ja jotka ovat osoituksena Jumalan vanhurskaasta tuomiosta, että teidät katsottaisiin arvollisiksi Jumalan valtakuntaan, jonka tähden kärsittekin, koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat, ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta, kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme.”

   Tässäkin Paavali tekee selväksi, että tulevaa ahdistuksen aikaa ei ole tarkoitettu seurakunnalle, vaan tällä maailmalle joka ei ole ollut kuuliainen meidän Herramme evankeliumille. Jeesus sanoi, että maailmassa Hänen omillaan olisi ahdistus, mutta ”Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat, ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa.” Tätä maailmaa ei kohtaa vain seitsenvuotinen ahdistus maanpäällä, mutta myös iankaikkienen kadotus ja tuomio helvetissä. Tuon maanpäällisen ahdistuksen aikana Jumala antaa ihmisille kuitenkin mahdollisuuden vielä parannuksen tekoon. Vihan aika ei kosketa vain tätä maailmaa hallitsevaa eliittiä vaan kaikkia niitä, jotka jäävät tempauksesta pois. Johannes näki, että pedon (so. Antikristus) seuraajaksi tulisi lopulta kaikki jansat, kielet ja heimot, pienet ja suuret, vapaat ja orjat, rikkaat ja köyhät (Ilm. 13:7-8, 16-18). Pedon kaikki seuraajat tuomitaan sammumattomaan tulijärveen (Ilm. 14:9-11) Tämä on rankkaa tekstiä, mutta tämä on se miten Ilmestyskirja kirjaimellisesti ottaen opettaa.

   Ei Trump ole ajamassa Amerikkaan taloudelliseen romahdukseen. Hän on juuri nostanut Amerikan kansantalouden nousuun. Hänen valintaansa vastustanut globalistinen eliitti, joka hallitsee myös tämän maailman talousjärjestelmää saattaa tosin luoda keinotekoisen talousromahduksen, jotta he voisivat syyttää siitä Donald Trumpia ja lavastaa hänet jälleen syntipukiksi maailman suurimpiin ongelmiin. Tarkoitit kai raamatunkohtaa, ”Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta” (1. Kor. 15:50). Tässähän Paavali puhui myös seurakunnan tempauksesta. Tässä Paavali opetti, että seurakunta nousisi taivaaseen henkiruumiissa, joka kirkastetaan ylösoton yhteydessä. Kyllä me siis nousemme ihan fyysisessä olomuodossamme taivaaseen yhtälailla kuin Jeesus otettiin ylös taivaaseen Hänen lihansa ja verensä ruumiissa (vaikkakin kirkastetussa). Samoi meidän oma ruumiille kirkastetaan tempauksessa: ”Katso, minä sanon teille salaisuuden: emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme.” (1. Kor. 15:51-52)

   Synti ei myöskään kokonaan katoa edes tuhatvuotisen valtakunnan aikana. Kun Saatana on sidottu tuonelaan tuhanneksi vuodeksi, hän ei pääsen enää villitsemään kansoja ja tästä syystä tämä aika on paljon onnellisempaa ja rauhallisempaa kuin sit’ä edeltäneet kuusi vuosituhatta ihmiskunnan syntiinlangenneessa historiassa. Synti merkitsee ihmisen kapinaa Jumalan tahtoa vastaan. Jumala ei tehnyt ihmisestä robottia vaan antoi hänelle vapaan tahdon ja vapauden olla myös tottelematta Häntä. Ihmisen vapaa tahto säilyy myös tuhatvuotisessa valtakunnassa ja tästä syystä Jumala ei poista meistä myöskään taipumustamme olla tottelematta Häntä. Ihminen ei ole kuitenkaan enää perisynnin alainen. Myöskään kuolema ei ole täysin poissa tuhatvuotisesta valtakunnasta, mutta ihmiset elävät siellä keskimäärin paljon pisempään ja paljon onnellisemmin. Tämä on ennustettu Jesaja 65:17-20:ssä:

   ”Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu; vaan te saatte iloita ja riemuita iankaikkisesti siitä, mitä minä luon. Sillä katso, iloksi luon minä Jerusalemin, riemuksi sen kansan. Minä iloitsen Jerusalemista ja riemuitsen kansastani; eikä siellä enää kuulla itkun ääntä eikä valituksen ääntä. Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän, ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrää; sillä nuorin kuolee satavuotiaana, ja vasta satavuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen.”

   Tykkää

 2. kiitos vastauksestasi.

  kyllä sinä raamattusi tunnet. itse olen enemmänkin tällainen epäilevä tuomas, joka järkeilee näitä juttuja peruskoulupohjalta.

  niinkuin olet sanonut niin ei näistä asioista voi kiistelemään käydä.

  oma ajatuksenjuoksuni perustuu sellaiseen tajunnanvirtatekniikkaan, jossa pyrin kokoamaan ikäänkuin palapeliä jossa palaset ovat levällään kuin jokisen eväät. palasia löytyy uskomattomista paikoista. tämä sivusto yksi niistä.

  kiitos.

  Liked by 1 henkilö

 3. Kyllä minullakin tuo Raamatunluku ja tuntemus on paikoin aika heikkoa. Profetioita saatan ymmärtää hieman rivikristittyjä paremmin, mutta muuten olen tällainen kouluja käymätön perusjuntti. Palasia kokoamalla minäkin lähdin näitä asioita tutkimaan hieman pintaa syvemmältä. Kunnia ja kiitos kuuluu yksin Jumalalle. Hän ei tarvitse ihmisten koroittamia tohtoreita ja dosentteja vaan voi käyttää ketä tahansa, joka vain antautuu hänen käyttöönsä. Jumala valitsee kenet Hän tahtoo. Minussa itsessäni ei ole mitään sellaista minkä vuoksi ansaitsin tulla Jumalan valitsemaksi. Tuskin uskallan korottaa katseeni taivaaseen, kun häpeän niin paljon itseäni Hänen pyhyytensä edessä. Mutta Jumalan valinta ei olekaan meidän pyhyydestämme kiinni vaan se on kaikki pelkkää Jumalan armoa meitä syntisiä kohtaan.

  Tykkää

 4. 9Sitten hän sanoi: ”Katso, minä ilmoitan sinulle, mitä on tapahtuva viimeisenä vihan aikana; sillä lopun aikaa tämä tarkoittaa. 20Kaksisarvinen oinas, jonka sinä näit, on: Meedian ja Persian kuninkaat. 21Ja kauris on Jaavanin kuningas, ja suuri sarvi, joka sillä oli keskellä otsaa, on ensimmäinen kuningas. 22Ja että se särkyi ja neljä nousi sen sijalle, se on: neljä valtakuntaa nousee siitä kansasta, ei kuitenkaan niin väkevää kuin hän.
  23Ja heidän valtansa lopulla,
  kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan,
  nousee kuningas, kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava.
  24Ja väkevä on hänen voimansa,
  vaikka ei tosin hänen omasta voimastaan,
  ja ihmeellisen paljon hän saa aikaan hävitystä;
  ja hän menestyy siinä, mitä hän tekee,
  ja hän tuottaa turmion väkeville ja pyhien kansalle.
  25Ja hänen oveluutensa tähden
  onnistuu petos hänen kädessään.
  Hän hautoo suuria sydämessään,
  ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille.
  Ruhtinasten ruhtinastakin vastaan hän nousee,
  mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan.

  voitko väittää ettei donald trump täytä röyhkeä kavoisen kuninkaan määritelmää. entäpä kuka voisi olla hänen voimansa takana, jos voima ei ole hänen omaansa. nyt hän on saamassa aikaan taloudellista hävitystä aikaiseksi niille jotka ovat väkeviä taloudellisesti, nähtäväksi jää mikä on pyhien kansan kohtalo…

  Tykkää

  1. Tuo profetia puhuu Antikristuksesta eikä Donald Trump ole Antikristus. Seuraavan artikkelin alussa selitin paremmin miksi en usko Trumpin olevan Antikristus. https://samueltuominen.com/2017/09/27/kuinka-donald-trump-voisi-saada-aikaan-lahikuukausina-historiallisen-lahi-idan-rauhansopimuksen-israelin-ja-palestiinan-valille-enta-tekisiko-tallainen-sopimus-hanesta-raamatun-antikristuksen/. Toivon, ettet menisi mukaan tähän Trumpin vastaiseen liikkeeseen, mikä edustaa kaikkia niitä voimia, joiden kautta Saatana tekee työtään tässä maailmassa (islamistit, globalistit, valtamedia, äärivasemmisto, äärioikeisto, vihreät, salaseurat, jne.). Trump ei ole vain konservatiivisen kristillisyyden vankka puolustaja, mutta monien raporttien mukaan hän olisi kääntynyt myös itse henkilökohtaisesti uskoon tai ainakin omaa terveen Jumalan pelon, toisin kuin ne joilla on tapana yhtenään herjata ja panetella häntä. Ainakaan hän ei häpeä puhua Jeesuksesta ainoana pelastavana tienä taivaaseen. Katso esim. tämä video: https://www.youtube.com/watch?v=4uLfaOBLlhI

   Tykkää

  1. Arto, tämä ei ole minun tulkintani. Käytännössä kaikki raamatuntutkijat ensimmäisistä kirkkoisisä, uskonpuhdistajiin ja nykyisiin profetian opettajiin allekirjoittaa tämän. Kaikki profetian tulkintani perustuu hyvin pitkään kirkkohistorian traditioon. Danielin 8. luvun profetia pienestä sarvesta eli röyhkeästä kuninkaasta on rinnakkainen monien muiden Antikristus-profetioiden kanssa. Itseasiassa tällä näyllä on useita eri täyttymysvaiheita ja ensimmäinen niistä viittasi Syyrian kreikkalaiseen hallitsijaan Antiokhos Epifanesiin. Samoin Danielin 11. luku ennusti sen esitäyttymysvaiheessaan Epifanesin nousun. Danielin 8. ja 11. luku on rinnakkaisnäkyjä sillä molemmat niistä kuvaa samoja tapahtumia (Persialaissotia, Aleksanteri Suuren nousua, hänen valtakuntansa jakautumista neljään kuningaskuntaan ja ”pienen sarven” eli Antikristuksen nousua yhdestä niistä). Antiokhos Epifanes oli yksi Vanhan Testamentin ajan Antikristuksen esikuvista. Jeesus itse kuitenkin sanoi Matt. 24:15, että näiden näkyjen profetia ei koskenut vain Antiokhos Epifanesia vaan myös henkilöä, joka nousee Jeesuksen toisen tulemuksen edellä ja hallitsee maailmaa kolmen ja puolen vuoden ajan. Profetiantutkimus on palapelin kokoamista, koska kaikki profetiat ovat osa laajempaa kokonaiskuvaa ja siksi on tärkeää ymmärtää näiden jakeiden lukuisia rinnakkaisnäkyjä ja historiallisia asiayhteyksiä.

   Tykkää

 5. jos amerikan presidentti olisi antikristus, miksi sellainen halajaa tunnustusta paavilta tai englannin kuninkaalliselta.

  siinä mielessä voit olla hajuilla antikristuksen persoonasta, viitatessasi walesin prinssiin, jos kuningatar oikeasti kuolee näillä hetkillä ja charles nousee kuninkaaksi.

  obama tapasi molemmat, paavin ja kuningattaren, lienee jonkinlainen tunnustus hänen annetulle statukselle demokraattisen maailman johtajana, en tiedä millaista valtaa edustaa paavi tai englannin kuningatar, mutta kummasti maailman vallanpitäjiä mairittelee heidän puheilleen pääsy.

  Tykkää

 6. mielestäni ei ole mitään röyhkeää sarvea, joka edustaa antikristusta. tuossa selkeästi sanotaan, että aikojen lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee röyhkeä KASVOINEN kuningas.

  miksi sarven sijasta puhutaan kuninkaan kasvoista? kuningas joka on voimakas, muttei omasta voimastaan. joku siis on antanut hänelle voiman, jolla hän on saavuttanut kuninkuuden tai sitten voiman jolla hän hallitsee.

  itselleni ainakin soi kellot donald trumpin kohdalla. enkä ole mitenkään poliittisesti valveutunut vihervasemmistolainen sen takia.

  kun vielä puhutaan viimeisistä ajoista, viimeisestä pasuunasta, trumpetista, meillä on röyhkeäkasvoinen kuningas, jonka nimi on trump.

  jumalan viimeinen pasuuna.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s