Antikristus harhat, osa 1: syyrialainen Antikristus

Tämä kirjoitus käynnistää Antikristuksen kansallista alkuperää koskevan kolmiosaisen opetussarjan. Kuten monet muutkin artikkelini myös tämäkin aihe on tiivistystä ja täydennystä siihen mitä olen jo tuonut esiin 700 sivuisessa käsikirjoituksessani nimeltä Muhammad, Kaarle Suuri ja Antikristus. Opetussarjani paneutuu kolmeen yleisimpään Antikristuksen alkuperää koskevaan harhaan. Nämä ovat hänen syyrialainen, juutalainen ja saksalainen tausta. Jokainen näistä tulkinnoista perustuu Raamattuun, mutta niiden ongelmana on niiden yksipuolisuus, joka jättää huomioimatta profetioiden laajemman kokonaiskuvan. Näin ollen ne erkanevat toisilleen ristiriitaisiin koulukuntiin yhden kannattaessa syyrialaista Antikristusta, toisen juutalaista ja kolmannen saksalaista. Sitten on neljäs näkemys, joka kannattaa brittiläistä Antikristusta. Miksi viimeksi mainittu on kaikkien raamatullisin näkemys Pedon alkuperästä?

watch_2967097b
Isiksen johtaja Abu Bakr al-Baghdadi. Onko Antikristus Lähi-Idästä nouseva fanaattinen muslimijohtaja, kuten monet ovat tulkinneet?

Erilaisten näkemysten ja tulkintojen kirjo saattaa sekoittaa monien päätä. Todellinen taito onkin löytää yhteinen sävel Kirjoitusten tulkinnan näennäisistä ristiriidoista. En väitä etteikö Raamatussa ilmenisi ristiriitaisuuksia mutta perusteellisemmassa tarkastelussa nämä ristriidat voidaan sovittaa yhteen ja huomata kuinka yhdenmukainen Raamattu todellisuudessa onkaan. En nyt paneudu evankeliumien välisiin ristiriitoihin yms. Tarkoitukseni on sovittaa yhteen profetioissa ilmenevät näennäiset ristiriidat. Nämä ristiriidat ilmenevät esim. Antikristuksen kansallista alkuperää koskevassa kiistassa. Oma lähtökohtani eskatologiaan on siinä suhteessa ainutlaatuista, että se pyrkii ymmärtämään erilaisten koulukuntien argumentteja ja niiden raamatullisia perusteita. Tämä inklusiivinen (sisällyttävä) lähestyminen vastakohtana eksklusiiviseen (poisulkeva) näkyy kaikkialla kirjassani. Se ei koske vain Antikristuksen kansallisuutta koskevaa opetusta mutta myös eskatologisia oppirakennelmia kuten preterismiä, historisismia ja futurismia.

Kun keskustelin huhtikuussa Tim Cohenin kanssa, oli mielenkiintoista havaita että sama preterismin, historisismin ja futurismin harmonisoiva inklusiivinen periaate kuului myös hänen elämänpituiseen tutkimukseen opetussarjassaan Messiah, History, and the Tribulation Period. Yksi esimerkki tästä on on kirjani seitsemäs luku missä käsittelin Prinssi Charlesin ekofasistista maailmankatsomusta. Tästä nousee kysymys: kuinka teknologialle ja tieteelle vihamielinen ”takaisin luontoon” aate sopii yhteen Ilmestyskirjan kuvaukseen Pedon valtakunnan teknokraattisesta luonteesta, joka muistuttaa lähiten kirjailija Aldous Huxleyn dystopiaa vuoden 1932 klassikossaan Uusi uljas maailma. Luvussa kahdeksan osoitan etteivät teknokratia ja ekokratia ole kaksi toisilleen vihamielistä hallitusmuotoa. Tämän osoittaa jo se, että Aldous Huxleyn veli Julian Huxley oli mukana molempien ekofasismin että transhumanismin perustamisessa yhdessä Englannin aristokraattien kanssa ja Prinssi Charlesin omat toimet ovat vahvistaneet selvästi, että hän tukee transhumanistien unelmaa ihmiskehon yhdistämistä tietokoneisiin joko rfid implantin tai elektronisen tatuoinnin kautta mihin Ilm. 13:18 viittaa.

Tämä on hyvä havainnollistaja siihen ettei kaikki mikä näyttää ensisilmäykseltä ristiriitaiselta lopulta olekaan sitä. Tämä sama havainto voidaan tehdä myös Antikristuksen kansallisuutta koskevasta opetuksesta. Eksklusiivinen opetus keskittyisi puolustelemaan vain yhtä näkökantaa jättäen samalla kaksi muuta huomioimatta. Näin ei saada kuitenkaan tarpeeksi monipuolista ja kaikenkattavaa ymmärrystä. Syyrialaista Antikristusta kannattavat esimerkiksi sivuuttavat täysin ne Raamatun jakeet, jotka tukevat Antikristuksen eurooppalaista tai juutalaista alkuperää. Ja sama päinvastoin. Eurooppalaisen Antikristuksen kannattaja voi kritisoida syyrialaisen leirin opettajia selektiivisyydestä kun he soveltavat Jesajan, Jeremian ym. profetioita ”Assurista” Antikristukseen. Syyrialainen koulukunta syyttää puolestaan Antikristuksen juutalaista taustaa puoltavan opin syntyneen varhaisen kirkon antisemiittisestä vaikutuksesta ja kritisoi eurooppalaista leiriä ”vuosisatoja pimennosta olleiden” Raamatun kohtien sivuuttamisesta, jotka rajaavat Antikristuksen alkuperän islamilaiseen Lähi-Itään.

Mahdi ja Antikristus

Syyrialaisen Antikristuksen näkemys on saanut huomattavasti laajempaa kannatusta islamilaisen terrorismin lisääntyessä syyskuun 11:sta jälkeen. Sen suosio on olennaisesti yhteydessä islamismin todelliseen uhkaan, joka on tänään suurempi uhka läntiselle sivilisaatiolle kuin se oli turkkilaisen Ottomaani Imperiumin kulta-aikana 1400 – 1600 -luvuilla. Osa tämän koulukunnan perusteista tulee muslimien odottaman Mahdi-nimisen vapahtaja hahmon yhteneväisyydestä Raamatun Antikristus-ennustuksiin. Muslimi oppineet esimerkiksi sanovat Mahdin ilmestyvän valkoisella hevosella ja yhdistävät hänen hahmonsa Ilmestyskirjan ensimmäisen sinetin ratsastajaan jonka kristityt eskatologit assosioivat Antikristukseen. Mahdin on myös sanottu hallitsevan seitsemän vuotta, tekevän rauhansopimuksen Lähi-Idässä, hyökkäävän lopulta Jerusalemiin ja kaappaavan vallan Temppeli-vuorella. Nämä kaikki tunnusmerkit on assosioitu Raamatussa Antikristuksen ominaisuuksiin.

Mahdin ja Antikristuksen välistä yhteneväisyyttä ei käy kieltäminen, mutta tässä unohdetaan nyt eräs olennainen seikka. Ilm. 13:7-8 kertoo, että Antikristuksen ”valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta.” Mitä kohtaa syyrialaisen leirin kannattajat eivät ymmärrä lauseesta ”Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä”? Jakeen merkitystä on yritetty rajata Lähi-Itään, Pohjois-Afrikkaan ja Länsi-Eurooppaan, joka oli Johanneksen aikainen tunnettu maailma. Ollakseen johdonmukainen tällainen tulkinta vaatisi myös sitä, että ”kaikki maan sukukunnat”, jotka Ilm. 1:6 mainitsee todistavan Jeesuksen toista tulemusta viittaisikin vain tähän rajattuun alueeseen. On sanomattakin selvää, että nämä kohdat viittavat koko asuttuun maanpiiriin. Kuinka siis koko maanpiiri voisi osoittaa palvontaa radikaalille muslimille?

Tämän koulukunnan edustama ajatus jossa Islamilaisen Valtion (ISIS) johtajan Abu Bakr al-Baghdadin kaltainen kiihkoilja – jota pelätään ja vihataan ei-islamilaisten maiden lisäksi myös monissa muslimimaissa – saisi vallan kaikista maailman kansoista ja globaalin jumaloinnin, on täysin absurdi. Toki Mahdi viittaa samaan henkilöön kuin Raamatun Antikristus ja toki muslimit kaikkialla maailmassa vastaanottavat tämän henkilön heidän kauan odottamana Mahdinaan, mutta yhtälailla kaikki muutkin kulttuurit, uskonnot ja kansat tulevat ylistämään hänen messiaanista tehtäväänsä. Tämä ei olisi mahdollista mikäli hän esiintyy kiihkomuslimina. Tämä olisi mahdollista vain sellaiselta henkilöltä, joka onnistuu kätkemään maailmalta hänen todellisen murhaavan luontonsa. Prinssi Charles ei ole vain henkilö, joka on osoittanut suurta rakkautta kaikkia maailman kulttuureita, kansallisuuksia ja uskontoja kohtaan, mutta lisäksi häntä ajaa eteenpäin väsymätön kampanja tuoda ihmiset yhteen sovinnon aikaansaamiseksi sotivien kansojen, sivilisaatioiden ja uskontojen keskuuteen.

Huolimatta hänen sanomansa Kristuksen-kaltaisesta viestistä suurin osa maailmasta on edelleen tietämätön – tai kieltäytyy uskomasta – että Englannin kuningashuone on todellisuudessa joukko Saatanaa palvovia näennäiskristittyjä, jotka ovat julistaneet peittelemättä, että heidän todellinen päämääränsä on luoda paljon pahempi holokausti mihin Hitler tai Stalin pyrki. Englannin sana genocide eli kansanmurha, joka keksittiin vasta toisen maailmansodan jälkeen, olisi liian vähättelevä ilmaisu kuvaamaan tätä. Asianmukaisempi termi olisi sen sijaan anthroposcide tai homocide, mikä tarkoittaa ihmisrodun joukkotuhoa. Juuri tästä syystä todellinen Prinssi Charles on paljon vaarallisempi henkilö kuin yksikään muslimiterroristi mukaanlukien Abu Bakr al-Baghdadi. Mutta valitettava tosiasia on, että ihmiset heräävät näihin asioihin vasta silloin kuin ne toteutuvat jolloin niitä on jo liian myöhäistä estää. Kiitän Jumalaa David Icken kaltaisista henkilöistä, joka on yksi harvoja joka ymmärtää Englannin kuninkaallisten saatanallista agendaa ja jolla on rohkeutta julistaa sitä välittämättä siitä mitä suuri osa hänestä ajatteleekin (tosin Icken kirjat sisältävät myös anti-kristillisiä valheita).

Kuten kirjassani jo dokumentoin, Walesin Prinssi kykenee täyttämään monia Mahdiin liitettyjä islamilaisia ennustuksia munkaanlukien hänen suora polveutumisensa profeetta Muhammadin tyttärestä Fatima Zahrasta. Valitettavasti monet eskatologian opettajat sivuuttavat tällaiset ”yhteen-sattumat” odottaessaan Antikristuksen nousevan Lähi-Idästä. Buddhalaisen eskatologian mukaan ”Messias” eli Maitreya ilmestyy kuitenkin lännestä ja tämän merkkinä hänet kuvataan patsaissa istuvan länsimaiseen tyyliin eikä lootusasennossa. Skotlantilainen New Age pappi Benjamin Creme, joka on väittänyt olleensa telepaattisessa yhteydessä Maitreyaan, tarkentaa Maitreyan asuvan Lontoossa. Tarkemmat yksityiskohdat Cremen kuvauksista antaisi ymmärtää hänen puhuvan nimenomaan Prinssi Charlesista. Tämä ”ilmestystieto” annettiin hänelle samana vuonna (1982) jolloin Yhdysvalloissa asuva messiaaninen juutalainen Monte Judah löysi Walesin Prinssin nimestä luvun 666 sekä englanniksi että hepreaksi. Myös osa Mahdiin liitetystä islamilaisista ennustuksista vihjaa hänen ilmestyvän idän sijasta lännestä ja Cremen mukaan Maitreya ja Mahdi ovat yksi ja sama henkilö.

Tulkinnan moniulotteisuutta

Näiden lisäksi on tietysti mainittava keskiajan roomalaiskatoliset profetiat joiden mukaan Antikristus olisi paavin kanssa maailmaa hallitseva Rooman viimeinen keisari, joka polveutuu Ranskan Kaarle Suuresta, pitää oikeutta Ranskan kruunuun ja kantaa nimeä Charles. Jokainen edellä mainituista on totta Prinssi Charlesin kohdalla. Mikäli haluat tarkistaa tämän väitteen paikkansapitävyyden, näitä profetioita on käsitelty mm. sellaisessa kirjassa kuin Edward Connorin Prophecy For Today (kaikkien muiden väitteitteni lähteet löytyvät tietenkin kirjastani mistä syystä en niitä näissä artikkeleissa usein erittele). Joten mitä tulee Raamatun ulkopuolisiin profetioihin useimpi niistä näyttäisi johtavan jäljet Englannin nykyiseen kruununperilliseen. Mutta koska kristittyinä olemme ensisijaisesti kiinnostuneita siitä mitä Raamattu sanoo tästä aiheesta, tärkeämpää onkin nyt keskittyä ainostaan siihen ja jättää ei-raamatulliset profetiat keskustelun ulkopuolelle. Jos väität että olen muodostanut käsitykseni Prinssi Charlesista vain em. profetioiden varaan, et tiedä puoliakaan perusteideni syvyydestä.

Kaikkein voimakkain todistus koskien Charlesia ei nimittäin tule Raamatun ulkopuolelta vaan sen sisältä – erityisesti Danielin 11. luvun näystä, joka kuvailee yksityiskohdilla Antikristuksen kansallisuutta ja perhehistoriaa. Perusteet tälle esitin kirjani luvussa 11 (mikä informaation laajuuden tähden täytyi jakaa osiin a, b ja c). Tämän ymmärtämiseksi vaadittiin ensin historisistisen ja futuristisen koulukunnan yhteensovittamista ja niiden seikkaperäistä hienosäätöä ja täydennystä. Esimerkiksi Danielin seitsemännen ja kahdeksannen luvun näyt eivät kuvaile vain Antikristusta mutta myös kristikunnan historiaa paavinvallan ja islamilaisen Ottomaani kalifaatin aikana kuin myös myöhempiä siirtomaavaltoja Iso-Britanniaa, Venäjää ja Saksaa myöten. Danielin 11. luvun näky on tälle jatkoa ja täydennystä ja se kuvaa yksityiskohdilla mm. Brittiläisen Imperiumin historiaa Napoleonin sodista aina Jeesuksen toiseen tulemukseen asti. Tämän monimutkaisen – mutta silti johdonmukaisen – rakennelman ymmärtäminen vaatii ensin Danielin 7:n ja 8:n luvun toisen ja kolmannen täyttymyksen tunnistamista kristikunnan historian aikaisissa tapahtumissa.

Ellet ole vielä tutustunut tämän aiheen seikkaperäisiin historiallisiin ja raamatullisiin perusteisiin, en usko että sinulla on varaa kritisoida väitettäni Prinssi Charlesista kovin kevyin perustein. Saatat sanoa, että olen väärässä koska Jes. 14:25 yhdistää hänet Syyria-Irakiin. Tai että Hes. 21:25 ja Joh. 5:43 yhdistää hänet juutalaiseksi. Tai että Daniel 8. luku assosioi hänen syntyperänsä Saksaan. Tämän kaltaiset vastaväitteet eivät ole täysin perusteettomia mutta ne ovat suuremman kokonaisuuden hajottamista osiin. Se on kokonaiskuvan kadottamista profetian yhden osa-alueen tieltä. Raamatun jokaista Antikristus-profetiaa on käsitelty ehkä kattavimmin Arthur Walkington Pinkin klassikossa The Antichrist vuodelta 1923. Ellet ole tutustunut tähän teokseen et voi saada tarpeeksi kattavaa kokonaiskuvaa Laittomuuden ihmisen persoonasta, jota kuvataan kaikkialle Raamatussa Genesiksestä Ilmestyskirjaan. Tällaisiin teoksiin paneuduttuani olen hyvin tietoinen esimerkiksi niistä Raamatun kohdista joilla perustellaan Antikristuksen juutalaista tai syyrialaista alkuperää. Sinun on siis turha väittää että minulta puuttuisi laaja-alainen ymmärrys Raamatun kaikista Antikristus ennustuksista.

Ja olen Pinkin kanssa samoilla linjoilla – nämä kaikki kohdat puhuvat yhdestä ja samasta persoonasta, tuosta viimeisestä vastustajasta, joka hallitsee maailmaa yhdessä Saatanan kanssa kolmen ja puolen vuoden ajan. Eksklusiiviseen profetiantulkinnan suurin ongelma on piilee kuitenkin tässä. Kun yksi opettaja keskittyy puolustamaan kantaansa Antkristuksen juutalaisesta taustasta samalla hän sivuuttaa tämän pakanallista alkuperää puoltavat kohdat. Tai vastaavasti, kun toinen opettaja keskittyy painottamaan Antikristuksen syyrialaiseen alkuperään viittaavia kohtia, samalla hän työntää syrjään ne kohdat jotka puhuvat hänen eurooppalaisesta taustasta. Jumalan Sana ei voi kuitenkaan riidellä itsensä kanssa. Antikristus ei voi olla samaan aikaan sekä juutalainen että pakana, eurooppalainen että syyrialainen. Vai voiko sittenkin? Voipa hyvinkin ja kaikki hänen taustaansa liittyvät raamatulliset ehdot täyttyvät yksin ja ainoastaan Englannin tulevassa kuninkaassa. Tämän paradoksin selittämiseen ei riitä vain yksi artikkeli joten julkaisen siihen jatkoa lähiaikoina.

Assur ja Antikristus

Käynnistän tämän opetussarjan syyrilaisen ja eurooppalaisen Antikristuksen yhteensovittamisella. Seuraavassa osassa yhdistän juutalaisen ja pakana-Antikristuksen yhteen ja samaan persoonaan. Kolmannessa taas brittiläisen ja saksalaisen. Antikristuksen alkuperän Syyriaan paikallistava oppi voidaan jäljittää jo 200-300 luvulla eläneeseen kirkkoisä Lactantiukseen ja Pinkin mukaan tämä ”oli kristittyjen profetiakirjailijoiden yleinen näkemys ensimmäisen kymmenen vuosisadan ajan jKr.” Koska sen alkuperä on siis näinkin varhainen on selvää, että sen perusteisiin tulisi suhtautua hyvin vakavasti. Tämän opin perusteet tulevat pääosin eräistä Vanhan testamentin profetioista joissa Antikristukseen on viitattu toistuvasti ”Assurina” tai ”assyrialaisena” kuin myös Danielin kirjan Nebukadressar II:n ja Antiokhos Epifanesin ilmeisestä esikuvallisesta yhteydestä tähän viimeiseen maailmanhallitsijaan. Pinkin mukaan Antikristuksen ensimmäinen esikuva löytyy jo Nimrodista, joka 1. Moos. 10:8:n mukaan ”oli ensimmäinen valtias maan päällä”. Hän lainaa aiheesta W.B Newtonin kirjoitusta:

Ensinnäkin, Nimrod – Baabelin perustaja, so. Babylonin tornin – armoton tyranni ja julma ihmisten sortaja, oli ensimmäinen henkilö, joka julisti avoimen sodan Jumalaa vastaan; joten on soveliasta, että samaisesta Babylonista pitäisi nousta viimeinen ja kaikkein hirvittävin pyhien vainoaja – Antikristus. Lisäksi Nebukadressar ja Antiokhos Epifanes – kaksi hirviötä, jotka kukistivat Jumalan kansan ylivoimaisella tuhovoimalla ja jotka olivat vanhan Testamentin antikristuksia ja huomattavia esikuvia Antikristukselle joka on tulossa; koska nämä monarkit hallitsivat Babylonissa, on sopivaa että UT:n todellisen Antikristuksen tulisi nousta samasta Babylonista.

Näiden esikuvien ohella tämä oppi saa tukea esim. Jes. 14:sta profetiasta jossa Babylonin kuningas assosioidaan Luciferiin itseensä, joka ylvästelee sydämessään: ”Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi.” Tarkempi silmäys profetiaan paljastaa ettei tässä puhuta Luciferin syntiinlankeemuksesta vaan hänen viimeisestä yrityksestään syöstä Jumala valtaistuimelta Antikristuksen persoonassa jonka ruumiin hän ottaa valtaansa ja luovuttaa tälle ”voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan” (Ilm. 13:2). Tämä Jesajan mainitsema hahmo ei ole ruumiiton enkeli vaan ihminen, joka ”kiukussa löi kansoja, löi lakkaamatta, joka vihassa vallitsi kansakuntia, vainosi säälimättä” (j. 6). Kun tämä tyranni tuomitaan lopulta tuonelaan, koko maa saa ”levon ja rauhan, he puhkeavat riemuun. Kypressitkin sinusta iloa pitävät sekä Libanonin setrit: ’Sinun maata mentyäsi ei nouse kukaan meitä hakkaamaan” (j. 7-8). Maa iloitsee sillä hän ”teki maanpiirin erämaaksi ja hävitti sen kaupungit, joka ei päästänyt vankejansa kotiin” (j. 17).

Kuten olen osoittanut kirjani seitsemännessä luvussa juuri tämän kaltaiseen globaaliin terroriin ja hävitykseen Prinssi Charles pyrkii yhdessä pienen joukon muita Pentti Linkolan ekofasistista ideologiaa seuraavan eliitin kanssa. Mutta miten tämä voisi olla Prinssi Charles koska sama näky viittaa häneen Babylonin kuninkaana (j. 4) ja Assurina (j. 25)? ”Assuriksi” nimetty henkilö oli alunperin Syyria-Irakin käsittäneen Assyrian imperiumin pääkaupunki ja kaupungin pääjumala. Monissa VT:n profetioissa Assuri mainitaan kuitenkin Israelin ja Jumalan viimeiseksi viholliseksi – henkilöksi, joka ”kaatuu miekkaan, joka ei ole miehen, ja hänet syö miekka, joka ei ole ihmisen” (Jes. 31:8). Tällaiset profetiat liittyvät nimenomaan lopun aikaan sillä jakeen 4 mukaan tuohon aikaan ”Herra Sebaot on astuva alas sotimaan Siionin vuorella ja sen kukkulalla” (vert. Sak. 12, 14 ja Ilm. 11, 19). Edellisessä luvussa Jesaja kuvailee Assurin kauhistuttavaa tuomiota: ”Sillä aikoja sitten on polttopaikka valmistettu; kuninkaallekin se on varattu. Syvä ja leveä on sen liesi, tulta ja polttopuita paljon. Herran henkäys kuin tulikivi-virta sytyttää sen” (Jes. 30:33).

Miika taasen mainitsee Assurin henkilöksi, jonka vallasta Beetlehemissä syntynyt Israelin Vapahtaja pelastaa kansansa (Miik. 5:1,5). Näiden kohtien rinnakkaisuus UT:n Antikristus ennustuksiin näyttäisi vahvistavan, että Assuriksi ja Babylonin kuninkaaksi nimetty VT:n hahmo on todellakin sama henkilö kuin Laittomuuden ihminen. Tim Cohen kiistää tämän ajatuksen kirjassaan The Antichrist and a Cup of Tea, mikä ensimmäisenä identifioi Prinssi Charlesin tähän henkilöön, sillä hän tekee saman saman virheen kuin useimmat olettaessaan näiden Assuriin viittaavien profetioiden tekevän tyhjäksi Antikristuksen eurooppalaisen alkuperän. Asia ei ole kuitenkaan näin yksiulotteinen. Voimme olla kaikki yhtämieltä siitä, että profeetallinen Sana kirkastuu yhä enemmän loppua kohden (Dan. 12:4) ja että kaikkein yksityiskohtaisemmat Antikristusta koskevat profetiat löytyvät Danielin kirjasta. Daniel ei riitele yllä mainittujen Jesajan ennustusten kanssa. Sekä Daniel 8 että 11 yhdistää Antikristuksen vallan Syyria-Irakiin muinaisen Babylonin alueelle. Nämä näythän esitäyttyivät jo toisella vuosisadalla eaa. syyrialais-makedonilaisen Seleukidi imperiumin julmassa hallitsijassa nimeltä Antiokhos Epifanes.

Sivuutettu eurooppalaistausta

Asia minkä Antikristuksen syyrialaista alkuperää kannattava koulukunta näyttää kuitenkin systemaattisesti sivuuttavan on tämä: Antiokhos Epifanes hallitsi kyllä Babylonissa mutta hänen kansallinen alkuperänsä oli Kreikassa eli Euroopassa. Epifanes ei ollut sukunsa puolesta aasialainen ja vielä vähemmän hän oli arabi (arabiheimot valloitti Syyrian vasta 600 -luvulla jKr.). Se antiikin kansa josta Epifanesin suku oli peräisin tuli myöhemmin koko läntisen sivilisaation perustaksi ja edeltäjäksi. Antiikin Kreikkaa vastaa nykyään koko läntinen pallonpuolisko ja erityisesti Länsi-Eurooppa. Danielin seitsemäs ja yhdeksäs luku rajaa Antikristuksen alkuperän muinaisen Rooman sisäpuolelle joten Amerikat tai Australia jää tämän alueen ulkopuolelle. Syyria kuului antiikin Roomaan kuin myös Britannia (Skotlantia tai Irlantia lukuunottamatta). Ei vain Prinssi Charlesin kansallinen alkuperä tule siitä kulttuurista jonka perustana oli muinainen Kreikka, mutta myös hänen isänpuoleinen sukunsa tulee juuri siitä maasta mistä Antiokhos Epifanesin suku oli kotoisin. Charlesin isä Prinssi Philip syntyi Kreikassa vuonna 1921 saksalaiseen Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburgin kuningassukuun, joka hallitsi tuohon aikaan Kreikkaa. Daniel 8:8-9 kertoo, että sekä Epifanes että hänen lopun aikojen vastineensa voi johtaa kansalliset juurensa nimenomaan Kreikkaan.

Ja kauris tuli ylen suureksi; mutta kun se oli väkevimmillään, särkyi suuri sarvi, ja sen sijalle kasvoi neljä uhkeata sarvea, taivaan neljää tuulta kohti. Ja yhdestä niistä puhkesi esiin sarvi, alussa vähäpätöinen. Se kasvoi suuresti etelään päin ja itään päin ja Ihanaan maahan päin.

Näyn selityksessä kauriin sanottiin merkitsevän Kreikkaa ja kauriin suuren sarven sen ensimmäistä kuningasta (j. 21), joka näyn ensimmäisessä täyttymyksessä viittasi Aleksanteri Suureen. Näyllä on vielä toinen ja kolmaskin täyttymys eräissä historian merkittävimmissä tapahtumissa joita kävin läpi kirjani luvussa 11, mutta ne eivät ole olennaisia tämän artikkelin kannalta. Olennaista on se, että Dan. 8:8-9 assosioi Antikristuksen kansallisen alkuperän Kreikkaan, Eurooppaan ja koko läntiseen sivilisaatioon. Mutta aivan kuin Epifanes ei syntynyt Kreikassa ei Prinssi Charleskaan ole alkujaan kreikkalaista syntyperää. Epifanes syntyi Syyriassa mutta tätä paljon tähdellisempää on, että hänen hallitsijasukunsa alkuperä oli Kreikassa aivan kuin yläpuolinen profetia hänestä ennusti. On siis totta, että Epifanes hallitsi Syyriassa muinaisen Babylonin lähelle perustettua Seleukidien valtakuntaa. Ja on totta, että monet profetiat Jesajassa ym. edellyttävät Antikristuksen vallan keskittyvän lopulta Syyria-Irakiin Babylonin raunioiden läheisyyteen. Samalla Dan. 8:8-9 vaatii hänen kansallisten juurien löytyvän Euroopasta ja kreikkalais-roomalaisesta juutalais-kristillisestä läntisestä sivilisaatiosta.

800px-Roman_Empire_69AD
Rooman Imperiumi Tituksen sotaretken aikana vuonna 70 jKr. (kuvan alkuperäinen lähde täältä)

Tätä vahvistaa Johanneksen ilmoitus siitä, että Antikristus olisi lähtöisin kristityistä ja kristillisestä seurakunnasta eikä pakanoista (1. Joh. 2:18-19). Prinssi Charles on Englannin anglikaanikirkon nimellinen jäsen ja sen tuleva pää, kun hän ottaa Elisabet II:n paikan tämän kuoltua. Samoin Danielin vuosiviikkonäky, joka assosioi roomalaisen Prinssi Tituksen lopulliseen Antikristukseen (Dan. 9:26-27), ei anna paljoakaan uskottavuutta sille idealle että hänen syntyperänsä tulisi nykyisestä Syyriasta. Tituksen aikana Syyria oli osa roomalais-kreikkalaista sivilisaatiota ja 300 -luvulta lähtien osa juutalais-kristillistä sivilisaatiota, mutta tämä muuttui 600 -luvulla jolloin muslimit valtasivat suurimman osan Lähi-Itää ja Pohjois-Afrikkaa.

Mikäli Antikristus yhdistetään syyrialaiseen arabiin katkaistaan häneltä Dan. 8:8:n ja Dan. 9:27:n vaatima yhteys antiikin Kreikkaan ja Roomaan. Sekä Epifanesin että Tituksen kansallinen alkuperä oli Euroopassa ja he molemmat edustivat kulttuuria, josta tuli sittemmin läntisen kulttuurin synnyinseutu. Antikristuksen kansallista alkuperää koskevissa väittelyissä Dan. 9:26-27:ttä on tulkittu hyvin monilla tavoin. Useimmat profetian tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että hänen tulisi nousta muinaisen Rooman sisäpuolelta eli Länsi-euroopasta, Balkanilta, Lähi-Idästä tai Pohjois-Afrikasta. Erimielisyyttä on ollut puolestaan siitä viittaako assosiaatio hänen italialaiseen taustaan vai käsittääkö se kaikki ne kansat jotka roomalaistettiin Imperiumin alaisuudessa. Jae 26 mainitsee, että Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen Jerusalemin ja sen temppelin tuhoaa ”hyökkäävän kansan ruhtinas” (eng. ”tulossa olevan prinssin väki”). Seuraavassa jakeessa Antikristus assosioidaan tähän samaiseen prinssiin. Tämä prinssi oli tietysti Prinssi Titus ja hänen väkensä rooman sotajoukot.

Eli profetian mukaan Antikristus olisi roomalaisten prinssi. Jos lähdemme siitä, että tässä ei viitata vain Italiaan vaan kaikkiin Tituksen aikaisiin roomalaistettuihin kansoihin, niin tällöin määritelmä pitää sisällään kaikki ne kansat joita voit tarkastella yläpuolisesta kuvasta. Ongelman tälle tulkinnalle muodostaa kuitenkin se, että kaikki tuon alueen kansoista ei säilyttänyt roomalais-kreikkalaista identiteettiään historian suurten myllerrysten aikana. Ensin skandinaaviset germaaniheimot valloitti Länsi-Rooman 400 -luvulla ja sitten arabit ja turkkilaiset valloitti Itä-Rooman 600-1400 -luvuilla. Osassa Rooman valtakuntaa roomalais-kreikkalainen antiikin kulttuuri säilyi Rooman kirkon ansiosta ja yhä tänäänkin Ranskassa, Italiassa, Portugalissa, Espanjassa ja Romaniassa puhutaan kieliä, jotka ovat kehittyneet latinasta. Mutta etnisesti näiden kansojen asukkaat ovat sekoitus germaanien, kelttien ja roomalaisten jälkeläisiä. Toisin sanoen, niin Länsi- kuin Itä-Roomakin ”saastui” historian kuluessa barbaarien verellä eikä roomalaista kansaa ole enää olemassa sellaisena kuin se oli vuonna 70 jKr.

Poikkeuksen tähän muodostaa kuitenkin Wales, jonka asukkaista anglosaksit alkoivat käyttää nimeä ”roomalaiset”. Tämä on muinaisenglannin merkitys termeille Wales ja Welsh (vielä äskettäin Saksassa oli tapana viitata romaanisia kieliä puhuviin naapurikansoihin sanalla Welsche). Todellisia roomalaisia kansoja ovat siis tänään vain Italia, Espanja, Portugali, Ranska, Romania ja Wales. Lisäksi on syytä huomioida, että keskiajalla Rooman keisarin titteli jatkui nimenomaan Länsi-Euroopan roomalais-katolisissa hallitsijoissa. Mutta myös Espanjan, Portugalin, Ranskan ja Romanian roomalainen väestö sekottui 400 -luvulla germaanisten pakanoiden vereen. Wales oli sitä vastoin ainoa itsenäisyytensä säilyttänyt kansa, joka jatkoi roomalaista kulttuuri-identiteettiään vielä vuosisatoja kansainvaellusten jälkeen. Walesia ei miehitetty Englannin alaisuuteen ennen kuin vasta 1282 jolloin Edward I kukisti sen viimeisen kapinoivan ruhtinaan. Edward I oli äärimmäisen julma hallitsija, joka vainosi säälimättä juutalaisia ja määräsi heidät kantamaan keltaista daavidin tähteä ennen näiden karkotusta Englannista vuonna 1290. Walesin viimeisen ruhtinaan hän määräsi hirtetyksi, revityksi ja paloiteltavaksi.

Hän aloitti myös perinteen jossa jokainen kuninkaan esikoispoika vihittiin Walesin Prinssiksi ennen valtaistuimen perimistä. On mielenkiintoista, että nykyinen Walesin Prinssi syntyi 666 vuotta Walesin englantilaismiehityksen jälkeen marraskuussa 1948. Nimellisesti ja historiallisesti Englannin nykyinen kruununperillinen on siis roomalaisten prinssi Daniel 9:27:n profetian mukaisesti. Tämä on täsmälleen sitä mitä hänen tittelinsä Walesin Prinssi merkitsee. Lisäksi hän polveutuu Kaarle Suuren ja Otto I:n sukupuusta joista kumpikin käynnisti keskiaikaisen kuningasdynastian, joka kantoi vuosisatoja Rooman keisarin historiallista titteliä. Tämän verenperinnön vuoksi Charlesilla on myös perinnöllinen oikeus Rooman keisarin valtikkaan ja vaikka Pyhää sakalais-roomalaista keisarikuntaa ei ole enää olemassa meillä on nykyisin EU, joka sai sekin alkunsa Roomassa vuonna 1957. Mainitsin jo aikaisemmin keskiajan profetioista joiden mukaan Antikristus on paavin kanssa hallitseva viimeinen Rooman keisari, joka polveutuu Kaarle Suuresta ja kantaa hänen etunimeään Charles.

Johtopäätös

Ennenkuin lähdet kiivaaseen vastahyökkäykseen eskatologiaani vastaan, makustele ensin huolella näitä kaikkia yhteensattumia. Jokainen tämän artikkelin väitteistä on varmistettavissa luotettavista lähteistä. Epifanesin tavoin Charlesin isänpuoleinen kuningashuone hallitsi Kreikkaa. Tituksen tavoin hän on roomalaisista polveutuvan kansan prinssi, joista käytetään roomalaisia merkitsevää Welsh nimeäEpifanesin ja Tituksen tavoin Charlesin etninen tausta on Euroopassa. Epifanesin ja Tituksen tavoin Charlesin kansallisuus edustaa kreikkalais-roomalaista kulttuuria. Kysy itseltäsi kuinka moni syyrialaissyntyinen arabi voisi vastata näin moneen vaatimukseen. On kylmä tosiasia ettei yksikään sillä arabialainen tai turkkilainen kulttuuri ei polveudu Kreikan tai Rooman sivistyksestä. Mutta juuri tästä kulttuurista Daniel sanoo Antikristuksen kansallisen taustan olevan peräisin. Tätä ei voi kiistää vaikka asiaa tarkasteltaisiin mistä tahansa suunnasta. Joten Jesajan ym. profetiat Assurista ja Babylonin kuninkaasta viittaavat kyllä Antikristukseen, mutta ne eivät kerro mitään hänen kansallisesta alkuperästään. Nämä profetiat viittaavat ainostaan hänen hallintonsa lopulliseen valtakeskittymään Lähi-Idässä jonne hän tulee myös asettumaan vihan ajan lopussa (ks. Dan. 11:45, Ilm. 12:18).

Tätä ennen hän valtaa monia Lähi-Idän maita Egyptistä Israeliin (Jes. 19:4, Dan. 11:41-42, Sak. 14:2, Ilm. 12:13). On syytä muistaa, että se oli nimenomaan Iso-Britannia joka hallitsi Egyptiä ja Palestiinaa heti ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja jonka alaisuudesta Israel itsenäistyi vuonna 1948. Osoitin kirjani luvussa 11 kuinka Danielin 11. luku kuvaa tuota Palestiinan brittiläishallinnon aikaa kuin myös sitä edeltänyttä turkkilaisvallan aikaa näyn ensimmäisessä puoliskossa ja kertoo Antikristuksen nousevan juuri Britannian kuningashuoneen sisältä. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Britannia hallitsi myös Mesopotamiaa – joka VT:n päivinä tunnettiin Assuriana ja Babylonina ja missä Daniel sai näkynsä tulevista tapahtumista – samalla kun Ranska hallitsi Syyriaa. Tuleeko Prinssi Charles pakkaamaan matkalaukkunsa ja asettumaan vielä Syyria-Irakiin ennen Jeesuksen toista tulemusta? Samalla kun voimme turvautua tälle hetkellä vain spekuloimiseen, tällaista skenaariota vahvistaa useat seikat. Ensinnäkin, Prinssi Charles on islamilaisen ja arabialaisen kulttuurin innokas tukija, jonka eräs Sufi-Sheikki väittää jopa kääntyneen Sufismiin mikä on islaminuskon esoteerinen haara, islamin New Age. 

princesaudiTämä samainen suuršeikki Mohammed Nazim al Haqqani on jo julistanut Charlesin kääntymyksen suurimmaksi merkiksi islamilaisen Messiaan Mahdin tulemuksesta ja uskoo hänen olevan Mahdin globaalin hallinnon tärkeimpiä hallitusmiehiä. Maaliskuussa 2013 brittilehti Express raportoi hänen olevan niin lumoutunut arabialaisesta kulttuurista, että aloitti arabiankielen opiskelun voidakseen lukea lopulta Koraania sen alkuperäisellä kielellä. Tämän tavoitteen päämääränä on sanottu olevan hänen ”halunsa rohkaista dialogiaa erilaisten uskontoen välillä.” Koska Charlesin retoriikan pinnallisena tunnusmerkkinä on uskonnollisen yhteiselon rauhanomainen edistäminen, tulevat monet eksytetyksi hänen todellisista päämääristään. Jopa monet kristilliset kirkot ovat alkaneet etsiä maallista turvaa Englannin tulevasta kuninkaasta, joka on tuominnut jyrkästi islamilaisen terrorismin ja kristittyen kansanmurhan Isiksen hallitsemassa Lähi-Idässä. Prinssi Charles ei ole mikään hyväuskoinen hölmö. Hänen toimensa ovat hyvin harkittua ja tarkoituksenmukaista diplomaattista peliä.

Hänen tavoitteensa eivät ole vilpittömät vaan hän pyrkii suosion kasvattamiseen uskonnollisten yhteisöjen keskuudessa. Hänellä on ollut jo vuosia muslimien, hindujen, Dalai Laman ja erilaisten New Age uskovaisten tuki. Viime vuosina hän on pyrkinyt liehittelemään myös kristittyjä ja juutalaisia. Vaikka hänen tämänhetkiset toimensa näyttävät näennäisen lempeiltä ja rauhanomaisilta, uskon vankasti että hänen lopullinen hallintonsa tulisi olemaan yhtä brutaali ja sotaisi kuin Isiksen – ellei vieläkin julmempi. Esimerkiksi kirkkoisä Kyrillos Jerusalemilainen opetti, että ennen historian hirvittävimmän terrorinsa täytäntöönpanoa Antikristus harhauttaisi maailman esittämällä teennäisen myötätuntoista, maltillista ja oppinutta. Lisäksi Yhdysvaltojen tiedustelupiireissä tiedetään, että hänen yksityiset näkemyksensä Israelin juutalaisvaltiosta ovat yhtä ”epävakaita” kuin monien islamilaisten jihadistiryhmien. Israelin ohella hänen vastenmielisyytensä käsittää myös koko läntisen juutalaiskristillisen kulttuurin, jonka hän näkee syypäänä useimpiin modernin ajan ongelmiin.

Daniel-Four-Beasts-02-Lion-Eagle
Babylonin tapaan myös Englannin kansallinen tunnus on leijona. Kotkan siipien repiminen kuvasti tietysti Amerikan kotkan itsenäistymistä Britannian siirtomaavallasta Amerikan Yhdysvaltoina 1776

Toiseksi, Danielin neljän pedon näyn kolmannessa vaiheessa Britannia vastaa sitä mitä Babylonia ja Seleukidi imperiumi edusti näyn ensimmäisessä ja toisessa täyttymyksessä (kotkansiipinen leijona). Tämän väitteen yksityiskohtaiset perusteet on esitetty kirjani luvussa 11. Kesäkuussa täydensin tätä aihetta kirjoituksellani Suuri Baby(Lon-too) – Ilmestyskirjan helakanpunaisen porton arvoituksen pohdintaa. Tämän informaation valossa Jesajan profetioiden Babylonin kuningas viittaa siis paremminkin Yhdistyneen Kuningaskunnan hallitsijaan sillä Lontoo – ei New York – on lopun ajan varteenotettavin ehdokas Suuren Babylonin taloudellisen ja poliittisen osa-alueen täyttäjäksi samalla kun Rooma ja Vatikaani täyttää sen hengellisen identiteetin seitsemän kukkulan päällä lepäävänä porttona (ks. Oliko Paavin ennennäkemätön vierailu USAn kongressissa neljä päivää ennen superverikuuta profeetallinen enne lähestyvästä Rooman tuhosta ja Laittomuuden ihmisen ilmestymisestä?) Tosiasiassa tämän päivän Lontoo itse kerskaa sen luonteesta uutena Babylonina, kuten voidaan todeta Julie Templen vuoden 2012 dokumenttielokuvasta Lontoo, uusi Babylon. 

Advertisement

10 vastausta artikkeliin “Antikristus harhat, osa 1: syyrialainen Antikristus

 1. Erinomaista paljastusta ja tutkimustyötä Samuel. Itse jo 90-luvulla pohdiskelin Danielin 11. luvun moniselitteisyyttä soveltamalla siihen historiallista tulkintaa kunkin aikakauden eri maailmanvalloista, jotka toimivat Pohjan kuninkaina. Löysin Napoleonin sodat, Krimin sodan sekä 1900-luvulla 1. ja 2. maailmansodan, Yhdysvaltojen käymät sodat ja NL:n +Venäjän sodat. Nyt jae 18 on mitä merkityksellisin kun soveltaa sitä Putinin Venäjään, joka on käynyt ”rantamaiden” kimppuun Georgian sodasta v. 2008 lähtien. Esim. Latakian maakunta Länsi-Syyriassa nykyisin toteuttaa hyvin profetiaa Pohjan kuninkaasta eli Venäjästä, joka on ottanut valtaansa ”ranta”-alueen, mutta kuten on käynyt ilmi, ISIS pyrkii kostamaan Venäjälle ja se kerrotaan jakeessa 19 miten Putinille lopulta käy.

  No se siitä. Olen samaa mieltä kaikista muista kirjoituksesi kohdista paitsi viimeisen kappaleen osasta, jossa väität Lontoon olevan nykyajan Babylon New Yorkin sijaan. Minusta New York on nykyään maailmankaupan keskus (huom. pörssit) ja siitä Ilmestyskirjan 18. luku puhuu miten suuri Babylon (New York?) tuhotaan äkisti. New Yorkia on monesti sanottu maailman pääkaupungiksikin. New Yorkissa sijaitsee Vapaudenpatsas, joka esittää muinaista Babylonin Semiramis-kuningatarta, joka vertautuu ns. Taivaan kuningattareen (Maria-nimi juontuu tuosta Semiramis-nimestä eli Mirjam). Lue mitä sanotaan Ilm. 18:7-8 kohdassa:

  7. Niin paljon kuin hän on itselleen kunniaa ja hekumaa hankkinut, niin paljon antakaa hänelle vaivaa ja surua. Koska hän sanoo sydämessään: ’Minä istun kuningattarena enkä ole leski enkä ole surua näkevä’,
  8. sentähden hänen vitsauksensa tulevat yhtenä päivänä: kuolema ja suru ja nälkä, ja hän joutuu tulessa poltettavaksi, sillä väkevä on Herra Jumala, joka on hänet tuominnut.”

  Prinssi Charles ja illuministinen eliitti pyrkii tuhomaan vanhan maailmanjärjestyksen, jota Yhdysvallat on johtanut ja edustanut 2. maailmansodasta lähtien (huom. juutalaiskristillinen kulttuuri). Parhaiten se kävisi juuri New Yorkin, materialismin keskuksen, tuhoamisella, vaikkapa salkkuydinpommilla (FalseFlag). Ääri-islaminen ISIS sopivasti lavastettaisiin syypääksi. ISIS on astetta pahempi kuin vuoden 2001 terrori-iskujen syylliseksi väitetty Al-Qaida. Ei ole sattumaa, että presidenttien Bush ja Obama aikana ISIS on noussut valtatekijäksi Lähi-idän alueelta. Bushin Irakin sodan jättämä kaaos ja Obaman vetäytyminen Irakista lopulta synnytti ISISin. Siinä on jotain kohtalonomaista kehitystä ja menee illuministisen suunnitelman mukaisesti.

  Jos olet katsonut Rothschildin omistaman The Economist -lehden kansikuvaa vuodelle 2015, niin huomaat vasemmassa alalaidassa, miten Britannia symbolisesti särkee Yhdysvallat (brittiläinen kitara iskee amerikkalaiseen rumpusettiin). Lisäksi sen kuvauksen vieressä näytetään vihreää maapalloa soikeana amerikkalaisena jalkapallona, mikä viitannee Pariisin ilmastokokoukseen tänä vuonna. Kaappasin kuvan kyseisestä kohdasta kansikuvassa. Katso http://aijaa.com/jt4i04

  Joten lienee selvää, että ensin New York pyyhkäistään pois, jotta Lontoo voisi sitten nousta maailmankaupan keskukseksi Uudessa Maailmanjärjestyksessä. Huomautettakoon, että Yhdysvallat syntyi emämaa Britanniasta, ja termi Babylon voisi merkitä juuri ”Lontoon vauvaa” (Baby(Lon)don).

  Lopuksi vielä siitä Daniel 7. luvun kotkansiipisestä leijonapedosta. En usko, että se tarkoittaa Yhdysvaltojen itsenäistymistä Britanniasta v. 1776. Uskon niin, että kotkansiipinen leijona tarkoittaa yhdistelmää Britannia+USA (=anglomaat), josta USA (=kotkansiivet) revitään pois 3. maailmansodan syttyessä. Yhdysvaltoja ei mainita raamatunprofetiassa enää viimeisessä 7-vuotisessa Ahdistuksen ajassa. Charles haluaa tuhota USA:n, joka on Paavalin mainitsema ”pidättäjä” 2. Tess. 2:6-8 jakeissa. Historia toistuu kun muistetaan, että 1260-vuotisen paavinvallan pidättäjä oli keisarillinen Rooman valtakunta, joka tuhoutui kansainvaelluksissa 400-500 -luvuilla.

  6. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy.
  7. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää,
  8. niin silloin ilmestyy tuo laiton (Antikristus), jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä,

  Charles’ia ja NWO’ta pidättää siis Yhdysvaltojen hegemonia maailmassa. Yhdysvallat täytyy romuttaa jollakin tavalla ja tätä myyräntyötä Barack Obama on tehnyt sisältäpäin. Danielin 7. luvun jae leijonapedosta vielä antaa ymmärtää, että tämän Yhdysvaltojen tuhon jälkeen Antikristus nousee jäljellejäävästä leijonapedosta eli Britanniasta. Lue seuraava:

  4. Ensimmäinen oli kuin leijona, mutta sillä oli kotkan siivet (=Britannia+USA). Minun sitä katsellessani reväistiin siltä siivet (=USA), ja se nostettiin maasta pystyyn ja asetettiin kahdelle jalalle niinkuin ihminen, ja sille annettiin ihmisen sydän (=Antikristus ilmestyy maailmannäyttämölle).

  Joten tässä sinulle vähän pohdittavaa. Vielä, Sakarja 5:5-11 puhuu arvoituksellisesta eefa-mitasta joka lähtee liikkeelle. Minusta kyse on maailmanlaajuisesta vallan siirrosta itään päin jonkin katastrofin seurauksena. Eefa-mitta, jumalattomuus, kuvaa tietokoneiden avulla pyöritettävää maailman talousjärjestelmää, joka NWO:n aikana tunnetaan pedonmerkki-järjestelmä, ja sillä on aina keskuksensa. Maailmantalouden nykyinen keskus on New York ja erityisesti Manhattanin alue siellä.

  Sakarja 5:5-11

  5. Sitten enkeli, joka puhutteli minua, lähti liikkeelle ja sanoi minulle: ”Nosta silmäsi ja katso: mikä tuo on, joka lähtee liikkeelle?”
  6. Minä sanoin: ”Mikä se sitten on?” Ja hän vastasi: ”Tämä on eefa-mitta, joka lähtee liikkeelle”. Ja hän sanoi: ”Tämän näköisiä ne ovat koko maan päällä”;
  7. ja katso, lyijykansi kohosi, ja siinä istui eräs nainen eefa-mitan sisällä.
  8. Ja hän sanoi: ”Tämä on jumalattomuus”. Ja hän paiskasi hänet sisälle eefa-mittaan ja paiskasi lyijypainon sen suulle.
  9. Ja kun minä nostin silmäni, näin minä, katso, kaksi naista lähtevän liikkeelle, ja niillä oli tuulta siivissään, ja niiden siivet olivat kuin haikaran siivet; ja ne kantoivat eefa-mittaa taivaan ja maan välitse.
  10. Niin minä sanoin enkelille, joka puhutteli minua: ”Mihin ne kuljettavat eefa-mittaa?”
  11. Ja hän vastasi minulle: ”Ne menevät rakentamaan hänelle huonetta Sinearin maahan. Ja kun se on valmis, lasketaan hänet sinne paikoillensa.”

  Liked by 1 henkilö

 2. Täsmennän vielä, että Ilmestyskirjassa on erotettava uskonnollinen Babylon ja taloudellinen Babylon. Luvussa 17 puhutaan uskonnollisesta Babylonista eli portosta, jonka peto lopulta tuhoaa jakeessa 16. Tämä portto on tietenkin roomalaiskatolinen kirkko, joka johtaa tulevaa maailmanuskontoa. Luulen että Vatikaani tuhotaan 7-vuotisen vaivanajan puolivälissä ja sitten Charles siirtyy Jerusalemiin rakennettuun uuteen Salomonin temppeliin, joka tunnetaan juutalaisten 3. temppelinä, ja julistaa olevansa Jumala. Ennen tätä Charles saa kuolinhaavan päähänsä (Googin sodassa), joka paranee yliluonnollisesti.

  Ilmestyskirjan 18. luku puhuu selvästi taloudellisesta Babylonista eli Pedon valtakunnasta, joka nykyisin on USA, mutta vaivanajassa se on uudelleen elpynyt Rooman valtakunta, Euroopan Unioni. Luulen että vaivanajan toisella puoliskolla Pedon maailmanuskontona on suoraan saatanismi, Luciferin palvonta, ilman mitään peittelyä.

  Tykkää

  1. Kiitos Olli laajasta vastauksesta ja ajatuksistasi koskien Suuren Babylonin identiteettiä. Ennen kuin vastaan Babylonia koskevaa osuuteen, mainitsen ensin hämmästykseni siitä että joku muukin kuin minä oli löytänyt Danielin 11. luvusta Napoleonin sodat, Krimin sodan sekä ensimmäisen että toisen maailmansodan. Tämä herätti hämmästystä koska itse pidän sitä kirjani tärkeimpänä havaintona, jonka johdonmukaiseen hahmottamiseen kului useiden vuosien tutkimus- ja ajatustyö. Tuon tutkimustyön aikana kahlasin lukuisia historian artikkeleita Wikipediasta (erityisesti koskien Lähi-Idän historiaa).

   Tarkalleen ottaen en tiedä mitä kautta näihin johtopäätöksiin olet päätynyt, mutta oma lähtökohtani oli siinä, että koska näyn alkuperäinen täyttymys ”kelvottomasta” viittasi Antiokhos Epifanesiin ja Jeesuksen mukaan hän oli vain tulevan Antikristuksen esitäyttymys (ks. Matt. 24:15), tuli lopullisen kelvottoman/Pohjan kuninkaan viitata myös Antikristukseen (vert. Daniel 11:31, Matt. 24:15, 2. Tess. 2:4, Ilm. 11:2). Näistä lähkökohdista lähdin soveltamaan kelvottoman persoonaa Prinssi Charlesiin ja Pohjan kuningasta Brittiläiseen imperiumiin. Vuosien tutkimustyön aikana en vain löytänyt Danielin kuvauksen kelvottomasta sopivan täydellisesti Prinssi Charlesiin mutta myös Pohjan kuninkaan Iso-Britanniaan.

   Hylkään siis monien – mukaanlukien Leo Mellerin – kannattaman näkemyksen jonka mukaan Pohjan kuningas viittaisi Venäjään ja kelvoton Putiniin. Näin ollen hylkään myös idean siitä, että jae 18 viittaisi vuoden 2008 Georgian sotaan (tällaista tulkintaa Meller taisi kannattaa jo tuon sodan aikoihin). Ainut ongelma tulkinnalleni oli siinä, että viittaus valtakunnan pohjoiseen sijaintiin antoi enemmän uskottavuutta Venäjälle, Syyrialle tai Turkille kuin Iso-Britannialle. Lisäksi näyllä on monia muitakin näennäisiä yhtymäkohtia Hesekielen mainitsemaan Googin sotaan, mutta koska näky identifioi kelvottoman selvästi Antikristukseen (esim. Dan. 9:27:n Antikristus-prinssi puhuu samasta henkilöstä kuin Dan. 8. luvun vähäpätöinen sarvi tai 11. luvun kelvoton), on lähtökohtani paljolti tämän assosiaation varassa.

   Tuo maantieteellinen ongelma Pohjan kuninkaasta Britanniana on ratkaistu ja selitetty kirjani luvussa 11C (joka voi olla paikoin hieman vaikeasti ymmärrettävää tekstiä). Eli ”pähkinänkuoressa”: Kun lähdin soveltamaan kelvottoman persoonaa Prinssi Charlesiin, päädyin samalla monimutkaiseen eskatologiseen ajatusrakennelmaan mikä fuusioi Danielin 7. ja 8. luvun historisistisen tulkinnan – jota protestanttinen maailma kannatti 1500 -luvulta 1800 -luvulle – nykyään vallitsevaan dispensationalistiseen futurismiin. Tämän fuusion myötä havaitsin Danielin 11. luvulla olevan myös toinen täyttymys, mikä jatkaa suoraan siitä mihin edellinen päättyi (so. Antiokhos Epifanesiin). Tämä toinen täyttymys käy läpi kaikki Lähi-Idän historian tärkeimmät vaiheet Rooman valta-ajasta Brittiläisen Imperiumin Palestiinan miehitykseen ensimmäisen maailmansodan lopulla.

   Tapahtumat Rooman vallasta ensimmäisen maailmansodan loppuun on kuvattu jakeissa 2-19. Jae 20 kuvaa Palestiinan brittiläisvallan historiaa Charlesin isoisän Yrjö VI:n aikana. Seuraavan jakeen mukaan kelvoton eli Antikristus nousee valtaistuimelle Yrjö VI:n sijalle. Elisabet II:n aikakausi jätetään profetiassa mainitsematta koska näky keskittyy Pohjan kuninkaan miespuolisten monarkkien valtakauteen. Tämä hyppäys yhden sukupolven ylitse selittyy myös sillä, että näky kuvailee vain niitä hallitsijoita joilla on merkitystä Lähi-Idän, Palestiinan ja juutalaisten kannalta. Tässä siis kirjani pääteesi pähkinänkuoressa. Tästä viitekehyksestä löytyy myös Napoleonin sotaretki Palestiinaan vuonna 1799 jolloin hän yritti juutalaisvaltion perustamista samalla kun vapautti kaikki valtaamiensa alueiden juutalaiset vuosisatoja kestäneeltä Rooman kirkon syrjinnältä.

   Sitten vastaukseni Suuren Babylonin mysteeriin. Kirjassani en käsitellyt tätä kysymystä mitenkään selkeästi ja välttelin sitä tarkoituksella. Tämä johtu siitä, että olen pitänyt aina Babylonin porton mysteeriä ehkä vaikeimmin ymmärrettävänä profetiana johtuen näyn moniselitteisyydestä. Paljon selkeämmän kuvauksen koskien Suurta Babylonia annoin vasta kesäkuussa artikkelissani ”Suuri Baby(Lon-too) – Ilmestyskirjan helakanpunaisen porton arvoituksen pohdintaa.” Sinun kannattaa lukaista tuo artikkeli, koska siinä esitin perusteluni siihen miksi Babylon sopii paremmin Lontooseen kuin New Yorkiin. Esim. tämän päivän johtavissa talousmaailman aikakauslehdissä Lontoo City on jo julistettu New Yorkin edelle maailman johtavana taloudellisena ja kulttuurillisena pääkaupunkina.

   En kuitenkaan hylkää suoralta käsin ajastusta, että Suuri Babylon voi viitata myös New Yorkiin. Tällaista tulkintaa itsekkin kannatin ainakin tuohon edeltä mainittuun asti. Kuten sanoin, näky on moniulotteinen, eikä ole varmasti yhtä ainoaa oikeaa selitystä. Yhdyn myös siihen, että näyn hengellinen puoli viittaa Rooman kaupunkiin ja siellä Rooman kirkkoon. Enkä ole koskaan sulkenut pois Sakarjan Eefa-mitta näyn tulkintaa, jonka mukaan Babylonin taloudellinen valtakeskus siirtyy Antikristuksen aikana Syyria-Irakiin. Kuitenkin, sellainen selitys että sodan runtelemasta Irakin raunioista tulee nousemaan vielä New Yorkin veroinen talousmaailman keskus, ei vaikuta mielestäni uskottavalta.

   Vielä muutama huomio kotkansiipisestä leijonasta. Olen samaa mieltä siitä, että kotkan siipien repiminen saattaa viitata USA:n tuhoutumiseen tai sen maailmanpoliittisen vallan väistymiseen Britannian tieltä. Tarkalleen ottaen kohta ei puhu Brittiläisen imperiumin uudesta tulemisesta vaan yhden erityisen voimakkaan henkilön noususta tämän pedon sisältä koko maailman johtoon kolmeksi ja puoleksi vuodeksi. Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä etteikö kotkan siipien repiminen viittaisi myös Amerikan Yhdysvaltojen syntyyn ja itsenäistymiseen Äiti-Britanniasta 1776. Päällimmäinen syy tähän on se, että jos seuraamme neljän pedon symboliikkaa, voimme huomata näiden symbolien sopivan kohta kohdalta maailmanpolitiikan keskeisimpiin tapahtumiin 1500 -luvulta 1900 -luvun loppuun asti. Rinnastin tätä symboliikkaa uskonpuhdistusta seuranneeseen historiaan kirjani luvussa 11B. Neljän pedon keskiaikaan sijoittuvaa täyttymystä selitin taas luvussa 11A.

   Eli kuva voi olla hieman sirpaleinen, kun pedoilla on näin monta täyttymystä, mutta yritin jotenkin hahmottaa ja kaavoittaa tätä moninkertaisen täyttymyksen rakennelmaa ja sen syitä kirjani luvussa 10 (luultavasti monimutkaistin asioita vain entisestään ja aiheutin lukijalle migreeniä). Lopuksi mainitsen vielä tuosta Paavalin ”pidättäjästä” 2. Tess 2:ssa. Itse en kannata tulkintaa, mikä identifioisi pidättäjän johonkin valtakuntaan. Jo kirkkoisät opettivat pidättäjän olevan Rooman valtakunta, mutta oma tulkintani on yhdenmukainen useimpien tämän päivän opettajien kanssa, jotka assosioivat pidättäjän Pyhään Henkeen. Hylkään kuitenkin Scofieldin koulukuntaa edustavan näkemyksen, jonka mukaan pidättäjän poistaminen tarkoittaisi samaa kuin seurakunnan ylöstotto. Tätä kysymystä käsittelin seikkaperäisesti kirjani toisessa luvussa.

   Tykkää

   1. Mutta kiitos vielä kerran rakentavasta ja hedelmällisestä suhtautumisesta kirjani argumentteja kohtaan. Tällainen kirjan väitteisiin pureutuva keskustelu on jotain aivan toista kuin sen vierestä kulkeva hedelmätön väittely, jota kävin tuossa äsken Suomi24 foorumilla (aloittajana kukas muu kuin Pekka Immonen).

    Tykkää

   2. Niin, tuosta ”Pyhä Henki” -pidättäjästä tulee vain mieleen se, että poistuiko Pyhä Henki maailmasta kun Adolf Hitler nousi valtaan 1930-luvulla ja aloitti hirmutekonsa? Muitakin hirmuhallitsijoita maailmassa on ollut Jeesuksen ajoista lähtien ja Pyhä Henki ei ole estänyt heitä toimimasta. Ja uskon niin, että vaivanaikanakin pelastuu vielä paljon ihmisiä, josta osoituksena Ilm. 7:9-17, jossa puhutaan suuresta valkopukuisten joukosta kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, jotka tulevat siitä suuresta ahdistuksesta ja ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä. Ilman Pyhää Henkeä ei tällaista massiivista herätystä tapahdu. Paljon järkevämpänä pidän siis kirkkoisien opetusta jonkin maailmanvallan ja sen hallitsijan pidättävästä voimasta. Kreikan kielessä sana ”pidättäjä” 2. Tessalonikalaiskirjeen 2. luvun jakeessa 6 on muuten neutrisukuinen (maailmanvalta) ja jakeessa 7 maskuliini, joka viittaa miespuoliseen hallitsijaan. Olen lukenut Osmo Haaviston kirjan ”Mitä Johannes näki?”, jossa on tarkempaa selostusta tästä historiallisesta tulkinnasta ja ”pidättäjästä” ennen paavillista valtakautta. Englanninkielisessä KJV-käännöksessä muuten näkyy selvästi, että jakeen 7 pidättäjä on mieshenkilö (until he be taken out of the way). Nykyään siis Barack Obama pidättää prinssi Charles’ia, Antikristusta. Ja kaikkivaltias dollari + USA on NWO’n tiellä.

    2Te 2:6 And now ye know what withholdeth that he might be revealed in his time.
    2Te 2:7 For the mystery of iniquity doth already work: only he who now letteth will let, until he be taken out of the way.

    Jos puhuttaisiin seurakunnasta ”pidättäjänä” pitäisi sanan olla feminiini-sukuinen, koska UT:n kaikissa kohdissa seurakunnasta puhuttaessa on kyseinen sana feminiini. Siis seurakunta on symbolisesti Kristuksen morsian. Pyhän Hengen kohdalla pitäisi olla neutri, ei maskuliini tai feminiini, koska kreikan ”pneuma” on neutrisukuinen substantiivi, jolloin siihen on liitetty neutrisukuinen artikkeli.

    Tykkää

 3. Itse omaksuin tuon tulkinnan lähinnä siitä syystä, että KJV käyttää pidättäjästä ”hän” eikä ”se” muotoa ja koska Pyhä Henki on ainoa voima universumissa jolla on valtaa pidätellä synnin ihmisen ja laittomuuden valtaanpääsyä. Paavalin opetuksen kokonaiskuvasta käy nimittäin ilmi se, että Antikristus edustaa laittomuuden eli synnin personoitumaa (laittomuus = synti, 1. Joh. 3:4), jonka ilmestymiseen vaaditaan ensin laittomuuden valtaanpääsy. Tämän pidättäjä ei pidätä vain laitonta vaan laittomuutta itsessään. Pidättäjä edustaa siis synnin ja synnin ihmisen pyhää vastavoimaa.

  Jos pyhyys ja synnin pidättäjä pitäisi yhdistää johonkin henkilöön, mielestäni PH sopii tähän paljon paremmin kuin Barack Obama. Tarkistin väitteesi pidättäjän maskuliininmuodosta aina kätevästä Biblehubista. Tässä kohtaa oikea käännös olisi ”kunnes poistetaan eräs joka pidättää” (ks. http://biblehub.com/text/2_thessalonians/2-7.htm). Tuossa sana ”eräs” on kreikan ho, hé, to, joka on määrittelevä artikkeli ja vastaa parhaiten englannin ”the” -artikkelia. Strongin sanahakemiston mukaan artikkeli käsittää niin maskuliini, femiini kuin neutri muodotkin:

  the, this, that, one, he, she, it
  Including the feminine he (hay), and the neuter to (to) in all their inflections; the definite article; the (sometimes to be supplied, at others omitted, in English idiom) — the, this, that, one, he, she, it, etc.
  http://biblehub.com/greek/3588.htm

  Kysyit, että ”poistuiko Pyhä Henki maailmasta kun Adolf Hitler nousi valtaan 1930-luvulla ja aloitti hirmutekonsa?” Mielestäni tällainen huomio kadottaa koko pointin 2. Tess. 2:7:n ytimestä. Olet täysin oikeassa siinä, ettei PH ole kadonnut mihinkään hirmuhallitsijoiden vainojen aikana. Usein asia ollut täysin päinvastainen eli Pyhä Henki on toiminut voimallisemmin kuin rauhan aikana. Ja uskon myös, että vihan aikana pelastuu monia ihmisiä eikä Pyhä Henki on kadonnut tyystin maanpäältä (voiko hän edes kadota ilman, että kaikki elämä lakkaisi hengittämästä, 1. Moos. 2:7).

  Tällaista Pyhän Hengen totaalista poistumisoppia en ole kirjassani opettanut enkä myöskään sitä, että Hengen poistaminen tarkoittaisi samaa kuin seurakunnan ylosotto. Päällimmäinen ero minun ja Scofieldin leirin välillä on tässä: Kun C.I. Scofieldin viiteraamattu 1900 -luvun alussa opetti pidättäjän poistamisen tarkoittavan Pyhän Hengen poistamista maailmasta seurakunnan kanssa Antikristuksen ilmestymisen (ja paljastumisen) ehtona, itse opetan Paavalin tarkoittaneen Hänen poistamistaan ei maailmasta vaan seurakunnasta Laittoman ilmestymistä edeltävänä ehtona. Tämä tulkinta ei tarkoita sitä, etteikö Pyhä Henki tekisi enää minkäänlaista työtä seurakuntansa ja jokaisen yksilökristityn kautta, sillä en usko Paavalin viitanneen tällaiseen PH:n totaaliseen vetäytymiseen.

  Sen sijaan uskon hänen assosioineen seurakunnan luopumuksen – joka siis edeltää Laittoman ilmestymistä – ja pidättäjän poistamisen toisiinsa. Seurakunnan laajamittainen luopumus ei nimittäin ole mahdollista ellei Pyhä Henki ensin vetäydy pois seurakunnastaan (kokonaan toinen kysymys on taasen se edeltääkö vetäytyminen luopumusta vai toisin päin). Tämä assosiaatio luopumuksen ja pidättäjän poistamisen välillä, voidaan vetää jakeista 5-6. Näissä kohdissahan Paavali valitti kun Tessalonikan seurakunta oli jo unohtanut sen mitä hän oli opettanut heille aiemminkin. Eli ylösotto Karitsan morsiamelle – josta Paavali puhui edellisessä kirjeessään (luvut 4-5) – ei tule ennen kuin luopumus on ensin tapahtunut ja Laittomuuden ihminen ilmestynyt.

  Koko pidättäjän identiteettiä koskevan arvoituksen avain on mielestäni siinä mitä Paavali sanoo jakeessa 6: ”Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy.” Hän ei sano, ”koittakaapa nyt ARVAILLA kuka tai mikä tämä pidättäjä on, joka pidättää Laitonta.” Sen sijaan hän sanoo, ”Ja nyt te tiedätte”. Miksi Paavali olettaisi lukijan tietävän mitä hän tarkoitti Laittoman pidättäjällä ellei hän assosioisi sen merkitystä hänen edeltävään opetukseensa jakeissa 1-4? Tämä jae jätetään täysin huomioimatta suurimmassa osaa 2.Tess 2:tta koskevaa keskustelua ja opillista väittelyä. MIKSI PAAVALI OLETTAA MEIDÄN TIETÄVÄN MIKÄ PIDÄTTÄÄ? Tähän en ole nähnyt selkeää vastausta juuri yhdessäkään tätä lukua koskevaa opetusta. Kerro sinä Olli oma tulkintasi jakeelle 6 koska tämän yhdyssiteen jatkuva sivuuttaminen ei vain uppoa omaan jakeluuni.

  Eli lyhyesti: Mitä uskon Paavalin tarkoittaneen on se, että hän paljasti pidättäjän merkityksen epäsuoralla assosiatiivisella anaforalla (ks. http://kaino.kotus.fi/cgi-bin/julk1/termit.cgi?h_id=aCHEDDDDI) jakeissa 1-4, kun hän siirtyy jakeessa 6 olettamaan, että lukija ymmärsi hänen opetuksestaan mikä pidättää Laitonta. Tämä oli minun päällimmäinen pointtini luvussa 2.

  Tykkää

  1. Kiitos vastauksestasi. Täytyy selventää. Ensinnäkkään en usko, tai ei ole välttämätöntä, että ”pidättäjän” jakeissa 6-7 pitäisi olla jokin vastavoima laittomuudelle, semminkin kun Charles on jo ilmestynyt maailmaan ollen kaikkien tiedossa ja on jo tehnyt pahojaan. Luopumuksen jakeessa 3 ei tarvitse olla yhteydessä ”pidättäjään”. Lisäksi Pyhästä Hengestä ei puhuta sanalla ”se” tai tyyliin: ”jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää”. Minusta jonkun hallitsijan vallan päättyminen tai virasta erottaminen sopii mainiosti ”tieltä poistamiseen”, eikä Pyhää Henkeä (=Jumalaa) poisteta jonkun tieltä. Kirjoitit siis: ”Pidättäjä edustaa siis synnin ja synnin ihmisen pyhää vastavoimaa.” Miksi se ei voisi olla hallitseva järjestys tai valta? Sen tessalonikalaiset varmasti tiesivät (ts. Rooman maallinen valtakunta) ja täten Paavali olisi viitannut Rooman keisariin. Laiton (Antikristus) edustaa jotakin uskonnollisempaa ja pettävämpää kuin maallinen keisari, ja tähän viittaa jae 8, kun Paavali kirjoittaa vastustajasta, että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala, sekä jae 9, jossa sanotaan laittomasta: ”tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä.” Paavihan julistaa katolisen opin mukaan itsensä epäsuorasti Jumalaksi kun sanoo olevansa Jumalan Pojan (=Kristus) sijainen maan päällä eli Vicarius Filii Dei (=666). Ja katoliseen uskontoon kuuluvat ihmeenomaiset, valheelliset merkit, esim. Maria-näyt. Paavillinen 1260-vuotinen valtakausi, rinnastuen lopullisen laittoman 1260 päivään, nimenomaan seurasi Länsi-Rooman luhistumista. Samalla tavalla, historiaa toistaen, USA:n ”keisarien” jälkeen seuraa Antikristuksen ihmeet ja merkit, jotka eksyttävät ihmismassat. Mm. hänen, Charlesin, kuolinhaava paranee ihmeellisesti (Ilm. 13:3) vaivanajan puolivälissä, jonka jälkeen hän siirtyy Jerusalemin temppeliin.

   3. Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa.

   No, toivottavsti tämä selvensi kantaani. Et tosiaankaan ole ainut joka pitää Pyhää Henkeä pidättävänä voimana Antikristukselle. Tietysti on totta, että Isä Jumala on viimekädessä se, joka lopullisesti pidättää Antikristusta ja nostaa sekä kaataa hallitsijoita. Jumalahan antaa saatanan lopulta mennä Charlesiin. Mutta tässä Paavalin kirjeessä järkevin ”pidättäjän” tulkinta tekstityyliin nähden on viittaus vallitsevaan hallitusjärjestelmään.

   Liked by 1 henkilö

   1. Ehkä meidän ei kannata jatkaa tämän kiistelyä koska olemme yhtä mieltä ainakin laittoman henkilöllisyydestä ja tämä asia ohittaa tärkeysjärjestyksessä kysymyksen pidättäjästä. Suuntasin kirjani ensimmäisen osan juuri niille Raamatun opettajille, jotka sanovat ettei laittoman henkilöllisyyttä voisi paljastaa ennen seurakunnan ylösottoa koska seurakunnan läsnäolo maanpäällä pidättää tätä (alkukielessä 2.Tess. 2:3 puhuu laittoman paljastumisesta ei ilmestymisestä). Tämän väitteen kumoaminen oli siis välttämätön vaihe ennen kuin saatoin mennä perusteluhini itse laittoman identiteetistä.

    Vastaan kuitenkin lyhyesti. Kysyit, että miksi pidättäjä ”ei voisi olla hallitseva järjestys tai valta?” Ei tähän olekaan mitään kielellisiä esteitä. Kuten Strongin sanahakemistosta selvisi, ”se” mikä pidättää voidaan kääntää yhtä hyvin englannin sanoihin the, this, that, one, he, she tai it. Pidättäjä voi siis olla joko persoona (kuten Pyhä Henki) tai asia (kuten maallinen järjestys). Vuoden 33/38 kirkkoraamattu kääntää pidättäjän muotoon ”se” mutta esim. kuningas Jaakko muotoon ”hän”. Vaikka em. käyttää maskuliinista ”he” muotoa, alkukielessä sanan merkitys sisältää myös femiini ja neutrimuodot. Eli mitään kielellisiä esteitä ei ole sillä etteikö pidättäjä voisi olla Pyhä Henki.

    Sain kyllä ajatuksenjuoksustasi kiinni. Pidättäjä on sen aikainen Rooman poliittinen järjestelmä, jonka luhistumista seurasi ensin Antikristuksen järjestelmäesikuva eli paavinvalta. Paavinvallan roolin Antikristuksen esikuvana vahvistin kirjassani historiallisia esimerkkejä seuraten, joten tämä ei ollut minulle uutta itsessään. Itse en kuitenkaan usko Paavalin viitanneen 2. Tess. 2:3:ssa paavinvaltaan laisinkaan vaan yksinomaan persoona-Antikristukseen, joka manifestoituu Prinssi Charlesissa. Ainoa profetia missä yhdistän paavinvallan Antikristukseen on Danielin 7. luku jossa tähän hahmoon viitataan ”pienenä sarvena” ja Danielin unien symboliikassa sarvi voi tarkoittaa yhtälailla yksilöhallitsijaa kuin kokonaista valtakuntaa tai hallitussysteemiä.

    Päällimmäinen ongelma tulkinnallesi on tässä: Rooman valta luhistui jo 476 jKr. mutta tätä ei seurannut laittoman esiintulo. Kylläkin hänen esikuvakseen nousseen Danielin pienen sarven (kirjassani perustelin yksityiskohdilla miksi tuo 1260 vuoden valtakausi alkoi 756 jKr ja päättyy vuoteen 2016). Mutta ketään sellaista ei noussut jonka ”Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä” (2. Tess. 2:8). Uskon myös, että temppeli johon jae 4 viittaa on tulkittava kirjaimelliseksi Jerusalemin temppelipyhäköksi eikä seurakunnaksi (jossa paavi julisti itsensä Jumalan sijaiseksi). Paavalin mukaan kyseessä on yksi ainoa ihminen (laittomuuden ihminen) – ei valtakunta tai instituutio. Tällaiseksi voidaan tulkita vain Danielin 7:n luvun pieni sarvi.

    Miksi Paavali olisi viitannut johonkin hamassa tulevaisuudessa häämöttävään USA:n valtasysteemiin mistä Tessalonikan seurakunnalle ei ollut harmainta aavistustakaan?Pidättäjän täytyi olla jokin minkä merkityksen jo Tessalonikan seurakunta olisi käsittänyt ensimmäisellä vuosisadalla jKr. Saatat ehkä ajatella pidättäjän merkitsevän vanhaa maailmanjärjestystä, joka väistyy syrjään Antikristuksen uuden maailmanjärjestyksen tieltä. Mutta ei ole olemassa mitään yhtä vanhaa maailmanjärjestystä sillä maailman poliittinen järjestys on muuttanut muotoaan jo useampaan kertaan viimeisen 2000 vuoden aikana. Tässä on suurimmat ongelmat sille miksi en usko Paavalin viitaanneen pidättäjällä Rooman, USA:n tai minkään muunkaan vallan poliittiseen systeemiin.

    Sanoit ettei ole välttämätöntä, että pidättäjän tulisi olla jokin vastavoima laittomuuden salaisuudelle ja laittomalle. Tämä on kuitenkin kaikkein loogisin johtopäätös kun pidättäjän sanotaan pidättävän näiden kummankin täyttä valtaanpääsyä. Paavali käyttää harkitusti Antikristuksesta sanaa laiton sillä Kirjoituksissa laittomuus yhdistetään syntiin (1. Joh. 3:4) ja Antikristus on synnin ja pahan lopullinen ruumiillistuma. KJV käyttääkin tässä kohdin ilmaisua ”synnin ihminen”. Jos pidättäjä pidättää laittomuutta ja syntiä – ja lopulta synnin ihmistä – täytyy sen edustaa jotain jumalallista ja pyhää. Tälle jää lähinnä kolme vaihtoehtoa: (1) Pidättäjä on esivalta (esivalta on Jumalan asettama, Room. 13:1) (2) pidättäjä on seurakunta (3) pidättäjä on Pyhä Henki.

    Ensimmäisen vaihtoehdon suljin jo pois (so. pidättäjä on Rooman esivalta). Toinen vaihtoehto on mahdoton jo senkin vuoksi, että samassa luvussa Paavali opettaa seurakunnan olevan maanpäällä viekä pidättäjän poistamisen jälkeenkin (ks. tarkemmat perustelut kirjani toisesta luvusta). Seurakunnan ylösotto ei siis ole sama tapahtuma kuin pidättäjän poistaminen. Seurakunnan ylösottoon viitataan puolestaan ”Herran päivänä” ja ”meidän kokoontumisenamme hänen tykönsä” (1. Tess. 4:17, 5:2, 2. Tess. 2:1-2). Kirjoitit ettei ”luopumuksen jakeessa 3 ei tarvitse olla yhteydessä ’pidättäjään’.” Mutta kun Paavalin mukaan asian täytyy olla juuri näin. Et nimittäin vastannut kaikkein tärkeimpään kysymykseeni: MIKSI PAAVALI OLETTAA MEIDÄN TIETÄVÄN MIKÄ PIDÄTTÄÄ? Painotin tätä isolla kirjaimilla, että ymmärtäisit jakeen 6 merkittävyyden. Et edelleenkään tarjonnut vastausta Paavalin ilmaisulle, ”Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää”.

    Eli näin… ”lyhyesti”.

    Liked by 1 henkilö

 4. Jokohan nyt menisi tämä kommentti läpi, joka ei onnistunut vielä pari päivää sitten vaikka yritin useita kertoja. Sen vuoksi laitoin 9. kommentin (lainausta Osmo Haavistolta) tähän viimeisimpään viestiisi CEF-kotisivuilleni (toivottavasti et pahastu):

  https://asiakas.kotisivukone.com/files/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/Paavalin_pidattaja_Tessalonikalaiskirjeessa_–_debattia_Samuel_Tuomisen_kanssa.html

  Lisään vielä tähän kirjoitukseeni, että ”pidättäjän” voisi kyllä assosioida luopumuksen vastakohtaan jossakin valtasysteemissä eli yleisen laittomuuden vallitessa (esim. homoavioliitot laillisia) on siirrytty luopumuksen aikaan ja näin ”pidättäjä” on pois tieltä, kuten on asianlaita nykyään Yhdysvalloissa Barack Obaman hallinnon alaisuudessa.

  Liked by 1 henkilö

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s