27 itsenäistä syytä siihen miksi uskon Prinssi Charlesin olevan Raamatun Antikristus.

Isäni toivoi kerran, että tekisin tällaisen artikkelin missä listaan kaikki 27 eri syytä siihen miksi uskon Prinssi Charlesin olevan Raamatun lopullinen Antikristus (1. Joh. 2:18:nen mukaan antikristuksia on monia, mutta vain yksi Antikristus). Tein tällaisen listauksen jo 700 sivuisen kirjani yhteenvedossa, mutta yritän käsitellä tässä jokaista kohtaa hieman seikkaperäisemmin. Ilman kunnollista taustatietoa jokaisen kohdan raamatullisiin ja muihin perusteisiin, niistä voidaan vääntää helposti ivallinen karikatyyri. Tästä syystä esitin kirjani perusteet ensin sen 12 luvussa ja vasta loppuun tein lyhyen yhteenvedon sen kaikista perusteista johtolankojen yhteenkietomiseksi ja kokonaiskuvan jäsentämiseksi. On tietenkin aina helpompaa hypätä suoraan kirjan loppuun ja silmäillä äkkiseltään sen yhteenvetoa. Mutta tällöin lukija ei tee oikeutta kirjailijalla ja saa asianmukaista kuvaa kirjani laajoista perusteista.

See English version: 27 independent reasons why I believe that Prince Charles is the biblical Antichrist. 

99419_COVER PPRINT - 6PP.jpg
Miksi Prinssi Charles on tämän hetken varteenotettavin Antikristus ehdokas?

Tämä asia ilmeni hyvin eräästä vastauksesta, jonka sain kirjani perusteista syyskuussa 2015. Eräs nimeltä mainitsematon henkilö – joka kirjoitti nimellä Pekka Immonen – ehdotti, että keskittyisin Charlesin sijasta Britannian entiseen pääministeri Tony Blairiin. Keskustelumme eteni pian kirjani 27 perusteeseen Prinssi Charlesin puolesta. Hän kirjoitti: ”Samuelin sivujen 693-696 profetia täyttymys kohdat ovat ’ylitulkittua’ moskaa. Anteeksi.” Kun tiedustelin tarkempia perusteita tällaiseen tuomioon, hän kävi läpi kaikki kirjani yhteenvedosta löytyvät profetiatäyttymykset ja kertoi syyn siihen miksi ne olivat hänen mielestään ”ylitulkittua moskaa”. Tosiasiassa ylitulkittua moskaa oli ainoastaan hänen tulkintansa kirjani yhteenvedosta.

Huomasin nopeasti, ettei hän ollut lukenut kirjastani muuta kuin tuon yhteenveto osuuden eikä hän tätä myöskään kiistänyt. Hän valitteli myös lähteiden puutetta vaikka nimenomaan mainitsin, että tarkemmat yksityiskohdat jokaiseen 27 profetiatäyttymykseen ja niiden lähteet löytyisivät kirjani 12 luvusta. Kirjaani voi kritisoida monesta asiasta – itse kirjoittaisin sen jo kokonaan uusiksi -, mutta sellainen ”olkinukke” minkä Immonen rakensi sen argumenteista oli vähintäänkin loukkaavaa ottaen huomioon sen suuren työmäärän, jonka kirjaani varten olin tehnyt. Se oli kymmenen vuoden tutkimusten ja kaksi ja puolivuotta kestäneen kirjoitustyön tulosta. Olkinukella viitataan argumentointivirheeseen, ”jossa vastapuolen argumentti sivuutetaan hyökkäämällä siitä tehtyä heikompaa karikatyyria vastaan. Tällöin tavallaan pannaan sanoja toisen suuhun pyrkimättä ymmärtämään sitä, mitä toinen todella tarkoittaa, jotta tämä joutuisi huonoon valoon, tai esitetään toisen ajatus niin kärjistetyssä muodossa, että sillä mitätöidään toinen tai toisen ajatus” (https://fi.wikipedia.org/wiki/Olkinukke).

Tässä kirjoituksessa ei ole tietenkään mahdollista käydä kattavasti läpi kirjani kaikkia argumentteja Prinssi Charlesin puolesta. Jokaisen yksittäisen profetiatäyttymyksen käsittely yksityiskohdilla vaatisi kokonaisen luvun kirjasta. Jos yksi luku vastaa 26 sivua, 27 profetiatäyttymystä saataisiin mahtumaan 702 sivuun. Juuri tähän sivumäärään mahdutin kirjani kaikki argumentit. Kirjaani ei ole rakennettu tietenkään tällä tavoin ja vähäsanaisempi ihminen olisi osannut esittää sen perusteet puolta pienemmässä kirjassa. Mutta koska olen käsitellyt jo kirjani lukuisia argumentteja monissa aiemmissa blogiteksteissä, panen tässä tilan säästämiseksi linkin niihin jos lukija kaipaa seikkaperäisempää tietoa jostain väitteestäni. Yritän käsitellä jokaista 27 profetiatäyttymystä noin sivun verran, ettei kirjoitukseni venyisi kovin paljoa 27 sivua pidemmäksi. Katsotaan miten tässä sitten onnistun (yhdellä sivulla viittaan tulostusasteikkoon 70 eli mikäli tulostat tämän artikkelin kannattaa varmistaa, ettei sivun tulostusasteikko ole 100 jolloin yksi sivu vastaa kahta).


Huom. Pekan ja minun välinen keskustelu löytyy jo verkkosivuni etusivulta, joten en näe mitään ongelmaa siinä, että käytän tämän veljen nimeä tässä artikkelissa. Tarkoitukseni ei ole hyökätä häntä vastaan henkilökohtaisesti. Jos luet tätä kirjoitustani Pekka olet minulle yhä rakas veljeni Kristuksessa. Asiat riitelee, eivät ihmiset. Eskatologiset näkemyseromme eivät saa tehdä tyhjäksi kaikkein tärkeintä asiaa, jonka tulisi yhdistää meitä, nimittäin Jeesusta Kristusta, joka on kaikkien kristittyjen yhteinen Pää ja Vapahtaja. 


Profetiatäyttymys #1

Ensimmäinen profetia ja sen täyttymys Prinssi Charlesissa kuului näin:

Antikristus ilmestyy sen sukupolven aikana, jolloin Israel kokee kansallisen elpymisen (Hes. 37, Matt. 24:32-34, 2. Tess. 2:4). Täyttymys: Prinssi Charles syntyi samana vuonna kun Israel itsenäistyi brittien vallasta 1948 merkiten ensimmäistä kertaa yli 2500 vuoden jälkeen, kun Jaakobin jälkeläiset hallitsivat suvereenia valtiota nimeltä Israel.

Immosen lyhyt ja ytimekäs vastaväite tähän: ”Ei löydy Raamatusta”. Eihän tämä ollut edes millään tapaa kiistanalainen väite sillä sen hyväksyy käytännössä kaikki tämän päivän johtavat dispensationalistiset profetiantutkijat. Lukuisat Vanhan ja Uuden Testamentin profetiat edellyttävät Israelin kansallista elpymistä, Jerusalemin hallinnan paluuta juutalaisille ja kolmatta temppeliä ennen Antikristuksen 42 kuukautista valta-aikaa ja Jeesuksen toista tulemusta (ja että tämän kaiken tulisi tapahtua yhden sukupolven sisällä). Näitä profetioita voisi käsitellä laajemminkin, mutta mainitsin yllä jo kolme raamatunkohtaa tältä saralta. Tämä profetiatäyttymys olisi tietysti yksistään kovin heikko peruste Prinssi Charlesin puolesta, kun hän on tuskin planeettamme ainoa ihminen, joka on syntynyt vuonna 1948 tai sen jälkeen. Mutta painotin tässä sitä, että hän syntyi juuri siitä pakanakansasta mikä antoi synnyn myös nykyiselle juutalaisvaltiolle. Britanniassa on varmasti miljoonia vuonna 1948 syntyneitä, joten heikon jään varassa mennään vielä tässä vaiheessa (eikä mikään profetia Raamatussa edellytä varsinaisesti, että hänen olisi täytynyt syntyä juuri vuonna 1948). Tämä profetia (tai profetiat) ajoittaa Antikristuksen syntymän Israelin jälleensyntyä seuraavaan maailmanaikaan ja Prinssi Charles soveltuu siten tämän kriteerin sisään.


Profetiatäyttymys #2

Profetia: Antikristus on prinssi muinaisen Rooman keisarikunnan rajojen sisältä (Dan. 9:26-27). Täyttymys: Charles on Walesin Prinssi (Englanti ja Wales kuului Rooman luoteis-provinsseihin).

Immosen vastaväite: ”Missä yhteys prinssi Charlesiin?” lainaten perään Daniel 9. luvun vuosiviikkonäkyä prinssistä, ”joka tekee liiton raskaaksi [tai vahvistaa liiton] monille”. On selvää, että maallikolle, joka ei ole selvillä Raamatun profetioiden tulkinnasta, tällainen toteamus ei kerro yhtään mitään. Juuri tästä syystä kävin kirjassani jo niin perusteellisesti läpi Danielin vuosiviikkonäyn kaltaisia profetioita. Tässäkään väitteessä ei ollut mitään kiistanalaista. Käytännössä kaikki dispensationalistiset profetiantutkijat allekirjoittavat sen, että Dan. 9:27 on profetia Antikristuksesta. Tämän asian käsittely yksityiskohdilla vaatisi tietysti monta ylimääräistä sivua, mutta riittää kun sanon jo joidenkin varhaisimpien kirkkoisien olleen yhtämieltä siitä, että Dan. 9:27 on profetia Antikristuksesta. Tätä opetti mm. 100 -luvulla jKr. elänyt piispa Irenaeus (Harhaoppeja vastaan, kirja 5, luku 25). Irenaeus oli apostoli Johanneksen – jonka kirjeet ovat ainot Raamatussa, joista sana ”Antikristus” on tullut yleiseen käyttöön – opetuslapsen Polykarpos Smyrnalaisen oppilas. Kyse ei ole mistään uudesta harhaopista vaan hyvin alkuperäisestä eskatologisesta näkemyksestä, jonka Herramme itse vahvisti oikeaksi Matteus 24:15:ssä:

Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa – joka tämän lukee, se tarkatkoon – silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille… Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. – Matt. 24:15-16, 21

Roman_Empire_69.svg
Rooman valtakunta vuonna 69, vuotta ennen temppelin tuhoa. Kartan mukaan nykyinen Wales ei ollut tuolloin vielä osa Rooman valtakuntaa, mutta sen valloitus alkoi jo vuonna 43 ja saatettiin loppuun vuoteen 79 mennessä jolloin Tituksesta tuli Rooman keisari. Titus oli myös henkilökohtaisesti mukana Britannian valloitussodissa.

”Hävityksen kauhistuksella” Jeesus viittaa tässä sellaisiin kohtiin Danielin kirjassa kuin Dan. 9:27 ja 11:31. Nämä kohdat puhuvat Antikristuksesta, jonka tulemuksen Jeesus liittää tässä Hänen toisen tulemuksensa päiviin. Dan 9:27:n konteksti assosioi tämän henkilön edeltävän jakeen ”hyökkäävään ruhtinaaseen”, jonka väki hävittää kaupungin ja pyhäkön. Tämä jae viittasi prinssi Titukseen ja hänen väkensä roomalaisiin. Titus hävitti Jerusalemin kaupungin ja sen temppelin vuonna 70 jKr. Tästä alkoi juutalaisten lähes kaksi vuosituhatta kestänyt diaspora eli maanpakolaisuus. Jae 27 ei puhu kuitenkaan Tituksesta vaan tulevasta Antikristuksesta, kuten jo Irenaeus ymmärsi 100 -luvulla jKr. Kuningatar Viktorian aateloima Sir Robert Anderson julkaisi tästä vuonna 1881 kirjan nimeltä The Coming Prince, joka vaikutti merkittävästi 1900 -luvun dispensationalistiseen profetiakoulukuntaan. Suomalainen käännös puhuu ”ruhtinaasta”, mutta alkukieli ja englantilaiset käännökset ”prinssistä” (ruhtinas on vain vanhahtava synonyymi prinssille).

Väitteeni loppuosuus on täysin kiistämätön historiallinen tosiasia. Englanti ja Wales kuului myös Rooman valtakuntaan, joten Charles on siten prinssi muinaisen Rooman vallan sisältä, kuten Dan. 9:27 näyttäisi vihjaavan. Mutta seuraava profetiatäyttymys vie tätä profetiaa jopa vieläkin tarkempiin yksityiskohtiin Antikristuksen kansallisesta alkuperästä.


Profetiatäyttymys #3

Profetia: Antikristus on ”tulevan hyökkääjäkansan [roomalaisten] prinssi” (Dan. 9:27, Luuk. 21:20). Täyttymys: Germaanien hyökkäysten jälkeen Wales oli pisimpään itsenäisyytensä säilyttäneitä kansanryhmiä; tästä syystä sen nimi juontuu germaanisesta sanasta, joka tarkoittaa roomalaisia. Siten titteli ”Walesin Prinssi” merkitsee sekä etymologisesti että etnisesti roomalaisten prinssiä.

rBB_0633_0633
Wales (Roomalainen Britannia) ja Itä-Rooma Keisari Herakleioksen vallan lopussa vuonna 633 – joka ennustettiin Danielin kirjassa – juuri ennen arabien valloitussotia. Vuonna 410 Länsi-Rooman keisari Honorius luovutti briteille itsenäisyyden voidakseen keskittyä manner-Euroopan puolustamiseen germaanien valloitussodilta. Walesia lukuunottamatta koko Länsi-Rooma joutui germaanien haltuun samalla kun Itä-Rooma päätyi myöhemmin arabien ja turkkilaisten valtaamaksi.

Tässä viittaan siihen, että Dan. 9:26-27 ja sen rinnkkaiskohtana Luuk. 21:20 kytkee Antikristuksen prinssi Titukseen ja siten roomalaisiin. Hän ei siis ole vain prinssi, joka nousee muinaisen Rooman hallitseman maantieteellisen alueen sisältä (mihin myös Dan. 7:24 viittaa), mutta lisäksi hänen tulee olla nimenomaan roomalaisten prinssi. Tämä profetia näyttäisi sulkevan ulkopuolelle ne kansat, jotka kuuluvat tänään arabialaisten, turkkilaisten tai slaavilaisten kansallisuuksien piiriin. Näin ollen koko tuon Välimerta ympäröivän alueen, joka muodosti kerran Itä-Rooman valtapiirin. Italian ohella roomalaisiksi kansoiksi voitaisiin lukea tänään kaikki ne Euroopan kansat, joissa puhutaan yhä latinasta polveutuvia romaanisia kieliä. Toisin sanoen maat, kuten Ranska, Espanjan, Portugali ja Romania. Saksa, Englanti ja Ruotsi kuuluu germaanisten kansojen ja kieliryhmien joukkoon.Mutta tosiasiassa myöskään Euroopan romaaniset kansat eivät ole puhtaasti muinaisten roomalaisten perillisiä. 400 -luvun kansainvaelluten aikana Skandinavian ja Germanian aluuelta tulleet germaaniheimot valtasivat koko Länsi-Rooman. Euroopan nykyiset kansat ovat näiden 400 -luvun Länsi-Eurooppaan asettuneiden germaaniheimojen perillisiä. Espanjan ja Portugalin asutti visigoottien ja sveebien germaaniheimot. Italian ostrogootit, Ranskan frankit ja Romanian mm. gebidit. Nämä kaikki olivat germaanisia kansoja. Länsi-Rooman sortuessa vuonna 476 ne muodostivat Rooman alueelle nuo kymmenen kuningaskuntaa, mitkä Daniel 7:24 näki edeltä. Tätä asiaa olen käsitellyt enemmän mm. täällä. Ainut kansa mikä säilytti itsenäisyytensä ja roomalaiset perinteet vielä vuosisatoja germaanien maahantunkeutumisen jälkeenkin, oli Walesin kansa eli kymrit.

Anglo-sakseista poiketen Wales kuuluu kelttiläisiin kansoihin siinä missä Skotlanti ja Irlanti. Kyseessä ei siis ole varsinaisesti roomalainen kansa, mutta Wales oli osa muinaista Roomaa ja säilytti roomalaisen kulttuurin ja perinteet vielä vuosisatoja 400 -luvun kansainvaellusten jälkeen. Tästä syystä sitä kutsuttiin sen germaanisissa naapurikansoissa nimellä Welsh – germaaninen kantasana sanoille Wales ja Cornwall -, joka tarkoitti ”roomalaisia”. Aivan viimeaikoihin asti Saksassa käytettiin romaanisia kieliä puhuvista ”roomalaisista” naapurikansoista sanaa Welsche, joka on yhä käytössä Sveitsin Saksassa ranskaa puhuville sveitsiläisille ja Tyrolin saksankielisten keskuudessa italialaisille (ks. The Dragon and the Eagle). Charlesin toiseksi tunnetuin arvonimi Walesin Prinssin jälkeen on Cornwallin Herttua (Duke of Cornwall). Sana ”Duke” johdetaan suoraan latinan sanasta dux, joka tarkoitti sotilaallista johtajaa, komentajaa tai roomalaisen provinssin kuvernööriä.

Charlesin kaksi tärkeintä arvonimeä viittaa siis roomalaisten prinssiin ja Rooman sotilaalliseen komentajaan, jollainen Titus oli kun hän johti Rooman sotajoukot Jerusalemia vastaan vuonna 70 jKr. Muutamien muiden raamatunkohtien ohella Daniel 9:27 sulkee pois myös sen, että Antikristuksen alkuperä olisi Lähi-Idässä, kuten assyrialaisen Antikristuksen teoria opettaa. Immosen vastaväite tähän oli jälleen tyrmäävä: ”Missä yhteys prinssi Charlesiin?” Mielenkiintoisena sivuseikkana mainittakoon muuten myös se, että Prinssi Charles syntyi 666 vuotta sen jälkeen, kun Edvard I valloitti Walesin vuonna 1282. Edvard I oli ensimmäisen Walesin Prinssin Edvard II:n isä. Edvard II syntyi Caernarfonin linnassa missä myös Prinssi Charles vihittiin Walesin Prinssiksi vuonna 1969.

Huom. Seikkaperäisempää tietoa Danielin 9. luvun vuosiviikkonäystä löydät tästä artikkelistani


Profetiatäyttymys #4

Profetia: Antikristusta kutsutaan monissa kohtaa ”ihmiseksi” (Dan. 7:8, 2. Tess. 2:3, Ilm. 13:18). Täyttymys: ”Charles” johdetaan ihmistä/sotaherraa tarkoittavasta muinaisgermaanisesta sanasta.

Immosen vastaväite: ”MIssä lähde? Myös ’ruler’ käännös voidaan kääntää sanoiksi ’Prince’ ja ’the man’ those in power, establishment, those in authority, the man.” Lähde nimen Charles etymologiseen alkuperään löytyy vaikkapa täältä: https://www.behindthename.com/name/charles. Tässä kohtaa en edes ymmärrä Immosen vastaväitettä, kun tämä profetiatäyttymys koski Antikristuksesta käytettyä ilmaisua ”ihminen”. Kun Jeesusta kutsutaan Ihmisen Pojaksi (Dan. 7:13, Matt. 24:30, Ilm. 1:13), Antikristusta kutsutaan ihmiseksi. Otin esimerkiksi kolme raamatunjaetta yleisesti tunnustetuista Antikristus-profetioista. Dan. 7:8 sanoo: ”Minä tarkkasin sarvea, ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä, ja kolme edellisistä sarvista reväistiin pois sen edestä. Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen [Charlesin] silmät, ja suu, joka herjaten puhui.”  2. Tess. 2:3 sanoo: ”Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen [Charles] ilmestyy, kadotuksen lapsi.” Ilm. 13:18 sanoo: ”Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen [Charlesin] luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.”

Myönnän, että yksinään tällainen peruste olisi hyvin heikko Prinssi Charlesin puolesta, mutta uskoni ei perustukaan minkään yksittäisen profetiatäyttymyksen varaan (jos tätä voi sellaiseksi edes kutsua). Tämä kuuluu lähinnä ”mielenkiintoisten yhteensattumien” osastoon. Raamatun aikaan lapsille annetuilla nimillä oli aina jokin profeetallinen merkitys. Esimerkiksi Jeesuksen heprealainen nimi Yeshua (tai Jeshua) on verbaalinen johdannainen sanasta ”pelastaa, vapauttaa.” Matteuksen evankeliumissa enkeli kertoi Joosefille: ”Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus [Jeshua = vapahtaa], sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä.” (Matt. 1:21)  Täytyy mainita sekin, että Antikristus paljastettiin  Charles-nimiseksi länsieurooppalaiseksi prinssiksi jo keskiajan ekstra-raamatullisissa profetioissa, mutta koska tällaiset profetiat eivät tule suoraan Raamatusta, jätin ne näiden 27 profetia-täyttymyksen ulkopuolelle. Palaan tähän asiaan vielä myöhemmin. Seuraava profetiatäyttymys on eräs tärkeimpiä raamatullisia kriteereitä ketä tahansa Antikristus-kandidaattia ajatellen ja yksi tärkeimpiä perusteita Prinssi Charlesille.


Profetiatäyttymys #5

Profetia: Antikristuksen nimen tulee muodostaa luku 666 käyttämällä kreikkalais-heprealaista gematriaa (Ilm. 13:18). Täyttymys: Prinssi Charlesin virallinen nimi/titteli Charles, Walesin Prinssi laskee yhteen sekä englanniksi että hepreaksi käännettynä luvun 666 käyttämällä kreikkalaisheprealaista aakkosten kymmenjärjestelmä-gematriaa.

Immosen vastaväite tähän oli jälleen täysin typerä: ”Myös Bill Gatesin, Barack Obaman, nykyisen paavin jne. nimenlukuarvoksi saadaan tarvittaessa 666.” Jos kymmenien edesmenneiden ja vielä elossa olevien henkilöiden nimistä saadaan pedon luku 666 eri laskumetodeja käyttämällä, niin tarkoittaako se sitä ettei oikeaa laskumetodia ole silloin olemassakaan? Kuinka sitten osaamme laskea pedon luvun kun tuo oikea Antikristus ilmestyy? Tällainen vastaus osoittaa yhtä suurta älyllistä laiskuutta kuin ateistien kommentit siitä, ettei Raamattu voi olla Jumalan inspiroimaa, kun siitä on niin monia ristiriitaisia tulkintoja, tai ettei Jeesus voi palata takaisin maanpäälle koska sitä on odotettu jo 2000 vuotta ja sen ajankohdasta on esitetty lukuisia pieleen menneitä ennustuksia. Tällainen vastaus tuo mieleeni kuuluisan sadun Pojasta joka huusi sutta. Se on opettavainen tarina valehtelusta, mutta sopii hyvin myös eskatologiseen kontekstiin. Ihmiset – Kristuksen pyhät mukaanlukien – ovat kuulleet niin usein väärän hälytyksen suden (so. Antikristuksen) tulosta, etteivät he ota enää kuuleviin korviinsa myöskään oikeita varoituksia hänen tulostaan.

Mutta jos on olemassa pseudo-tiedettä, niin miksi emme voisi puhua samoin pseudo-eskatologiasta. Ikäänkuin kaikki raamatuntulkinta olisi samalla viivalla eikä kukaan voisi erottaa vääriä tulkintoja oikeista. Useimmat niistä esimerkeistä missä eri henkilöiden nimistä on laskettu pedon luku 666 ovat hyvin keinotekoisia ja epäraamatullisia. Immonen mainitsee esimerkiksi Barack Obaman, Bill Gatesin ja nykyisen paavin. Obaman koko nimestä Barack Hussein Obama ei saada raamatullisella gematrialla – lukusysteemillä missä aakkosten jokainen kirjain vastaa tiettyä numeroa – lukua 666 vaan 793. Lukuun 666 on päädytty mm. siten, että on laskettu Obaman lapsuuden aikaisen lempinimen Barry Soetoron (Obaman indonesialaisen isäpuolen sukunimi oli Soetero) ja Barack Hussein Obaman lukuarvojen välinen erotus. Ensiksi mainitun lukuarvo on 1458, joten 1458-793 ei ole itseasiassa 666 vaan 665. Teorian puolustajat ehkä sanovat, että jos laskemme luvun 793 mukaan niin näiden kahden lukuarvon välistä löytyy tuo luku 666.

Mitä tulee Bill Gatesiin, Microsoftin perustajaan ja maailman rikkaimpaan mieheen, hänen nimestään on saatu 666 muuttamalla ”Bill Gates III” ASCII-koodiksi millä meidän tietokoneemme kommunikoivat keskenään ja sisäisesti. Mutta tämä kuuluu enemminkin Internet-myyttien sarjaan, joita on toistettu useilla verkkosivuilla yhä ja uudestaan eikä kukaan ole vaivaantunut ottamaan selvää sen todenperäisyydestä.  ASCII-koodilla BILL GATES (isoilla kirjaimilla) muodostaa lukuarvon 663. Pedon luku on saatu, kun tähän on lisätty vielä III eli 3. Mutta ASCII-koodilla III ei ole 3 vaan 147 (jos roomalainen numero I vastaa näppäimistön numeroa 1) tai 219 (jos I vastaa näppäimistön isoa I kirjainta). Eli BILL GATES III:n lukuarvo on joko 810 tai 882. Lisäksi, miksi tämä lukusysteemi sivuuttaa hänen koko nimen William Henry ”Bill” Gates III?

Nykyisen paavin lukuarvosta 666 en ole kuullutkaan, mutta veikkaan että siihen on päädytty yhtä typerillä laskumetodeilla kuin äsken mainituissa esimerkeissä. Tiedän jo, että paavin useita vuosisatoja käyttämä titteli Vicarius Filii Dei (Jumalan Pojan Viransijainen) muodostaa roomalaisilla numeroilla luvun 666. Paavit ilmeisesti huomasivat tämän (kun protestantit toivat sen esiin Rooman kirkon vastaisissa kirjoituksissaan) ja ajattelivat sen olleen huonoa PR:ää heidän instituutiolleen, kun he muuttivat sen muotoon Vicarius Christi eli Kristuksen sijainen (joksi paavit ovat tituleeranneet itseään sitten Innocentius III:n). Eipä tästä ollut paljoa apua, kun Johanneksen käyttämä Antikristus-termi tarkoittaa kirjaimellisesti ”Kristuksen sijaista”. Paavi (tai paavin instituutio) onkin eräs Raamatun monista antikristuksista, kuten väittelin jo kirjassani historiallisin esimerkein. Paavi ei ole kuitenkaan Ilmestyskirjan ensimmäinen peto, jonka nimestä saataisiin 666 (paavi täyttää paljon todennäköisemmin Ilmestyskirjan toisen pedon paikan).

Immonen sivuuttaa, että painotin tässä profetiatäyttymyksessä jo sitä kuinka Prinssi Charlesin tittelistä saadaan tuo luku 666 käyttämällä kreikkalaisheprealaista kymmenjärjestelmä gematriaa mihin Ilm. 13:18 viittaa sen alkuperäisessä kontekstissaan. Eihän Johanneksen aikaan ollut tiedossa tietokoneiden ASCII-koodia tai muita myöhäisempiä lukusysteemeitä. Johanneksen ajan seurakunnassa  yleisimmin puhuttuna kielenä ei ollut myöskään latina vaan kreikka ja seurakunnan juuret olivat juutalaisuudessa. Tästä syystä Johannes viittaa aikansa kristittyjen yleisimmin tuntemaan kreikkalais-heprealaiseen lukusysteemiin missä aakkosten ensimmäinen kirjain vastasi lukua 1, toinen kirjain lukua 2, kolmas kirjain lukua 3,… 10. kirjain lukua 10, 11. kirjain lukua 20, 12. kirjain lukua 30…, 19. kirjain lukua 100, 20. kirjain lukua 200, 21. kirjain lukua 300, jne. Koska heprealaisissa aakkosissa on vain 22 kirjainta, suurin lukuarvo oli siten 400.

GematriaChart-Nov01-bwJuuri tällä systeemillä – sovellettuna englannin aakkosiin – Prinssi Charlesin virallinen titteli Charles, Prince of Wales laskee pedon luvun 666. ”W” on englannin aakkosten 23. kirjain, joten on tämän lukusysteemin heprealaiselle vastineelle uskollisempaa laskea sen lukuarvo nollaksi 500 sijasta. Jos W luettaisiin lukuarvoksi 500, Charlesin tittelistä ei saataisi lukua 666 vaan 1166. Mutta tämän lisäksi Charlesin nimi – kreikan sana ”nimelle” Ilm. 13:17:ssä on onoma, mikä viittaa yhtä lailla myös hallitsijoiden arvonimiin – laskee 666 myös sen heprealaisessa muodossaan, kuten messiaaninen juutalainen Monte Judah huomasi jo 80 -luvun alussa vieraillessaan Israelissa ja nähtyään miten hänen arvonimensä kirjoitetaan heprealaisissa sanomalehdissä. Itse olen pannut kuitenkin merkille, että Charlesin tittelin heprealainen kirjoitusasu esimerkiksi Wikipediassa ja monilla heprealaisilla verkkossivuilla ei vastaa sitä miten se on kirjoitettu Tim Cohenin kirjassa The Antichrist and a Cup of Tea. Kysyin tätä asiaan henkilökohtaisesti Tim Cohenilta, joka antoi minulle sähköpostitse seuraavan vastauksen:

Shalom Samuel,

Itseasiassa, tuot esiintodella hyvän kysymyksen ja se on yllättänyt minua jo vuosien ajan, että muut eivät ole samaan tapaan kysyneet sitä. Tämän sanottua, se on kysymys johon olen vastannut yksityiskohdilla tulevassa toisessa painoksessa kirjaani The AntiChrist and a Cup of Tea.  Voit luottaa kirjoitusasuun, jonka  Monte ja minä olemme antaneet, kun se on itseasiassa oikea muoto, kun taas Wikipedian versio siitä ei ole. Tämän ohella käsittelen myös aihetta hänen nimensä laskemiseksi kreikaksi toisessa painoksessa, ja miksi se on hyvin ongelmallista ja epäkäytännöllistä, kreikan kirjoitusasuun katsomatta.  Mitä tulee Monteen, siunatkoon Jumala häntä, hän ei ehkä vastannut koska ei tiennyt vastausta, todennäköisesti ei ollut katsonut Wikipedian kirjoitusmuotoon tai ottanut sitä huomioon. Uskon sen olevan oikein sanoa, että tiedän paljon enemmän monista asioista, mukaanlukien Prinssi Charlesista edeltä kerrottuna Antikristuksena kuin Monte, vaikka HERRA käytti häntä saadakseen minut kiinnittämään huomion Prinssi Charlesiin vuonna 1987, ja hänelle täytyy antaa arvoa tästä yksilönä, joka ensimmäisenä tiesi että Prinssi Charles on edeltä kerrottu AntiKristus vahvojen todisteiden perustalla. Jotkin tulevista kirjoistani tulevat ravistelemaan koko maailmaa, ja kaikki nuo kirjat yhdessä käsittelevät paljon enemmän kuin vain Prinssi Charlesia, niin tärkeä kuin hän onkin. 

Kunnioittaen Messiaassa Yeshuassa. 

Tim


Huomio: Jos kopioit tämän Charlesin nimen heprealaisen version צרלס, נסיך מוילס ja panet sen Google kääntäjään, se kääntää: Charles, Prince of Wales. Joten olentan tämän perusteella, että Tim Cohen on oikeassa. Voit vierailla myös tällä verkkosivulla: http://www.ridingthebeast.com/gematria-calculator/ ja tarkistaa itse että se laskee luvun 666 heprealaisella gematrialla. Toinen huomio: Eräs mainitsi minulle, kun julkaisin tämän artikkelin Facebookissa, että luku 666 (χξϛ) ei ole pedon luvun alkuperäinen muoto, vaan sen sijaan 616 (χιϛ), kuten jotkin varhaiset 200 -luvulta peräisen olevat Ilmestyskirjan 13. luvun käsikirjoitukset ovat osoittaneet (kuten Papyrus 115). Mutta Irenaeus jo tunsi tämän χιϛ kirjoitusmuodon ja väitteli sitä vastaan teoksessaan Adversus Haereses (Harhaoppeja vastaan), joka julkaistiin vain noin 80 vuotta Ilmestyskirjan kirjoittamisen jälkeen. Kuten tämä verkkosivu sen sanoo: ”Ulkopuolisiin todistuksiin luvun 666 oikeellisuudesta, Irenaeus lainaa sen läsnäoloa parhaimmissa ja muinaisimmissa teksteissä, jotka olivat saatavilla hänelle ja erityistä hyväksyntää ’noilta miehiltä jotka näkivät Johanneksen kasvoista kasvoihin.’ Siten vetoomusten edessä Irenaeus pitää luvun 666 oikeellisuutte riittävän hyvin vakiintuneena ja tarpeeksi merkittävänä niiden epäonneksi jotka valitsevat vaihtoehtoisen 616 kirjoitusmuodon; Irenaeus, Against Heresies, 5.30.2)”.


Profetiatäyttymys #6

Profetia: Dan. 9:27, Dan. 7:8 ja Ilm. 17:9-13 yhdistää Antikristuksen myös Rooman keisareihin. Täyttymys: Kaarle Suuren (Charles the Great) jälkeläisenä ja uskojen puolustajana (mukaanlukien roomalaiskatolisen) Prinssillä on laillinen oikeus Pyhän-saksalais-roomalaisen keisarikunnan kruunuun.

Immosen vastaväite: ”Prinssillä on laillinen oikeus Pyhän-saksalais-roomalaisen imperiumin kruunuun. Mistähän kohtaa löytyy Raamatusta?” Kenties Immonen ei olisi näin pihalla jos hän olisi lukenut oikeasti kirjani. Kirjani nimenä oli Muhammad, Kaarle Suuri ja Antikristus, koska eräs sen sisältöä yhteenkokoava keskeinen johtosanoma oli siinä, että Antikristuksen tulisi olla sekä Muhammadin että Kaarle Suuren suora jälkeläinen ja heidän valtansa perillinen. Kirjani yhdistää siten ajatuksen islamilaisesta että eurooppalaisesta Antikristuksesta. Tätä johtosanomaa oli vaikea pitää yllä koko kirjoitusprosessin ajan, koska sen sisältö sirpaloitui niin moneen eri aihepiiriin, mutta tämä on kuitenkin kirjaani yhdistävä sanoma sen ensimmäisestä luvusta viimeiseen. Tämä oli keskeisenä ajatuksena myös luvuissa 10-11 missä sovitin profetiantulkinnan historisistisen ja futuristien perinteen yhteen. Historisismia edustaneet varhaiset uskonpuhdistajat jo opettivat, että antikristus manifestoituu sekä Rooman paaviudessa että Turkin islamilaisessa kalifaatissa.

Jotkin eskatologit, kuten roomalaiskatolinen Walid Shoebat, asettaa nämä kaksi vastakkain ja näkee antikristuksen olevan edustettuna ainoastaan islamissa. Hän opettaa myös assyrialaisen Antikristuksen teoriaa, joka on saanut viimeaikoina yhä suurempaa jalansijaa futurismia edustavien eskatologien keskuudessa. Oman kirjani mukaan kyse ei ole siitä kumpi koulukunta olisi lopulta oikeassa, vaan molemmat koulukunnat ovat yhtäläisesti oikeilla jäljillä, mutta ne sivuuttavat kumpikin tärkeimmät johtolangat. Tärkein johtolanka löytyy lopulta siitä kun yhdistämme profetian historisistisen ja futuristisen koulukunnan yhteen. Keskiajalla Rooman keisarin virka jatkui Pyhässä roomalais-saksalaisessa keisarikunnassa Rooman paavien tuella. Kaarle Suuresta Kaarle V:een jokainen Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan hallitsija kruunattiin paavien taholta Rooman keisariksi. Ajoittain paavien valta oli suurempi kuin keisarin ja joskus nämä kaksi olivat myös sodassa keskenään. Mutta yhdessä ne muodostivat keskiaikaisen Euroopan merkittävimmän valtasysteemin. Uskonpuhdistuksen myötä Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan valta alkoi murentua ja se hajosi 1800 -luvun alussa, kun Napoleon I antoi lopullisen kuoliniskun sen tuhatvuotiselle vallalle.

Immonen kysyy, että missä kohtaa Raamattu sanoo Antikristuksen olevan Rooman keisari. Mainitsin nuo kohdat jo tässä profetiatäyttymyksessä, mutta hän ei viitsinyt ottaa niistä edes selvää. Jo aiemmin mainittu Daniel 9:27 on näistä yksi. Tämä kohta yhdistää Antikristuksen prinssi Titukseen, josta tuli myöhemmin myös Rooman keisari. Daniel 7:8 yhdistää hänet myös Rooman valtakuntaan, kun profetia ennustaa Roomasta nousevat kymmenen kuningasta ja heidän jälkeensä tulevan pienen sarven. Ilm. 17:9 yhdistää Antikristuksen vallan lähteen Rooman ”seitsemän kukkulan kaupunkiin”, kuten tätä profetiaa pedolla ratsastavasta portosta on tulkittu jo varhaisista kirkkoisistä lähtien. Sitten näiden lisäksi on vielä Danielin 7. luvun profetia pienestä sarvesta, joka viittasi profetian ensimmäisessä täyttymyksessä 700 -luvulla syntyneeseen paavinvaltaan.

Se oli juuri tuohon aikaan, kun ”Euroopan isänäkin” tunnettu Kaarle Suuri kruunattiin Rooman keisariksi paavi Leo III:n taholta. Profetian pieni sarvi on profetia Antikristuksesta ja näin ollen sen ensimmäinen täyttymys paavinvallassa liittäisi sen (ja tämän ohella paavien kanssa valtaa pitäneet Pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan hallitsijat) lopullisen Antikristuksen esikuvaksi ja edelläkävijäksi. Prinssi Charles on Kaarle Suuren suora jälkeläinen ja keskiajan roomalaiskatolisten mystikoiden profetioissa Antikristusta kuvattiin Charles-nimiseksi prinssiksi, joka polveutuu suoraan alenevasti Kaarle Suuren sukupuusta. Seuraava katkelma tulee sivulta http://www.ccg.org/english/s/p026.html

Nämä kirjailijat sisältävät Arlesin Caesarin (469-543) ja Rabanus Maurusta (k. 856) lainataan ”Meidän valtuutettuina tohtoreinamme, jotka yhtyvät julistukseen että ajan loppua kohden Ranskan kuninkaiden yksi jälkeläisistä hallitsee koko Rooman Imperiumia; ja tulee olemaan Ranskan monarkeista suurin ja rotunsa viimeinen.” Nämä etevät tohtorit käsittävät hänen laskevan kruununsa ja valtikkansa Jerusalemissa merkiten Rooman ja kristillisten imperiumien loppua. Tämä toistetaan jälleen munkki Adsonin taholta (k. 992), joka sanoo, ”Tämä tulee olemaan Rooman Imperiumin loppu ja täyttymys ja välittömästi sen jälkeen Antikristus tulee.” Magdeburgin Aikakirja (1100 -luvulta) siteeraa [profetiaa] ”Keisari Kaarle Suuren ja Ranskan kuninkaiden verilinjasta, joka nousee Charles-nimisenä keisarina, joka hallitsee keisarillisesti Euroopassa ja jonka kautta kirkon rappioitunut tila uudistetaan ja Imperiumin muinainen kunnia palautetaan.” Aystinger saksalainen (myös 1100 -luvulla) sijoittaa tämän prinssin, joka on syntynyt Keisari Kaarlesta, viimeisiin päiviin. Hän perii lupauksen maan, so. Jerusalemin luvatun maan, ja uudistaa kirkon Euroopan keisarina.

Ei ole lainkaan ihmeellistä, että Prinssi Charles polveutuu Karolingien dynastiaan kuuluneesta Frankki valtakunnan Kaarle Suuresta. Kaikki Euroopan kuninkaallisista kuuluu hänen jälkeläisiinsä. Minua huvittaa kun jotkut sukunsa taustoja kaivelevat ovat niin innoissaan siitä, että heidän sukupuussaan on kuninkaallista verta. Sukututkijoiden mukaan lähes jokainen ihminen maanpäällä polveutuu kuninkaallisista. Nykytieteen valossa on arveltu, että jokainen eurooppalainen olisi tavalla tai toisella sukua Kaarle Suurelle tai tämän suora jälkeläinen. Itse en olisi mitenkään ylpeä siitä jos sukupuuhuni kuuluisi Englannin muinaisia kuninkaallisia, joilla oli tapana rangaista vastustajiaan leikkaamalla näiden sukuelimet irti ja poistamalla heidän sisälmykset yksi kerrallaan tuomitun silmien edessä. Olen mielummin köyhien talonpoikien sukua kuin säälimättömien tyrannien. Mikä kuitenkin erottaa Prinssi Charlesin talonpojasta on se, että hänellä on todistettu verisukulaisuus Kaarle Suureen sillä kuninkaallisten huolella vaalitut sukukartat saattavat palata aina vuosituhansien taakse menneisyyteen.

Basic RGB
Kansainvälisesti tunnustettujen tutkijoiden Tom Hornin ja Cris Putnamin kirja, mikä yhdistää Antikristuksen keskiajan profetioihin Rooman viimeisestä keisarista. Horn ja Putnam ei osaa kuitenkaan assosioida näitä profetioita Prinssi Charlesiin vaikka ne nimenomaan sanovat hänen olevan Charles-niminen prinssi ja Kaarle Suuren jälkeläinen.

Toiseksi, nämä profetiat sanovat että Antikristuksella olisi myös esi-isänsä Kaarle Suuren etunimi ja että hän olisi prinssi, joka nousee Euroopan hallitsijaksi. Näiden profetioiden mukaan tämä prinssi perisi koko entisen Rooman valtakunnan loiston. Kristityt tutkijat Thomas Horn ja Cris Putnam käsittelivät näitä Rooman viimeiseen keisariin liittyviä profetioita enemmän vuoden 2016 kirjassaan The Final Roman Emperor and Vatican’s Last Crusade. Kirjoitin heille elokuussa 2016 lähes 30 sivuisen kirjeen, mutta koska he eivät vastanneet siihen päätin julkaista sen sivuni välilehdessä In english. Tim Cohen vastasi kirjoitukseeni ja lupasi mainostaa sitä myös muille. Tässä kirjoituksessa huomion erään asian, jonka Horn ja Putnam olivat maininneet oman kirjansa sivulla 260. He mainitsivat 1600 -luvulla eläneen Bartholomew Holzhauserin profetian, jonka mukaan tämä Rooman viimeinen keisari olisi ”[Ranskan] Ludvig IX:n jälkeläinen ja myös vanhan Saksan keisarillisen perheen jälkeläinen, joka on syntynyt maanpaossa. Hän hallitsee korkeimpana maallisia asioita.” Mainitsin heille sen tosiasian, että Prinssi Charles on myös Ludvig IX:n suora jälkeläinen ja hänen sukunsa kuuluu muinaiseen saksalaiseen kuningashuoneeseen (sekä äitinsä että isänsä puolelta). Alatko jo vakuuttua sen puolesta, että Prinssi Charles olisi Raamatun Antikristus? Toivottavasti et sillä pääsin vasta alkuun. Edessä olisi vielä 21 muuta profetiatäyttymystä.


Profetiatäyttymys #7

Profetia: Dan. 8:9:n 1. ja 2. täyttymys yhdistää Antikristuksen Kreikan kuninkaan perilliseksi, kreikkalaisen Itä-Rooman keisarin seuraajaksi ja islamilaisen maailmanvallan viimeiseksi kalifiksi. Täyttymys: Prinssi Charles polveutuu isänsä puolelta nykyisen Kreikan kuningas-huoneesta ja on tunnettu islamin puolustaja (mahdollisesti sufi-islamiin kääntynyt kristitty luopio, jonka kääntymystä islamin eskatologit ovat kuuluttaneet ratkaisevana merkkinä Mahdin ilmestymisen läheisyydestä.)

Immosen ”vastaväitteiden” uudelleenlukeminen on tämän kirjoittamisen viihdyttävin osuus. Hänen vastaukset ovat minulle lähinnä koomista viihdettä, joihin en voi suhtautua juuri muulla tapaa kuin huvittuneella naurunröhähdyksellä. Tässä kohtaa se oli: ”Mistä kohtaa löytyy Raamatusta, että Prinssi Charles olisi islamin uskoinen ja heidän Mahdinsa ilmestymisen ennakoija?” Tässä Immonen ymmärtää myös väärin sen mitä kirjoitin. En sanonut, että Raamattu ennustaisi Antikristuksen olevan Mahdin ilmestymisen ennakoija. Sanoin, että islaminuskoiset sufimystikot ovat opettaneet Prinssi Charlesin olevan Mahdin ilmestymisen edelläkävijä. Kävin kirjassani jo paremmin läpi Prinssi Charlesin vuosikymmeniä kestänyttä rakkaussuhdetta islaminuskoa ja arabimaailmaa kohtaan. Tämä rakkaus ei ole vain yksipuolista vaan resonoi myös muslimaailmassa, jossa Prinssi Charles on raportoitu olevan länsimaiden ihailluin henkilö. Jotkut islamin oppineet ovat olleet niin innoissaan Charlesin islam-myönteisyydestä ja väitetystä kääntymisestä islamiin, että he ovat sanoneet hänen olevan mies, joka saisi kunniapaikan Mahdin tulevassa hallinnossa. Immonen kysyy, että missä kohtaa Raamattu ennustaa Antikristuksen olevan islaminuskoinen.

En tiedä onko hän lainkaan tietoinen eskatologisesta tutkimussuunnasta, joka opettaa hänen olevan islaminuskoinen radikaali shiia- tai sunnimuslimi ja muslimien odottaman Mahdin inkarnaatio. Tästä on kirjoitettu kokonaisia kirjoja, joten ehkä hänen pitäisi tilata ensin tähän liittyvä muutama kirja ja palata saman kysymyksen ääreen vasta ne luettuansa. Käsittelin kirjassani jo tätäkin tutkimushaaraa, joten Immonen olisi kyllä perillä siitä jos hän olisi vain viitsinyt lukea kirjani. Itseasiassa en ole sanonut mitään siitä, että Antikristuksen tulisi olla  muslimi, oli kyseessä sitten shiia-, sunni- tai sufimuslimi, radikaali salafisti tai maltillinen muslimi. Päinvastoin olen väittänyt mm. 1. Joh. 2:19:nen valossa, että Antikristuksen tulisi olla lähtöisin ”meistä” eli kristillisestä seurakunnasta. Prinssi Charles kuuluu edelleen anglikaanikirkkoon ja tulee valtaistuimelle noustuaan sen pääksi. Kirjani 4. luvussa nimenomaan torjuin teorian fanaattisesta muslimi-Antikristuksesta. Luvussa 3 torjuin puolestaan ajatuksen siitä, että hänen alkuperänsä olisi Lähi-Idässä.

7471480642_b20e4d8043_z
Danielin kirjan ensimmäinen Antikristus-esikuva Antiokhos Epifanes nousi Daniel 8:9:n mukaisesti antiikin Kreikasta Aleksanteri Suuren perilliseksi. Myös Prinssi Charlesin alkuperä on Kreikan kuningashuoneessa hänen isänsä Prinssi Philipin kautta, sen lisäksi että hän kuuluu läntiseen sivilisaatioon, joka polveutui antiikin Kreikasta.

Tässä profetiatäyttymyksessä viittasin siihen, että Danielin 8. luvun ensimmäinen täyttymys liittää Antikristuksen kansallisuuden Kreikkaan (samoin kuin Danielin 11. luku). Näyn Antikristuksen ensimmäinen esikuva oli Antiokhos Epifanes, joka nousi myös Kreikasta aivan kuin näky ennusti (Dan. 8:9, 21-23). Näyn toinen täyttymys liittää antikristuksen keskiaikaiseen Kreikkaan eli Bysantin valtakuntaan ja sen perilliseen eli islamilaiseen Ottomaani valtakuntaan. Tässä näyssä islamin valta – joka ruumiillistui tuolloin Ottomaanien kalifaatissa – assosioidaan nimenomaan ”vähäpätöiseen sarveen” eli näyn antikristukseen. Kirjoitin tästä jo kirjani luvussa 11A ja artikkelissa Kuinka Persian, Kreikan ja Israelin 2500 vuotinen historia ennustettiin Danielin kirjan 11. luvussa? Osa 2: Antiikki/Keskiaika (164 eKr.- 1517 jKr.) Profetian täyttymys on paitsi Charlesin epätavallisessa islam-myönteisyydessä ja siinä, että hän polveutuu suoraan Muhammadista – kuten muslimit odottavat Mahdin polveutuvan -, mutta myös siinä, että hän on Kreikan valtaistuimen oikeutettu perillinen, koska hänen isänsä Philip kuului nuoruudessaan Kreikan kuningashuoneeseen. Sekä Prinssi Philip että Prinssi Charles on säilyttänyt näihin päiviin asti läheisen yhteyden Kreikkaan ja he ovat Athosvuoren munkkivaltion säännöllisiä vieraita.


Profetiatäyttymys #8

Profetia: Antikristus yhdistetään myös Syyrian/Irakin hallitsijaan (Jes. 14:4-25). Täyttymys: Englanti edustaa lopun ajan vastinetta muinaiselle Babylonille (Dan. 7:4); Babylonin kuningas tarkoittaa siten Englannin kuningasta. Monet uskovat, että anglo-amerikkalainen maailmanvalta (Babylon) siirtää taloudellisen ja poliittisen hegemoniansa lopulta Irakiin Sak. 5:11:sta täyttymyksenä. Ks. edellinen.

Immosen vastaväite: ”Voi pitää paikkansa, jos unohdetaan New York tulevana ’Babylonina’ ja siirretään taloudellinen ’hegemonia’ raunioille.” Tämä on hieman outo vastaväite, mutta periaatteessa Immonen sanoo, että olen oikeassa jos lopun ajan Babylon ei olekaan New York kuten monet uskovat. Olen hieman vastahakoinen uskomaan tässä mainitsemaani teoriaa, mitä monet kristityt kannattavat, että anglo-amerikkalainen maailmavalta siirtäisi maailman taloudellisen valtakeskittymän Lähi-Itään Sak. 5:11:n täyttymyksenä eefa-mitasta joka kuljetettiin ilmojen halki Sinearin maahan eli nykyiseen Irakiin. Jos islam muodostaa kuitenkin merkittävän roolin Antikristuksen tulevassa hallinnossa, niin tietysti tällainenkään skenaario ei ole täysin poissuljettu. Monet profetiat Raamatussa – kaikkein merkittävimmin Jes. 14:13 – liittää Antikristuksen Babylonin kuninkaaksi (jotkut kohdat viittaavat häneen myös assyrialaisena tai Assurina).

Kirjaimellisesti tulkiten nämä kohdat voidaan ymmärtää myös siten, että Antikristus siirtää valtansa keskuksen ja kuninkaallisen palatsinsa lopulta Lähi-Itään. Tämän suuntaan näyttäisi vihjaavan mm. Dan. 11:45 ja Ilm. 12:18. Kuitenkin vaihtoehtoisen tulkinnan mukaan tämä voidaan ymmärtää myös siten, että Babylon Jes. 14.13:ssa ym. ei viittaakaan muinaiseen Babyloniin vaan sen lopun ajan vastineeseen mistä Ilmestyskirjan 18. luku puhuu. Ilmestyskirjan 17-18. luku viittaa Babyloniin globaalin kaupankäynnin keskuksena ja kaupunkina jolla on ”maan kuningasten kuninkuus.” Tätä voi tuskin sanoa nykyisestä Babylonista – joka on raunioina – tai mistään Lähi-Idän kaupungista (Dubaita ehkä lukuunottamatta). Monet ajattelevat New Yorkin soveltuvan parhaiten taloudellisen Babylonin paikalle. Mutta Danielin kirjan näky kotkansiipisestä leijonasta assosioi Babylonin näyn kolmannessa täyttymyksessä etupäässä Iso-Britanniaan (ks. Kuinka Persian, Kreikan ja Israelin 2500 vuotinen historia ennustettiin Danielin kirjan 11. luvussa? Osa 3: Uusi aika/Vihan aika (1517 – 2023?)).

Se oli Englannin ainoa juutalainen pääministeri Benjamin Disraeli, joka sanoi: ”Lontoo on nykyajan Babylon”. Tähän tuskin olisi voinut päätyä vielä 1800 -luvulla, mutta nykyinen Lontoo täyttää kaikki raamatullisen Babylonin tunnusmerkit. Lontoota on kutsuttu ”21. vuosisadan maailman pääkaupungiksi” ja se on ohittanut New Yorkin globaalin kaupankäynnin keskuksena. Lontoon pormestari on ylpeillyt: ”Olemme  kansainvälisen talouden ja kaupankäynnin keskus, maailman suurin globaalin talouden keskus ilman epäilystäkään” (The New York Times, 26. lokakuuta 2006). Kirjoitin enemmän siitä miksi uskon Lontoon olevan New Yorkin sijasta Ilmestyskirjan Suuri Babylon (taloudellinen Babylon, ei välttämättä uskonnollinen Babylon, joka viittaa Roomaan ja Rooman kirkkoon) artikkelissa Suuri Baby(Lon-too) – Ilmestyskirjan helakanpunaisen porton arvoituksen pohdintaa. Jos siis Lontoo on lopun ajan Babylon, Jes. 14:13:nen ”Babylon kuninkaan” tulee olla Englannin tuleva kuningas eli Prinssi Charles.

Lue lisää artikkelista Antikristus harhat, osa 1: syyrialainen Antikristus.


Profetiatäyttymys #9

Profetia: Antikristuksen tulee ”täyttää” juutalaisten odotukset heidän kaun kaivatusta Messiaastaan (Joh. 5:43, Luuk. 21:8, 1. Joh. 2:18). Täyttymys: Jeesuksen tavoin Charles – jonka ympärileikkasi juutalainen rabbi – kykenee jäljittämään sukulinjansa takaisin Daavidiin Jes. 11:1:n ”täyttymyksenä”.

Ja Immonen vastaa… ”Toimiiko tällainen Herran mies antikristuksena?” Tässä vaiheessa ajatukseni eivät ole enää painokelvollista, mutta yritän säilyttää yhä akateemisen itsehillinnän. Kateeksi käy nuo internetin trollit, joille kielellinen kaunopuheisuus ei ole heidän ilmaisunvapauttaan rajoittava tekijä. Mieleeni tuli nimittäin kirosana jos toinenkin. Anonyyminä todellisia ajatuksiaan olisikin paljon helpompi laukoa. Alan jo epäillä, että ehkä Immonen itse oli tällainen trolli, joka yritti tahallaan ärsyttää ja provosoida minua näillä typerillä vastaväitteillään. Ehkä teen juuri sen virheen mitä minun ei tulisi. Nimittäin yleisesti tunnetun säännön siitä, ettei trolleja pidä syöttää. No, sainpahan ainakin aiheen uuteen artikkeliin. Joko Immonen ei ymmärrä lainausmerkkien käytön tarkoitusta tai sitten hän yritti ärsyttää minua aivan tahallaan. En sanonut, että Prinssi Charles olisi Raamatun profetioissa luvattu Israelin Messias. Sanoin, että hän olisi Israelin valhe-Messias.

Jesus_and_Queen_Elizabeth
Sukukartta, joka näyttää kaikki Elisabet II:n esi-isät aina Kuningas Daavidiin asti.

Viittasin niihin lukuisiin profetioihin, jotka edellyttävät Antikristukselta tällaista asemaa. Israelin valhe-Messiaana hänen täytyy luonnollisesti täyttää myös ne raamatulliset kriteerit mitä juutalaiset odottaisivat heidän Messiaaltaan. Yksi merkittävimpiä kriteereitä ketä tahansa Messias-kandidaattia ajatellen olisi hänen todistettava polveutumisensa Kuningas Daavidista. Tästä syystä Matteuksen evankeliumi alkaa kuvauksella Jeesuksen sukupuusta, joka osoittaa Hänen olleen Daavidin kuninkaallista huonetta, kuten Jes. 11:1 ym. ennustivat. Eräs 1900 -luvun alussa laadittu sukukartta – osana Brittiläis-Israelilaista liikettä, joka uskoi brittien olevan Israelin kadonneita sukukuntia – näyttää kaikki Kuningas Daavidin jälkeläiset aina Elisabet II:een asti. Kyse ei ole siitä kuinka  autenttinen ja paikkansapitävä tämä sukukartta lopulta on. Itse olen sitä mieltä, että tuo kartta ei ole luotettava, koska se perustuu Brittiläisen-Israelilaisen liikkeen myytteihin Israelin 12 kadonneesta sukukunnasta.

Mutta asian pointti on siinä, että tällainen sukukartta on olemassa ja siten Prinssi Charles kykenee todistamaan juutalaisille, että hän on perinnöllisesti oikeutettu Israelin tulevan Messiaan valtaistuimeen. Sandy Rashty julkaisikin hyvin profeetallisen uutisen The Jewish Chroniclessa helmikuussa 2015 otsikolla: ”Miksi olen varma, että Charles tulee olemaan Kuningas juutalaisille?” Lisää raamatullisia perusteita sen puolesta, että Antikristuksen tulisi olla juutalainen tai täyttää Ramatun profetiat Israelin valhe-Messiaasta, voit lukea kirjoituksestani Antikristus harhat, osa 2: juutalainen Antikristus.


Profetiatäyttymys #10

Profetia: juutalaisten ohella Antikristuksen tulee täyttää kaikkien uskontojen messiaaniset odotukset (Ilm. 13:8). Täyttymys: Prinssi Charles polveutuu Mahdiin liitettyjen ennustusten tavoin Muhammadin sukupuusta ja on idän uskoihin kääntynyt läntinen johtaja, joka puolustaa muslimiyhteisöjen lisäksi Tiibetin buddhalaista yhteisöä Kiinan sorrolta (buddhalaisen eskatologian Messias tulkitaan usein läntiseksi johtajaksi). Hän sopii myös New Age -liikkeen odottaman Messias-hahmon henkilökuvaan historiansa, asuinpaikkansa, maailmankuvansa ja elämäntehtävänsä osalta.

Immosen vastaväite: ”Missä kohtaa Raamatussa? Ja miten liityy Mahdiin?” Erittelin vartavasten ne raamatunpaikat mihin nämä profetiatäyttymykset olen perustanut ja silti Immonen kysyy ”Missä kohtaa Raamatussa?” Vihje: Löytyy ensimmäisen lauseen jälkeen sulkeissa. Immonen keskittyy yksityiskohtiin, kuten ”missä kohtaa Raamattu ennustaa Antikristuksen olevan Muhammadin jälkeläinen”. En edes väittänyt mitään tällaista tässä profetiatäyttymyksessä. Kiinnitin huomioni vain yhteen raamatunkohtaan, joka ennustaa Antikristuksesta: ”Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta.” Tästä voidaan vetää siten se johtopäätös, että Antikristuksen tulisi täyttää kaikkien maailman pääuskontojen messiasodotukset. Kaikki uskonnot nimittäin odottavat tällä hetkellä tällaista globaalia pelastajahahmoa, joka täyttäisi heidän uskontojensa ennustukset nykyisen maailmanajan lopulla ilmestyvästä Pelastajasta. Kristityille se on Jeesus Kristus, juutalaisille Israelin Messias, muslimeille Mahdi, buddhalaisille ja New Age -uskoville Maitreya.

Profetian täyttymys Prinssi Charlesissa on siinä, että hänellä on potentiaalia täyttää samanaikaisesti kaikkien maailman pääuskontojen messiasodotukset. Mainitsin edellisessä kohdassa jo hänen polveutumisensa Kuningas Daavidin sukupuusta juutalaisten Messiaan välttämättömänä ehtona. Tämän lisäksi hän polveutuu myös Muhammadista, hänen tyttärensä Fatiman kautta, kuten muslimioppineet sanovat Mahdista. Hän on kutsunut itseään ”uskojen puolustajaksi”, koska hän haluaa että hänet nähdään tällaisena sankarihahmona kaikkien maailman uskojen keskuudessa. Hänet tunnetaan etenkin islamin puolestapuhujana, mutta tosiasiassa hän on esiintynyt kaikkien maailman uskojen kiihkeänä puolustajana. Hän ei tee eroa eri uskontojen dogmaattisten erimielisyyksien välillä. Hän ei välitä siitä jos idänuskonnot uskovat polyteismiin ja lännen uskonnot monoteismiin. Hän ei välitä siitä, että kristinusko opettaa Jeesuksen olleen neitseestä syntynyt Jumalan Poika, joka kantoi ristillä ihmiskunnan synnit, kun taas islam opettaa Hänen olleen pelkkä ihminen, joka ei kuollut koskaan Golgatan ristillä.

Hän on Tiibetin maanpaossa elävän hengellisen johtajan Dalai Laman ystävä. Lännessä viljelty kuva Dalai Laman Tiibetin paratiisimaisesta ja luonnonläheisestä ”Shangri-Lanin” teokratiasta on muuten CIA:n ja Hollywoodin edistämä myytti, joka ei kestä historiallista tarkastelua. Todellinen Shangri-Lan oli hyvin ankara ja julma keskiaikainen feudaaliyhteiskunta mitä mm. natsit ihailivat. Nykyisellä Dalai Lamalla, oikealta nimeltään Tenzin Gyatsolla, oli nuoruudessaan monia natsiystäviä ja hänellä on ollut ystävyyssuhde myös sellaisiin buddhalaisterroristeihin kuin Shōkō Asahara. Viimeaikoina hänet on kytketty sellaisiin New Age -kultteihin kuin NXIVM, joka rekrytoi mm. Hollywood-näyttelijöitä seksikulttiin missä naisille polttomerkittiin sen johtajan Keith Ranieren nimikirjaimet. Raniere pidätettiin äsken syytösten pohjalta, joiden mukaan hän raiskasi niin nuoria kuin 12 -vuotiaita tyttöjä ja pakotti seuraajansa hänen orjikseen.

Prinssi Charlesilla on hyvin raportoitu yhteys New Age -liikkeeseen, johon hän kääntyi 70 -luvun lopulla hengellisen mentorinsa Laurens Van Der Postin ohjauksella. Prinssi Charles sopii monien tunnusmerkkien perusteella myös skotlantilaisen New Age guru Benjamin Cremen saarnaaman Maitreyan rooliin, jonka ”Johannes Kastajana” Creme on tunnettu. Cremen mukaan Maitreya asuu Lontoossa ja ilmestyy pian kaikkien uskontojen messiashahmoksi ihmeiden ja merkkien saattelemana (2. Tess. 2:9).


Profetiatäyttymys #11

Profetia: Antikristus harhauttaa isiensä maahan palanneen Israelin petolliseen rauhansopimukseen sen tuhoa himoitsevien arabien kanssa (Dan. 9:27). Täyttymys: Prinssi Charlesilla oli huomattava kulissien takainen rooli Oslon ”rauhansopimuksen” (1993 ja 1995) täytäntöönpanossa, mistä syystä Britannian ulkoministeriö on harkinnut hänelle Lähi-Idän rauhanlähettilään virkaa. Hän on julistanut ettei aio vierailla Israelin maaperälle ennenkuin Lähi-Itään on on saatu kestävä rauhansopimus.

Immosen vastaväite: ”Mistä löytyy lähde, että Prince Charlesilla olisi ollut osaa eikä arpaa Oslon rauhansopimuksessa?” Jälleen kerran herra Immonen: lähteet ja yksityiskohdat jokaiseen profetiatäyttymykseen löytyy jo kirjastani. Jos vain olisit viitsinyt ensin lukea sen, sinun ei tarvitsisi esittää näin tyhmiä kysymyksiä. Lähde siihen, että Prinssi Charlesilla oli keskeinen rooli Oslon rauhansopimuksessa löytyy etenkin Tim Cohenin kirjasta The Antichrist and a Cup of Tea (luku 12). Lauseesi tulisi muuten myös mennä ”Mistä löytyy lähde, että Prinssi Charlesilla olisi ollut osaa tai arpaa Oslon rauhansopimuksessa?” Kirjani luvussa 9 kävin jo läpi monia muitakin lähteitä esim. israelilaisessa Haarez -lehdessä siitä miksi Prinssi Charles suunnittelee ensimmäistä valtionvierailua Israeliin, mutta odottaa ensin rauhansopimuksen syntyä Israelin ja Palestiinan välille. Hänen poikansa William tulee tekemään tänäkesänä kuningasperheen jäsenen ensimmäisen valtionvisiitin Israeliin ja Palestiinaan. Daniel 9:27 ennustaa Antikristuksen tekevän Lähi-Itään petollisen seitsenvuotisen rauhansopimuksen, jonka puolessä välissä hän vierailee Jerusalemin jälleenrakennetussa temppelissä ja asettaa sen kaikkein pyhimpään hävityksen kauhistuksen. Tuon jakeen mukaan Antikristus olisi ”roomalaisten prinssi”, kuten jo osoitin Charlesin olevan profetiatäyttymyksessä #3.


Profetiatäyttymys #12

Profetia: Antikristuksen petollinen luonne paljastuu 70. vuosiviikon puolivälissä, jolloin hän saapuu Jerusalemiin lakkauttaakseen kolmannen temppelin teuras- ja ruokauhrin ja käynnistää juutalaisten ankaran vainon kolmen ja puolenvuoden ajaksi (Dan. 8:11, 9:27, 11:31, Sak. 14:2, Matt. 24:15, Luuk. 21:20, 2. Tess. 2:4, Ilm. 11:2, 12:14). Täyttymys: Prinssi Charles polveutuu perheestä, jolla oli vahvat siteet Kolmanteen Valtakuntaan. Yksityisissä keskusteluissa hän on osoittanut halveksuntaa Israelin juutalaisvaltiota kohtaan ja tukenut salaa avoimen juutalaisvastaista Hamasia.

Immosen vastaväite: ”Lähde kritiikki?” Nyt kun kerta kritisoit lähdekritiikkiäni, niin mikset samantien kävisi läpi kirjani kaikkia noin kahta tuhatta lähdeviitettä (jos yhdellä sivulla on keskimäärin kolme alaviitettä, niin 700 sivussa on silloin 2100) tai edes kymmentäosaa niistä. Myönnän, että suurin osa alaviitteistä tulee hyvin populaareista lähteistä, kuten Wikipediasta, mutta panin jo kirjani johdantoon huomautuksen jossa viitattiin Natura-lehden tutkimukseen, jonka mukaan Wikipedia oli tieteellisten artikkeliensa osalta yhtä luotettava kuin maailman luotettavimpana tietosanakirjana pidetty Encyclopaedia Britannica. Suhtaudun Wikipediaan hyvin varauksellisesti mitä tulee sen artikkeleihin, jotka koskevat uskontoa ja politiikkaa (aiheita mitkä ovat alttiita editoijien puolueellisille ennakkokäsityksille). Mutta suurin osa Wikipedian lainauksista koskivat lähinnä yliopistotason historiantutkimusta. Tein kuitenkin sen virheen, että linkitin suoraan artikkeleihin enkä niiden lähdetietoihin. Tämä on ongelmallista, koska Wikipedian sisältö ja kirjoitusasu muuttuu kokoajan, mikä tarkoittaa että lainaukset eivät ole välttämättä tänään enää täysin samassa muodossa kuin ne olivat kirjani kirjoitushetkellä. En oikein tiedä miten tähän Immosen ”vastaväitteeseen” tulisi edes vastata.

1885757-edouard-viii-duc-de-windsor-et-son-950x0-1
Kuningattaren setä Windsorin Herttua, aikaisempi Edvart VIII ja edellinen Walesin Prinssi tapaamassa Hitleriä vuonna 1937.

Vastaus on sama kuin ennenkin: lähteet ja yksityiskohdat löytyvät jo kirjastani. Luvussa 9 käsittelin yksityiskohdilla Windsorin huoneen historiallisia natsiyhteyksiä mistä on kirjoitettu monissa Oxfordin yliopiston julkaisemissa akateemisissa kirjoissa ja minkä myös Prinssi Philip on myöntänyt omalla suullaan. Olen kirjoittanut tästä myös monissa blogiartikkeleissani (ks. Elisabet II oli fanaattisen natsi-perheen kasvatti! Valtavirran lehdistö on nyt alkanut vihdoinkin paljastaa Englannin kuningasperheen pimeää puolta.). Äskettäin tuli julkisuuteen myös Prinssi Charlesin kirjoittama kirje vuodelta 1986, joka osoitti selvästi hänen inhonsa juutalaisia ja juutalaisvaltiota kohtaan. Aikaisempien raporttien mukaan USA:n tuki Israelille oli päällimmäinen syy siihen miksi hän oli niin vastahakoinen vierailemaan Yhdysvalloissa. Raamatunkohdat siihen, että Antikristus alkaa vainota lopulta juutalaisia, mainitsinkin jo tässä profetiatäyttymyksessä.


Profetiatäyttymys #13

Profetia: Antikristus saa globaalin vallan kaikista maailman kansoista ja heimoista (Ilm. 13:7). Täyttymys: Prinssi Charles tulee perheestä, joka on jo kaksi vuosisataa ollut luciferistisen vapaamuurariuden huipulla ja johtanut illuministista suunnitelmaa yhden maailmanhallituksen, maailmantalouden ja maailmanuskonnon rakentamiseksi Englannin kuningashuoneen alaisuuteen. Prinssi Charles on henkilökohtaisesti kampanjoinut tällaisen maailmanjärjestyksen puolesta ja yllyttänyt kansakuntia liittymään globaaliin vallankumoukseen uuden järjestyksen synnyttämiseksi.

Immosen vastaväite: ”Vertaan edelliseen kommenttiini”. (Syvä huokaus) Ymmärrän jos joku kritisoi tällaisen väitteen lähdekritiikkiä, kun yleensä Illuminaatteihin yms. liittyvät salaliittoteoriat ovat peräisin hyvin kyseenalaisesta lähdekirjallisuudesta. Mutta se, että Englannin kuningasperhe on ollut vapaamuurariuden johdossa jo yli kaksi vuosisataa ei ole mikään salaliittoteoria. Tämä myönnetään Englannin ja Walesin Yhdistyneen Suurloosin (maailman vanhimman vapaamuurariloosin) omilla verkkosivuilla ja äsken loosi ylpeili tällä kuninkaallisella yhteydellään vapaamuurariuden 300 vuotisjuhlassa mihin otti osaa heidän suurmestarinsa Kentin Herttua Edvart, Kuningattaren serkku. Englannin kuningasperheellä on todistetut yhteydet myös Baijerissa vuonna 1776 perustettiin Illuminati-salaseuraan, joka soluttautui Euroopan vapaamuurariuteen 1700 -luvun lopulla ja pyrki globaaliin vallankumoukseen kaikkien kansallisvaltioiden ja juutalaiskristillisten arvojen syrjäyttämiseksi luciferistisen uuden maailmanjärjestyksen tieltä (järjestön omien kirjoitusten valossa, jotka vuotivat julkisuuteen 1780 -luvulla ja mistä kirjoitettiin jo tuolloin useita kirjoja).

Tämä anglosaksisen aristokratian Lontoossa päämajaansa pitävän pyören pöydän salaseurojen salaliitto on paljastettu myös sellaisissa kirjoissa kuin Georgetownin professorin Carroll Quigleyn – Bill Clintonin mentorin – massiivisessa 1348 sivuisessa historiikissa Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time (1966).  Väite, että ”Prinssi Charles on henkilökohtaisesti kampanjoinut tällaisen maailmanjärjestyksen puolesta ja yllyttänyt kansakuntia liittymään globaaliin vallankumoukseen uuden järjestyksen synnyttämiseksi” tulee taas hänen omasta kirjastaan Harmony (Blue Door, 2010), jonka avauslauseessa hän julistaa: ”Tämä on kutsu vallankumoukseen. Maa on uhattuna. Se ei voi kestää kaikkea mitä vaadimme siltä. Se on kadottamassa sen tasapainonsa ja me ihmiset olemme aiheuttamassa tämän. ’Vallankumous’ on vahva sana ja käytän sitä harkistusti.” Tässä Prinssi Charles kutsuu globaaliin vallankumoukseen planeetan ympäristöongelmien päihittämiseksi. Herra Immonen, pelkään pahoin että vedit jälleen lyhemmän korren!


Profetiatäyttymys #14

Profetia: Antikristuksen uuden järjestyksen huomattavin muutos tulee olemaan maailmanlaajuisen taloussysteemin luominen, jossa yksikään ihminen ei voi ostaa tai myydä ilman oikeaan käteen tai otsaan painettua Antikristuksen merkkiä (Ilm. 13:16 – 18). Täyttymys: Prinssi Charles on vaatinut maailmanlaajuisen kapitalistisen taloussysteemin uudistamista. Hän oli ensimmäinen henkilö, joka antoi julkista tukea oikeaan käteen tai otsaan istutettavalle RFID -sirulle saadakseen kansainvälisen hyväksynnän tälle teknologialle ja on tehnyt yhteistyötä maailman suurimman vähittäiskauppaketju Wal-Martin kanssa ulottaakseen RFID -teknologian kaupankäynnin kaikille osa-alueille.

Immosen vastaväite: ”Prinssi Charles on vaatinut maailmanlaajuisen kapitalistisen taloussysteemin uudistamista. Ei pidä paikkaansa. Hän on ottanut kantaa lähinnä vain ilmaston muutokseen: ’Prince Charles: rewire the global economy to stop climate change’”. Jälleen väärin. Hän on ottanut kantaa ilmastonmuutoksen, jonka hän näkee olevan osittain globaalin kapitalistisen talousjärjestelmän aiheuttamaa. Tästä syystä hän on vaatinut koko maailman talousjärjestelmän uusimista. Marraskuussa 2010 NBC:n Brian Williams sanoi haastateltuaan Prinssi Charlesia: ”Siinä tapauksessa ellet käsittänyt, Prinssi Charles ei halua yhtään vähempää kuin maailman talouden uudelleen luomista.” Vuonna 2011 hän pilkkasi Brysselissä niitä, jotka uskovat hänen ja muiden ilmastoalarmistien olevan osa pahantahtoista salaliittoa kapitalistisen maailmanjärjestelmän tuhoamiseksi. Vuonna 2014 hän piti puheen missä hän vaati kapitalistisen talousjärjestelmän täysremonttia planeetan pelastamiseksi ympäristötuholta. Ihmettelen todella sitä, ettei Immoselta ei mene yksikään väite kohdalleen. Lisäksi hän lainaa uutisartikkelia, joka jo itsessään todistaa hänen väitteensä vääräksi.

Immonen ei ota myöskään mitään kantaa profetiatäyttymyksen loppuosuuteen missä puhuin Prinssi Charlesin olleen ihmisen oikeaan käteen tai otsaan istutetun RFID -teknologian ensimmäisiä julkisia edistäjiä. Kristityt eskatologit ovat väitteneet jo vuosikymmeniä, että tämä teknologia voi täyttää Ilmestyskirjan 13. luvun ennustuksen pedon merkistä, jota ilman kukaan ei voisi ostaa eikä myydä. Itse esitin kirjassani myös vaihtoehtoisia näkemyksiä ja pidin uskottavampana, että pedon merkki olisi lopulta näkyvä leima ihmisen oikean käden tai otsan päällä. Globaalin kaupankäynnin muodoksi tällainen leima voisi muuttua vuonna 2013 julkisuuteen esitellyn älytatuoinnin tai e-tatuoinnin kautta, joka korvaisi olemassaolevat maksusysteemit käteisestä pankkikortteihin. Ensimmäiset kuvat tästä e-tatuoinnista näytti sen juuri oikeassa kädessä tai otsassa ja vuonna 2016 ilmoitettiin, että sitä markkinoiva MC10 on mahdollistanut teknologian kautta myös käteisettömän maksun. Minkä tahansa muodon lopullinen pedon merkki sitten ottaakaan, olemme kulkemassa vääjäämättä kohti käteisetöntä yhteiskuntaa missä on luovuttu kokonaan seteleistä ja kolikoista.

electric-tattoo
Otsaan kiinnitetty e-tatuointi, jonka avulla voi suorittaa mm. sähköisiä maksutapahtumia. DARPA:n ja Googlen entinen toimitusjohtaja Regina E. Dugan mainosti tätä teknologiaa vuonna 2013 ”supervoimien lähteenä”.

Tasaisella kehityksellä käteisetön yhteiskunta ja ihmisen jo tietokoneiden yhdistyminen näyttäisi häämöttävän viimeistään 20 vuoden päästä tulevaisuudessa. Vuoden 2016 kyselyn mukaan kolme neljäsosaa lontoolaisista uskoo, että Lontoo tulee olemaan kokonaan käteisetön yhteiskunta vuoteen 2036 mennessä. Start-up-yhtiö Revolut pyrkii kuitenkin kiihdyttään tätä kehitystä ja tekemään Lontoosta käteisettömän jo seuraavan kymmenen vuoden sisällä. Myös länsinaapurimme Ruotsi kulkee kiihtyvällä vauhdilla kohti käteisetöntä yhteiskuntaa ja monet ovat arvelleet sen olevan ensimmäinen maa, joka luopuu kokonaan käteisen rahan käytöstä. Seuraava vuosikymmen voi näyttää ehkä liian aikaiselta pedon merkki yhteiskunnan globaaliin esiintuloon, mutta maailmanlaajuinen kataklysmi – kuten kolmas maailmansota tai globaalin talouden romahdus – voi myös kiihdyttää tätä kehitystä ja siirtymää kohti yhden maailman taloussysteemiä. Tässä Prinssi Charles on toiminut merkittävänä tienraivaajana ja hän on edistänyt myös vähittäiskauppaketju Wal-Martin RFID-vallankumousta missä kaupat pyrkivät luopumaan vanhentuneesta viivakoodista paljon tehokkaamman RFID -teknologian hyväksi. Saman RFID teknologian millä sirutetaan jo eläimiä ja ihmisiä.

Huom. aiheesta lisää artikkelissa: Pedon merkki teknologia tekemässä nyt läpimurtoaan kohti globaalia yhteiskuntaa ilman käteistä rahaa. Kuinka Prinssi Charles tulee olemaan tämän vallankumouksellisen siirtymän johdossa?


Profetiatäyttymys #15

Profetia: Antikristukselle valmistetaan elävä ja puhuva kuva, jonka kautta maailman kansanjoukot voivat osoittaa hänelle ylistystä ja palvontaa (Ilm. 13:14 – 15). Täyttymys: Charlesin ilmestyminen Abu Dhabin energiakonferensissa hologrammin muodossa oli ensimmäinen tapahtuma, joka antoi laajaa huomiota pepper’s ghost-silmänkääntökikkaan perustuvalle hologrammi teknologialle, jolla sittemmin on ”herätetty henkiin” mm. räppäri Tupac (2012) ja pop-legenda Michael Jackson (2014).

Immosen vastaväite: ”Miten kuva, joka puhuu näkee ihmisten kumartavan häntä. LG:llä ja Samsungilla on kehittyneempää tekniikkaa, jotka oikeasti näkevät ihmisen ja hänen ’kumarruksensa’ TV: välityksellä.” Immosen mukaan pedon kuva olisi siis LG:n tai Samsungin UHD-TV, joka tarkkailee katsojiaan niissä olevan videokameran välityksellä kuin George Orwellin teoksessa 1984. Vaikka myönnän, että tämä teknologia ei vielä itsessään tue kaikkia ennustettuja ominaisuuksia Ilmestyskirjan pedon kuvasta – kuten sen kykyä tappaa kaikki ne jotka eivät kumartaisi sitä -, niin kuvalle käytetty kreikankielinen eikón-sana sopii paljon paremmin holograafisen heijastuman kuvaajaksi kuin HD-televisioiden. HELPS Word-studies selittää sen merkitystä seuraavasti:

1504 eikón (sanasta 1503 /eíkō, ”olla kuin”) – asianmukaisesti, ”heijastuman kaltainen edustus,” viitaten johonkin mikä on hyvin lähellä yhdennäköisyyttä (kuin ”teräväpiirto” projektointi, kuten määritelty tekstiyhteydessä). Kuva (1504 /eikón) siten heijastaa täsmälleen sen lähdettä (mitä se suoraan vastaa). Esimerkiksi, Kristus on todellinen kuva (1504 /eikón, korkein ilmentymä) Jumalasta (ks. 2 Kor 4:4; Kol 1:15).

”1504 (eikón) edellyttää alkuperäismallia, mitä se ei ainoastaan muistuta, vaan mistä se on myös piirretty” (R. Trench). 1504 (eikón) on siten enemmän kuin ”varjo”; enemminkin se on toisinne (F. F. Bruce, Heprea, 226; katso myös Lightfoot Kol 3:10 ja 2:21).

Pedon kuva ei siis ole mikään eläviä kuvia esittävä laatikko vaan Antikristusta itseään heijastava teräväpiirtoprojektio. Kyse on vain yhden henkilön kuvasta, jota koko maailma palvoisi. Ilmestyskirjan mukaan tämä kuva puhuu ja elää. Kyseessä ei ole siis patsas tai valokuva. On arveltu, että tämä hologrammi teknologia tulisi tulevaisuudessa yhä laajempaan käyttöön esimerkiksi poliittisissa kampanjoissa. Sitä ovat käyttäneet jo sellaiset poliitikot kuin Intian pääministeri Narendra Modi, Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan ja Ranskan presidenttiehdokkaana viimevuoden vaaleissa ollut Jean-Luc Mélenchon. Sen ensimmäisiä käyttäjiä oli kuitenkin Al Gore – vuoden 2007 Live Earth tapahtumassa – ja Prinssi Charles Abu Dhabin energiankonferenssissa tammikuussa 2008. Pedon kuvan lopullinen muoto saattaa olla yhteydessä myös tulevina vuosina massamarkkinoille yleistyviin lisätyn todellisuuden AR laseihin, joiden uskotaan korvaavan pian kaikki kaksiulotteiset näytöt televisioista tietokoneisiin ja älypuhelimiin. Minusta tällaisessa teknologiassa ei ole välttämättä itsessään mitään pahaa. Pahaksi se muuttuu vain silloin, kun sitä käytetään Antikristuksen palvonnan välikappaleena.


 Jean-Luc Mélenchonin hologrammi. Kuva on niin todentuntuinen, ettei siitä tietäisi ilman yhtäkkisiä ”haihtumisia” että kyseessä on pelkkä videoprojektio eikä todellinen ihminen.


Profetiatäyttymys #16

Profetia: Ilmestyskirjassa Antikristusta symbolisoidaan punaisen lohikäärmeen ja leopardi-karhu-leijona -pedon muodossa (Ilm. 12:9, 13:2). Täyttymys: Walesin punainen lohikäärme on Prinssi Charlesin henkilökohtainen heraldinen tunnus hänen vaakunassaan, joka sisältää myös rampant guardant -leijonan, joka ranskalaisessa vaakunanselityksessä määritellään leijona-leopardi -petona.

antichrist_cup_tea-lg.jpg
Messiaaninen juutalainen Tim Cohen järkytti seurakuntaa kirjallaan The Antichrist and a Cup of Tea, joka esitti ensimmäistä kertaa kirkon historiassa vahvaa todistusaineistoa Antikristuksen identiteetin puolesta.

Ja Immosen vastaväite tähän oli… ei mikään. Hän vain toisti sen minkä jo yllä kirjoitin (??). Odotin jo innoissani, että mitä älyttömyyksiä hän tällä kertaa laukoo. Tuotit minulle nyt karvaan pettymyksen Pekka. Tässä tosiaan viittaan siihen, mikä oli Tim Cohenin kirjan The Antichrist and a Cup of Tea eräs pääsisällöstä, Charlesin heraldisen vaakunasymboliikkaan ja sen yhteyteen Ilmestyskirjan petoihin ja muihin Raamatun Antikristus-symboleihin. Cohenin kirja käsittelee tätä aihetta jopa kahden paksun luvun verran. Minusta hänen kirjassaan tuhlataan liikaa paperia tähän kyseiseen aiheeseen, koska paljon noihin lukuihin sisältyvästä heraldiikka-opista on raamatullisesti täysin merkityksetöntä. Asian olisi voinut tiivistää paljon suppeampaan muotoon. Omassa kirjassani tätä aihetta on käsitelty vain parin sivun verran (sivuilla 608 – 609). Cohenin kirjan heraldiikka-opin raamatullisesti merkittävin sisältö on siinä, että Prinssi Charlesin vaakunasta löytyy punainen lohikäärme – joka Ilm. 12. luvun mukaan kuvaa Saatanaa ja Antikristusta (jonka ruumiin Saatana riivaa seitsenvuotisen vihan ajan puolivälissä) – ja sen alla saksankielinen teksti ”Ich Dien” eli ”Minä Palvelen”. Vaakunan symboliikka viittaa siis Walesin Prinssin palvelen Ilmestyskirjan tulipunaista lohikäärmettä eli Saatanaa.

Punaisen lohikäärmeen – Walesin kansallisen tunnuksen – lisäksi tästä vaakunasta löytyy myös Skotlantia edustava yksisarvinen ja Englantia edustava leijona. Minusta osa Cohenin vaakunaselityksen eskatologisesta tulkinnasta on hieman keinotekoista, kuten se että yksisarvisella olisi ”silmät kuin ihmiset silmät”(Dan. 7:8), ja se että leijona olisi ”leopardin näköinen, ja sen jalat ikäänkuin karhun, ja sen kita niinkuin leijonan kita” (Ilm. 13:2). Tätä näkemystä on pilkattu esim. joissakin Youtube videoissa. Tällainen olisi hyvin mielivaltainen ja subjektiivinen tulkinta, kun suuri osa ihmisistä näkee Charlesin vaakunan leijonassa – heraldiselta nimeltään ”Lion Rampant Guardant” (pystyssä seisova ja kohtikatsova leijona) – pelkän leijonan. Cohenin puolustukseksi täytyy kuitenkin sanoa, ettei hän perustanut tätä vaakunaselitystään tällaisiin katsojasta riippuviin subjektiivisiin tulkintoihin. Hän viittaa heraldisiin selitysoppaisiin, joiden mukaan Charlesin vaakunan Lion Rampant Guardant tunnetaan ranskalaisessa vaakunaselityksessä myös leopardi-leijona petona. Tämä yhteys heraldisten leopardien ja Englannin heraldisten leijonien välillä on tunnettu jo keskiajasta lähtien. Ainoa asia mille en löytänyt vahvistusta oli se, että tässä pedossa – mitä heraldiikan termein kutsutaan pedoiksi – yhdistyisi leopardin ja leijonan lisäksi myös heraldinen karhu.


Profetiatäyttymys #17

Profetia: Ilm. 13:2:n mukaan punainen lohikäärme tai Saatana antaa Antikristukselle ”voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan.” Täyttymys: Kun Charles vihittiin Walesin Prinssiksi muodollisessa seremoniassa 1969, hän vannoi uskollisuudenvalansa polvistuneena Walesin punaista lohikäärmettä esittävän valtaistuimen edessä, jonka jälkeen hän istui sen oikealle puolelle.

Immosen vastaväite: ”Ei saatana ole vielä antanut voimaansa antikristukselle”. En ole tällaista väittänytkään. Ymmärrän, että tästä kohdasta voi saada helposti sen väärinkäsityksen ellei ole lukenut kirjaani. Mutta juuri tästä syystä kannattaisi lukea ensin kirja ja kommentoida vasta sen jälkeen sen yhteenvetoa. Tässä viittaan siihen mitä jo Tim Cohen käsitteli oman kirjansa luvussa 8. Myös itse käsittelin tätä aihetta lyhyesti sivuilla 607 – 610. Kyse ei ole siitä, että Ilm. 13:2 olisi jo täyttynyt. Kuten useimmissa aiemmissa profetiatäyttymyksissä, kyse on pelkistä symboolisista vihjeistä ja ennakkoehdoista, jotka viittaavat Prinssi Charlesin täyttävän Raamatun kaikki profetiat Antikristuksesta. Useimmissa tapauksissa hän ei ole vielä täyttänyt niitä, mutta nämä lukuisat ”yhteensattumat” viittaavat vahvasti siihen, että hän olisi lopulta se henkilö joka tulee täyttämään ne. Ilm. 13:2 ennustaa: ”Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikäänkuin karhun, ja sen kita niinkuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan.”

Sen lisäksi, että Prinssi Charlesin vaakunassa on tämä leopardi-leijona peto (ilman karhun jalkoja) ja punainen lohikäärme, vuoden 1969 keskiaikaisessa seremoniassa missä hänet vihittiin Walesin Prinssiksi ja mikä televisioitiin ympäri maailmaa, Prinssi Charles polvistui valtaistuimen eteen jonka selkänojassa oli kuvattu tämä Walesin punainen lohikäärme, joka koristi myös Caernarfonin linnan bannereita. Polvistuttuaan tämän valtaistuimen eteen, hän lausui seuraavat sanat: ”Minä Charles, Walesin Prinssi, tulen teidän maallisen palvontanne vasallimieheksi kuolemaani saakka, ja uskon ja totuuden tulen kantamaan teille elääkseni ja kuollakseni ihmisten kaikkien käytösten edessä.” Tämän jälkeen hän istuutui tuon lohikäärmeen valtaistuimen oikealle puolelle, kuin parodiana Kristuksesta, joka istui taivaaseenottonsa jälkeen Isä Jumalan oikealle puolelle (Mark. 16:19). Koska Antikristus polvistuu vapaaehtoisesti Saatanan valtaistuimen edessä, hän antaa tälle myös ”voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan.” Saatana lupasi tätä jo Jeesukselle jos Hän olisi vain suostunut kumartamaan hänen edessään (Matt. 4:9).

Huom. Joissakin Youtube-videoissa tästä seremoniasta löytyy myös väärää tietoa, kuten se että Kuningatar olisi sanonut Charlesille: ”Tämä lohikäärme antaa sinulle voimasi, valtaistuimesi ja suuren vallan”. Olen lukenut koko seremonian transkription eikä siitä löytynyt sellaista kohtaa.  


Profetiatäyttymys #18

Profetia: Antikristuksen tulee antautua henkilökohtaiseen liittoon Luciferin kanssa saadakseen hänen valtaistuimensa, voimansa ja suuren vallan (Luuk. 4:5-8, Ilm. 13:2). Täyttymys: Prinssi Charles voidaan yhdistää okkulttiseen sisäpiiriin, joka ei ole kiinnostunut vain spiritismistä ja kaikenlaisesta pimeästä hengellisyydestä, vaan joka on myös kulissien takaisen satanismin ja okkulttisen hierarkian huipulla valmistamassa maa-planeettaa Saatanan ja hänen enkeliensä ”hengenvuodatusta” varten.

Immosen aina niin lyhytsanainen vastaväite: ”Lähde?” Enpä viitsi tarjota vain yhtä lähdettä, kun tämä väite seisoo tuskin yhden lähteen varassa. Mitä jos lukisit vaikkapa John Dalen kirjan The Prince and The Paranormal: The Psychic Bloodline of The Royal Family (Virgin Books, 1986). Tai ehkä voisin suositella sinulle Prinssi Charlesin omaa kirjaa Harmony (Blue Door, 2010) jossa hän avautuu okkulttisista uskomuksistaan varsin avoimesti ja ylistää esimerkiksi Egyptin pakanajumalia ja lainaa Hermes Trismegistosin  Smaragditaulua, okkulttista teosta jota on tutkinut mm. Aleister Crowley, 1900 -luvun pahamaineisin satanisti. Siihen että Charles on ”kulissien takaisen satanismin ja okkulttisen hierarkian huipulla valmistamassa maa-planeettaa Saatanan ja hänen enkeliensä ’hengenvuodatusta’ varten”, ks. profetiatäyttymys #13. Tätä Windosorin huoneen pimeää illuministista puolta on käsitelty jo useissa englanninkielisissä kirjoissa. Tim Cohen lainaa näitä kirjoja omassa teoksessaan jo hyvin laajasti.

Aiheesta lisää artikkeleissa Kuninkaallisen perheen vaiettu historia 1700 -luvulta eteenpäin. Raottamassa verhoa Windsorin huoneen kulissien taakse ja Todisteet persoonallisen pahan olemassaolosta ja Luciferin vallasta maanpäällä johtaa jälkensä Euroopan germaanisiin kuningashuoneisiin. Vaan missä on Jumala tämän maailman pimeyden keskellä?


Profetiatäyttymys #19

Profetia: Kun Saatana on heitetty vihan ajan puolivälissä enkeleineen maanpäälle, hän pitää ”suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!” (Ilm. 12:12). Täyttymys: Isänsä tavoin Prinssi Charles on linkolalaisen eko-fasismin kannattaja, joka on julistanut: ”meidän tulee vakavasti käsitellä kuinka tasapainotamme, jopa vähennämme maailman ihmisväestöä.” Tässä lausunnossaan Prinssi kutsuu maailman ihmisväestön massamurhaan historiallisesti ennennäkemättömillä mittasuhteilla.

Immosen vastaväite: ”Sopii myös vaikkapa Barack Obamaan.” Ei sovi ellei Obama ole antanut henkilöhtaista tukeaan maailman väestön väkiluvun radikaaliksi vähentämiseksi. Tässä viittaan kirjani seitsemännen luvun sisältöön missä kävin jo yksityiskohdilla läpi kuningasperheen johtamaa eko-fasistista liikettä, jonka juuret on Natsi-Saksassa ja joka kannattaa samaa ihmisvastaista politiikkaa mitä myös natsit kannattivat. Tämä tunnetaan myös syväekologisena liikkeenä tai radikaalina ympäristöliikkeenä, jonka ydin on hyvin Raamatun vastaisissa panteistisissa ja ihmisvastaisissa opeissa. Prinssi Philipin ja Prinssi Charlesin omien puheiden perusteella he uskovat uus-Malthusilaiseen väestönvähennysoppiin, joka kannattaa yhteiskunnan heikoimpien ja köyhimpien hävittämistä, koska heidän lisääntymisensä nähdään uhkana hallitsevalle luokalle (kuten myös 1800 -luvulla syntynyt sosiaalidarvinismi opetti). Tästä liikkeestä on kirjoitettu viimevuosina paljon esimerkiksi korkeasti oppineiden Mikko Paunion ja Juha Ahvion teoksissa (vaikka molemmat käytännössä sivuuttaa kokonaan tämän liikkeen aristokraattiset juuret).

Aiheesta lisää artikkelissa Prinssi Charles kutsuu kymmenien miljoonien lasten nälkäkuolemaan Soil Association 70 -vuotisjuhlissa.


Profetiatäyttymys #20

Profetia: Antikristus ei välitä isiensä Jumalasta eikä mistään muustakaan jumalasta vaan koroittaa ainoastaan itseään (Dan. 11:37). Täyttymys: Prinssi Charles ei ole kiinnostunut juutalais-kristillisestä uskosta ja sen Jumalasta mitä hänen isänsä ovat kunniottaneet ainakin huulillaan ellei sydämellään. Tämä näkyy tavassa miten Charles suhtautuu hänen maansa kristilliseen traditioon. Hän ei suostu vannomaan tulevaa valaansa Jeesuksen Kristuksen ja kristinuskon nimessä vaan kaikkien uskojen.

Immosen vastaväite: ”Miten englannin kirkon päämies voi kieltäytyä vannomasta valaansa suositun anglikaanikirkon nimissä ja rikkomaan kirkon sakramenttejä?” Nämä Immosen vastaväitteet muuttuvat aina vain kummallisemmiksi. Immonen yrittää kai sanoa, että Prinssi Charlesilla ei olisi valtaa rikkoa ”suositun anglikaanikirkon” vuosisataisia perinteitä ja sen pyhiä sakramentteja vaikka hän tähän pyrkisikin. Mutta hän nousee valtaistuimelle noustuaan myös anglikirkon pääksi. Toki anglikaanikirkon pää voi saada toivomansa kruunajaisvalan jos vain Canterburyn Arkkipiispa suostuu altistamaan itsensä tällaiseen pyhäinhäväistykseen. Jos Canterburyn Arkkipiispana on tuolloin jokin konservatiivisempi henkilö, niin toki tästä voi koitua myös ongelmaa. Mutta Immonen näyttää sivuuttavan kokonaan sen, että kristillinen kirkko on kulkenut jo vuosikymmenten ajan kohti yhä syvenevää luopumusta ja jäsenkatoa (ainakin länsimaissa), kuten 2. Tess. 2:3 ennusti tapahtuvan Laittomuuden ihmisen ilmestymisen edellä. Ei anglikaanikirkko ole enää yhtä suosittu tai vaikutusvaltainen instituutio kuin se oli vaikkapa 50 -luvulla. Elisabet II:n valtaannousun aikaan tällainen olisikin ollut mahdotonta, mutta maailma ja sen arvot ovat muuttuneet aika paljon sitten 50 -luvun.

Kruununprinssi ilmoitti vuonna 1994  Jonathan Dimblebyn dokumentissa Charles, The Private Man, The Public Role (missä hän myönsi myös aviorikoksensa vaikka selitti sen tapahtuneen vasta sitten kun ”asiat alkoivat mennä pieleen”), että hän ei olisi kiinnostunut jatkamaan äitinsä roolia ”uskon puolustajana” (monarkille annettu titteli sitten Henrik VIII:n) vaan muuttaisi sen muotoon ”uskojen puolustaja” viitaten kaikkiin maailman uskontoihin. On mielenkiintoista, etttä hän kertoi tämän samassa ohjelmassa missä hän myönsi myös aviorikoksensa. Charlesin ja Dianan häissä, joita seurasi noin 500 miljoonaa ihmistä, Canterburyn Arkkipiispa kertoi tuon liiton heijastavan ”mystistä liittoa seurakunta-morsiamen ja Kristus-yljän välillä”. Prinssi Charles ei rikkonut vain omaa avioliittoaan ja Jumalan edessä tehtyä pyhää aviovalaansa, mutta tämän ohella hän ilmoitti olevan halukas rikkomaan myös seurakunta-morsiamen liiton Kristuksen kanssa. Raamattu puhuu moninpaikoin hengellisestä haureudesta ja tässä on kyse juuri sellaisesta. Jeesus Kristus ei tarkoittanut, että Hänen seurakuntansa voisi olla yhtäläisessä liitossa myös Muhammadiin, Buddhaan tai muihin valheuskontojen epäjumaliin.

Charlesin isät ovat ”kunnioittaneet huulillaan” (Matt. 15:8) jo vuosisatoja Israelin Jumalaa sillä monarkin kruunajaisvalan sisältö on hyvin hurskas ja kristillinen (tämä ei tarkoita, että heidän sydämensä olisi ollut lähellä Jumalaa). Elisabet II tunnetaan kristinsuskon vahvana puolustajana esimerkiksi hänen jokavuotisissa joulutervehdyksissään (hän oli väitetysti myös evankelista Billy Grahamin ystävä). Hänen poikansa on kuitenkin kiinnostunut paljon enemmän Egyptin ja Kreikan muinaisten mysteeriuskontojen ja nykyisten pakanauskontojen puolustamisesta. Hänellä on ollut jo vuosia erityinen rakkaussuhde islamiin. Daily Mail kertoi 24. marraskuuta 2014: ”Koraania tulisi lukea Prinssi Charlesin kruunajaisissa sanoo johtava piispa: Kriitikot hyökkäävät ehdotusta vastaan ja syyttävät Englannin Kirkkoa ’luottamuksen menetyksestä’ sen omiin traditioihin.” Tosiasiassa Prinssi Charles ei ole kuitenkaan kiinnostunut mistään jumalasta vaan ainoastaan itsensä koroittamisesta, kuten Dan. 11:37 oikein ennustaa. Damien Thompson, arvostettu brittiläinen journalisti ja The Spectator sekä Catholic Herald -lehtien toimittaja, kertoi helmikuussa 2017 radio-ohjelmassaan Holy Smoke: ”Kuningatar on todellinen kristitty johtaja. Mutta entäpä Prinssi Charles, joka näyttää olevan kiinnostunut enemmän itsensä palvomisesta?” 


Profetiatäyttymys #21

Profetia: Antikristus julistaa itsensä Jumalaksi uudelleenrakennetussa Jerusalemin temppelissä (2. Tess. 2:4). Täyttymys: Prinssi Charles on puhunut avoimesti panteistisen jumalakuvan puolesta missä ihminen nähdään osana Jumalan kaikenkattavaa olemusta; hän on myös toistuvasti painottanut hänen omia jumalankaltaisia messiaanisia ominaisuuksiaan. Hänellä on lisäksi kiinteä yhteys Jerusalemin temppelivuoreen; hänen järjestönsä Prince’s School of Tradiotional Arts selvitti Temppelivuoren Al-Aqsa -moskeijan keskiaikaisen Saladinin saarnatuolin jälleenrakennuksen, kun sen tietyt kuvioinnit katosivat 60 -luvun tulipalossa.

Immosen vastaväite: ”Profetia: Antikristus julistaa itsensä Jumalaksi uudelleen rakennetussa Jerusalemin temppelissä. Miksi se olisi juuri Charles?” Hän myös ihmettelee: ”REMONTOI TUOLIN?” Vastaus kysymykseen ”Miksi se olisi juuri Charles?” annettiin jo kohdassa ”Täyttymys:” Vastaus kysymykseen ”REMONTOI TUOLIN?”: Aivan oikein, mutta ei Prinssi itse vaan hänen suojeluksessaan oleva taidekoulu Prince’s School of Tradiotional Arts. Prinssit remontoivat harvoin itse tuolejaan. Eikä kyseessä ollut mikä tahansa tuoli, vaan keskiaikainen Saladinin saarnatuoli, jonka ainutlaatuiset korukuvioinnit katosivat 60 -luvun tulipalossa, jonka ”kristitty” fanaatikko sytytti al-Aqsassa yrittääkseen lietsoa kolmannen maailmansodan islamin, kristinuskon ja juutalaisuuden välille Jeesuksen toisen tulemuksen jouduttamiseksi. Tästä on kerrottu dokumentissa Stairway To Heaven – Rebuilding The Minbar Of Saladin, josta oli katkelmia myös Prinssin Harmony-filmin trailereissa. Eli pointtini oli se, että Charlesilla on jo kiinteä yhteys Temppelivuoreen jossa hänen tulisi vierailla seitsenvuotisen vihan ajan puolivälissä.

Koska Charles uskoo panteismiin, hänen filofiansa mukaan me olemme kaikki jumalia tai osa kaiken kattavaa Jumalaa. Hän puhunut tästä useissa tapauksissa. Dimblebyn dokumentissa Charles, The Private Man, The Public Role hän kertoi, että hän uskoo meissä kaikissa olevaan ”jumalallisen malliin”. Hän tulkinnut myös kristillistä oppia Jumalan lihaksitulosta jonkinlaisen panteistisen suodattimen lävitse missä se viittaisi Jumalan ja ihmiskunnan perimmäiseen ykseyteen. Spekuloin sillä, että Charles saattaisi opettaa tätä panteistista filosofiaansa ihmisen Jumaluudesta uudelleenrakennetun temppelin kaikkein pyhimmässä. Tarkalleen ottaen 2. Tess. 2:3 ei myöskään sano, että hän julistaisi itsensä Jumalaksi tässä temppelissä. Tarkimpana englanninkielisenä raamatunkäännöksenä pidetty New American Standard Bible kääntää: ”joka vastustaa ja ylentää itsensä kaikkien niin kutsuttujen jumalien ja palvonnan kohteiden yläpuolelle, niin että hän ottaa istuimensa Jumalan temppelissä, osoittaen itsensä olevan Jumala.” Tämä profetia ei siis sano, että Antikristus julistaisi itsensä Jumalaksi. Tuolla teollaan hän jo itsessään demonstroi olevansa Jumala, koska vain ylimmäinen pappi – joka uudessä liitossa kuvastaa Kristusta itseään – saattoi menne temppelin kaikkein pyhimpään kerran vuodessa Jom Kippurina.


Profetiatäyttymys #22

Profetia: Israelin Jumalan sijasta Antikristus kunnioittaa linnoitusten jumalaa; jumalaa, joka asuu temppeleissä tai muissa uskonnollisissa palvontapaikoissa vastoin kristinuskon Jumalaa, joka ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä (Dan. 11: 38-39, Ap. t. 17:24). Täyttymys: Prinssi Charles on ”pyhän geometrian” -filosofian seuraaja, joka uskoo että yhteys Jumalaan on mahdollista löytää pyhistä rakennuksista, joiden arkkitehtuuri kunnioittaa tiettyjä geometrisiä kuvioita, kuten satanismin ja noituuden universaalia symbolia, viisisakaraista tähteä tai pentagrammia.

Immosen vastaväite: ”Lähde?” ja ”Voi sopia antikristukseen tai sitten ei”. Tämän lähteenä käytin kirjani luvussa 6  David Lorimerin kirjaa Radical Prince: The Practical Vision of the Prince of Wales (Floris Books, 2004), joka käy kattavasti läpi Prinssin maailmankatsomusta ja elämänfilosofiaa. Tämä Prinssin kannattama pyhän geometrian filosofia on kirjaimellisesti uskonto, jonka mukaan pyhät rakennukset ovat palvonnan muotoja jumaluudelle, joka ei ole rajoittunut vain yhteen uskontoon vaan jota voidaan kunnioittaa missä tahansa uskonnossa, joka ymmärtää näitä ”ajattomia periaatteita” tietyistä muodoista ja kuvioista, jotka toistuu kaikkialla luonnossa ja mitä ihminen on myös jäljitellyt omassa rakennustaiteessaan. Juuri hengellinen visio pyhien rakennusten sakramentaalisesta luonteesta on perimmäisenä lähteenä hänen kiihkeään modernin arkkitehtuurin vastustukseen.

Hänen lobbauksena modernia arkkitehtuuria vastaan on herättänyt närää joissakin piireissä, kun taas toisissa se on saanut aikaan ylistävän vastaanoton. Monet konservatiivit saattavat vastustaa modernia arkkitehtuuria ja modernia taidetta, koska sen alkuperä on viimekädessä objektiivisia totuuksia vastustavassa kulttuurimarxistisessa post-modernissa maailmankatsomuksessa (suomeksi: koska useimmiten se on täyttä p**kaa). Mutta tässä tapauksessa kyse ei ole pelkästä estetiikasta vaan uskonnollisesta maailmankatsomuksesta, jolla ei ole mitään tekemistä historiallisen tai raamatullisen kristinuskon kanssa. Kyse on ”linnoitusten jumalan kunnioittamisesta”, kuten Daniel 11:38 sanoo. Lisäksi Prinssin filosofia ihailee symboleita, jotka ovat kytketty jo vuosikymmeniä moderniin satanismiin, kuten viisisakaraista tähteä. Hän on omistanut kokonaisen luvun tälle filosofialleen kirjassaan Harmony. Hän on rakennuttanut jopa oman pienen pyhäkön hänen Highgroven yksityistilalleen, mikä on rakennettu näiden samojen periaatteiden mukaan. Hän paljasti sen olemassaolon 60 -vuotispäiväänsä juhlineessa dokumentissa vuodelta 2008. Sen oven yläpuolella on piktinkielinen teksti missä lukee ”Valaisen meidän pimeyttämme, oi Herra”. Voimme olla varmoja siitä, ettei Charlesin Herra ole Jeesus Kristus.


Profetiatäyttymys #23

Profetia: Antikristus ei välitä naisten rakkaudesta; so. hän on homoseksuaali tai muuten emotionaalisesti tunnekylmä ihminen, joka ei kykene vastaamaan naisten rakkauteen (Dan. 11:37). Täyttymys: Prinssi Charles muistetaan parhaisten hänen välinpitämättömästä suhteestaan Prinsessa Dianaan ja hänen kykenemättömyydestään vastata Dianan rakkauteen, joka havainnollistui hyvin Charlesin retorisessa kysymyksessä ”mitä ikinä rakkaus sitten onkaan.” Voimistuvat huhut puhuvat Charlesin rakkauden Camillaan oleva pelkkää teatteria, jota kruununperillinen on tarkoituksellisesti käyttänyt salatakseen hänen useat homoseksuaaliset partnerinsa. Näitä huhuja tukee Dianan omat paljastukset, joiden uskotaan olevan tallennettuna salaiseen videokasettiin, jonka räjähdysherkän sisällön vuoksi Prinsessa olisi lopulta murhattu Pariisin ”auto-onnettomuudessa” 31. elokuuta 1997.

Immosen vastaväite: ”Spekulointia”. On se kyllä kiva, että kun itse käytän yhden profetiatäyttymyksen selvittämiseen 90 sanaa, Immonen tyrmää sen yhdellä sanalla. Puhumattakaan siitä, että tämä kyseinen profetiatäyttymys perustui kirjani viimeisen luvun johtopäätöksiin, mikä kattaa jo 100 sivua 700 sivuisesta kirjastani. En ole tienannut kirjallani senttiäkään (lukuunottamatta muutamia lahjoituksia hyväsydämisiltä ihmisiltä) ja sitten joudun kestämään vielä tällaista (+ se että ihmiset uskovat minun olevan henkisesti tasapainoton, kun kirjoitan tällaisesta aiheesta). Olkoon tämä siis opiksi teille muille: ei kannata ryhtyä kirjailijaksi. Huhut Charlesin homoseksuuleista partenereista saattaa olla tällä hetkellä vielä spekulointia, mutta tätä väitettä tukee useat silminnäkijätodistukset. Prinsessa Diana itse puhui siitä väitetysti muutamaa kuukautta ennen kuolemaansa äänitetyissä videonauhoissa. Ne kuvannut BBC:n kameramies kertoi tästä lehdistölle vuonna 2003 ja niiden olemassaolo on vahvistettu myös aivan viimeisimpien raporttien mukaan. 

Raporttien mukaan Prinssi Charles palkkasi maailman etevimmän yksityisetsivä Julius Krollin näiden videoiden löytämiseksi, mutta ne on haudattu Dianan määräyksestä johonkin pankkiholviin Yhdysvalloissa. Tämän lisäksi meillä on Charlesin entisen palvelijan George Anthony Smithin tapaus, miehen joka ennen kuolemaansa väitti tulleensa Michael Fawcettin raiskaamaksi, jonka Smith väitti olleen myös Charlesin homorakastaja. Charlesin palvelijat yrittivät myös lahjoa hänet hiljaiseksi. Miksi media ei keskity tähän tarinaan, mutta nostaa otsikoihin Donald Trumpin yli kymmenen vuoden takaisen väitetyn yhden suhteen pornotähti Stormy Danielsin kanssa ja hänelle ennen vaaleja maksetun vaitiolorahan? Onko avioliiton ulkopuolinen suhde pornotähden kanssa suurempi skandaali kuin Charlesin vehkeily Michael Fawcettin kanssa miespuolisen palvelijan raiskauksen salaamiseksi? Prinsessa Diana puhui näissä kaseteissa myös palvelijoiden välisistä sadistisista ja eläimellisistä orgioista, joita Charles suvaitsi hänen huonekunnassaan.

Lue lisää artikkelista: Arvioni Channel 4 dokumentista: Diana in Her Own Words.


Profetiatäyttymys #24

Pofetia: Antikristus on paitsi Kristuksen jäljittelijä mutta myös hänen vastakohtansa. Täyttymys: Kun Jeesus rakastaa seurakunta-morsiantansa ja on tälle uskollinen, Charles ei rakastanut vaimoansa vaan petti häntä toisen naisen kanssa. Kun Jeesus antoi Jumalan uhrikaritsana henkensä morsiamen edestä pelastaakseen tämän helvetin tuomiolta, Charles otti hänen vaimonsa hengen ja teki hänestä Dianan omien sanojen mukaan ”teuraaksi viedyn karitsan”, jonka Charles työnsi ”helvetin läpi” ja jätti ”piestyksi, ruhjotuksi ja henkisesti pahoinpidellyksi” Mielenkiintoista sekin, että wiccalainen noituus palvoo roomalaista Dianaa, joka vastaa kreikkalaista Artemista, jonka ap. t. 19:27 mainitsee olleen palvottu ”aasiassa ja koko maanpiirissä.” Diana on wiccalaisuuden pääjumalatar, jota wiccat palvovat miespuolisen sarvipää jumalan ohella, mikä kuvataan vuohenkaltaisena – Saatanan kuva vuohena ulottuu vuosisatojen taakse ja sen on omaksunut mm. Anton Laveyn perustama Saatanan Kirkko 1800 -luvun okkultisti Eliphas Levin piirroksesta ”Baphomet.” Wiccalaisessa mytologiassa Diana oli myös Luciferin veli, jonka kanssa tämä oli insestisessä suhteessa.  Prinsessa Dianan hautajaispuheessa hänen veljensä Charles Spencer vertasi tätä suoraan roomalaiseen Dianaan.

Immosen vastaväite: ”Ihminen ei työnnä ketään tuonelaan”. Nähtävästi Immonen ei ymmärrä tai ole koskaan kuullut kielikuvia, kuten ”elämäni on täyttä helvettiä”. Hän tulkitsee kaikki kirjoitukseni niin kieroon, etten oikein osaa sanoa tekeekö hän sen tahallaan. Tässä profetiatäyttymyksessä viittaan siihen, että nimi ”Anti-Kristus” viittaa sekä Jeesuksen Kirstuksen vastustajaan, vastakohtaan että sijaiseen. Kun Ilmestyskirja kuvaa Kristusta Jumalan Karitsana – ikäänkuin teurastettuna (Ilm. 5:6) -, joka antoi henkensä seurakunta-morsiamensa edestä (Ilm. 19:7), Diana kuvasi itseään karitsaksi, jota oltiin viemässä teurastettavaksi. Charlesin ja Dianan häissä – mitä Canteburyn Arkkipiispa vertasi suoraan Kristuksen ja Hänen seurakunta-morsiamensa liittoon – morsian oli teuraaksi viety karitsa ja ylkä tämän teurastaja. Tämä edusti Kristuksen ja seurakunta-morsiamen liiton vertauskuvallista vastakohtaa. Nämä paljastukset tulevat Dianan salaa äänittämistä video- ja ääninauhoista vuodelta 1991. Niissä Diana sanoi:

Hän [Charles] löysi neitsyen, uhrattavan karitsan, ja tavallaan hän oli pakkomielteinen minuun, mutta se oli kuumaa ja kylmää, kuumaa ja kylmää.


Profetiatäyttymys #25

Profetia: Danielin kirjan 11. luvun toisen täyttymyksen mukaan Antikristus on halveksittu kruununperillinen, joka nousee Englannin kuninkaaksi Yrjö VI:n sijalle ja jatkaa hänen isiensä imperialistista politiikkaa Lähi-Idässä (Dan. 11:2-45). Täyttymys: Charlesista tuli vuoden 1993 Camillagaten jälkeen Britannian historian yksi halveksituimpia kruununperillisiä. Hänen perimisoikeutensa asettaa hänet Englannin seuraavaksi kuninkaaksi isoisänsä Yrjö VI:n jälkeen. Charles on myös ilmaissut, että hän toivoo palauttavansa Britannian menneiden aikojen suuruuden ja hänen veljensä Andrew toivoo Britannian jatkavan 1800 luvun suurta peliä Venäjää ja Kiinaa vastaan Lähi-Idässä ja Kauko-Aasiassa.

Immosen jälleen kerran niin perusteellinen vastaväite: ”Spekulointia”. Tämän profetiatäyttymyksen johtopäätös perustui kirjani syvällisimpään ja perusteellisimpaan eskatologiseen rakennelmaan missä sovitin uskonpuhdistuksen ajan historisistisen profetiantulkinnan ja nykyään vallalla olevan futuristisen profetiantulkinnan yhteen. Tämän systemaattisen profetiantulkinnan kautta – missä kävin läpi koko viimeisen 2500 vuoden aikaisen historian -, päädyin myös Danielin 11. luvun toisen täyttymyskerran seikkaperäiseen selitykseen Persian, Kreikan ja Lähi-Idän viimeisen 1500 vuoden aikaisen historian valossa. Tämän teesini valossa tuo näky käsittelee sen toisessa vaiheessaan myös Brittiläisen imperiumin historiaa ja sellaisia Englannin edesmenneitä kuninkaita kuin Yrjö V ja Yrjö VI. Tämän asian seikkaperäinen perustelu vei minulta noin 200 sivua. Kirjassani on noin 270 000 sanaa eli yhdellä sivulla noin 385 ja 200 sivulla 77 000. On hyvin kohtuullista sivuuttaa yhdellä sanalla asia, jonka perusteluun olen käyttänyt 77 000 sanaa. Eräs kristitty sisar sentään perehtyi kirjani 10 ja 11 luvun argumentteihin ja haastoi jotkin tulkintani ihan hyvillä vastaväitteillä (ainakin paljon paremmilla kuin Immosen niin sanotut vastaväitteet). Tämän sisaren kanssa käymästä sähköpostikeskustelusta syntyi myös kolmiosainen kirjoitussarja, jossa käyn näiden lukujen perusteita hieman tiivistetymmin läpi:

 1. Kuinka Persian, Kreikan ja Israelin 2500 vuotinen historia ennustettiin Danielin kirjan 11. luvussa? Osa 1: Antiikin aika (536 eKr.- 164 eKr.)
 2. Kuinka Persian, Kreikan ja Israelin 2500 vuotinen historia ennustettiin Danielin kirjan 11. luvussa? Osa 2: Antiikki/Keskiaika (164 eKr.- 1517 jKr.)
 3. Kuinka Persian, Kreikan ja Israelin 2500 vuotinen historia ennustettiin Danielin kirjan 11. luvussa? Osa 3: Uusi aika/Vihan aika (1517 – 2023?)

Profetiatäyttymys #26

Profetia: Antikristus asettaa itsensä Kristuksen sijalle ja häntä vastaan. Hän luo ympärilleen maailmanlaajuisen henkilönpalvonnan, jonka rinnalla kalpenevat niin Hitlerin, Stalinin, Maon kuin Kim Jongin dynastiankin henkilökultit (1. Joh. 2:18, Ilm. 13:8). Täyttymys: Prinssi Charles uskoo, että hän on syntynyt tarkoitusta varten ja tämä tarkoitus on maailman pelastaminen. Hän on jopa ilmaissut, että hänen toimiensa päällimmäisenä motiivina toimii usko, että hänen tehtävänsä on eheyttää ja parantaa ihmisen haavoittunut sielu, jotta ”meidän ihmisyytemme temppeli voisi jälleen kerran loistaa pyhää liekkiä.” Tässä Prinssi astuu sen rajan ylitse mikä erottaa ihmisen Jumalasta. Osa hänen ihailijoistaan tervehtii häntä jo sankarina, profeettana ja maailman pelastajana.

Tämä kohta on periaatteessa toisintoa profetiatäyttymykseen #10. Tarkastelen tätä asiaa vain eri näkökulmasta. Viimeksi mainitussa kyse oli Charlesin potentiaalista täyttää kaikkien maailman pääuskontojen messiasodotukset, tässä taas käsittelen hänen henkilökohtaista messiaskompleksiaan. Tähän kohtaan Immonen vastasi: ”Nyt minä otattelen; jota ylipäätään inhoan mutta miksi kuningatar ei laske poikaansa Charlesia valtaistuimelle? Pelkääkö kansanäänestystä monarkian jatkuvuudesta varsinkin kun prinsessa Dianan murhatutkimukset on avattu uudelleen.” Mitenköhän tämä liittyi yläpuoliseen profetiatäyttymykseen? Kuningatar ei ”laske poikaansa Charlesia valtaistuimelle”, koska monarkin tehtävä Yhdistyneessä Kuningaskunnassa on elinikäinen. Englannin historiassa ei ole tyypillistä, että monarkki luopuisi kruunustaan hänen perillisensä hyväksi – oli tämä sitten jo kuinka vanha. Jotkin Hänen Majesteettiaan lähellä olevat sisäpiirilähteet ovat antaneet kuitenki ymmärtää, että Kuningatar saattaisi luopua kruunustaan vuonna 2021, kun hän täyttää 95 vuotta, tai ainakin tehdä Charlesista sijaishallitsijan, jollainen Yrjö IV oli kun hänen isänsä Yrjö III sairastui porfyriaan eli ns. vampyyri- tai Dracula-tautiin (Kuningasperhe on kirjaimellisesti historiallisen Draculan jälkeläinen).

Tähän profetiatäyttymykseen minulla ei ole sen enempää lisättävää. Voit lukea siitä lisää vaikkapa artikkelistani Prinssi Charles vierailee huhtikuussa saaressa missä hänen isäänsä palvotaan Jumalana. Nouseeko seuraavaksi Charlesin oma maailmanlaajuinen henkilökultti? Huh… enää yksi profetiatäyttymys jäljellä. Onneksi Charles ei täytä enää (tiettävästi) enempää Antikristus-profetioita. Tässähän alkaa jo käsi väsyä.


Profetiatäyttymys #27

Profetia: Antikristuksen pelastusmission valheellisuus ilmenee koko maailmalle kun hän onnistuu kiihottamaan Kiinan liitolaisineen läntistä pallonpuoliskoa vastaan synnyttäen ihmiskunnan historian kauhistuttavimman sodan, Harmageddonin (Dan. 11:44, Ilm. 16:12-16). Täyttymys: Veljensä Andrewin ohella myös Charles on kiinnostunut suuren pelin jatkamisesta Kiinan nousevan supervallan päihittämiseksi. Hän on peittänyt tämän geopoliittisen strategian näennäiseen huoleen Tiibetistä Kiinan sorron alla. Hän on boikotoinut ja loukannut Kiinan johtajia useaan otteeseen palauttaakseen Britannian imperialistisen vaikutusvallan Kaukoidässä, jonka se menetti Hongkongin luovutusseremoniassa 1997, jota Prinssi valitti yksityisissä kirjeissään suurena murhenäytelmänä.

Immosen ainoa vastaväite koskee tässä raamatunkohtaa Dan. 11:44. Hän sanoo: ”EI PUHU HARMAGEDDONISTA”. Jälleen kerran, Immonen ei perustele näkemyksiään millään tavoin. Hän vain laukoo näkemyksiään kuin ne olisivat joitain itsestäänselviä universaaleja totuuksia joihin kaikki kristityt voivat yhtyä. Dan. 11. luvun loppujakeista on erilaisia näkemyksiä, mutta yleisesti ottaen useimmat dispensationalistiset profetiantulkitsijat ovat yhtä mieltä siitä, että Daniel 11:44 on rinnakkaisprofetia Ilm. 16:12:lle. Tämän jakeen mukaan Antikristuksen pelästyttäisi vihan ajan lopulla ”sanomat idästä ja pohjoisesta” jolloin hän ”lähtee täynnä kiukkua hävittämään monia ja vihkimään heitä tuhon omiksi. Hän pystyttää hovitelttansa meren ja pyhäkön ihanan vuoren välille. Mutta hänen loppunsa tulee, eikä häntä kukaan auta.” Vaihtoehtoisen näkemyksen mukaan tässä puhuttaisiin Venäjän (Pohjan kuninkaan) johtajasta eli Hesekielen 38-39 luvun Googista ja Magogista.

Mutta käsittelin kirjassani jo tämänkin näkemyksen puutteita. Esimerkiksi jae 31 ja sen rinnakkaisuus Matt. 24:15:een osoittaa selvästi, että Pohjan kuninkaassa (jakeen 21 ”kelvottomassa”) on kyse Antikristuksesta, joka Raamatun muiden profetioiden valossa tulisi nousta Rooman valtakunnan rajojen sisältä. Antiokhos Epifanes, josta tämä profetia puhui sen esitäyttymyksessään, ei ollut Googin ja Magogin ruhtinaan esikuva vaan Antikristuksen esikuva. Nämä kaksi täyttää lopun ajalla aivan erilaisen roolin. ”Sanomat idästä” on ymmärretty usein viitauksena Kiinaan ja muihin Kauko-Aasian kansoihin mistä myös Ilm. 16. luku puhuu, kun mainitsee ”auringon noususta tulevat kuninkaat” Harmageddonin sodan yhteydessä, joka tappaisi kolmanneksen ihmiskunnasta (nykyisellä maailman väkiluvulla reilusti yli kaksi miljardia ihmistä). Tällainen tuho on mahdollista saada aikaan vain globaalin ydinsodan seurauksena. Raamattu ennustaa siis nykyisen maailmanajan loppua kohden globaalia ydinsotaa idän ja lännen kansojen välille. Kiina on jo nousemassa maailman johtavaksi taloudelliseksi ja sotilaalliseksi supervallaksi.

Maailma on kulkemassa selvästi kohti tällaista sotaa minkä Ilmestykirja ennustaa. Newsweek -lehti kertoi syyskuussa 2017 kuinka USA:n sotavoimien korkea-arvoisimman kenraali Joseph Dunfordin mukaan Kiina tulisi ohittamaan Pohjois-Korean ja Venäjän suurimpana uhkana USA:n kansalliselle turvallisuudelle vuoteen 2025 mennessä. Kiina rakentaa jopa ”idän kuninkaiden tietä” Harmageddoniin, minkä Ilm. 16:12 mainitsee. Ilmestyskirjan mukaan se olisi kuitenkin lännestä nouseva Antikristus, joka provosoi idän kuninkaat sotaan länttä vastaan (Ilm. 16:13). Prinssi Charles täyttää tässäkin Raamatun ennakkoehdot Antikristukselle. Hänen innokas tukensa Kiinan periviholliselle Dalai Lamalle, natsien kanssa seurusteelle ja ”lammasta esittävälle” Tenzin Gyatsolla, on herättänyt jo närää Kiinan kommunistipuolueessa.

Itseasiassa Prinssi Charles ei ole pyrkinyt koskaan peittämään hänen inhoaan Kiinaan kommunistista hallintoa kohtaan. Tämä ei johdu siitä, että hän olisi niin suuri vapauden ja demokratian rakastaja, joka on huolissaan Kiinan sortamien kansojen ihmisoikeuksista, vaan koska hän käyttää Dalai Lamaa propaganda aseena Kiinaa vastaan. Hänen motiivinsa on paremminkin uusimperialismi kuin aito huoli tiibetiläisistä. Hänen veljensä Andrewin lausunnut ”uudesta suuresta pelistä” – jotka Wikileaks on paljastanut – osoittavat, että Englannin kuningashuone on edelleen kiinnostunut 1800 -luvun imperialistisen pelin jatkamisesta – tällä kertaa Lähi-Idän ja Keski-Aasian öljyputkien ja muiden uuden suuren pelin ”palkintojen” saamiseksi anglo-amerikkalaisen maailmanvallan haltuun Kiinan ja Venäjän sijasta. Kyse on suurvaltojen välisestä pelistä, mikä on ollut yhtäjaksoisesti käynnissä jo kahden vuosisadan ajan. Tämä on historian kohtalokkain peli, mikä tulee johtamaan lopulta miljardien ihmisten kuolemaan ja nykyisen maailmanajan loppuun sellaisen kuin sen tunnemme.

Lue lisää artikkeleista: 


Johtopäätös

Lopuksi Immonen huomauttaa ylpeänä ”tyrmätessään” jokaisen profetiatäyttymykseni yksi kerrallaan: ”No niin kertaan vielä; jos haluat käydä kanssani keskustelua Raamatun pyhyydessä ja vaillinaisessa ymmärryksessä niin käy sitä näillä kirjoituksillani.” Sitten hän lainaa Matt. 22:29:ää ”Jeesus vastasi ja sanoi heille: ’Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa.'” Rakas Pekka Immonen, itse eksyt koska et tunne omia kirjoituksiani saati sitten Raamatun Kirjoituksia. Suhtaudut palvelustehtävääni, joka on ollut usein hyvin yksinäinen ja kyynelten täyttämä kivinen tie, hyvin vähättelevällä ylenkatseella. En halua tehdä itsestäni marttyyria, mutta en anna myöskään arvoa ihmisille, jotka suhtautuvat palvelustehtävääni tällaisellä ylenkatseella. Olet minulle silti edelleen rakas veljeni Kristuksessa. Tämä ei asia ei muutu vaikka olisimme eskatologisesti täysin eri aaltopituudella. Meidän paikkamme Kristuksen ruumiissa ei perustu yhteiseen näkemykseen lopun ajoista, vaan meitä molempia yhdistävään ruumiin yhteiseen päähän eli Jeesukseen Kristukseen, joka on lunastanut meidän molempien synnit kantamalla ne Golgatan keskimmäisellä ristillä sinun ja minun puolesta.

Antamasi vasta-argumentit kirjani kaikkiin 27 profetiatäyttymykseen eivät olleet tuskin vastaamisen tai keskustelun arvoisia. Käyn jatkossa rakentavaa debattia vain sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat oikeasti tutustuneet kirjani sisältöön ja sen perusteisiin. Kyse ei ole siitä olenko oikeassa vai väärässä. Voin olla yhtä hyvin myös väärässä sillä kukaan ihminen ei ole erehtymätön. Tämä palvelustehtävä on antanut elämälleni tarkoituksen, joten en kadu sitä vaikka olisinkin sitten väärässä. Tämä ei ole myöskään saavutus, josta voisin kertoa ylpeänä muille, sillä useimmat ihmiset suhtautuvat tähän aiheeseen jo lähtökohtaisesti hyvin suurella ylenkatseella ja ennakkoasenteilla. Mutta vain häpeän ja yksinäisyyden tien kautta olen tullut tälle paikalle missä voin kirjoittaa tästä vapaasti ilman pelkoa ”kasvojen menetyksestä”. Minulla ei ole tässä elämässä juuri mitään hävittävääkään. Kirjoitan tästä koska uskon oikeasti argumenttieni vahvuuteen ja haluan varoittaa ihmisiä Antikristuksesta, joka tulee pettämään koko maailman. Monet ihmiset voivat suhtautua myöskin ylenkatseella siihen, etten ole akateemisesti korkea-koulutettu oppinut ja lukenut ihminen. Olen aina ollut hyvin avoin ja rehellinen heikosta koulutustaustasta ja psyykkisistä ongelmista (kuten diagnosoidusta OCD:stäni), jotka ovat johtaneet syrjäytymiseeni ja moniin sosiaalisiin ongelmiin.

Mutta ihminen saavuttaa suurimman vapauden, kun hän lakkaa kiinnittämästä huomiota muiden ajatuksiin ja keskittyy sen sijaan sisäiseen varmuuteen omasta elämäntehtävästään ja Jumalan hänelle valmistamasta kutsumuksesta. Vain naurunalaisuuden ja nöyryytyksen tien kautta totuus voi tulla esiin. Mahatma Gandhi sanoi: ”Ensin he sivuuttavat sinut, sitten he nauravat sinulle, sitten he taistelevat sinua vastaan, mutta lopulta sinä voitat.” Lopuksi on vielä kysyttävä, että mikä on todennäköisyys, että kaikki nämä 27 itsenäistä Antikristus-profetiaa toteutuisi sattumalta yhdessä henkilössä? Myös Jeesuksen on laskettu täyttäneen noin 27 Vanhan Testamentin Messias-profetiaa. Tämä todennäköisyysluku on niin tähtitieteellinen kuin yhden suhde dekiljoonaan. Moni ei ole tuskin kuullutkaan koskaan sellaisesta luvusta kuin dekiljoona. Eikä ihme sillä sen perässä on 60 nollaa.

Edes Roope Ankalla ei ole näin paljon rahaa. Tämä on yhtä kuin miljoona triljoonaa x triljoona x triljoona. Edes tähtiä ei ole lähimainkaan näin paljon maailmankaikkeudessa (nyky-ymmärryksen valossa). Itseasiassa tähän vaadittaisiin ainakin yhtä monta multiversumia kuin meidän universumissamme on tähtiä, jotta näiden kaikkien multiversumien tähtien luku vastaisi dekiljoonaa. Kuvittele siis, että sinun tulisi valita jokin ennalta arvottu numero yhden ja dekiljoonan väliltä. Se että osuisit ensimmäiseltä yrittämältä oikeaan, vastaa sitä todennäköisyyttä että Prinssi Charles täyttäisi sattumalta nämä kaikki 27 profetiaa Antikristuksesta (eikä tämä ota edes huomioon profetiatäyttymysten sisäisiä yhteensattumia, kuten sitä että Prinssi Charlesin nimi laskee 666 sekä englanniksi että hepreaksi). Tässä on todella pohtimisen aihetta jokaiselle älykölle.

Tulisikohan täyspottia tällä arpanumerolla (kaikki 60 riviä tulisi osua kohdalleen):  593846102938473947394856233456789635463540586078462474529438


1522712281756

 

Advertisement

2 vastausta artikkeliin “27 itsenäistä syytä siihen miksi uskon Prinssi Charlesin olevan Raamatun Antikristus.

 1. Mielettömän kiinnostavaa. Kiitos. Olen jo pari kolme päivää lukenut ja kuunnellut tuotantoasi. Petri mustonen laittoi jotain faceen ja niin minä löysin sinut.

  Liked by 1 henkilö

  1. Hei vain Tuija. Kiva, että olet kiinnostunut. Petri Mustonen on kans mun Facebook-kaveri. Jos kirjaa jaksat lukea, niin aiheesta löytyy tosiaan tuo 354-sivuinen kirjani useista verkkokaupoista. Kannattaa tilata. Se on saanut jo hyvät lukija-arvostelut.

   Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s